محصولات دانلودی

اصلاح تصاویر راداری سنتینل ۱ – تصحیح خطای Foreshortening – تصحیح تصاویر سنتینل ۱ با Foreshortening Mask

آموزش رفع خطای foreshortening
محمد کاکوئی
نوشته شده توسط محمد کاکوئی

در تمامی تصویربرداری های سنجش از دور اعواجاج هایی رخ می دهد. تصویربرداری راداری نیز از این موضوع مستثنی نیست. با این حال تصویربرداری راداری دارای تفاوت بنیادینی با دیگر تصویربرداری ها است، زیرا این تصویربرداری در واقع یک ابزار اندازه گیری فاصله است.

اعوجاج Slant-range scale: این اعوجاج زمانی رخ میدهد که تصویربرداری در یک خط افق ثابت صورت نگیرد و دارای فاصله باشند. در نتیجه موجب تفاوت در مقیاس تصویر می شود، یعنی در فاصله نزدیک تر مقیاس ریزتر است و فاصله دورتر مقیاس درشت تر است. در شکل زیر با اینکه دو فاصله A1 و B1 برابر هستند، ابعاد متفاوتی در تصویربرداری ایجاد می­کنند (A2 و B2).


در نتیجه عوارضی که در فاصله نزدیک قرار دارند فشرده تر از عوارضی که در فاصله دورتر قرار دارند به نظر می رسند. به کمک مثلثات تصاویر تصحیح می شوند تا در قالب مناسب محیا شوند. در شکل زیر دو تصویر نشان داده شده است که شکل سمت راست دارای اعوجاج Slant-range scale است و در شکل سمت چپ تصحیح انجام شده است.

a radar image in slant-range displaya radar image in slant-range display

Radar foreshortening

اعوجاج foreshortening : علاوه بر این، جابه جایی عمودی نیز موجب به وجود آمدن اعوجاج می شود. زمانی که پرتوهای رادار به سطح مرتفعی برسند که جهت آن به سمت رادار کج شده باشد اعوجاج foreshortening  رخ می دهد. شکل مقابل را در نظر بگیرید. با توجه به ویژگی تصویر برداری راداری که در اعوجاج قبلی توضیح داده شد، شیب A تا B به صورت فشرده تصویر برداری می شود و به اشتباه در فاصله A’ تا B’ نگاشت می شود.

با توجه به اندازه­ شیب در عوارض مرتفع، شدت ایجاد foreshortening متفاوت می باشد. حداکثر آن زمانی رخ می دهد که بالا و پایین عوارض طبیعی به یک نقطه نگاشت شوند. در شکل مقابل فاصله بین C تا D به نقطه C’D’ نگاشت می شوند.

شکل زیر یک تصویر راداری از یک رشته کوه را نشان می دهد که دارای foreshortening شدیدی است. شیب هایی که دارای اعوجاج foreshortening هستند به صورت براق در تصویر ظاهر می شوند.

Radar image of steep mountainous terrain


هدف این آموزش چیست؟

تصاویر SAR مانند تصاویر ماهواره سنتینل ۱ تحت تاثیر اعوجاج های هندسی زمین قرار می گیرند. از جمله اعوجاج های هندسی می توان به مناطقی اشاره کرد که در آن Foreshortening اتفاق می افتد. این اعواج در مناطق کوهستانی دارای شدت زیادی است و باید تصحیح شده یا از آنالیز کنار گذاشته شوند.

در این آموزش ابتدا با مفهوم اعوجاج Foreshortening آشنا می شویم، سپس آن ها را شناسایی می کنیم و در نهایت با ترکیب جهت های مختلف تصویر برداری سنتینل ۱، این مناطق تصحیح می شوند.
برای این منظور از اطلاعات شیب و جهت DEM زمین بهره بردیم و تصویر نهایی بدون اعوجاج را تولید کردیم.
اگر میخواهید برای هر نوع طبقه بندی از تصاویر سنتیل ۱ استفاده کنید، باید این تصحیح را انجام دهید تا نتایج شما معتبر باشد.


مشخصات آموزش:

مدرس: محمد کاکوئی
مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
تصویر: سنتینل ۱
نرم افزار: گوگل ارث انجین
داده تمرینی: ندارد
پیش نیاز: ندارد


چطور تهیه کنیم؟

به منظور خرید محصول آموزشی بر روی گزینه زیر کلیک کنید. سپس از خرید نسبت به دانلود محصول آموزشی اقدام کنید.


لینک های مفید و کاربردی


   

دیدگاهتان را بنویسید