در این دوره آموزشی که به صورت ویدئویی و رایگان در دسترس همه قرار گرفته است بر روی آموزش سنجش از دور با نرم افزار ENVI تاکید دارد و آموزش کامل سنجش از دور مورد نظر قرار گرفته است. اگر در هر سطحی از تخصص در کار با این نرم افزار قرار دارید توصیه می کنیم حتما در این دوره نیز شرکت کرده و یکبار امتحان کنید


به کاربردی ترین آموزش رایگان پردازش تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI خوش آمدید!  • مطالب ارائه شده در این آموزش رایگان تا چند صد هزار تومان ارزش دارد. 
 • تمامی مطالب ارائه شده در این آموزش برگرفته از فیلم تدریس امیرحسین احراری در موسسه تحقیقات اب دانشگاه تهران است.
 • شما میتوانید با استفاده از این دوره رایگان مطالبی را تجربه کنید که در هیچ یک از مراجع آموزشی بصورت رایگان عرضه نمیشود. 
 • در صورتی که شما فقط علاقمند به سنجش از دور باشید مشاهده این آموزش ایده های بسیار عالی را برای یادگیری بیشتر در این زمینه یه شما خواهد داد. 

چطور ویدئوها را دانلود کنیم؟

جهت دریافت ویدئوهای آموزشی مشخصات خود را در کادر زیر ثبت کرده و پس از اینکه دکمه ارسال را زدید بلافاصله ویدئوها را جهت دانلود در ایمیل خود دریافت می کنید


آموزش نرم افزار ENVI

برای این آموزش به چه امکاناتی احتیاج دارید؟


با استفاده از این آموزش نرم افزار ENVI چه نکاتی را فرا می گیرید؟

 • چگونه داده های ماهواره ای را دانلود کنید؟
 • چگونه تصحیحات رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای را انجام دهید؟
 • چگونه تصحیحات اتمسفری تصاویر ماهواره ای را انجام دهید؟
 • چگونه توان تفکیک مکانی تصاویر ماهواره ای را با روش های تلفیق فیوژن افزایش دهید؟
 • چگونه شاخص های طیفی کاربردی در سنجش از دور برای مطالعات گیاهی را محاسبه کنید؟
 • چگونه نقشه کاربری اراضی را تولید کنید؟
 • چگونه نقشه نوع کشت محصولات زراعی را تولید کنید؟
 • چگونه نقشه مساحت سطحی پهنه های آبی را تولید کنید؟

در این آموزش رایگان سنجش از دور از داده های چه ماهواره هایی استفاده شده است؟

 • ماهواره لندست ۸
 • ماهواره سنتینل ۲

این آموزش نرم افزار ENVI از چند بخش تشکیل شده است؟

 • بخش اول : ارائه یک مقدمه کاملا کاربردی در ارتباط با انجام پروژه در سنجش از دور
 • بخش دوم : روش دانلود و دسترسی به داده های ماهواره ای 
 • بخش سوم : تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری
 • بخش چهارم : فرایند استخراج پهنه های آبی از تصاویر ماهواره ای
 • بخش پنجم : تولید نقشه پوشش و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • بخش ششم : برداشت نمونه ها به منظور اعتبار سنجی نقشه کاربری اراضی
 • بخش هفتم : اعتبار سنجی نقشه کاربری اراضی به همراه آموزش آشکارسازی تغییرات 
 • بخش هشتم : تولید نقشه نوع کشت از تصاویر ماهواره ای

بخش اول حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی مهم ترین عناصر کاربردی در سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای
 • معرفی اصلی ترین مراحل پردازش تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور 
 • معرفی ویژگی های داده های ماهواره ای سنجش از دور 
 • توان تفکیک مکانی و رابطه آن با پروژه ها
 • توان تفکیک طیفی و رابطه آن با پروژه ها 
 • توان تفکیک زمانی و رابطه آن با پروژه ها 
 • توان تفکیک رادیومتریکی و رابطه آن با پروژه ها
 • معرفی کاربردی ترین داده های ماهواره ای برای انجام پروژه های علمی سنجش از دور
 • مقایسه کارایی سنجنده های گوناگون در انجام پروژه های علمی سنجش از دور
 • معرفی پروژه های زیست محیطی که با استفاده از تصاویر ماهواره ای قابل انجام است. 
 • معرفی ماهواره های سری لندست 
 • معرفی ماهواره های سری سنتینل 

آموزش سنجش از دور
آموزش سنجش از دور

بخش دوم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی یکی از اصلی ترین مراجع دانلود داده های ماهواره ای 
 • آموزش گام به گام روش ثبت نام در سایت EarthExplorer
 • آموزش گام به گام روش دانلود تصاویر ماهواره ای سری لندست و سنتینل از سایت EarthExplorer

آموزش سنجش از دور
آموزش سنجش از دور

بخش سوم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی داده های ماهواره ای لندست 
 • روش فراخوانی تصاویر ماهواره ای لندست در نرم افزار ENVI
 • روش انجام تصحیحات رادیومتریکی خودکار بر روی تصاویر ماهوازه ای لندست ۸ 
 • روش محاسبه رادیانس تصاویر ماهواره ای لندست ۸
 • بررسی تفاوت بین رادیانس و رفلکتنس در تصاویر ماهواره ای 
 • روش انجام تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای لندست ۸ با استفاده از الگوریتم FLAASH بصورت کامل

آموزش رایگان سنجش از دور
آموزش رایگان سنجش از دور

بخش چهارم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ با استفاده از الگوریتم QUAC
 • روش تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش اعتبار سنجی نتایج تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI برای تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • معرفی و پیاده سازی مراحل لازم در پروژه مساحت سطحی پهنه های آبی
 • تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای لندست ۸ در راستای محاسبه مساحت سطحی
 • تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای لندست ۸ در راستای محاسبه مساحت سطحی
 • محاسبه انواع شاخص های طیفی آب و رطوبت برای استخراج مساحت سطحی 
 • معرفی حد آستانه های کاربردی برای جداسازی پهنه های آبی از تصاویر بدست آمده از طریق شاخص های طیفی

آموزش کاربردی سنجش از دور
آموزش کاربردی سنجش از دور

بخش پنجم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش پیاده سازی طبقه بندی نظارت نشده
 • معرفی روش طبقه بندی نظارت شده
 • نمونه برداری در فرایند طبقه بندی نظارت شده 

آموزش کاربردی سنجش از دور
آموزش کاربردی سنجش از دور

بخش ششم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • بررسی میزان تفکیک پذیری کلاس ها در طبقه بندی نظارت شده
 • نقش فضای ویژگی در میزان تفکیک پذیری نمونه های برداشت شده برای هریک از کلاس ها
 • نقش پارامتر دیورژانس در تفکیک پذیری نمونه های برداشت شده برای هریک از کلاس ها
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Minimum Distance
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Maximum Likelihood
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Neural Network
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Support Vector Machine
 • نمونه برداری در گوگل ارث به منظور اعتبار سنجی نقشه های طبقه بندی شده


بخش هفتم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • اعتبار سنجی کیفی نقشه های طبقه بندی شده
 • اعتبار سنجی کمی نقشه های طبقه بندی شده 
 • معرفی ماتریس خطاها و  کاربرد آن در اعتبار سنجی
 • معرفی کارایی پارامترهای ماتریس خطا در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش ضریب کاپا در اعتبار سنجی 
 • معرفی نقش پارامتر Overall Accuracy در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش خطای Commission در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش خطای Omission در اعتبار سنجی
 • آشنایی با روش های آشکار سازی تغییرات در پردازش تصاویر ماهواره ای
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر اطلاعات آماری
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر تصاویر و داده های باینری
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای 
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم Change/No Change
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم Increase/Decrease
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم From/To
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس شاخص های طیفی 
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس تبدیلات تصاویر ماهواره ای 

آموزش جامع سنجش از دور
آموزش جامع سنجش از دور

بخش هشتم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش تولید نقشه نوع کشت با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در این بخش آموزش داده شده است. 
 • روش ایجاد داده های سری زمانی 
 • روش ترکیب اطلاعات از طریق زمان های متفاوت 
 • روش بارزسازی تفاوت های زمین های زراعی در تصاویر ماهواره ای
 • روش استخراج چرخه فنولوژی از تصاویر ماهواره ای 
 • روش جداسازی محصولات زراعی مختلف بر اساس تغییرات چرخه رشد

آموزش کاربردی ENVI
آموزش کاربردی ENVI

جهت دریافت ویدئوهای آموزشی مشخصات خود را در کادر زیر ثبت کرده و پس از اینکه دکمه ارسال را زدید بلافاصله ویدئوها را جهت دانلود در ایمیل خود دریافت می کنید

356 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • احسان عزیزی
  1397-06-21 10:19 ق.ظ

  اوکی

  پاسخ
 • درود؛ بسیار سپاس از آموزش های رایگان و کاربردی تان

  پاسخ
  • صادق قهرمانی
   1400-04-24 12:20 ق.ظ

   ممنون میتونم شماره استاد رو داشته باشم برای کلاس های خصوصی و اموزش ممنون میشم

   پاسخ
   • سلام استاد وقتتون بخیر باشه،میخواستم بپرسم نرم افزارEnviتفاوتی با Envi_metداره؟

    پاسخ
 • بسیار تشکر

  پاسخ
 • عالی

  پاسخ
 • مرادعلیوند
  1397-07-17 9:25 ق.ظ

  بسیار عالی،علمی،کاربردی وبه روزبود .متشکرم

  پاسخ
 • بسیار عالی 😉😉😉😉

  پاسخ
 • صادقزاده
  1397-07-24 4:34 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر من برای محاسبه دما با ماهواره مودیس از ایمیسیویتی باندهای ۳۱.۳۲ استفاده کردم اما خیلی خطا داشت راه دیگه ای برای محاسبه هست ؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام خدمت شما.

   راستش بنده تاکنون در ارتباط با محاسبه دمای هوا کاری انجام ندادم و اطلاعات کافی متاسفانه در این زمینه ندارم. با عرض پوزش از خدمت شما.

   موفق باشید

   پاسخ
   • با سلام میشه کمک کنید من تو کسب درآمد کنم

    پاسخ
    • با سلام و احترام

     سریع ترین راه برای کسب درآمد از این رشته این هست که تکنیک های پایه ای رو در انوی و آرک مپ یاد بگیرید و سپس برای شرکت ها و مراکز تحقیقاتی رزومه ارسال کنید.

