آموزش مدل سازی پروژه REDD جهت تخمین و پایش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

250 بازدید

اخبار ، مقالات و تحقیقات گروهی را دنبال کنید.

آموزش رایگان نرم افزار ENVI

در ENVI حرفه ای شو 🦾

0 تا 100 مفاهیم سنجش از دور

کاملا رایگان شروع کن 🧩

آموزش رایگان ArcGIS pro

واقعاااااا رایگاااااانه 🤗

آموزش گوگل ارث انجین

شدیدا توصیه شده 🌏

دانلود لندیوز 10 متری ایران و …

به کمک گوگل ارث انجین 🚀

کتاب موتور پردازش مجازی

اولین کتاب آموزش گوگل ارث انجین 📗

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

آشنایی با انواع روش ها 😲

پیش پردازش تصاویر ماهواره ای

هندسی – رادیومتریکی – اتمسفری 🀄

دانلود داده های آلتیمتری

ترازسنجی برای دریاچه ها 🧿

پوشش اراضی 10 متری

تولید شده توسط ESRI 🧐

نمایش سه بعدی در ArcGIS

مدل رقومی ارتفاع 🗻

مطالب پربازدید

هدف اصلی این فیلم، آموزش کاربردی و پروژه محور استفاده از Land Change Modeler) LCM) جهت مدل سازی پروژه (REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از جنگل زدایی و تخریب جنگل) به عنوان یک استراتژی کاهش تغییر اقلیم می باشد. جنگل ها نقش مهمی را در جذب کربن ایفا می کنند و حفاظت…

هدف اصلی این فیلم، آموزش کاربردی و پروژه محور استفاده از Land Change Modeler) LCM) جهت مدل سازی پروژه (REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از جنگل زدایی و تخریب جنگل) به عنوان یک استراتژی کاهش تغییر اقلیم می باشد. جنگل ها نقش مهمی را در جذب کربن ایفا می کنند و حفاظت از آن ها پتانسیل عظیمی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای عرضه می کند.

هدف پروژه REDD تاسیس این مناطق حفاظت شده جهت کاهش جنگل زدایی است که رویکرد آن بر اساس متدولوژی BioCF می باشد. این متدولوژی به چندین ورودی جغرافیایی نیاز دارد که اولین ورودی تعیین محدوده Project Area (منطقه پروژه) می باشد.

ورودی جغرافیایی دوم و سوم به ترتیب Leakage Area (منطقه تراوش) و Reference Area می باشند که باید این نواحی به مدل معرفی شوند. در این آموزش از مدل REDD در LCM جهت محاسبه تخمین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که نتیجه پیاده سازی یک پروژه REDD است استفاده شده است.

این آموزش ویدئویی شامل ۳ قسمت می باشد:

۱) در بخش اول، آنالیز تغییرات سرزمین را جهت آشکار کردن تغییرات پویایی سرزمین اجرا خواهیم کرد. از LCM جهت تعیین نرخ کاهش جنگل بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ استفاده و این نرخ سپس جهت پیش بینی و برون یابی تغییرات در آینده (۲۰۰۵) در غیاب پروژه REDD استفاده می شود که یک سناریوی Business as Usuall نامیده می شود.

هدف از این مرحله ایجاد یک Validation Model جهت تست مجموعه متغیرهای موثر در توصیف تغییرات در منطقه رفرنس می باشد به این علت که نقشه واقعیت زمینی سال ۲۰۰۵ جهت مقایسه یا نقشه پیش بینی شده توسط مدل در دسترس است. در این قسمت مدل سازی پتانسیل انتقال با رویه یادگیری بر مبنای نمونه وزنی مشابهت (SimWeight) بر اساس ماشین پشتیبان بردار به همراه ورودی های مورد نیاز توضیح داده شده است.

