مطالب تخصصی

مدل بیلدر در ArcGIS چیست؟

نوشته شده توسط احمد نجفی

مدل بیلدر کارهای شما را خودکار یا اتوماتیک می کند. به عنوان مثال اگر شما یک گزارشی را هر هفته بخواهید  که Buffer بزند و قسمت های مشترک را با انجام دستور Intersect جدا کند و به صورت یک گزارش در جدولی قرار دهد. شما می توانید مدلی تولید کرده و هر هفته اجرا کنید تا کل این مراحل با یک کلیک اجرا شود.

به جای اجرای هر مدل به صورت تک به تک، یک مدلی تولید می کنید که از شما ورودی می گیرد، دستوراتی بر روی ورودی ها انجام میدهد و در نهایت خروجی می دهد. از طرفی دیگر، مدل بیلدر ورودی شما را به ابزارهای پردازشی مرتبط می کند تا خروجی مناسبی دریافت کنید.

مطالعه میکنم  آموزش مدل بیلدر در ArcGIS (مقدماتی تا پیشرفته)
چگونه اولین مدل خود را تولید کنیم؟

با یک مثال ساده شروع می کنیم. فرض کنید که شما برای یک شرکت کار می کنید که در آن خطوط لوله ساخته می شود. به منظور رعایت مقررات زیست محیطی، این خط لوله نباید در فاصله کمتر از  ۵۰۰ متری از لانه های پرنده باشد.

همانطور که مهندسین اغلب طراحی خط لوله را اصلاح می کنند، هر بار که خط لوله را تغییر می دهند، آنها یک گزارش شبیه اکسل دوست دارند. در این گزارش، آنها می خواهند بدانند که آیا خط لوله در حدود ۵۰۰ متر از هر لانه پرنده است.

مدل معمولا شامل این سه بخش است:

  • داده های ورودی (آبی)
  • ابزارهای پردازشی (زرد)
  • داده های خروجی (سبز)

در مدل بیلدر این کار، ۲ ورودی وجود دارد:

ورودی اول: خطوط لوله

ورودی دوم: آشیانه پرندگان

ابزار شماره ۱: انجام بافر ۵۰۰ متری از لوله ها

ابزار شماره ۲: اشتراک آشیانه پرندگان با محدوده ۵۰۰ متری لوله ها

ابزار شماره ۳: تولید گزارش به صورت فایل اکسل

 

خروجی ۱: بافر، آشیانه پرندگان در بافر، گزارش اکسل

اکنون ساخت مدل را شروع میکنیم.

گام اول:

در ابتدا بر روی آیکن مدل بیلدر کلیک می کنیم. پنجره مدل بیلدر باز می شود.

گام دوم:

ابزارهای مورد نیاز را به پنجره مدل بیلدر مطابق شکل زیر می کشید و در پنجره رها می کنید.

گام سوم:

بر روی هر ابزاری دو بار کلیک می کنیم و ورودی و خروجی هایش را تعیین میکنیم.

برای ابزار Buffer:

Input Features: Pipeline Realignment
Output Feature Class: C:\Temp\Pipeline_Buffer
Linear Distance: 500 meters

برای ابزار Intersect:

Input Features: Bird Nest and Pipeline_Buffer.shp
Output Feature Class: C:\Temp\BirdNest_Intersect.shp

برای ابزار Table to Excel:

Input Table: BirdNest_Intersect.shp
Output Excel File: C:\Temp\Report.xls

پس از اینکه ورودی ها و خروجی ها برای هر ابزاری تعیین شدند. مدل ما شبیه شکل زیر خواهد بود. اما آن به صورت نامنظم به نظر میرسد و دکمه Auto layout می تواند به نظم فضای کاری کمک کند.

گام چهارم:

بعد از کلیک بر روی دکمه Auto layout ابزارها به شکل منظمی همانند شکل زیر می شوند:

برای دریافت ادامه این مطلب کتابچه زیر را دریافت کنید.

ادامه مطلب (داخل کتابچه زیر) شامل:

اجرای مدل

چطور برای مدل پارامتر تعریف کنیم؟

چطور تولباکس تولید کنیم؟

چطور مدل را ذخیره کنیم؟

گرفتن خروجی پایتون از مدل بیلدر

تکرار در مدل

 برای دریافت کتابچه بر روی دکمه زیر کلیک کرده و آدرس ایمیل خود را وارد و تایید نمایید

 

   

دیدگاهتان را بنویسید

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +