محصولات دانلودی

شناسایی جزیره حرارتی شهری با استفاده از داده های شبانه سنجنده ASTER

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

آیا با داده های ماهواره ای تهیه شده در زمان شب آشنایی دارید؟ 

آیا میدانید داده های ماهواره ای شبانه از چه ویژگی هایی برخوردار هستند؟

آیا با روش پردازش داده های ماهواره ای شبانه آشنایی دارید؟ 

آیا با روش دسترسی به داده های شبانه استر آشنایی دارید؟ 

آیا میدانید مهم ترین مزیت داده های شبانه استر چیست؟


مشخصات محصول آموزشی

قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری 

نرم افزار ها : ENVI, ArcGIS

داده های تمرینی : دارد

پیش نیاز : آشنایی با روش دانلود داده های ماهواره ای سنجنده ASTER


موارد آموزش داده شده در این محصول :

 • روش دسترسی به داده های شبانه سنجنده ASTER
 • ویژگی های داده های شبانه سنجنده ASTER
 • روش تصحیح رادیومتریکی داده های شبانه ASTER
 • روش تصحیح اتمسفری داده های شبانه ASTER
 • روش محاسبه LST شبانه از داده های سنجنده ASTER
 • روش شناسایی جزیره حرارتی شهری در داده های شبانه ASTER در نرم افزار ENVI
 • روش شناسایی جزیره حرارتی شهری در داده های شبانه ASTER در نرم افزار ArcGIS
 • روش تحلیل بصری نتایج جزیره حرارتی شهری 
 • مقایسه لایه های جزیره حرارتی شهری شبانه با کاربری ها در محیط شهری

داده های شبانه شامل چه محدوده طیفی هستند؟

 • محدوده طیفی مادون قرمز حرارتی در سنجش از دور اپتیکال 
 • در هنگام شب خورشید به عنوان منبع اصلی تامین کننده انرژی وجود ندارد. در همین زمان زمین با تایش امواج حرارتی طول موج بلند توسط پدیده های مختلف، انرژی لازم برای تصویر برداری سنجنده های ماهواراه های اپتیکال مانند ASTER را فراهم می آورد. 

داده های شبانه در مقایسه با داده های روزانه از چه مزیتی برخوردار هستند؟

 • در باندهای حرارتی چون منبع انرژی زمین و پدیده های سطح آن هستند تابش خورشید به عنوان یک نویز در نظر گرفته میشود.
 • در حقیقت تایش خورشیدی مانع از این میشود که پدیده ها بر اساس دمای خالصی که دارند از یکدیگر تفکیک شوند. 
 • شب زمانی است که خورشید تابشی نداشته و پدیده ها بر اساس دمای اصلی و ذاتی خود از یکدیگر تفکیک میشوند. 
 • در همین راستا تصاویر حرارتی شبانه ای که در فصل زمستان تهیه شده است از بیشترین خلوص دمایی برای تفکیک پدیده های گوناگون برخوردار است. 

مشخصات محصول آموزشی

قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری 

نرم افزار ها : ENVI, ArcGIS

داده های تمرینی : دارد

پیش نیاز : آشنایی با روش دانلود داده های ماهواره ای سنجنده ASTER


موارد آموزش داده شده در این محصول :

 • روش دسترسی به داده های شبانه سنجنده ASTER
 • ویژگی های داده های شبانه سنجنده ASTER
 • روش تصحیح رادیومتریکی داده های شبانه ASTER
 • روش تصحیح اتمسفری داده های شبانه ASTER
 • روش محاسبه LST شبانه از داده های سنجنده ASTER
 • روش شناسایی جزیره حرارتی شهری در داده های شبانه ASTER در نرم افزار ENVI
 • روش شناسایی جزیره حرارتی شهری در داده های شبانه ASTER در نرم افزار ArcGIS
 • روش تحلیل بصری نتایج جزیره حرارتی شهری 
 • مقایسه لایه های جزیره حرارتی شهری شبانه با کاربری ها در محیط شهری

۶ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

وبینار کاربرد نرم افزار ArcGIS در معدن و زمین شناسی - در حال ثبت ناماطلاعات بیشتر و ثبت نام
+ +