756 بازدید

اخبار ، مقالات و تحقیقات گروهی را دنبال کنید.

محصول آموزش جامع پیش پردازش تصاویر ماهواره ای با تدریس امیرحسین احراری منتشر شد! در این محصول آموزشی روش های تصحیح تصاویر ماهواره ای بصورت هندسی و رادیومتریکی همراه با جزییات تئوری و عملی در نرم افزار انوی آموزش داده شده است. یکی از مراحل مهم در کار با تصاویر ماهواره ای و انجام پروژه ها پیش پردازش تصاویر ماهواره…

محصول آموزش جامع پیش پردازش تصاویر ماهواره ای با تدریس امیرحسین احراری منتشر شد! در این محصول آموزشی روش های تصحیح تصاویر ماهواره ای بصورت هندسی و رادیومتریکی همراه با جزییات تئوری و عملی در نرم افزار انوی آموزش داده شده است. یکی از مراحل مهم در کار با تصاویر ماهواره ای و انجام پروژه ها پیش پردازش تصاویر ماهواره ای به منظور رفع انواع خطاها است که در این محصول به صورت کامل به آن پرداخته شده است. در این محصول آموزشی تمامی مراحل تصحیح پرکاربردترین تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور تدریس شده است. 


مشخصات محصول 

 • قیمت: 250/000 تومان رایگان
 • مدرس: امیرحسین احراری
 • تخصص: کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای 
 • موضوع: پیش پردازش تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور
 • داده های تمرینی: دارد
 • مدت زمان آموزش: 5 ساعت 

دانلود محصول


توضیحات محصول آموزشی 

مجموعه آموزشی حاضر بصورت اختصاصی در ارتباط با پیش ­پردازش تصاویر ماهواره­ ای، در زمینه چگونگی شناسایی خطا و تصحیح آن در انواع تصاویر ماهواره­ ای اپتیکال تهیه شده است. در این مجموعه آموزشی جامع از فرایند تصحیح هندسی و رادیومتری تصاویر ماهواره­ ای، به همراه تئوری و اصول علمی آن آموزش داده شده است. کاربران محترم میتوانند با استفاده از این مجموعه نسبت به چگونگی انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریکی ماهواره­ هایی چون لندست ۸، آیکونوس، نوا، هایپریون و سنجنده ­هایی چون مادیس، استر آشنایی پیدا نمایند.


عناوین آموزشی در زمینه دانلود تصاویر ماهواره ای

موارد آموزش داده شده در ارتباط با دسترسی به داده­ های ماهواره­ ه ای مختلف:

 • آموزش چگونگی ثبت نام در وب سایت usgs.gov به منظور دانلود داده­ های لندست، هایپریون، استر محصولات مادیس، مدل رقومی زمین.
 • آموزش چگونگی دانلود داده­ های مدل رقومی زمین.
 • آموزش چگونگی دانلود داده ­های لندست.
 • آموزش چگونگی دانلود داده­ های مادیس و محصولات آن.
 • آموزش چگونگی دانلود داده­ های هایپریون.
 • آموزش چگونگی دانلود داده ­های ماهواره نوا.

عناوین آموزشی پیش پردازش تصاویر ماهواره ای نرم افزار ENVI

آشنایی با اطلاعات Metadata File در ماهواره لندست، هایپریون، نوا و سنجنده استر و چگونگی استفاده از آنها در فرایند پیش پردازش تصاویر ماهواره ای.

تصحیح اتمسفری با استفاده از روش­های مطلق و نسبی:

 • روش FLAASH (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
 • روش ATCOR (در نرم افزار ERDAS) برای ماهواره لندست ۸
 • روش QUAC برای ماهواره لندست ۸
 • روش Dark Subtraction برای ماهواره لندست ۸
 • روش Log Residual برای ماهواره لندست ۸
 • روش Flat Field برای ماهواره لندست ۸
 • روش IAR برای ماهواره لندست ۸
 • چگونگی Rescal تصاویر ماهواره­ای تصحیح اتمسفری شده (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
 • چگونگی اعتبار سنجی نتایج تصحیحات اتمسفری، برای ماهواره لندست ۸

