آخرین مطالب

آخرین مطالب تخصصی

مطالب تخصصی

شبکه های زیرساخت و اهمیت آنها در GIS

امروزه، پایه های اقتصادی هر کشور در زیرساخت های آن کشور قرار دارد. این زیر ساخت ها شامل شبکه های انتقال و توزیع آب، برق، گاز، شبکه های ارتباطاتی (تلفن و اینترنت)، راه ها و … می شوند. شبکه ها نقش مهمی در زندگی روزمره مردم...

محصولات دانلودی (کلیک کنید)