۲) در مرحله دوم، از مدل توسعه یافته با صحت بالا در مرحله قبل، به منظور توسعه نقشه آینده سال ۲۰۳۵ استفاده خواهد شد. از متغیرهای توضیحی مرحله اول استفاده و ۳۰ سال پس از ۲۰۰۵ یعنی تا سال ۲۰۳۵ را با استفاده از مدل سخت و نرم پیش بینی خواهیم کرد و برای هر ۵ سال یک نقشه پیش بینی ایجاد خواهد شد.

خروجی این بخش به عنوان پایه محاسبات مورد نیاز جهت برپایی پروژه REDD مورد بهره برداری قرار می گیرد.  همچنین فایل متنی راهنمای تمام بخش ها، سربرگ ها، پنل ها و ماژول های مدل LCM در اختیار کاربران قرار داده خواهد شد.

۳) انجام محاسبات میزان گاز دی اکسید کربن جلوگیری شده از انتشار آن تحت اجرای پروژه REDD می باشد. محاسبه میزان انتشار Non-Co2 (مانند متان) به دلیل آتش سوزی و میزان انتشار CO2 بر اساس نرخ تراوش و موفقیت نیز محاسبه خواهند شد. همچنین تغییرات Baseline Carbon Stock در کلاس های کاربری اراضی در ناحیه های Project Area، Leakage Area و Reference Area محاسبه خواهند شد. همچنین به صورت کامل فرمول های محاسبات پروژه REDD و … توضیح داده شده اند.

تغییرات کاربری­اراضی نقش مهمی در چرخه جهانی کربن ایفا می­کنند، به طوری که از شروع انقلاب صنعتی تقریباً ۱۳۶ گیگا تن کربن در نتیجه تغییرات کاربری­اراضی به اتمسفر انتشار یافته است. کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) به جنگل­ها به عنوان منبع ذخیره گاز­های گلخانه­ای اشاره و نقش حیاتی آنها را در چرخه جهانی کربن تصدیق می­کند. نقش جنگل­ ها در کاهش تغییرات اقلیم در دستور جلسه کاهش انتشار گاز­های گلخانه ­ای از جنگل ­زدایی و تخریب جنگل در کشور­های در حال توسعه (REDD) (در سیزدهمین جلسه کنوانسیون UNFCCC) مورد بررسی قرار گرفته است تلاش می­ کند تخریب سریع جنگل­ های جهان را محدود کرده و در نتیجه از انتشار گاز­های گلخانه ­ای جلوگیری به عمل آورد.

هدف اصلی REDD که فیلم حاضر در چارچوب آن به انجام می­ رسد، کاهش گاز­های گلخانه ­ای و افزایش ترسیب کربن در حوزه های آبخیز با تغییرات شدید کاربری اراضی می باشد، اما مزایایی مثل حفاظت تنوع زیستی و کاهش فقر را نیز در پی دارد.


برخی از مباحث این بسته آموزشی عبارتند از:

 • تعیین کاهش ها و افزایش ها در هر طبقه کاربری اراضی طی سال های بررسی تغییرات
 • میزان تغییر خالص (Net Change) از یک کاربری اراضی به سایر کاربری ها بین دو زمان مختلف
 • تولید نقشه تغییرات طی زمان های مختلف
 • تولید نقشه روند مکانی تغییرات از جنگل به طبقه غیرجنگل
 • وارد کردن متغیرهای توضیحی به دو صورت ایستا و پویا
 • مدل سازی پتانسیل انتقال با الگوریتم رویه یادگیری بر مبنای نمونه وزنی مشابهت و محاسبه وزن ارتباط
 • محاسبه احتمال انتقال با استفاده از زنجیره مارکف

 

 • مدل سازی سال های آینده با استفاده از مدل پیش بینی سخت و نرم
 • نمایش خروجی شبیه سازی به صورت فایل ویدئویی

 

