آخرین مطالب

آخرین مطالب تخصصی

مطالب تخصصی

آشنایی با فرمت نامگذاری تصاویر ماهواره ای

از نام تصاویر ماهواره‌ای چه اطلاعاتی می‌توانیم کسب کنیم؟ آیا می‌دانید اگر با فرمت نام تصاویر ماهوار‌ه‌ای آشنا باشید می‌توانید اطلاعات مفیدی برای کار با تصاویر و انجام پردازش‌های موردنیاز به دست آورید؟! یکی از این اطلاعات بسیار...

محصولات دانلودی (کلیک کنید)