     موفق باشید

     پاسخ
 • فاطمه نجف زاده
  1397-07-29 7:55 ق.ظ

  سلام ببخشید من ثبت نام کردم ‌ولی هنوز چیزی به ایمیلم ارسال نشده

  پاسخ
 • با کمال تشکر از شما بخاطر مطالب آموزنده و قبول زحمت

  پاسخ
 • محمد عباسی
  1397-08-03 6:01 ب.ظ

  سلام
  آموزش ها بسیار حرفه ای و کاربردی
  نکات در آموزش ها
  ۱- دانش بالای مدرس محترم
  ۲- آموزش با زبان قابل فهم برای همه افراد
  ۳- آموزش کاربردی
  ۴- بیان نکات کلیدی
  بطور آموزش کاملا حرفه ای و کاربردی برای همه افراد حتی افرادی که فقط نام سنجش از دور را شنیده اند
  آرزوی سلامتی و توفیق برای مدرس محترم

  پاسخ
 • با عرض سلام خدمت شما و تشکر به خاطر آموزش ها.
  من تصحیح اتمسفری تصاویر لندست۸ رو دقیقاطبق فیلم آموزشی انجام دادم ولی هر بار روی ۱%error واین پیغام رو نشون میده:
  forrtl:severe:inconsistent open/close parameters,unit99 fileE:/tamrin/OLI/flaash/IRECLN_FILE Image
  علت چیست ؟! متشکرم.

  پاسخ
  • با سلام احترام خدمت شما

   ممنون از نقطه نظر مثبت شما.

   با فرض بر اینکه تمامی مراحل پردازشی را به درستی انجام داده اید، آدرس محل ذخیره سازی نتیجه تون رو با اسمی که ذخیره سازی میکنید تغییر بدید، اگر درست نشد مجددا پیام دهید.

   موفق باشید

   پاسخ
   • با عرض سلام و وقت بخیر.
    طبق راهنمایی شما درست انجام شد. سپاس فراوان.

    پاسخ
 • با عرض سلام و وقت بخیر .
  طبق فیلم هایی که پردازش تصاویر سری لندست رو توضیح دادید در part6 برای رفع noise تصاویر ۲۰۰۳به بعد Extention
  Landsat_gapfill.sav رو معرفی کردید.
  امکان دسترسی به این افزونه چگونه است؟!
  ممنون از شما.

  پاسخ
 • سلام آقای مهندس . ببخشید فایل extention رو که گفتید در سایت می گذارید نمی دونم باید از کدوم قسمت سایت جستجو کنم ؟! امروز باید کار تصحیحم رو می بردم دانشگاه اما فایل رو پیدا نکردم.

  پاسخ
  • الان به ایمیل شما ارسال میکنم. چون مشکلاتی پیش اومد نتونستم فایل رو بارگزاری کنم.

   با احترام

   پاسخ
   • سلام آقای مهندس
    ممنون از شما به خاطر ارسال فایل.
    ببخشید یه سوال داشتم از حضورشما. اگر خطای strip لندست ۷ رو در Envi رفع کنیم میشه ازش در نرم افزار pci استفاده بشه یا اینکه باید برای استفاده در pci روش دیگری را برای رفع خطا به کار برد؟!
    متشکرم.

    پاسخ
    • با سلام. خواهش میکنم.

     نتیجه تصویر تصحیح شده از خطای Strip را میتوانید در سایر نرم افزارها استفاده نمایید. فقط ممکن هست از فرمت ایراد بگیره که براحتی میتوانید نتیجه حاصله در envi را به فرمت tif تبدیل و در سایر نرم افزارها استفاده کنید

     موفق باشید

     پاسخ
 • آقای مهندس ببخشید من زیاد سوال می پرسم . عذر می خوام دستور Layer staking رو که در فیلم ها توضیح دادید برای سنتینل .میشه با این دستور باندهایی از لندست ۸ یا ۷ یا۵ رو که فقط می خواهیم با اون ها کارکنیم رو هم در قالب یه فایل درست کنیم؟!
  ممنون از شما.

  پاسخ
 • سلام پارت هایی ک من گرفتم چرا صدا نداره ؟باید چیکارکنم؟

  پاسخ
 • سلام
  من هر کاری میکنم نمیتونم دانلود کنم.
  لینک ها به نظر مشکل داره
  مینویسه the page is’t working

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   با یک سیستم دیگه یا browser دیگه هم تست کنید. چون افراد زیادی هستند که تا الان همه روزه ثبت نام میکنند و بصورت منظم فایل های رو دریافت کردند. درصورتی که حل نشد با مدیر سایت آقای مهندس نجفی مکاتبه نمایید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با عرض سلام
  آیا میشه دستورgram schmidtرو روی تصویر ی که هیچ عملیات تصحیحی روش صورت نگرفته انجام داد . برای تهیه نقشه کاربری
  یه سوال دیگه هم داشتم من یکسری مراحل رو انجام دادم لطف می کنید شما بگید که درسته یا نه؟!
  سه باند green وredوNIR لندست ۷ سال ۲۰۰۵ رو stack کردم و سال ۲۰۰۰ هم همینطور.بعدش براساس این سه باند ۲۰۰۰ خطای سه باند ۲۰۰۵ رو رفع کردم
  مرحله بعد برای فیوژن سال ۲۰۰۵ با دستور gram نیاز به باند ۱۵ متری بود که این باند رو هم جدا فراخوانی و بعد رفع خطا کردم بعدش فیوژن کردم باهاش.
  فکر می کنم یکم پیچیده شد .نمی دونم این روش صحیحه یا نه؟!

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   بله میتوان در کاربرد تولید نقشه کاربری اراضی به شرطی که نخواهیم شاخص طیفی محاسبه کنیم، استفاده کرد (بدون انجام تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری)

   در ارتباط با برطرف سازی خطای داده ها بر اساس تصاویر سال ۲۰۰۰ : دقیقا منظورتون چه نوع خطایی هست؟ رادیومتریکی یا هندسی؟

   ساده ترین راهکار برای فیوژن برای هر سال

   داده های Collection-1 لندست نیازی به coregistration ندارد

   برای هر سال تصویر پانکروماتیک و چندطیفی را از طریق دستور Gram.. وارد و دستور را اجرا نمایید.

   آیا ساختار دیگری مدنظر شما است؟

   پاسخ
 • سلام به حضورشما و تشکر.
  منظورم خطای نوارشدگی هست.
  الان مشکل من توی فیوژنه که میخوام توان تفکیک ۳۰ متری رو ۱۵ کنم برای۲۰۰۵. باند ۸ ،۱۵ متری رومیارم نمی دونم چرا تصویر با کیفیت بد با خطوط نوارمیاد روش .
  چند بار روش های مختلف رو امتحان کردم،نشد. اصلا میشه قبل از رفع خطای نوارها اول توان تفکیک رو ۱۵متر کنم بعد رفع خطا کنم؟!

  پاسخ
  • از چه روشی برای تصحیح خطای نوار نوار شدگی در افزونه Gapfill استفده میکنید؟

   البته در بهترین حالت هم باز نتیجه تصحیح خیلی ایدال نخواهد شد، اگر قبل از برطرف سازی خطا نسبت به تلفیق اقدام کنید نتیجه بهتری بدست نمیاد.

   موفق باشید

   پاسخ
 • از شما متشکرم.
  روش local رو استفاده کردم.

  پاسخ
  • خواهش میکنم. روش Triangulation را هم تست کنید. گاهی نتایج بسیار مناسبی دارد. در ارتباط با رفع خطای Gap باید عرض کنم که در بهترین حالت هم ما هرگز نمیتونیم انرژی های از دست رفته را بازیابی کنیم. روش Gap Fill تنها مزیت آن این است که جلوه بصری مناسب تری را نسبت به قبل برای تصویر ایجاد کرده و مقادیر جدبد بدست آمده در قسمت های GAP به هیچ عنوان قابل استناد نیستند چون بصورت مصنوعی اند.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام .این روش را چطور واز کجا اعمال کنم؟!

  پاسخ
  • با استفاده از همان افزونه gapfill روش اول را انتخاب کنید که بر اساس تنها یک تصویر فرایند درون یابی اطلاعات از دست رفته را بازیابی میکند.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید.
  در موضوع تعیین و تخمین رواناب ناشی از برف اگه کاری انجام دادید ممنون میشم اطلاعاتتون رو به اشتراک بزارید.اینکه از تصاویر چه سنجنده ای استفاده کردید،در چه مقیاسیو در چه منطقه جغرافیایی، از کدام باندها، چگونه اعتبار سنجی کردید.
  یکی از محصولات MODIS هم در همین زمینه است( اگه اشتباه نکنم)؛ اگه از آن استفاده کردید چه پیشنهادی در این خصوص دارید.
  اگه مقاله خوبی در این مورد می شناسید بفرمایید.
  هدف من تعیین رواناب ناشی از برف با استفاده از سنجش از دور می باشد

  پاسخ
 • شهریار صبح زاهدی
  1397-09-05 10:38 ب.ظ

  سلام از زحمات شما بسیار سپاسگزارم. خداوند به شما توفیق روز افزون عنایت کند.
  با تقدیم احترام

  پاسخ
 • جناب استاد احراری خسته نباشید. منظور از کوتاهی بیس لاین برای انتخاب تصاویر راداری چی هست دقیقا.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   بنده خودم در حال مطالعه در زمینه سنجش از دور راداری هستم. متاسفانه هنوز اطلاعات جامعی در این رابطه ندارم. با عرض پوزش از شما.

   موفق باشید

   پاسخ
 • اسماعیلی
  1397-09-11 1:31 ب.ظ

  با سلام خدمت استاد گرامی جناب آقای مهندس احراری و مدیر محترم سایت جناب آقای مهندس نجفی
  از تلاش شما گرامیان کمال تشکر را دارم. آیا امکان دارد که داده هایی که با آن در این فیلم کار کرده اید را دریافت نمایم.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ممنون از نقطه نظر مثبت شما.

   داده های مورد استفاده در این آموزش همگی بصورت رایگان از طریق سایت earthexplorer قابل دسترسی است. متاسفانه بدلیل پاره ای از مشکلات فعلا دسترسی به داده های این ویدیو امکان پذیر نیست بهتر هست از سایت مذکور نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر عذر میخوام در تهیه نقشه تغییر کاربری اراضی چطوری باید تشخیص بدیم که Tasseled cap و DVI و IPVI و RVI باید محاسبه کنیم؟؟؟؟؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   در صورتی که کلاس های مورد نظر شما با دقت مناسبی استخراج نشده باید از شاخص هایی که فرمودید به عنوان داده کمکی برای افزایش دقت طبقه بندی استفاده کرد. برای محاسبه این شاخص ها هم با استفاده از band math و با در اختیار داشتن فرمول هریک از آنها میتوانید نسبت به محاسبه این شاخص ها اقدام کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیر
  اینجانب تبدیل ICA انجام دادم نتایج بهتری نسبت به PCA بدست آوردم .تبدیل ICA برای پوشش گیاهی روش درستیه؟ و سوال دیگر هم اینکه آیا می شه اول تبدیل ICA رو انجام داد بعد کاهش ابعاد به روش PCA انجام داد؟ (برای طبقه بندی پوشش گیاهی) این کار علمیه؟
  ممنون

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   روش ICA دقت بالاتری دارد بدلیل آنکه تغییرات زیر پیکسل را نیز در نظر میگیرد. توجه داشته باشید که تبدیل ICA هم کاهش ابعاد را انجام می دهد و نکته ای که فرمودید بر اساس نکاتی که در کتب مرجع گفته شده درست نیست. به نظر بنده این روش مناسب نیست.

