آخرین مطالب تخصصی

مطالب تخصصی

چند نکته مهم در زمینه تکنیک های فرمول نویسی در نرم افزار ENVI

اگر شما کاربر سنجش از دور هستید قطعا در کارهای خود با فرمول نویسی های مختلفی در نرم افزارها، خصوصا نرم افزار ENVI سروکار دارید. بسیاری از کاربران بدلیل مشکلاتی که فرمول نویسی دارند هرگز نمیتوانند به راحتی به نتایج مورد نظر خود...

محصولات دانلودی (کلیک کنید)

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +