محصولات دانلودی

تصحیح رادیومتریکی داده های سنجنده هایپریون در ENVI

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

عنوان محصول : تصحیح رادیومتریکی داده های سنجنده هایپریون

قیمت : 20 هزار تومان

مخاطب : علاقمندان به سنجش از دور ابرطیفی 

مدرس : امیرحسین احراری

 


در این محصول آموزشی روش تصحیح رادیومتریکی داده ها در سنجش از دور ابرطیفی آموزش داده شده است.

آیا میدانید روش تصحیح داده های سنجنده های ابرطیفی چگونه است ؟

نرم افزار ENVI از چه قابلیت هایی برای تصحیح رادیومتریکی داده های ابرطیفی برخوردار است ؟

آیا داده های سنجنده هایپریون نویزی است ؟

کدامیک از باندهای سنجنده هایپریون حاوی اطلاعات مفید و کاربردی هستند؟ 

کدامیک از باندها از بیشترین میزان سیگنال و کم ترین نویز برخوردارند ؟

نویزهای موجود در داده های هایپریون از چه طریقی قابل تصحیح است؟


سنجش از دور ابرطیفی چیست ؟

سنجش از دور ابرطیفی شاخه ای از علم سنجش از دور است که در آن پدیده ها با جزییات طیفی بسیار بالایی مطالعه میشوند. در سنجش از دور ابرطیفی از سنجنده هایی استفاده میشود که از باندهای بسیار زیاد و در عین حال پهنای بسیار کمی برخوردار است.

سنجنده های ابرطیفی مورد استفاده معمولا بیش از 100 باند طیفی با پهنای کمتر از 10 نانومتر برخوردارند.  با استفاده از این سنجنده ها میتوان نسبت جذب و بازتاب امواج را با دقت بسیار بالایی مدل سازی کرد.

سنجنده هایپریون از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

سنجنده هایپریون به عنوان نخستین سنجنده فضابرد در زمینه سنجش از دور ابرطیفی است که از 242 باند طیفی با پهنای باند 10 نانومتر در محدوده مرئی و مادون قرمز بازتابی برخوردار است. توان تفکیک مکانی داده های هایپریون در حد 30 متر است. با توجه به اینکه هایپریون نخستین تجربه عملی متخصصین در زمینه سنجش از دور ابرطیفی بوده لذا میزان نویز داده های آن نسبتا زیاد بوده و بسیاری از باندهای آن قابل استفاده نیست. با این حال از داده های هایپریون بصورت گسترده ای در زمینه مطالعات پوشش گیاهی و کانی شناسی استفاده میشود.

برای تصحیح داده های هایپریون به چه نکته مهمی باید توجه داشت ؟

در فاز تصحیحات رادیومتریکی سنجنده هایپریون،محاسبه میزان انرژی رسیده به سنجنده (رادیانس)، محاسبه بازتاب سطح زمین، حذف باندهای نویزی به همراه نرم کردن رفتارهای طیفی در آن مورد توجه بوده و به عنوان مهم ترین مواردی است که در تصحیح رادیومتریکی داده های آن باید مورد توجه قرار بگیرد.

چه تعداد از باندهای هایپریون قابل استفاده است؟

بصورت معمول از 242 باندطیفی اصلی ، پس از تصحیحات حدود 170 باندطیفی از باندهای سنجنده هایپریون قایل استفاده است و مابقی باندها از میزان نویز بالایی برخوردار هستند.


در این محصول کاربردی چه مواردی آموزش داده شده است؟

  • روش فراخوانی داده های هایپریون در نرم افزار ENVI
  • روش تصحیح رادیومتریکی داده های هایپریون
  • روش محاسبه انرژی رسیده به سنجنده (رادیانس) برای داده های هایپریون
  • روش انجام تصحیحات اتمسفری داده های سنجنده هایپریون
  • روش محاسبه بازتاب سطحی با استفاده از الگوریتم FLAASH
  • روش محاسبه بازتاب سطحی با استفاده از الگوریتم QUAC
  • روش نرم سازی رفتار طیفی بدست آمده از داده های تصحیح شده با استفاده از روش spectral smoothing

مشخصات محصول آموزشی 

عنوان محصول : تصحیح رادیومتریکی داده های سنجنده هایپریون

قیمت : 20 هزار تومان

مخاطب : علاقمندان به سنجش از دور ابرطیفی 

مدرس : امیرحسین احراری


دیدگاهتان را بنویسید