تصحیحات رادیومتریکی در پیش پردازش تصاویر ماهواره ای

 • چگونگی محاسبه رادیانس (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
 • چگونگی محاسبه رفلکتنس (برای ماهواره لندست، هایپریون، ماهواره نوا و سنجنده استر)
 • چگونگی محاسبه درجه حرارت ظاهری (برای ماهواره لندست، سنجنده استر)
 • چگونگی محاسبه حرارت سطح زمین (برای ماهواره لندست ۸، ماهواره نوا)
 • چگونگی محاسبه حرارت سطح دریا با استفاده از داده­ های ماهواره نوا
 • چگونگی محاسبه گسیلمندی برای باند حرارتی (برای ماهواره لندست ۸)
 • چگونگی حذف ابر با استفاده از باند سیروس (برای ماهواره لندست ۸)
 • چگونگی حذف ابر با استفاده از باندBQA (برای ماهواره لندست  ۸)
 • چگونگی حذف آب برای تصحیح اتمسفری QUAC (برای ماهواره لندست ۸)
 • چگونگی حذف ایر در تصاویر سنجنده مادیس
 • چگونگی محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از محصولات گسیلمندی مادیس (آشنایی کار با اکستنشن MODIS Conversion Toolkit)
 • چگونگی برش زدن طیفی تصویر
 • چگونگی برطرف نمودن خطای Cross Talk در تصاویر سنجنده ASTER (در صورتی که در این رابطه داده مورد نظر پیش­تر تصحیح نشده بود)
 • چگونگی برطرف نمودن خطاهای راه راه شدگی سنجنده ETM+ (آشنایی با نحوه کار کردن اکستنشن Landsat Gapfill)
 • چگونگی برطرف نمودن خطای Stripping برای داده ­های سنجنده TM در نرم افزار ERDAS

تصحیحات هندسی در پیش پردازش تصاویر ماهواره ای

 • چگونگی برش زدن مکانی تصاویر
 • چگونگی ساخت مجموعه داده و ترکیب باند­ها در یک مجموعه داده (سنجنده استر).
 • چگونگی تبدیل مختصاتی تصاویر ماهواره­ای(سنجنده مادیس).
 • چگونگی یکسان سازی تعداد سطر و ستون تصاویر و گردهم آوری آنها در ساختار یک مجموعه داده(ماهواره لندست ۸ و سنجنده استر).
 • چگونگی برش زدن تصاویر ماهواره ­ای.
 • چگونگی رجیستر سازی تصاویر ماهواره ­ای بر اساس یک لایه وکتوری(ماهواره آیکونوس).
 • چگونگی رجیستر سازی تصاویر ماهواره­ ای بر اساس یک تصویر ماهواره­ ای دیگر(ماهواره آیکونوس و ماهواره لندست).
 • چگونگی تغییر پیکسل سایز تصاویر ماهواره­ ای و نمونه­ یابی مجدد آن(سنجنده استر).
 • چگونگی اورتو کردن تصاویر ماهواره ای و رفع خطای جابجایی ارتفاعی(ماهواره آیکونوس).
 • چگونگی زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره­ ای (ماهواره نوا و سنجنده مادیس)
 • چگونگی نقطه کنترل گرفتن در تصاویر ماهواره ­ای برای انجام تصحیحات هندسی (در نرم افزار ArcGIS)

عناوین تئوری سنجش از دور در زمینه پیش پردازش تصاویر ماهواره ای

 • اصول امواج الکترومغناطیسی و تصحیحات رادیومتریکی
 • کنش امواج الکترومغناطیسی
 • تابش، همرفت و انتقال امواج الکترومغناطیسی
 • مدل­ های تایش الکترومغناطیسی
 • مدل موجی
 • مدل ذره­ای
 • کنش امواج الکترومغناطیسی با اتمسفر زمین
 • شکست امواج الکترومغناطیسی
 • پخش امواج الکترومغناطیسی
 • جذب امواج الکترومغناطیسی
 • بازتاب امواج الکترومغناطیسی
 • کتش امواج با سطح زمین
 • بازتاب، جذب و انتقال نیم­کره ­ای
 • چگالی شار تابشی
 • تابش ورودی (ایرادیانس) و خروجی
 • رادیانس
 • زاویه فضایی
 • ثبت انرژی توسط سنجنده
 • تصحیح خطاهای رادیومتریکی ناشی از سنجنده (با مرجع داخلی)
 • خطای Random Bad Pixel
 • خطای Line or Column Dropped Out
 • خطای Partial Line or Column Dropped Out
 • خطای Line Start Problem
 • خطای N-Line Striping
 • تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره­ ای اپتیکال
 • لزوم یا عدم لزوم انجام فرایند تصحیح اتمسفری
 • انواع روش­ های تصحیح اتمسفری
 • روش­ های تصحیح اتمسفری مطلق
 • تشریح مسیر امواج الکترومغناطیسی بین زمین و سنجنده
 • نمونه­ ای از فرایند تصحیح اتمسفری مطلق
 • تصحیح اتمسفری بر اساس مدل­ های انتقال تابش اتمسفری
 • روش­ های تصحیح اتمسفری نسبی
 • تصحیح اثر شیب و جهت شیب در تصاویر ماهواره­ ای
 • تصحیحات هندسی تصاویر ماهواره­ ای
 • خطاهای هندسی با مرجع داخلی و خارجی
 • خطای Skew
 • خطای تغییر توان تفکیک مکانی تصاویر اخذ شده
 • خطای جابجایی ارتفاعی
 • خطای تغییر مقیاس
 • خطاهای ناشی از تغیییرات ارتفاعی
 • خطاهای ناشی از تغییرات رفتار سکو
 • نقطه کنترل­ ها در فرایند تصحیح هندسی
 • انواع فرایند تصحیح هندسی
 • تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Map Rectification
 • تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Image Registration
 • منطق و اصول فرایند تصحیح هندسی بر اساس درون یابی مکانی و درون یابی مقادیر روشنایی تصویر
 • نقش RMSE در ارتباط با دقت تصحیحات
 • انواع روش­ های نمونه ­یابی مجدد در تصاویر ماهواره ­ای

