محصولات دانلودی

محصول آموزش مشاهده تصاویر Google earth در محیط نرم افزار ArcGIS

احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی

آیا می خواهید نقشه ها، داده ها و تصاویر گوگل ارث را داخل نرم افزار ArcGIS ببینید؟
آیا می خواهید از داخل نرم افزار ArcGIS به تصاویر گوگل ارث دسترسی داشته باشید؟
در این آموزش روشی را یاد می گیرید که پس از باز کردن نرم افزار ArcGIS، می توانید تصاویر گوگل ارث را به داخل نرم افزار فراخوانی کرده و با این تصاویر کار کنید.
نیاری نیست این تصاویر ابتدا دانلود شوند و سپس وارد نرم افزار گردند.

این تصاویر به طور کامل در نرم افزار ArcGIS باز می شوند (همانند شکل زیر)

می توانید به قسمت های مختلف بروید و به راحتی با این تصاویر در محیط نرم افزار کار کنید.

اگر به خاطر داشته باشید:

قبلا مجبور بودیم این تصاویر را از گوگل ارث دانلود کنیم

این دانلود را ترجیحا با نرم افزارهایی انجام میدادیم که موقعیت مکانی تصویر حفظ می شد و در واقع به صورت ژئورفرنس بود. گاهی نیز مجبور بودیم پس از ورود به نرم افزار آن را به طور دستی زمین مرجع کنیم

اکنون دیگر هیچ نیازی به این کارها نیست

با تهیه این آموزش، با تصاویر گوگل ارث به طور مستقیم و بدون واسطه، در داخل محیط نرم افزار ArcGIS کار کنید

در واقع شما بانک اطلاعاتی گوگل ارث را به نرم افزار ArcGIS متصل کرده و با این تصاویر در ArcGIS کار می کنید.

برای تهیه آموزش بر روی دکمه زیر کلیک کنید:


   

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: همه محصولات پستی که از تاریخ 27 اسفند ثبت می شوند بعد از 15 فروردین ارسال خواهند شد
+ +