   موفق باشید

   پاسخ
 • ممنون از راهنمایی شما استاد عزیز

  پاسخ
 • با سلام و عرض خسته نباشید جناب مهندس،
  مهندس دیتا اوپر سنتینل رو چطور باید تو ENVI ایمپرت کرد؟ ادامه کار به چه صورت هست ؟ مثل کار با داده‌های لندست یا L1C sen2 ؟
  با احترام

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   داده های Level-1C ماهواره سنتینل بصورت اتوماتیک در ENVI باز نمیشود. به همین خاطر حتما باید تصاویر بصورت جداگانه در نرم افزار با استفاده از دستور open باز شوند. برای تصحیح داده های سنتینتل پیشنهاد میکنم از نرم افزار SNAP استفاده کنید.
   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام خدپت مهندس احراری.از مطالب مفیدی که در سایت میگذارید کمال سپاس دارم.خواستم بپرسم. فیلم آموزشی نحوه ارتوفوتو کردن عکس های هوایی دارید؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ممنون از نقطه نظر مثبت شما. متاسفانه بنده تخصص کار با داده های هوایی را ندارم و تاکنون در این رابطه آموزشی تولید نکردم. با عرض پوزش از شما.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید. آیا ثبت نام اینجانب فقط با وارد کردن نام و ایمیل تکمیل شده است؟ متشکرم از زحمات شما

  پاسخ
 • با سلام مجدد و تشکر، من ۲۶ آذر ثبت نام کردم اما متاسفانه هنوز ایمیلی دریافت نکردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • با سلام و تشکر از راهنمایی شما. مجددا ایمیل خود را وارد و ثبت نام کردم.

  پاسخ
 • میشه لظفا لینک این آموزش رایگان رو بذارید؟

  پاسخ
 • نریمان
  1397-10-16 11:15 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر
  شما گفتین که تو فیلدهای پایین جهت ثبت نام اقدام کنید ولی فیلدی جهت ثبت نام پیدا نکردم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • سلام
   تعدادی فیلم تحت عنوان نام و نام خانوادگی و آدرس ایمیل هم در بالا و هم در پایین صفحه وجود دارد که در صفحه کاملا مشخص است.

   پاسخ
 • با سلام چند بار درخواست دادم ولی چیزی به ایمیلم نیومد متاسفانه

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  من می‌خوام تعداد نمونه هم رو از فرمول کوکران یا مورگان بدست بیارم برای این منظور باید یه سری پارامتر‌ها رو وارد کنم تا برام حجم جامعه رو و بد حجم نمونه‌ها رو محاسبه کنه. سوال بنده اینه که برای چه اعدادی برای ضریبهای این فرمول بدم؟
  بطور کلی‌ چطور می‌شه تعداد نمونه هارو برای نمونه برداری از مثلا پهنهٔ آبی دریاچه ارومیه می‌شه حساب کرد؟
  آیا می‌شه تعداد پیکسل‌ها رو به عنوانه حجم جامعه لحاظ کرد؟ اگه بله چطور می‌شه تعداد کل پیکسلهی تصویر رو فهمید؟
  با احترام و سپاس

  پاسخ
  • با سلام و احترام خدمت شما.

   فرمول هایی که میفرمایید رو بنده آشنایی ندارم و تا حالا با اونها کار نکردم. بر همین اساس نمیتونم دقیقا شما رو راهنمایی کنم. با عرض پوزش از خدمت شما.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام
  وقتتون بخیر
  با توجه به اینکه موضوعی که کار کردم در مورد ارتباط بین شاخص های گیاه و خاک هست. در این تحقیق (در مقیاس مزرعه تحقیقاتی) با استفاده از دستگاه مادون قرمز، دمای برگ گیاهان و با دستگاه رطوبت سنج، رطوبت در عمق های مختلف اندازه گیری شده است.
  با توجه به اینکه اندازه کرت های این تحقیق کوچک بودند (هر کرت ۳ در ۴ بود و با سه تکرار) نتوانستم از تصاویر ماهواره ای استفاده بکنم. در تصاویر ماهواره ای جدید میشه تو پیکسل های کوچکتر کار کرد؟
  اگر امکانش هست در این مورد توضیح بدین خیلی ممنون میشم

  پاسخ
  • با سلام و احترام خدمت شما.

   حدیدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای worldview 3 شما میتوانید پدیده ها را با توان تفکیک مکانی ۳۹ سانتی متری مطالعه کنید. البته این داده ها بصورت پولی است و بایستی در صورت نیاز از طریق شرکت های عرضه کننده داده ها خریداری شود.
   موفق باشید

   پاسخ
 • شهریار صبح زاهدی
  1397-11-27 8:32 ق.ظ

  با سلام و خداقوت
  از زحماتی که می کشید بسیار سپاسگزارم. خداوند به شما خیر عنایت کند.
  لطفاً برای مشخص کردن شاخص طیفی محصولی خاص منبعی معرفی کنید.
  با تقدیم احترام

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ممنون از نقطه نظر مثبت شما. ممنون میشم توضیحات بیشتری در ارتباط با سوالتون بفرمایید که بهتر بتونیم شما را راهنمایی کنیم.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام خدمت استاد عزیز و گرامی
  بنده بخش ششم را دانلود کردم ولی بصورت فایل های pdf و word دانلود شد و فیلمی در پوشه نبود. چطور می تونم فیلم بخش ششم رو دانلود کنم. با تشکر فراوان از جنابعالی و اعضای محترم و سختکوش سایت.

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر سپاس بابت مطالب ارزنده ای که ارائه می دهید. یه سوال داشتم ، یه تصویر با استفاده از شیپ فایل در انوی برش دادم یه کادر مشکی دور تصویر هست که با edit envi header اون رو حذف کردم ولی همچنان کادر به رنگ سفید باقی هست . وقتی این تصویر رو به نرم افزار ایکاکنیشن میبرم وسگمنت سازی میکنم برای کادر هم سگمنت میسازه ، به نظرتون باید چیکارکنم. متشکرم

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   بابت تاخیر در پاسخ گویی عذرخواهی میکنم. به نوعی سوال شما جا افتاده بود. مناطق سیاه دور تصویر را به عنوان کلاس طبقه بندی نشده ازش نمونه برداری کنید و پس از تولید نقشه آن را از کلاس هاتون حذف نمایید.

   موفق باشید

   پاسخ
   • باسلام خدمت استاد گرامی. من این دوره آموزشی رایگان رو دانلود کردم خیلی عالی هست واقعا ممنون به خصوص واسه ماکه توان پرداخت هزینه نداریم. خیلی عالی. اگه ممکن هست دوره استاد بزرگ سنجش از دور هم بصورت رایگان و یا باهزینه کمتر بذارین تا ماهم بتونیم استفاده کنیم. اجرتون باخدا . باتشکرازشما

    پاسخ
    • با سلام و احترام خدمت شما.

     ممنون از نقطه نظر مثبت شما. دوره جدیدی با عنوان سکوی پرتاب نرم افزار ENVI طراحی کردیم و ویدیو آنهم آماده هست که بزودی فروش آن آغاز میشه. این دوره تقریبا ساختاری مشابه دوره استاد بزرگ ENVI رو داره ولی با قیمت ارزان تر که بزودی فروش آن رد سایت آغاز خواهد شد.

     دوره های رایگان سایت رو داریم افزایش میدیم و بنده کتاب گوگل ارث انجین رو هم نوشتم که بزودی فروش آن آغاز شده و با قیمت بسیار اندکی می توانید مطالب یک آموزش چندصد هزار تومانی را از طریق آن فرا بگیرید.

     موفق باشید

     پاسخ
 • با عرض سلام و سپاس بابت مطالب ارزشمند شما
  جناب احراری آیا با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان پروفیل حرارتی یا درجه حرارت مربوط لایه های مختلف در سطوح آبی رو هم استخراج کرد؟ اگر بله از چه طریقی می تونم اطلاعاتی در این زمینه به دست بیارم
  بسیار سپاسگزارم

  پاسخ
 • سلام خدمت استاد گرانسنگ آقای احراری عزیز.
  سپاس از آموزش های کاربردی و مفیدی که در اختیار میزارید.
  نیاز به راهنمایی داشتم. خواستم ببینم میشه همین مسیر رو جهت آشکار سازی کاربری شهری و مسکونی به جای پوشش گیاهی طی کنم؟ از چه شاخصی استفاده کنم؟ همون ndvi؟ مثلا در قسمت band threshold to roi باید چه عددی رو برای مقدار vaue وارد کنم ؟ میخوام مساحت کاربری مسکونی رو بدست بیارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   با سپاس از لطف شما.

   بله امکان پذیر است. بهتر هست برای این هدف یکبار با شاخص ndbi تست کنید که شاخص تخصصی شهر است. در این شاخص مقادیر بزرگتر از ۰ یا ۰٫۱ به عنوان پوشش های شهری هستند اما در همه مناطق جهان بصورت ایدال عمل نمی کند.

   موفق باشید

   پاسخ
 • محمدرضا قاسمی
  1398-02-30 3:28 ب.ظ

  با سلام و قبولی طاعات و عبادات خدمت شما
  من واسه دوره EN ثبت نام کردم اما هیچ پیامی برام نیومد
  لطفا پیگیری بفرمایید
  با تشکر فراوان

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   احتمالا ایمیلتون رو اشتباه وارد کردید. لطفا مجددا ثبت نام کنید و در داخل ایمیلتون اینباکس، پروموشن و اسپم رو چک کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • همایون خوشروان
  1398-03-08 10:37 ق.ظ

  عرض سلام و احترام، ایا محتوی این بسته آموزشی با بسته ای که در دانشگاه زنجان بعنوان کارگاه برگزار شدتفاوت دارد؟

  پاسخ
 • همایون خوشروان
  1398-03-08 10:38 ق.ظ

  برای انجام پروژه ای نیاز به مشورت با جنابعالی دارم، چگونه می توانم با شما صحبت کنم؟

  پاسخ
 • سلام استاد عزیز. وقتی میخوام فایل زیپ رو اEXTRACT کنم پیغام خطا میده اگر هم بعد از چند بار اکسترکت بشه در مرحله نصب بعد از پرسیدن سوال برای نصب پیغام فایل خراب شده اس را میدهد. لطفا راهنمایی کنید. ویندوزم ۱۰ است

  پاسخ
 • سروش شریف زاده
  1398-04-24 3:03 ب.ظ

  سلام جناب دکتر اگر ممکنه آموزش نرم افزار envi -met 5.3 رو برای من هم ارسال کنید ممنون میشم

  پاسخ
 • سلامو عرض ادب و احترام
  جناب احراری برام ی سوال و ابهام پیش اومده بود و حتی با دیدن مجدد فیلما بازم کاملا رفع نشد
  در زمان محاسبه شاخص NDVI به جز عملیات تصحیح تمسفری آیا کار دیگه ای لازمه؟
  انجام عملیات ری اسکیل چ نیازی داره؟
  ری اسکیل بین ۰ و ۱ میکنه تصویرو و این امر سبب نمیشه که خروجی NDVI بشه بین ۰ و ۱؟ چون باید این شاخص بشه بین منهای یک و مثبت
  بنده چنتا فیلم دیدم که تصویر لندست ۸ رو میاورد وبصورت ۰ تا ۲۵۵ بودن و ndvi رو روشون انجام میداد و بین منهای یک تا مثبت یک میداد
  خودمم رو ی تصویر همینکارو کردم و دقیقا درست داد فقط موندم چرا رو تصویری که ری اکسیل شده بود درست نمیاد

  و ی سوال دیگه اینکه اگه تو ی کار شاخص NDVI بین ۰٫۳- تا ۰٫۶ چجوری باید اسم طبقات رو نوشت؟ به فرض اینکه طبقات رو تو این بازه ۴ دسته کنیم؟ میشه گفت پوشش بسیار عالی، عالی، ضعیف، بسیار ضعیف؟ در حالی که طبقه بسیار ضعیف اصلا پوششی نیس و رخنمون سنگی هست؟ مثلا من دیدم تو مقالات نوشته پوشش گیاهی ضعیف درحالی که اصلا اونجا پوشش نیس و رخنمون سنگی هست

  ببخشید خیلی طولانی شد

  پاسخ
  • با سلام و احترام خدمت شما.

