آخرین مطالب تخصصی

مطالب تخصصی

بررسی رفتارهای طیفی آب، خاک و پوشش گیاهی در سنجش از دور

در این مقاله علمی و آموزشی یکی از مهم ترین مباحث در سنجش از دور با عنوان رفتارهای طیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دراین مقاله رفتارهای طیفی آب، خاک و پوشش گیاهی در وضعیت های مختلف تحلیل شده است. آگاهی از رفتارهای طیفی در زمینه...

محصولات دانلودی (کلیک کنید)