 • محاسبه انتشار CO2 و مشخص کردن ۶ منبع کربن شامل یا مستثنی در پروژه (کربن بالای زمین، کربن زیرزمین، کربن موجود در چوب مرده، کربن محصولات چوبی بهره برداری شده، کربن لاشبرگ، کربن آلی خاک)
 • لیست کلاس های کاربری اراضی با میانگین تراکم کربن (تن کربن بر هکتار) آن ها در هر هکتار در منابع کربن مختلف
 • محاسبه میزان انتشار Co2 برای ۳۰ سال آینده در ناحیه پروژه و تراوش تحت سناریوی خط مبنا
 • محاسبات انتشار Non-Co2 مانند CH4 و N2O
 • محاسبات انتشار خالص گازهای گلخانه ای و وارد کردن مقادیر نرخ تراوش و نرخ موفقیت برای هر مرحله
 • تعیین تغییرات Baseline Carbon Stock در کلاس های کاربری اراضی در هر ۳ ناحیه
 • تولید اکسل با ۸ جدول لیبل شده توسط گزارش BioCF و تعیین مقادیر سالانه و تجمعی CO2 و Non-CO2 تا ۳۰ سال آینده و میزان کلی تخمین کربن Save شده توسط پروژه


پس از مشاهده این فیلم آموزشی مهارت های زیر را کسب خواهید کرد:

 • تحلیل و آنالیز تغییرات کاربری اراضی بین سال های مختلف در حوزه های آبخیز متفاوت به صورت مکانی و کمی
 • تعیین میزان کاهش ها و افزایش ها، تغییر خالص و میزان تغییر خالص از یک کاربری به سایر کاربری های اراضی بین زمان های متفاوت
 • تولید نقشه های تغییرات، نقشه های انتقال، نقشه های پایداری (Persistence)، کاهش ها و افزایش ها و معاوضه (Exchange)
 • تولید نقشه روند مکانی تغییرات (Spatial Trend of Change)
 • فیلتر کردن انتقال ها با استفاده از آستانه مساحت (Ignore Transition less than …)
 • ورود متغیر کیفی با استفاده از ابزار Evidence Likelihood
 • وارد کردن متغیرها به دو صورت Dynamic و Static
 • اجرای مدل سازی پتانسیل انتقال با الگوریتم رویه یادگیری بر مبنای نمونه وزنی مشابهت بر اساس ماشین پشتیبان بردار
 • توضیحات جامعی در رابطه با الگوریتم رویه یادگیری بر مبنای نمونه وزنی مشابهت و محاسبه وزن ارتباط
 • میزان انتقال از سال دوم مورد مطالعه (۲۰۰۵) تا تاریخ پیش بینی (۲۰۳۵) با استفاده از زنجیره مارکف
 • پیش بینی تغییرات کاربری اراضی برای سال های آینده با استفاده از مدل پیش بینی سخت و نرم
 • ارزیابی صحت مدل سازی با آماره های Hit، Misses و False alarm
 • ورود لایه های Project Area و Leakage Area
 • محاسبه انتشار CO2 و مشخص کردن منابع کربن (کربن بالای زمین، کربن زیرزمین، کربن موجود در چوب مرده، کربن محصولات چوبی بهره برداری شده، کربن لاشبرگ، کربن آلی خاک)
 • لیست کلاس های کاربری اراضی با میانگین تراکم کربن (تن کربن بر هکتار) آن ها در منابع کربن مختلف
 • محاسبه میزان انتشار CO2 برای ۳۰ سال آینده در ناحیه پروژه و تراوش تحت سناریوی خط مبنا
 • محاسبات انتشار Non-CO2 مانند متان و دی نیتروژن مونوکسید
 • محاسبات انتشار خالص گازهای گلخانه ای و وارد کردن مقادیر نرخ تراوش و نرخ موفقیت برای هر مرحله
 • تعیین تغییرات Baseline Carbon Stock در کلاس های کاربری اراضی
 • تولید اکسل لیبل شده توسط گزارش BioCF و تعیین مقادیر سالانه و تجمعی Co2 و Non-CO2 تا ۳۰ سال آینده
 • توضیح کامل مراحل مدل سازی با REDD و توضیح دقیق فرمول های محاسبات انتشار گازهای گلخانه ای توسط مدل
 • و …..