   برای محاسبه شاخص های طیفی ابتدا باید تصحیح اتمسفری انجام شود تا بازتاب سطحی بدست آید. فرایند rescale در حقیقت یک تکنیک برای اعشاری کردن دامنه مقادیر بازتاب سطحی است. بصورت تکنیکی اگر تصویری با مقادیر اعشاری وارد فرمول بشه شاخص در نرم افزار به درستی محاسبه می شود در مقایسه با زمانی که تصویر ورودی مقادیر آن بصورت عدد صحیح است.

   توجه داشته باشید که شاخص NDVI بصورت نرمال سازی شده است. از لحاظ فیزیکی تصویر بازتاب سطحی باید بین ۰ تا ۱ باشد و این باعث ۰ تا یک شدن شاخص NDVI نمی گردد و این حرف کاملا اشتباه است. NDVI یک فرمول نرمال سازی شده است. تصویر ورودی با هر دامنه مقداری را بین ۱- تا ۱+ نمایش میدهد. حتی اگر بازه مقادیر بین ۰ تا ۲۵۵ باشد نیز بین ۱- تا ۱+ می شود اما حدآستانه پوشش های مختلف در آن به دقت محاسبه نخواهد شد. اما اگر تصویر تصحیح اتمسفری شده باشد در آن زمان حدآستانه پوشش های مختلف در این شاخص دقیق تر محاسبه می گردد.

   آن آموزش هایی که شاخص NDVI را بر روی تصاویر DN انجام میدهند توجهی به اصول بدیهی نوشته شده در کتاب ها ندارند و به هیچ عنوان قابل استناد نیست. شما می توانید درستی و صحت این موضوع را در فصل تصحیح رادیومتریکی کتاب جنسن مطالعه کنید که در آن صراحتا در ارتباط با لزوم انجام تصحیح اتمسفری برای محاسبه شاخص های طیفی صحبت کرده است.

   آن چیزی که در این جا مهم است تصحیح اتمسفری است که حتما باید انجام شود اگر با موضوع rescale به مشکل خوردید حتی می توانید تمامی مقادیر تصویر تصحیح شده را تقسیم بر ۱۰ هزار کنید تا فقط به حالت اعشاری تبدیل شده سپس شاخص NDVI را بر روی آن محاسبه کنید.

   تا جایی که بنده اطلاع دارم شاخص NDVI برای دسته بنده پوشش های گیاهی بر اساس تغییرات تراکم آن است. در این شاخص شما فقط می توانید گیاهانی با تراکم های متفاوت مانند جنگل، زمین های زراعی و مراتع به همراه آب و خاک را متمایز کنید. در ارتباط با رخنمون های سنگی هیچ اطلاعی ندارم.

   موفق باشید

   پاسخ
 • علیرضا سلطانی
  1398-05-29 6:23 ب.ظ

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون.
  ایمیل ها برای من ارسال شدندولی تنها ایمیل اول قابل دانلود بود؟

  پاسخ
 • سلام. آیا امکانش هست این آموزش را برای منم ارسال کنید.
  با تشکر از عوامل سایت girs.ir

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   متاسفانه این دوره آموزشی به صورت کامل متوقف شده است و دیگر ثبت نامی در آن انجام نمی شود. فقط کسانی که قبلا ثبت نام کرده بودند فایل ها را دریافت کردند.

   موفق باشید

   پاسخ
 • م. محمودی
  1398-06-01 11:13 ق.ظ

  سلام ممنونم از شما بابت اموزش های مفید و کاربردی تان
  سوالی داشتم
  تصویر ان دی وی ایی که از محیط جدید انوی گرفتم رو چطور میتونم تو محیط ارک مپ طبقه بندی کنم
  با تشکر

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   شاخص nevi محاسبه شده را به فرمت tif تبدیل کنید و سپس در arcgis با استفاده از بخش symbology در properties این کار را انجام دهید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام
  لینک فیلم اموزشی به ایمیل بنده ارسال نشده

  پاسخ
 • سلام.من تا درس ۴ رو تونستم دانلود کنم ولی برای باقی درسها لینک دانلود رو نمیبینم. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  پاسخ
 • باسلام
  آموزش نرم افزار ENVI به صورت رایگان و کاربردی.
  این دوره رو چطور می تونم دانلود کنم
  ممنون از آموزشهای خوبتون

  پاسخ
 • با عرض سلام خدمت شما و تشکر به خاطر آموزش ها،
  من تمامی مراحل مربوط به تصاویر سنتینل ۲ رو دقیقا طبق فیلم آموزشی انجام دادم با این تفاوت که به جای ۴ باند، ۵ باند (یعنی باند ۲، ۳، ۴، ۸ و ۱۲) را استک کردم ولی موقع اجرای دستور QUAC با این خطا مواجه میشوم:
  QUAC correction failed. the best guess sensor type is not found, based on the number of input bands and their wavelengths of the input raster. please specify a sensor type explicitly.
  متشکرم.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   احتمالا نوع سنجنده را باید روی گزینه زیر قرار دهید.

   Near-Shortwave Infrared (NIR-SWIR)

   موفق باشید

   پاسخ
   • ممنون از پاسخ ارزشمندتان، با انتخاب سنجنده NIR-SWIR مشکل حل می شود فقط با اینکه قبلا resale انجام داده بودم بعد از اعمال QUAC، مقادیر پیکسل ها دوباره از محدوده ۰ تا ۱ خارج می شود و اعداد بزرگتری در quick stats نمایش داده می شود.

    پاسخ
 • سلام و احترام. این دوره شما رو چطور میشه تهیه کرد؟

  پاسخ
 • ساسان وفایی
  1398-07-07 6:31 ب.ظ

  با سلام و احترام
  لطفا بفرمایید این آموزش رو چطور باید دریافت نمود، لینکی برای دانلود یا ثبت نام جهت ارسال آموزش وجود ندارد.
  با تشکر

  پاسخ
 • hosein zakeri
  1398-07-11 12:08 ق.ظ

  سلام من در سایت ثبت نام کردم چجوی میتونم این کورس رو دانلود کنم؟

  پاسخ
 • محمد قربانی
  1398-07-15 10:41 ق.ظ

  با سلام لینکهای دانلود این آموزش کجای سایته ممنون میشم راهنمایی کنید .

  پاسخ
 • آرش محمدزاده
  1398-07-24 9:27 ب.ظ

  با سلام
  من ثبت نام کردم ولی لینک دانلود برایم ارسال نشده است
  با تشکر

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   از چه طریقی ثبت نام کردید؟ بی زحمت لینک صفحه ثبت نام را ارسال کنید. چون ما مدتی هست که فرایند ثبت نام رو متوقف کردیم و عملا ثبت نامی نباید انجام شود. مگر اینکه سایت دچار نقص فنی شده باشد.

   موفق باشید

   پاسخ
 • فریبا گرامات
  1398-08-10 9:57 ب.ظ

  باعرض سلام و خسته نباشید
  اگه امکانش هست لینک و‌کلیپ های این دوره رو فعال کنید .ممنون

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   متاسفانه بدلیل یک سری از مشکلات این دوره آموزشی فعلا متوقف شده است. دوره های رایگان کاربردی و متنوعی را به امید خدا در سایت منتشر خواهیم کرد.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام
  خسته نباشید
  نمیشه این دوره آموزشی رایگان رو تمدید کنید
  مطالب خیلی خوبی ارائه شده.

  پاسخ
 • رضا زینالی
  1398-08-24 4:57 ب.ظ

  سلام
  لینک دانلود این بسته کجای سایت دقیقا؟

  پاسخ
 • سلام لطفا دوباره دوره های بزارین ممنون میشم

  پاسخ
 • حنیف چرکزی
  1398-09-26 7:44 ق.ظ

  سلام، تشکر بابت زحماتی که میکشید چطور میتونم این دوره رو دریافت کنم هیچ لینکی وجود نداره لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 • با سلام خدمت شما استاد، ببخشید امکانش هست فایل آموزشی این مجموعه را در اختیار من هم قرار بدهید؟ بسیار ممنون و سپاسگزارم

  پاسخ
 • سرور اسفنده
  1398-10-20 9:33 ب.ظ

  به نام خدا
  با سلام
  ممنون از آموزشهای خوب و جامع شما.
  آقای مهندس من با هدف طبقه بندی تصاویر، در انوی می خواستم که نمونه های تعلیمی و تست رو از تصاویر برداشت کرده و به صورت تصادفی- سیستماتیک نقاط تست و تعلیمی رو از هم جدا کنم. با الگوریتم generate random samle from roi. منتهی مشکلی که وجود داره اینه که نمی تونم این الگوریتم رو در انوی ۵٫۳٫۱ که جدید هست اجرا کنم. در انوی کلاسیک انجام می دم ولی با توجه به اینکه کلا فضای کار در انوی جدید راحتتر هست و از ابتدا با این ورژن کار کردم، می خواستم بدونم بطور مشخص آموزشی دارید که برای برداشت نمونه، و اجرای الگوریتم تصادفی – سیستماتیک در انوی جدید باشه؟
  من تصور می کنم نحوه ذخیره سازی نقاطم مشکل داره.
  از راهنمایی شما سپاسگزارم

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   فقط نمونه های تعلیمی را می توانید از تصویر استخراج کنید. نمونه های تست باید از یک مرجع دقیق تر از تصویر ماهواره ای استخراج شود.
   با استفاده از نرم افزار envi 5.3 این کار را انجام دهید. این نرم افزار در سایت موجود است.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام.
  خسته نباشید.
  در انتهای ویدئو آخر گفتید با استفاده از DEM می توان مراتع طبیعی را از سایر کلاس ها مخصوصا کلاس محصولات زراعی جدا کرد و فایلش رو به صورت ضمیمه قرار می دهید اما من اون فایل رو توی سایت پیدا نکردم. امکانش هست اونو برام ایمیل کنید.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   در این آموزش رایگان این موضوع قرار داده نشده است و اون فایل برای دوستانی که بصورت حضوری شرکت کردند در نظر گرفته شده بود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • افسانه اقبالی
  1399-02-05 2:45 ب.ظ

