محصولات دانلودی

تحلیل طیفی کانی شناسی به سبک کلاس استاد بزرگ ENVI

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

به کلاس استاد بزرگ نرم افزار ENVI خوش آمدید

این محصول آموزشی دربردارنده مطالبی است که در جلسه ششم از دوره هفتم استاد بزرگ ENVI ارائه شده است.

در این محصول روش های تطابق سنجی طیفی به منظور شناسایی کانی ها و کار با کتابخانه طیفی آموزش داده شده است.

در صورتی که بصورت نظام مند قصد یادگیری تحلیل های طیفی در سنجش از دور را دارید این محصول آموزشی را از دست ندهید.

در صورتی که با نقش و کاربرد داده های ابرطیفی در مطالعات کانی شناسی آشنایی ندارید حتما این محصول آموزشی را تجربه کنید.

مهم ترین و کاربردی ترین قابلیت های نرم افزار ENVI در زمینه تطابق سنجی و تحلیل های طیفی در این محصول آموزشی ارائه شده است.


مشخصات محصول آموزشی :

قیمت : ۴۹۹۰۰

مدرس : امیرحسین احراری (متخصص سنجش از دور سازمان فائو)

مدت زمان آموزش : ۳ ساعت

نرم افزار مورد استفاده : ENVI

موضوع : کاربرد سنجش از دور در مطالعات کانی شناسی

مخاطب : علاقمندان به سنجش از دور زمین شناسی

 


موضوعات آموزش داده شده در این محصول عبارت اند از:

 • معرفی داده های سنجش از دور ابرطیفی
 • کاربرد داده های سنجنده AVIRIS
 • پیش پردازش داده های سنجنده AVIRIS
 • استخراج رفتار طیفی صحیح از داده های ابرطیفی
 • روش های حذف بد باندها
 • تطابق رفتار طیفی سنجنده با کتابخانه طیفی
 • شناسایی کانی ها از طریق منطبق سازی رفتار طیفی تصویر و کتاب خانه طیفی
 • روش استحراج نمونه های طیفی طبقه بندی نقشه های کانی شناسی موسوم به Endmembers
 • روش تطابق نمونه های زمینی کانی ها با تصویر و استخراج رفتار طیفی هریک از روی تصاویر ابرطیفی و استخراج اطلاعات آماری آنها
 • نقش الگوریتم Continuum Removal در شناسایی هرچه بهتر کانی ها
 • نقش و کاربرد الگوریتم MF در شناسایی کانی ها
 • نقش و کاربرد الگوریتم MTMF در شناسایی کانی ها
 • نقش و کاربرد الگوریتم SAM در تولید نقشه های کانی شناسی
 • روش تطابق سنجی طیفی با استفاده از ساختار پردازشی Spectral Analyst
 • نقش الگوریتم MNF در تطابق سنجی طیفی
 • نقش الگوریتم PPI در شناسایی پیکسل های خالص در تصاویر ماهواره ای
 • نقش فضای ویژگی چند بعدی در شناسایی خوشه های طیفی گوناگون
 • روش اضافه کردن رفتار های طیفی به امکانات Spectral Library
 • و …..

 

 


 

بهترین نرم افزار در زمینه تحلیل های طیفی سنجش از دور کدام است؟

 • نرم افزار ENVI
 • این نرم افزار در جهان به عنوان رهبر تحلیل های طیفی در سنجش از دور شناخته شده است.
 • نرم افزار ENVI تمامی امکانات لازم برای پیش پردازش، پردازش و پس پردازش و تولید نقشه های کانی شناسی و طیفی را دارا است.
 • نرم افزار ENVI از کتابخانه طیفی بسیار غنی و کاملی برخوردار است و در عین حال کاربر میتواند نسبت به افزایش اطلاعات موجود در آن نیز اقدام کند.
 • نرم افزار ENVI ابزارها و امکانات لارم برای انواع روش های پردازش و استخراج اطلاعات از داده های ابرطیفی را دارا است.
 • و ….

 

بهترین سنجنده ها برای مطالعات کانی شناسی کدامند؟

 • سنجنده های چندطیفی : ASTER,Landsat
 • سنجنده های ابرطیفی : AVIRIS,Hyperion

 

آیا داده های ابرطیفی بصورت رایگان در دسترس است؟

 • داده های سنجنده AVIRIS بدلیل هوابرد بودن تنها برای آمریکا قابل استفاده بوده و بصورت نمونه تصاویر ان در اینترنت موجود است.
 • داده های سنجنده Hyperion : داده های این سنجنده بصورت نمونه (تقریبا) از تمامی نقاط ایران در دسترس است. بازه زمانی عملیات این سنجنده به پایان رسیده است با این حال داده های آن همچنان در زمینه کانی شناسی قابل استفاده و کاربردی است.

کدام روش تحلیل های طیفی به عنوان بهترین روش محسوب میشود؟

 • هیج کدام
 • بهتری نتایج از استفاده تمامی روش های معتبر تحلیل های طیفی بصورت ترکیبی بدست می آید.

مشخصات محصول آموزشی :

قیمت : ۴۹۹۰۰

مدرس : امیرحسین احراری (متخصص سنجش از دور سازمان فائو)

مدت زمان آموزش : ۳ ساعت

نرم افزار مورد استفاده : ENVI5.3

موضوع : کاربرد سنجش از دور در مطالعات کانی شناسی

مخاطب : علاقمندان به سنجش از دور زمین شناسی

 

 


 

موضوعات آموزش داده شده در این محصول عبارت اند از:

 • معرفی داده های سنجش از دور ابرطیفی
 • کاربرد داده های سنجنده AVIRIS
 • پیش پردازش داده های سنجنده AVIRIS
 • استخراج رفتار طیفی صحیح از داده های ابرطیفی
 • روش های حذف بد باندها
 • تطابق رفتار طیفی سنجنده با کتابخانه طیفی
 • شناسایی کانی ها از طریق منطبق سازی رفتار طیفی تصویر و کتاب خانه طیفی
 • روش استحراج نمونه های طیفی طبقه بندی نقشه های کانی شناسی موسوم به Endmembers
 • روش تطابق نمونه های زمینی کانی ها با تصویر و استخراج رفتار طیفی هریک از روی تصاویر ابرطیفی و استخراج اطلاعات آماری آنها
 • نقش الگوریتم Continuum Removal در شناسایی هرچه بهتر کانی ها
 • نقش و کاربرد الگوریتم MF در شناسایی کانی ها
 • نقش و کاربرد الگوریتم MTMF در شناسایی کانی ها
 • نقش و کاربرد الگوریتم SAM در تولید نقشه های کانی شناسی
 • روش تطابق سنجی طیفی با استفاده از ساختار پردازشی Spectral Analyst
 • نقش الگوریتم MNF در تطابق سنجی طیفی
 • نقش الگوریتم PPI در شناسایی پیکسل های خالص در تصاویر ماهواره ای
 • نقش فضای ویژگی چند بعدی در شناسایی خوشه های طیفی گوناگون
 • روش اضافه کردن رفتار های طیفی به امکانات Spectral Library
 • و …..

 

دیدگاهتان را بنویسید