محصولات دانلودی

پایش سری زمانی گردوغبار با استفاده از داده های سنجنده MODIS در Google Earth Engine

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
  • محصول آموزشی پایش تغییرات آئروسل های موجود در جو با استفاده از پروداکت AOD سنجنده MODIS در Google Earth Engine  منتشر شد!
  • آموزشی کاربردی برای پایش ۱۷ ساله تغییرات گرد و غبار با استفاده از پروداکت AOD سنجنده MODIS.
  • ارزیابی غلظت غبارهای موجود در اتمسفر با استفاد از پروداکت AOD سنجنده MODIS.
  • شناسایی زمان ها و ماه های غباری از سایر بازه های زمانی برای منطقه مورد مطالعه.
  • پردازش بیش از ۲۰۰ تصویر ماهواره ای سنجنده MODIS و تولید نمودار آن تنها در چند دقیقه.
  • همگی موارد مذکور مطالبی هستند که در این محصول آموزشی به آن پرداخته شده است.

مشخصات محصول آموزشی 

قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)

موضوع : سنجش از دور گردو غبار

مخاطب : علاقه مندان به مسائل زیست محیطی و مخاطرات طبیعی

نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine


عناوین آموزشی

  • روش فراخوانی تصاویر سری زمانی پروداکت آئروسل حاصل از داده های MOD08 ماهیانه حاصل از سنجنده MODIS در Google Earth Engine
  • روش تابع نویسی محاسبه scale factor مخصوص داده های آئروسل سنجنده MODIS برای تمامی تصاویر ورودی در Google Earth Engine
  • روش محاسبه میانگین AOD حاصل از پروداکت MOD08 سنجنده MODIS برای ۲۱۴ تصویر ورودی و نمایش نمودار آن در Google Earth Engine

آموزشی کوتاه و در عین حال بسیار کاربردی برای پردازش های سری زمانی پایش گرد و غبار


روند تغییرات میانگین گرد و غبار ماهیانه در استان خوزستان در ۱۷ سال اخیر

   

۲۹ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

در حال ثبت نام: وبینار رایگان رونمایی از کتاب گوگل ارث انجین در سنجش از دور – به همراه یک آموزش کاربردیلطفا کلیک کنید
+ +