  درود و عرض ادب و احترام
  بنده پکیج اموزش جامع انوی رو تهیه کردم، برای تصحیح رادیومتریکی در سنجنده های مختلف ارتفاع سنجنده تا زمین میخواد دستور، از کجا ارتفاع سنجنده های مختلف رو میشه بدست آورد؟ و دوم اینکه ایا در عرض های مختلف جغرافیایی ارتفاع سنجنده هامون تغییری میکنه؟
  ممنونم از پاسخ گویی تان.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   زمانی که ماهواره یا سنجنده مورد نظر را انتخاب کنید بصورت خودکار خودش پارامتر ارتفاع سنجنده تا زمین رو وارد می کنه.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر.
  من مشکلی که دارم این هستش مثلا لندست ۸ رو میخوام tcc بگیرم یا fcc .
  وقتی تصاویر رو فراخوانی میکنم و به درستیم rgb میکنم ارور پایین میاد
  the selected bands are from multiple files.
  creating a layer from multiple file is not supported.
  ممنون میشم راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   دلیل این خطا آن است که باندهایی که انتخاب کردید از یک استک واحد نیست و از تصاویر گوناگون و متفاوتی انتخاب شده است.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام و خسته نباشید بنده ثبت نام کردم ولی ایمیلی دریافت نکردم

  پاسخ
 • آرزو چراغی
  1399-03-24 11:16 ب.ظ

  سلام دوره ها برام ارسال نشده. لطف می کنید برام ارسال بفرمایید.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ثبت نام این دوره آموزشی متوقف شده است. در بخش آموزش های رایگان سایت می توانید از سایر محتواهای رایگان ما استفاده نمایید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • باسلام
  ممنون از ارائه مطالب علمی شما.
  در ایمیل من این مجموع ENVI ارسال نشده است.
  باتشکر ازشما

  پاسخ
 • با سلام با تشکر از این دوره خیلی خوب چرا در این دوره تصحیحات هندسی ماهواره لندست آموزش داده نشد واین که آیا اساسا ماهواره لندست نیاز به تصحیحات هندسی دارد؟ خیلی ممنون

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   در این دوره آموزشی ذکر شده است که داده های لندست از لحاظ هندسی تصحیح شده هستند و نیازی به انجام تصحیحات ندارد.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام.فقط برای سابسکرایب هست و فایل آموزشی ندارد.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ثبت نام این محصول آموزشی مدت هاست که متوقف شده و از صفحه اصلی سایت نیز حذف شده است. احتمالا از لینک های فرعی به این صفحه رسیدید. این محصول آموزشی الان دیگر سابسکرایب هم ندارد.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام امکانش هست برام این فیلم هارو ارسال کنید ضروری نیاز دارم ممنون

  پاسخ
 • الیاس کرمی
  1399-08-05 12:25 ق.ظ

  با سلام بعد از ثبت نام در صفحه ایمیل من هیچ لینکی برای دانلود فیلم های آموزشی وجود نداره لطفا رسیدگی کنید

  پاسخ
 • سپاس فراوان، برای رفع خطای تصاویر لندست ۷ (مثلا مربوط به سال ۲۰۰۵) می توان از تصاویر سه سال قبلش (۲۰۰۲) استفاده کرد؟
  آیا می توان از تصاویر لند ست ۴ برای رفع خطای تصاویر لند ست ۷ استفاده کرد؟
  تشکر

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   برا رفع خطای (راه راه شدگی) تصاویر لندست ۷ با استفاده از افزونه gapfill بهتر است از داده های لندست ۷ برای بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ استفاده شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • جهانی سپاس. برای ایجاد binary NDVI با ارزش پیکسل ۲۴۵ برای شاخص های مثبت (پوشش گیاهی) و صفر برای باقیمانده پیکسل ها با شاخص منفی، در جی ای اس چه باید کرد؟
  تشکر

  پاسخ
 • یحیی عموزاده
  1399-09-17 8:37 ق.ظ

  با سلام و تشکر از زحمات ارائه دهندگان مطالب مفید که در افزایش آگاهی نقش دارند،،،

  پاسخ
 • سلام بعد از ثبت نام در صفحه ایمیل من هیچ لینکی برای دانلود فیلم های آموزشی وجود نداره لطفا رسیدگی کنید.سپاس

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   اگر ایمیل تان رو درست وارد کرده باشید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
   اگر داخل اینباکس نبود به پوشه های پروموشن و اسپم در ایمیلتون مراجعه بفرمایید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام و عرض خسته نباشید
  بخش روش تحقیق را می نویسم و برای تصحیحات اتمسفری هم منبع لازم است، مثلا Chander et al. استاد محترم اگر فایل پی دی اف مقاله ای که این روش را توضیح می دهد در اختیار دارید، لطفا به اشتراک بگذارید (اگر پی دی اف فایل نیست نام روش لطفا ).
  تشکر

  پاسخ
 • سلام و خدا قوت
  من ثبت نام کردم ولی چیزی برای من ارسال نشده
  !!!!!!!!!!

  پاسخ
 • آرین آریانی
  1400-01-09 8:42 ق.ظ

  سلام ببخشید من ثبت نام کردم ‌ولی هنوز چیزی به ایمیلم ارسال نشده

  پاسخ
 • سلام من اموزش کاربری اراضی نو envi را خواستم هنوز ایمیل نشده ممنون میشم

  پاسخ
 • محمد رضا عابدینی
  1400-02-06 12:35 ق.ظ

  سلام و درود بر استاد امیرحسین احراری
  فقط خواستم بگم خیلی عالی تدریس میکنید و آموزش های بسیار خوبی رو در اختیار دانش پژوهان قرار دادید
  برای شما و همکاراتون آرزوی سلامتی میکنم

  پاسخ
 • سلام من ثبت نام کردم اما فقط یک ایمیل برای سابسکرایب ارسال شده
  خبری از فایل های دانلود نیس

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   بعد از اینکه ایمیل سابسکرایب میاد بلافاصله بعدش ایمیل جلسه اول میاد. ممکنه ایمیل جلسه اول رفته داخل promotion و یا spam. این پوشه ها را نیز چک کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • علیرضا رستم آبادی
  1400-06-13 6:55 ب.ظ

  ممنون و سپاس از لطف بیکران شما

  پاسخ
 • سلام من ثبت نام کردم اما فقط یک ایمیل برای سابسکرایب ارسال شده
  فایل دانلودی برام ارسال نشد. درضمن در پوشه spam هم چیزی ارسال نشده.

  پاسخ
 • با عرض سلام و ادب
  مهندس برای تعیین نوع محصول کشت نیاز به داده های زمینی هست.چطور میتوانم به داده های زمینی دسترسی پیدا کنم؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   داده های زمینی را باید از طریق عملیات میدانی خودتان برداشت کنید یا اینکه از طریق سازمان هایی جون جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تهیه نمایید.
   بعضی مواقع اساتید هم ممکنه از طریق برخی از پروژه ها نسبت به داده های زمینی دسترسی داشته باشند.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام و ادب
  مهندس هنگام طبقه بندی با ارور
  stretch data . an error has occurred during processing
  Error writeu. error encountered writing to file unit.
  100
  The result may beInvalid
  مهندس عکس و به آدرس ایمیل هم فرستادن
  با تشکر.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   آدرس فایل ورودی و خروجی رو تغییر بدید.
   نمونه های کلاس ها رو مجددا برداشت کنید.
   طبقه بندی رو محیط استاندارد انوی انجام بدید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • مولوی مولوی
  1400-07-04 2:34 ق.ظ

  درود
  ایمیل نخست دریافت و سابسکرایب کردم اما ایمیل دوم دریافت نشد .

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ممکنه ایمیل های بعدی داخل پوشه spam و یا promotion رفته باشه. این پوشه ها رو بررسی کنید. اگر نبود با یک ایمیل جدید تست بفرمایید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • باسلام وعرض ادب خدمت آقای احراری،بنده نیز هرکاری کردم موفق به دانلودفیلم های آموزشی نشدم خیلی هم برام واجب هست یادگاری آنها،ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید،باتشکر

  پاسخ
 • مریم اقنوم
  1400-07-04 7:30 ب.ظ

  لطفا این آموزش را برای بنده ارسال نمایید

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ایمیل و مشخصات خود را در کادر تعیین شده در صفحه محصول وارد کنید. سپس بلافاصله لینک دانلود برای شما ارسال می شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام وعرض ادب خدمت آقای احراری وتشکر فراوان از زحمات ایشان،بنده هر کاری کردم موفق به دانلود فیلم آموزشی نشدم،ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید،باتشکر

  پاسخ
  • موارد زیر رو در دانلود فایل ها در نظر داشته باشید:
   1) به هیچ عنوان از گوشی موبایل برای دانلود فایل ها استفاده نکنید.
   2) فقط از مرورگر کروم و فایرفاکس برای دانلود استفاده شود.
   3) به هیچ عنوان فیلتر شکن در زمان دانلود فعال نباشد.
   4) هریک از لینک ها را داخل آدرس بار کپی کرده تا فرایند دانلود آغاز شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام و احترام ، صرفا پس از تایید ایمیل و سابسکرایب متن زیر دریافت شد و موفق به دریافت فایل نشدم .
  Subscription confirmed
  Your subscription to our list has been confirmed.

  Thank you for subscribing!

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   احتمالا ایمیل آموزش رفته داخل پوشه spam و یا promotion. این پوشه ها رو نیز چک بفرمایید. درست نشد با یک ایمیل جدید همین فرایند را تکرار کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام , بعد از تایید هیچ ایمیل جدیدی دریافت نکردم لطفا لینک دانلود را برایم بفرستید . متشکرم

  پاسخ
 • ابراهیمی
  1400-07-09 7:12 ب.ظ

  با سلام.
  بعد از ثبت نام ، ایمیل دریافت کردم و به صفحه حاوی لینک های دانلود دسترسی پیدا کردم اما گویا لینکها مشکل دارن و موفق به دانلود نشدم. میشه راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   دقیقا چه مشکلی در فرایند دانلود دارید؟ لطفا با جزییات در این زمینه راهنمایی بفرمایید.
   برای دانلود فایل ها موارد زیر رو رعایت کنید:
   1) فقط از مرورگر کروم و یا فایرفاکس استفاده کنید.
   2) فیلتر شکن خاموش باشه
   3) به هیچ عنوان با گوشی موبایل فایل ها رو دانلود نکنید
   4) لینک های ارسالی و داخل آدرس بار مرورگر کپی کنید تا دانلود آغاز بشه.

   موفق باشید

   پاسخ
 • مصطفی ریاضی
  1400-07-15 10:14 ق.ظ

  با سلام و عرض احترام. ممنون بابت این آموزش خوبتون استاد احراری. در حین آموزش بارها به یک دوره مقدماتی اشاره کردید که می بایست شرکت کنندگان در این کارگاه اون دوره را گذرانده باشند. میخواستم بدونم آیا امکان دانلود آن دوره هم وجود داره یا خیر؟؟؟

  پاسخ
  • سلام

   سلامت باشید. اون دوره ای که گفتم مربوط به آن کلاس حضوری بوده. این کلاس رو بنده قبلا در دانشگاه تهران برگزار کرده بودم.
   اون پیش نیاز مخصوص شرکت کنندگان حضوری بوده است و فبلمش موجود نیست.

