ارسال شده توسط محمد صادق درانی نژاد

ویدئوی رایگان 😋 آموزش نرم افزار ArcGIS pro در سنجش از دور

آموزش نرم افزار ArcGIS pro در سنجش از دور 🚀 به منظور کار با تصاویر ماهواره ای لندست منتشر شد.

در این آموزش تکنیک های لازم برای فراخوانی و انجام پردازش های اولیه بر روی تصاویر ماهواره ای لندست 🌏 توسط امیرحسین احراری تدریس شده است.

روش محاسبه شاخص های طیفی و طبقه بندی تصاویر ماهواره ای از جمله مهم ترین مطالبی است که در این ویدئوی آموزشی به آن پرداخته شده است.

جهت دریافت رایگان این آموزش در کادر روبه رو، ایمیل خود را وارد کنید و بلافاصله ویدئوها به همراه 🔗 لینک دانلود به آدرس ایمیلتان ارسال می شود