مدرس این محصول آموزشی 

 • امیرحسین احراری
 • کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای
 •  بیش از ۱۰ سال آموزش سنجش از دور
 • تحصیلات کارشناسی: سنجش از دور، دانشگاه تهران
 • تحصیلات کارشناسی ارشد: سنجش از دور، دانشگاه تهران
 • طراح و مدرس صدها دوره آموزشی سنجش از دور
 • نویسنده اولین کتاب گوگل ارث انجین در ایران
 • طراح و مدرس دوره استاد بزرگ ENVI
 • طراح و مدرس نخستین دوره آنلاین نرم افزار ENVI در ایران
 • طراح و مدرس نخستین آموزش جامع سامانه گوگل ارث انجین در ایران
 • و . . .

دانلود محصول

نوشته های مرتبط :

آموزش های رایگان پیشنهادی :

10 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • نسترن زارعی
  2021-10-17 1:57 ب.ظ

  سلام عذر میخوام یه سوالی از خدمتتان داشتم در ماهواره مودیس برای اینکه طغیان رودخانه یا سیل در یک محدوده را بخواهم ببینم باید از چه پروداکتی استفاده کنم
  ممنون میشوم در این زمینه بنده را راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   به نظرم پروداکت بازتاب سطحی در این زمینه مناسب هست. براحتی می توانید با استفاده از ان شاخص های آبی مورد نیاز برای پایش رودخانه را محاسبه کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام تصاویر l1t استر چه پیش پردازش های نیاز دارند؟

  پاسخ
 • سلام
  جناب مهندس احراری
  سلام
  مراحل ساخت فایل lcz لندست
  کامل انجام دادم برا خروجی گرفتن با مشکل خطا مواجه شدم فایل خروجی با صفحه آبی رنگ نمایش داده
  میشه.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   احتمالا بخشی از فرایند طبقه بندی رو سهوا اشتباه انجام دادید. یک بار دیگر مجددا تكرار کنید. فقط از نرم افزاری که ضمیمه کردم هم استفاده نمایید. نرم افزار را جداگانه از سایت های دیگر دانلود نکنید.
   پیشنهاد میکنم یک بار از اول همه مراحل را از ابتدا انجام بدید. چون من همه دستورالعمل هایی که لازم هست و خودم هم با آن آشنایی داشتم رو در فیلم توضیح دادم.

   موفق باشید

   پاسخ
 • behzad taghilou
  2021-12-18 11:56 ب.ظ

  با سام و خسته نباشید
  من نزم افزار Cross talk 3 رو نتونستم پیدا کنم و دانلود کنم
  محبت میفرمایید لینک دانلودقرار بدهید ؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   در حال حاضر داده های سنجنده استر دیگر نیاز به تصحیح خطای کراس تاک ندارد چون داده ها بصورت تصحیح شده توسط ناسا عرضه میشه. داده های استر که دانلود می کنید قبلا در ایستگاه زمینی خطای کراس تاک در آن ها برطرف شده است.

   موفق باشید

   پاسخ
 • فرشاد سلطانی
  2022-01-11 12:54 ق.ظ

  با سلام و درود
  بنده دانشجو ارشد ژئومورفولوژی هستم و نیاز به چندتا خروجی از تصاویر رادار دارم
  میخواستم ببینم امکانش هست شما کمکم کنید

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
فروش ویژه با تخفیف 45 درصدی به مناسبت رونمایی از جدیدترین آموزش منتشر شده با عنوان ژئودیتابیس در ArcGIS - تا پایان دوشنبه - با کد تخفیف: geodata
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سفارش این محصول آموزشی