   موفق باشید

   پاسخ
 • mohammad1400
  1400-08-05 12:32 ق.ظ

  سلام استاد…من فرم پر میکنم میگه به ایمیلتون ارسال میشه ولی چیزی نه در اینباکس و نه در اسپم نمی یاد…. چند لار هم اقدام کردم… با تشکر لطفا ارسال کنید ab_rez@yahoo.com

  پاسخ
  • با سلام و حترام

   هر مشکلی در دریافت و دانلود دارید لطفا به بخش پشتیبانی سایت ایمیل بدید تا در اسرع وقت در ساعات اداری مشکل شما رو حل کنند.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام اشتراک رو در ایمیل تایید کردم ولی ویدیو ارسال نشده

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   پوشه های spam و promotion رو بررسی کنید. داخل آن ها رفته.
   از طرف دیگر اول ایمیل سابسکرایب میاد. بعد که این ایمیل رو تایید کنید لینک فیلم ها برای شما ارسال می شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام.لطفا اگرامکانش هست لطفا راهنمایی بفرمایید درباره
  compositing algoritms راچگونه مطلب پیداکنم

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر. من میخواهم کلاس هایی (ROI) که بصورت feature collection در گوگل ارث انجین گرفتم رو خروجی بگیرم ( یعنی پولیگون). مثلا کلاس درخت، جاده و .. چگونه میتوانم هر کلاس رو بصورت مجزا خروجی shape file بگیرم تا در نرم افزار انوی باز کنم و صحت سنجی کنم؟

  پاسخ
 • باسلام و احترام. جناب احراری، پس از تایید ایمیل و سابسکرایب متن زیر دریافت شد. این عمل رو چندین بار تکرار کردم ولی موفق به دریافت فایل نشدم ، در ضمن همه پوشه ها از جمله اسپم را هم کنترل کردم.
  Subscription confirmed
  Your subscription to our list has been confirmed.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   بعد از سابسکرایب کردن ایمیل لینک جلسات برای شما ارسال می شود.
   اگر فرستاده نشده با یک ایمیل جدید تست کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • باسلام واحترام به استاد نجفی گرامی ایا ثبت نام کلاس تفسیر عکسهای هوایی وکلاس سیلاب تمام شده وامکان ثبت نام وجود ندارد؟

  پاسخ
 • اعظم میرجلیلی
  1400-11-10 12:44 ق.ظ

  سلام
  خسته نباشید
  من رنم افزار انوی را بهار امشال از شما گرفتم ولی متاسفانه اطلاعات را دانلود نکردم و الان لینک اطلاعات غیر فعال شده ااست
  من دانشجوی سنجش از دور هستم و برای انجام پایان نامه به اون آموزش نیاز دارم
  لطفا و خواهشا لینک اطلاعات را دوباره برای من ارسال کنید
  ایمیل من
  mrstala@yahoo.com

  پاسخ
 • آمنه یحیوی
  1400-11-21 11:28 ق.ظ

  با سلام و وقت بخیر

  آقای مهندس احرای بنده کتاب گوگل ارث انجین شما را تهیه کردم و کدهای مربوط به پایش خشکسالی و پایش تغییرات تبخیر-تعرق را که در آن کتاب زحمت کشیدید توضیح دادید را برای حوضه دریاچه ارومیه اجرا کردم مشکلی نداشتند ولی خروجی ها بصورت نمودار سری زمانی بودند بنده نیاز دارم که به صورت نقشه هم این تغییرات را نمایش بدم. لطف می فرمایید راهنمایی کنید کد مربوط به خروجی به فرمت تیف را چه جوری به این کد شما اضافه کنم؟ خیلی ممنون

  پاسخ
 • با سلام و احترام

  مشکلی در فرایند دریافت داده ها و دانلود دارید لطفا به بخش پشتیبانی سایت در این رابطه ایمیل بدید. girs.academy@gmail.com

  موفق باشید

  پاسخ
 • ممنونم

  پاسخ
 • با سلام و تشکر از دوره آموزشی بسیار مفید شما. من یک سوال داشتم. در مرحله ورود به spectral indices که باید فایل ورودی برای ان تعریف کنیم، فقط 6 باند از 7 باند را در قسمت spectral subset نشان میده. علت چیست؟ تمام مراحل پیش پردازش هم به درستی انجام شده.
  ممنونم

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   اینکه یک باند کمتر است احتمالا بدلیل حذف سهوی آن توسط شما در مراحل قبلی است. هیچ یک از دستورات در نرم افزار انوی بصورت خودکار باندی را حذف نمی کند.

   موفق باشید

   پاسخ
 • و بجای 36 شاخص، تنها 31 شاخص معرفی میکند

  پاسخ
 • سلام مجدد. موقع نصب envi 5.3 علیرغم اینکه برای آنتی ویروس نود 32 در قسمت exclusion مسیر نرم افزار تعریف میشه ولی یا ارور میده و فایلهای لازم دیده نمیشه یا اگر ویروس یاب را غیر فعال کنم و نصب کامل شود وسط کار نرم افزار بسته میشه و نصب مجدد را پیشنهاد میده بدلیل وجود نداشتن یکی از فایلها.
  در این مورد هم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  البنه envi 5.1 را نصب کردم و مشکلی نبود ولی با 5.3 مشکل دارم

  پاسخ
 • نازیلا سپهرکیا
  1401-01-01 12:09 ق.ظ

  سلام
  هیچ ایمیل حاوی لینک دانلودی به ایمیل من ارسال نشده دوبار ثبت نام کردم ولی بازم خبری نیست که نیست لینکها در هرزنامه ها هم نبود ممنون

  پاسخ
 • سلام
  ممنون میشم لینک آموزش مقدماتی سنجش از راه دور را ارسال کنید. (اموزش جزئیات نرم افزار ENVI که فرمودین 16 ساعت هست)

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   این دوره ای که در سایت قرار دادیم فیلم یک کارگاه آموزشی در دانشگاه هست که بعدا روی سایت قرار گرفته.
   فیلم دوره مقدماتی آن در دسترس نیست و فقط مخصوص شرکت کنندگان حضوری کلاس بوده است.

   موفق باشید

   پاسخ
 • مرتضی بهزادفر
  1401-01-13 11:23 ق.ظ

  با سلام و احترام
  بنده ایمیل را ثبت کردم اما لینک دانلود برای بنده ارسال نشد.
  سپاس از فراوان از زحمات شما

  پاسخ
 • با عرض سلام و ادب فایلی برای من ارسال نشد بعد از ثبت نام لطفا راهنمایی کنید که چطور مشکل رو برطرف کنم

  پاسخ
 • ساناز رحیمی
  1401-03-22 9:57 ب.ظ

  چیزی برای من ارسال نشد توی جیمیل غیر از تایید

  پاسخ
 • با سلام و احترام،

  در ویدیوی اول آموزش از کتاب
  Principles of remote sensing itc
  نام بردید. من متاسفانه این کتاب رو هر چی سرچ کردم نتوستم پیدا کنم. ممنون میشم اگر لینک دانلود یا پی دی اف اش رو دارید واسم بفرسید.
  ممنون

  پاسخ
 • با سلام و تشکر از مطالب مفید شما. من جهت استفاده از یکی از اموزش های سایت شما ،فرم مورد نظر ( نام خانوادگی – رشته و ایمیل) را تکمیل کردم ولی به ادرس ایمیل من لینکی ارسال نشد ،spam ایمیل را هم چندین بار چک کردم

  پاسخ
 • مهدی احمدی
  1401-04-31 12:32 ق.ظ

  سلام و درود خدمت شما استاد عزیز.
  ببخشید من میخوام‌ با برنامه ENVi یه نقشه سطوح غیر قابل نفوذ تهیه کنم . از چه داده و چطوری میتونم این نقشه رو تهیه کنم

  پاسخ
  • با سلام و احترام
   با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست یا سنتینل می توانید شاخص های سطوح نفوذ ناپذیر را محاسبه کنید. برای نوشتن فرمول ها نیز می توانید از دستور band math انوی استفاده کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام بر شما خوبان. من میخواهم ویدیو های آموزشی برنامه کابردی Envi را دریافت کنم. ممنون تان میشم

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   برای تهیه محصولات آموزشی از افغانستان می توانید با بخش پشتیبانی سایت مکاتبه کنید. مبلغ محصولات رو از طریق انتقال بانکی به حساب ما واریز کنید و سپس لینک محصولات برای شما ارسال می شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام خدمت شما خوبان. من اهل افغنستان هستم محصل رشته GIS، نیاز به ویدیو های آموزشی برنامه کاربردی ENVI دارم

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   برای تهیه محصولات آموزشی از افغانستان می توانید با بخش پشتیبانی سایت مکاتبه کنید. مبلغ محصولات رو از طریق انتقال بانکی به حساب ما واریز کنید و سپس لینک محصولات برای شما ارسال می شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • بنده برای تهیه این دوره ایمیل زدم و درخواست کردم ولی پاسخی دریافت نکردم ممکنه رسیدگی کنید یا حداقل امکان تهیه دوره با پرداخت هزینه باشه

  پاسخ
 • امین فرهادی
  1401-06-04 2:13 ق.ظ

  سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما مهندس گرامی بابت فراهم کردن این دوره ی ارزشمند و کاربردی به صورت رایگان.
  بنده دوره رو تهیه و دانلود کردم. اما فایل های مربوط به داده ها رو دریافت نکردم. میخواستم بپرسم که آیا داده های مورد استفاده در این آموزش و یا هر داده ی دیگری که مناسب تمرین کردن با این فیلم آموزشی باشه در دسترس هست؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام
   این ویدیو فیلم یک دوره آموزشی است که چند سال پیش در دانشگاه تهران برگزار کردیم. متاسفانه داده های آن در دسترس نیست. روش دانلود داده های ماهواره ای لندست در این محصول تدریس شده است.

   موفق باشید

   پاسخ
 • فاطمه بیاتانی
  1401-06-05 3:53 ب.ظ

  سلام وقت بخیر
  با تشکر از آموزشهای بسیار ارزشمندتون
  بنده برای دریافت این آموزش درخواست میدم ولی لینک دریافت ویدئوها رو دریافت نمیکنم. میشه لطفا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • محمد حسین
  1401-06-16 9:35 ق.ظ

  سلام

  ممنون از همکاری های همیشگی شبکه سنچش از راه دور

  پاسخ
 • azadeh alihosseini
  1401-07-01 12:30 ق.ظ

  من چندین بار درخواست دادم برای دانلود دیدیوها اما ایمیلی که حاوی ویدیوهای آموزشی باشه دریافت نکردم.

  پاسخ
 • علی کریمی مقدم
  1401-07-03 5:31 ب.ظ

  سلام وخسته نباشید جناب مهندس.بابت انتقال دانشتون بصورت رایگان کمال تشکر را دارم.

