در این مطلب قصد دارم
کامل ترین فیلمهای آموزشی نرم افزار
 ArcGIS را برای دانلود قرار بدم

فایل ها تا اونجایی که شده فشرده گردیده و درقالب فرمتRAR میتونید دانلود کنید و برای باز کردن فایلها نیازمند نرم افزارWinRar هستید.

 

قسمت اول : آموزش Arc Catalog