رشته های تحصیلی مرتبط: منابع طبیعی، محیط زیست، آبخیزداری، جنگل داری، سنجش از دور، جغرافیا، شهرسازی، برنامه ریزی شهری، اقلیم شناسی، برنامه ریزی محیط زیست، و …

نرم افزار TerrSet و داده های آموزشی را از اینجا دانلود نمایید.

http://www.mediafire.com/file/7xne5945wwgz103/Data_terrset.rar/file

نوشته های مرتبط :

آموزش های رایگان پیشنهادی :

14 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام و عرض ادب
  این آموزش در محصول جامع گوگل انجین هست؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید که بدونم کدوم محصول رو تهیه کنم.

  پاسخ
 • باسلام و وقت بخیر
  بنده تنها اطلاعاتی که از منطقه مورد مطالعه ام دارم سری زمانی کاربری اراضی هست آیا برای این مدل کفایت می کند که آن را تهیه کنم؟ یا وروردی های دیگری لازم دارد؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • شریف جورابیان شوشتری
   1399-01-12 11:35 ب.ظ

   با سلام
   خیر این دیتاها کافی نیستند (نیاز به اطلاعات کربن بالای زمین، کربن زیرزمین، و … دارید). البته نقشه جهانی ذخایر کربن اکوسیستم های خشکی وجود دارد که ممکن است بتوانید از آن دیتاها را برای منطقه مورد مطالعه خودتان تولید کنید. پیشنهادم این است که این نقشه جهانی را چک بفرمایید اگر دیتا از منطقه خودتان ندارید.

   پاسخ
 • چطور امکان سفارش این محصول هست؟

  پاسخ
 • talayeki@gmail.com
  1401-08-23 10:59 ب.ظ

  سلام
  من نیازمند تغییرات سطح CO2 برای دوره زمانی خاصی هستم…. این دوره هنوز ارائه نشده؟ آیا در این مورد می تونید بصورت پروژه ای به من کمک کنید؟ ممنون

  پاسخ
 • dr.needdai@yahoo.com
  1402-03-08 3:03 ق.ظ

  سلام ببخشید فیلم اموزشی مدلسازی REDD برای تخمین گازهای گلخانه ای کجا باید دانلود شود

  پاسخ
 • سلام ..چرا لینک دانلود فیلم به این مهمی برداشته شده؟ این آموزش در آموز های دیگر گنجانده شده؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب نجفی و استاد گرانقدر جناب شوشتری ببخشید من این محصول آموزشی رو در همان ابتدا که در سایت بارگذاری شده بود خریداری کردم و همان موقع یک استفاده از این آموزش انجام دادم ولی نمیدونم چرا در لیست خرید های من در پنل شخصی من قابل مشاهده نیست؟ برای منطقه ای در ماداگاسکار بود فک کنم روی اون اجرا میکردین برای این آموزش خودتون.
  من قبلا ام ایمیل کردم برای جناب نجفی ولی متاسفانه توجهی به آن نشد چطور میتوانم دسترسی داشته باشم به این آموزشی که قبلا خریداری کرده بودم.

  پاسخ
  • سلام
   وقت شما بخیر

   این آموزش خیلی قدیمی هست و چون دارای کد فعالسازی بود غیرفعال کردیم
   میتونید با مدرس دوره دکتر شوتشری مکاتبه کنید که اگر ویدئو رو داشتند برای شما ارسال کنند.

   پاسخ
 • سلام. امکانش هست این آموزش مفید رو مجدد فعال کنید یا راهی برای دریافتش به من بگید؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up