  پاسخ
 • علی کریمی مقدم
  1401-07-03 5:33 ب.ظ

  سلام وخسته نباشید جناب مهندس.بابت انتقال دانشتون بصورت رایگان کمال تشکر را دارم.بابت دریافت فیلم های آموزشی درخواست دادم ولی انتقال درخواست صورت نمی‌گیرد.ممنون از پیگیری شما

  پاسخ
 • فرزانه
  1401-08-10 8:55 ب.ظ

  عرض سلام
  متشکرم از آموزش های مفید و کاربردی شما
  من ایمیلم رو ارسال کردم ولی آموزش ها دریافت نشده. مشکل چیه؟

  پاسخ
 • با عرض سلام و خسته نباشید.من چند بار برای دریافت فیلمها ثبت نام کردم ولی هیچ لینکی برایم ایمیل نشده. لطفا” بررسی فرمایید. با سپاس فراوان.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   بعد از وارد کردن ایمیل اول یک پیام subscription براتون میاد. این پیام رو که تایید کنید پیام های بعدی بصورت پشت سرهم فیلم های کلاس خواهد بود.
   ممکنه ایمیل ها داخل پوشه پروموشن و یا اسپم بره. این پوشه ها رو نیز چک کنید. اگر درست نشد با یک ایمیل جدید مجددا تست کنید تا مشکل برطرف شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • لینکهای آموزش ENVI ایمسل نمیشه واسه من دو سه بار ثیت اشتراک کردم یازم نیومد

  پاسخ
 • شما قبلا یکبار ثبت نام کرده بودید و سیستم دو بار ایمیل ارسال نمیکنه
  لطفا ایمیل های قبلی خود را چک کنید که در پوشه شما باید موجود باشه

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید .کادر برا ارسال ایمیل ظاهر نشد

  پاسخ
 • با سلام
  برای کسی که میخواد پردازش تصاویر ماهواره ای رو یاد بگیره کدوم نرم افزارو برای شروع پیشنهاد میدید؟

  پاسخ
 • رحیم آورند
  1401-10-22 2:37 ب.ظ

  با سلام و احترام.
  پس از نصب env5.6 و باز کردن ENVI5.6+IDLL8.8 خطای Unable to licence LDL میده. راه حل مشکل چیه استاد ؟ ممنونم راهنمایی فرمایید

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر ممنون از آموزش های رایگانی که در اختیار ما قرار دادین من برای چندمین بار این سوال رو مینویسم امیدوارم اینبار پاسخی دریافت کنم و مشکلم رفع بشه
  من برای تصحیح رادیومتریکی به روشی که یاد دادین عمل‌میکنم ولی فرقی نداره تصویر کدام لندست باشه، ۵ یا ۷ یا ۸ همه موارد این ارور رو دریافت میکنم
  “Calibration requires gain and offset for each band”
  آیا تصحیحی که نرم افزار درخواست میکنه در ارور کافی هست من انجام بدم برای مرحله تصحیح رادیومتریکی یا خیر؟ اصلا علت این خطا چه چیزی هست چرا مستقیما نمیتونم radiometric calibration رو انجام بدم
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ممنون از اینکه سوالتون رو مطرح کردید. تعداد سوالات ارسالی بسیار زیاد هست و برخی از سوالات با تاخیر پاسخ داده میشه.
   برای اینکه این خطا حل بشه باید داده های لندست با استفاده از متادیتافایل باز شود. الان دیگر داده های لندست collection 2 level2 بصورت تصحیح شده عرضه می شوند و نیاز به تصحیح رادیومتریکی و اتمسفری ندارند.

   موفق باشید

   پاسخ
 • مهسا دوست محمدی
  1401-10-30 8:49 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشید این دوره آموزشی Envi که قراردادید شامل 8 قسمته
  ولی فایل داده های مربوط که این دوره در این قسمت ها نیست
  خواستم بپرسم فایل داده هارو باید از کجا دانلود کنم؟

  پاسخ
 • سلام بنده ثبت نام کردم اما لینکی دریافت نشد

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب و احترام
  درودبرشما بخاطر اموزش های بسیار عالی و کاربردیتون
  من ثبت نام کردم برای دریافت اموزش انوی ولی چیزی نیومد متاسفانه
  sakinehkarami145@gmail.com

  پاسخ
 • fateme.ghazanfari1996@gmail.com
  1401-11-12 11:51 ق.ظ

  سلام envi ورژن5.6 رو هم نصب کردم اما باز هم تصاویر رو نمیخونه..باید فایل متا دیتا رو به صورت دستی تغییر بدم؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   از آغاز سال ۲۰۲۳ فرمت داده های لندست تغییر کرده به همین دلیل امکان فراخوانی خودکار در انوی دیگر وجود ندارد تا زمانی که نسخه جدیدی از این نرم افزار بصورت قفل شکسته داشته باشیم. می توانید باندها رو بصورت دستی وارد کرده و با استفاده از روش های فرمول نویسی دستی تصحیحات مورد نظرتون رو روی آن اعمال کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • emanishirin200@gmail.com
  1402-01-20 8:40 ق.ظ

  سلام وقت بخیر
  جناب آقای مهندس احراری
  سنجش از دور در مورد معادن وفلزات آیا آموزشی هست که تهیه کنم بصورت رایگان یا با هزینه فرقی ندارد
  لطفا راهنمایی کنید ممنون و سپاسگزارم

  پاسخ
 • با سلام و تشکر ویژه از اموزش های خوبتون -ببخشید من این دوره رو دانلود کردم ولی تصاویر و داده هایی که باهاش کار میکنید را ندارم .در صورت امکان برام ارسال کنید ادرس ایمیلم ab.meh@mail.com با تشکر مجدد

  پاسخ
 • رویا باقریان
  1402-02-08 4:54 ب.ظ

  با سلام مهندس احراری ، شما در یکی از ویدیو های آموزشی از شاخص NDBI با استفاده از باند های آبی و حرارتی استفاده میکنید و میفرمایید استفاده از این شاخص به این صورت برای مناطق خشک مناسب تر است. من هم در مقاله ام این شاخص را به همین صورت برای شهر اهواز به کاربردم. ولی برای آن رفرنس یا مقاله ای ندارم که از شاخص NDBI با ترکیب باند های آبی و حرارتی استفاده کرده باشد. اگر شما مقاله ای در این رابطه سراغ دارید ممنون میشم به بنده معرفی کنید. با تشکر از آموزش خوبتون

  پاسخ
 • محمد حسینی
  1402-02-15 9:44 ق.ظ

  با سلام و وقت بخیر
  من روی تطبیق تصاویر هوایی(remote sensing image registration) کار میکنم و برای این کار به مجموعه داده نیازمند هستم. برای لیبل گذاری تصاویر لازم دارم تا پیکسل های متناظر بین دو تصویر را پیدا کنم. برای این کار از مختصات جغرافیایی هر پیکسل استفاده کردم و با توجه به آن پیکسل های متناظر را شناسایی کردم. سوالی که داشتم این است که آیا این کار دارای خطا هست و اگر خطایی وجود دارد در حد چند پیکسل است. با تشکر

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   زمانی که هر دو تصویر زمین مرجع شده باشند، با انتخاب نقاط متناظر میزان خطا (RMSE) توسط ابزار نرم افزار محاسبه میشود. میزان خطای مجاز بر اساس پیکسل سایز تصویر ورودی مشخص میشه که خطای مجاز همیشه به اندازه نصف یک پیکسل باید باشد.
   مثلا دقت هندسی مجاز برای یک تصویر با پیکسل 30 متر معادل x<15 است.

   موفق باشید

   پاسخ
   • خیلی ممنون از پاسخگویی شما ولی چیزی که مشکل من هست این است که چجوری نقاط متناظر ground truth را در دو تصویر مشخص کنیم تا بعدا بتوانیم مقدار خطای مدل خود را ارزیابی کنیم؟

    پاسخ
    • داخل دستور registration در هر نرم افزاری به راحتی ابزار لازم برای انتخاب نقاط کنترل موجود است. در حال حاضر آموزشی برای این کار نداریم اما در یوتیوب سرچ کنید فیلم های زیادی در ارتباط با رجیستر کردن تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی باید موجود باشه.

     موفق باشید

     پاسخ
     • یک سوال دیگر هم داشتم!
      من نیاز به تصاویر با اسپشیال رزولوشن بالا دارم. بهترین تصاویر که پیدا کردم سنتینل دو با رزولوشن ده متر و گوگل ارث انجین با رزولوشن یک متر است. آیا تصاویر با رزولوشن کمتر از ده متر برای دانلود وجود دارد؟
      ممنون از پاسخگویی خوب شما!

     • با سلام و احترام

      در حال حاضر داده های ۱۰ متری سنتینل بهترین توان تفکیک مکانی در بین داده های رایگان است.

      موفق باشید

 • سلام جناب احراري

  ممنون از ويديوهاي بسيار مفيد و كاربرديتون

  من از ENVI 5.6 دارم استفاده ميكنيم و آموزش ميبينم.

  وقتي كه تصحيح راديومتريك رو روي تصوير انجام ميدم و لايه اصلي رو remove ميكنم، تصوير انتخاب شده رو هم نميبينم و فقط كادرشو رو در تصوير ميبينم. ممكنه بفرماييد مشكل از كجاست؟

  سپاسگذارم

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   تصویر تصحیح شده را در محیط کلاسیک انوی باز کنید. اگر نمایش داد یعنی محاسبه شما مشکلی نداشته است. اگر محاسبه درست باشه با یک enhancement نتیجه برای شما نمایش داده می شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • و همين مشكل باعث ميشه كه بقيه تصحيحات اتمسفري و بعد از اون رو هم نتونم انجام بدم.

  باتشكر

  پاسخ
 • Farmo2020@gmail.com
  1402-03-11 2:12 ب.ظ

  سلام و خسته نباشید.
  ثبت نام کردم اما به هیچ عنوان هیچ ایمیلی دریافت نکردم. نه در اینباکس و نه در پروموشن و نه در اسپم ها. یک سال قبل از سایتتان ایمیل دریافت می کردم اما الان چند ماهی است که ثبت نام می کنم و به هیچ عنوان ایمیلی دریافت نمی کنم.

  پاسخ
 • zeinab.shahavandi@gmail.com
  1402-03-22 5:37 ب.ظ

  با سلام و احترام و تشکر بابت آموزش های کاربردی و بسیار مفید شما

  دو تا سوال داشتم از اساتید محترم
  منطقه مورد مطالعه من در دو سین ماهواره ای لندست هستش، آیا اختلاف زمانی 7 روز و بعضا بیشتر ( بخاطر پوشش ابر برخی تصاویر) در طبقه بندی و تفسیر تصاویر مشکلی ایجاد نمی کند؟
  و اینکه آیا جهت تهیه نقشه کاربری اراضی یک زیرحوضه، نیاز به فیوژن کردن با باند پانکروماتیک هست یا خیر؟
  بسیار ممنونم بابت وقتی که برای پاسخ گویی اختصاص می دهید

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   اگر در طول ۷ روز تغییر جدی در منطقه ایجاد نمیشه خیر. بستگی به وضعت منطقه دارد که در این یک هفته چقدر تغییر کرده. معمولا مشکلی ندارد. میشه حتی برای این یک هفته از تصاویری که همپوشانی دارند یک میانگین گرفته بشه تا مشکل برطرف شود.
   در ارتباط با فیوژن اگر ابعاد کاربری ها بسیار کوچک هست که مرز آن ها به درست با توان تفکیک ۳۰ متر قابل تعیین نیست می توانید از فیوژن استفاده کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • با سلام و احترام

  استاد احراری شما در آموزش فرمودید که روش طبقه بندی Neural Network زمانی مناسب است که دیتای ورودی ترکیبی از پروداکت های مختلف باشد، آیا بدین معناست که ما بیاییم فرضا خروجی PCA، NDVI را با Multispectral، استک کنیم و بعد بخواهیم ترکیب باندهای مختلف را با درنظرگرفتن NDVI و PCA در این ترکیبات انجام و مبنای برداشت نمونه های TERRAIN قرار دهیم. NDVI رو میدونم امکانش هست که در ترکیب باندی مشارکت کند، آیا برای PCA هم صدق می کند؟
  بسیار ممنونم بابت وقتی که به پاسخ دهی اختصاص می دهید.

  پاسخ
 • با سلام و عرض ادب

  آیا تصاویر لندست collection 2 level 2 نیاز است که نسبت به هم coregisterd شوند ( سالهای، 2002، 2013 و 2023)

  پاسخ
 • با سلام و وقت بخیر

  برای تهیه نقشه کاربری اراضی، تصاویر لندست کالکشن دو، لول 2 مناسب تر است یا کالکشن دو، لول 1؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنونم

  پاسخ
 • و اینکه باند پانکروماتیک در col2 level2، با چه نامی است؟ ممنونم

  پاسخ
 • آیا باندهای لول 2 کلکشن دو، ناقص هستن، چون باند 8 (پانکروماتیک)، یا باند 11 رو نمایش نمی ده ، بعد از اکسترکت کردن فایل؟ با توجه به اینکه امکان فراخوانی خودکار و MTL فایل این لول وجود ندارد و باید به شکل دستی فراخوانی کرد، بهتر نیست که از لول یک این کالکشن استفاده بشه؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ناقص نیست. باند پانکروماتیک قابل تصحیح اتمسفری نیست. در صورت نیاز به به باند پانکروماتیک از پروداکت لول ۱ استفاده کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • یوسف اقبالی
  1402-04-05 11:24 ق.ظ

  با سلام و احترام و تشکر بابت آموزش های کاربردی و بسیار مفید شما استاد عزیز

  پاسخ
 • با سلام و احترام

  چرا باندهای تصاویر لندست کالکشن دو، لول دو کامل نیستند؟ با توجه به اینکه باند پانکروماتیک و فرضا باند یازده رو ندارند، آیا بکاربردن هفت باند موجود، نتیجه دلخواه را برای تهیه نقشه کاربری اراضی، به دنبال دارد یا اینکه بهتر است از لول یک همین کالکشن استفاده شود؟

  بینهایت ممنون و سپاسگزارم بابت وقتی که به پاسخ دهی اختصاص می دهید

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   چون این پروداکت تصحیح اتمسفری شده است. باند پانکروماتیک برای تصحیح اتمسفری کارایی ندارد. برای استفاده از این باند باید لول ۱ را دانلود کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • نفس مرادی
  1402-04-08 9:10 ب.ظ

  سلام و عرض ادب. لازم دونستم که از صمیم قلبم از شما و آموزش فوق العادتون تشکر کنم . بینهایت سپاسگزارم

  پاسخ
 • با سلام و احترام

  ببخشید این سوال رو میپرسم، آیا برای ارسال دیدگاه محدودیتی وجود دارد؟ چون سوالات ما دیگه پاسخ داده نمی شوند؟

  پاسخ
 • ممنون

  پاسخ
 • سلام ممنون میشم سوالمو جواب بدین. برای مشکل باز نشدن تصاویر لندست کالکشن 2 باید فایل تکست دست کاری بشه؟ سرچ کردم چنین چیزی اومد که فایل تکستشو در وردپد باز کنید و فایل کالکشن یک هم باز کنید و دو خط اول رو کپی پیست کنید و سیو کنید باز میشه. البته گفته که اون سطح پردازش هایی که برای یک داشتین رو برای 2 ندارین. الان یعنی چی؟ یعنی تصحیحات رادیو متری و اتمسفری رو 2 انجام نمیشه؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   روش های دستی تغییر متادیتا رو اصلا پیشنهاد نمیکنم. من الان همه پردازش ها رو در ارث انجین انجام میدم. داخل نرم افزار آرک جی آی اس پرو میتونید بصورت خودکار باز کنید. داده های کالکشن 2 لول 2 تصحیح اتمسفری شده هست.

   موفق باشید

   پاسخ
 • mr.keyvan2555@gmail.com
  1402-10-05 7:06 ب.ظ

  جناب مهندس عرض ادب و احترام
  من ویدیو آموزشی envi شما رو دیدم و طبق اون میخواستم پروژه دانشگاهیمو ببرم جلو. ولی در ابتدا که میخوام فایل رو باز کنم با خطا مواجه میشم. با پرس و جو بهم گفتن باید level 1 متادیتا رو حذف کنم. اینکارو کردم باز شد ولی توی رادیومتریک مشکل خوردم. level هم همینطور. به نتیجه نرسیدم.
  امکانش هست راهنماییم کنید؟ ( ورژن 5.6)

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   فرمت داده های لندست اخیرا تغییر کرده و نسخه کرک شده انوی فعلا با این تغییر داده ها سازگار نیست. به همین دلیل تصحیحات رادیومتریکی باید بصورت دستی انجام شود. با استفاده از band math می توانید فرمول تبدیل رادیانس را بنویسید. لازم بذکر است که ایجاد تغییر در متادیتا فایل راهکار درستی برای فراخوانی باندها نیست.
   اگر با روش های دستی تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای آشنایی ندارید بهتر است از داده های collection 2 level 2 ماهواره لندست استفاده کنید.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام آقای احراری وقت بخیر
  ببخشید برای نمونه های تست که چه تعداد باید برداشت بشه چه منبعی رو پیشنهاد میکنید
  با تشکر

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   برای محاسبه آماری تعداد نمونه های تست در فصل آخر کتاب introductory digital image processing jensen روش محاسبه تعداد نمونه های مورد نیاز بر اساس روابط آماری و دقت مورد انتظار توضیح داده شده است.

   موفق باشید

   پاسخ
 • خلیل انصاف
  1402-12-13 2:15 ب.ظ

  سلام جناب مهندس
  ببخشید چرا داده های ۱۰ متری سنتینل که از سایت کوپرنیکوس دانلود میکنم فقط ۳ باند داره درحالیکه برای ۲۰ متری همه باندها موجوده

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   فقط ۴ باند سنتینل ۱۰ متر هستند.
   احتمالا در غوشه ۲۰ متری همه باندهاش ۱۰ و ۶۰ متر هم به ۲۰ متر ریسمپل شده باشد. من در ارث انجین با داده های سنتینل کار میکنم.

   موفق باشید

   پاسخ
 • عرض سلام و ادب خدمت شما استاد بزرگوار..2 تا سوال داشتم ممنون میشم اگه جواب بدین:
  اول اینکه که چرا هر داده ی سنتینلی که از سایت کوپرنیکوس دانلود میکنم در پوشه 10 متری فقط باندهای 2و3و4و8 موجوده و پوشه 20 متری هم باند 8 و 10 رو نداره؟
  و اینکه اگه 13 باند سنتینل دارای قدرت تفکیک های 10 و 20 و 60 هستند چه جور همه در پوشه 20 متری قدرت تفکیکشان 20 متری شده؟
  بازم ممنون

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   بنده از داده های سنتینل در سایت ارث انجین استفاده میکنم که بصورت پوشه بندی نیست.
   دلیل این دسته بندی این هست که فقط باندهای ۲و۳و۴و۸ توان تفکیک ۱۰ متری دارند.
   احتمالا برخی از باندها به ۲۰ متر resample شده باشد. در نرم افزار ها معمولا امکان چک کردن پیکسل سایز هست.

   موفق باشید

   پاسخ
 • خیلی ممنونم بابت این آموزش ها

  پاسخ
 • سلام
  ببخشید تصاویر ماهواره استر L1T سال ۲۰۰۲ نیازی به تصحیحorthrectify دارند؟ همچنین RPC فایل چیست و چگونه ساخته میشود؟ آیا تصحیح cross talk نیز لازم هست برای این تصویر یا نه؟
  ممنون

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   داده های استر تصحیح هندسی و تصحیح cross talk شده است. فایل RPC حاوی ضرایب توجیه کننده هندسه تصویربرداری ماهواره های توان تفکیک مکانی بالاست که برای داده هایی با توان تفکیک متوسط مانند استر تولید و منتشر نمی شود. این فایل برای تصاویر توان تفکیک مکانی بالا مانند worldview همراه با هر فریم تصویر منتشر می شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • محمد هادی " حسین پور"
  1403-02-25 1:47 ب.ظ

  با سلام احترام، از اینکه علم را بطور رایگان خدمت علاقه مندان این بخش قرار میدهید جهان سپاس و قدردانی را دارم. بعد من فقط موفق به دانلود دو بخش آموزشی شدم بقیه را کی و چطور می توانم دانلود کنم؟ با عرض پوزش.

  پاسخ
  • با سلام و احترام
   ممنون از دیدگاه شما. ویدیوها بصورت منظم و خودکار براتون ارسال میشه. گاهی ایمیل های ارسالی به پوشه های spam و promotion منتقل می شود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • محمد هادی " حسین پور"
  1403-02-25 1:49 ب.ظ

  با سلام احترام، من فقط موفق به دانلود دو بخش آموزشی شدم بقیه را کی و چطور می توانم دانلود کنم؟ با عرض پوزش.

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   ویدیوها در فواصل زمانی منظم براتون بصورت خودکار ارسال میشه. چک کنید برخی از ایمیل ها ممکنه داخل پوشه های spam یا promotion برود.

   موفق باشید

   پاسخ
 • سلام جناب آقای احراری وقت بخیر
  ببخشید یه سوالی داشتم در مورد اعتبار سنجی نتایج طبقه بندی که یک فرمولی رو میگین که N=((Z^2)*P*q)/(e^2)
  z رو میگین که میزان انحراف معیاری هست که در داخل داده ها وجود دارد رو متوجه نشدم یعنی از کجا به دست بیارم؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

  پاسخ
 • سلام آقای مهندس احراری وقت بخیر
  ببخشید یه سوالی داشتم
  من میخوام نمونه برداشت کنم برای اعتبار سنجی نتایج طبقه بندی هام از گوگل ارث ولی مسئله ای که هست یکی از تصاویر من مربوط به سال 1999 هست از منطقه ارومیه الان تو گوگل ارث نمیاره این تاریخ رو؟
  میتونم تصویر ماهواره ای لندست که از سایت usgs دانلود کردم رو از انوی انتقال بدم به گوگل ارث از طریق دستور spear google bridge و از روی تصویر ماهواره ای نمونه هام برداشت کنم؟

  پاسخ
  • با سلام و احترام

   داخل گوگل ارث گزینه histroy رو بزنید تا تصاویر زمان های مختلف هر منطقه را مشاهده کنید.

   بله می توانید اما باید بین تصویر لندست و تصویر گوگل فاصله زمانی زیادی نباشه.

   موفق باشید

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up