گوگل ارث انجین محصولات دانلودی

پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده MODIS – در سامانه گوگل ارث انجین

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط امیرحسین احراری

محصول آموزشی پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده MODIS در سامانه گوگل ارث انجین منتشر شد! در این محصول آموزشی، روش فراخوانی داده های پوشش گیاهی سنجنده مادیس به همراه روش جداسازی آن از سایر پوشش ها به منظور محاسبه سطح آن بصورت خودکار برای داده های سری زمانی آموزش داده شده است.


مشخصات محصول آموزشی

 • قیمت: ۲۹/۹۰۰ تومان
 • مدرس: امیرحسین احراری
 • تخصص: کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای
 • موضوع: پایش تغییرات از دید سنجش از دور پوشش گیاهی 
 • نرم افزار: سامانه پوشش گیاهی
 • کدتمرینی: دارد.
 • پیش نیاز: آشنایی با روش ثبت نام در گوگل ارث انجین

توضیحات محصول

در این محصول آموزشی روش فراخوانی داده های سنجنده مادیس برای ۲۰ سال و چگونگی آماده سازی آن ها برای محاسبه مساحت پوشش گیاهی در سری های زمانی بررسی شده است. در این آموزش بیش از ۴۰۰ تصویر ماهواره ای در چند ثانیه فراخوانی شده و با استفاده از چند خط کد ساده، سری زمانی مساحت پوشش گیاهی آن ها (پایش تغییرات پوشش گیاهی) برآورد شده است. روش ارائه شده برای تمامی پروداکت های پوشش گیاهی مادیس با توان های تفکیک مکانی مختلف قابل استفاده است.


عناوین آموزشی

عناوین آموزش داده شده در این محصول بر اساس سامانه گوگل ارث انجین عبارت اند از:

 • فراخوانی پروداکت پوشش گیاهی سنجنده مادیس
 • تعیین فیلترهای زمانی و مکانی
 • ایجاد حلقه های تکرار شونده محاسباتی
 • ایجاد برش طیفی
 • اعمال scale factor
 • برش مکانی تصاویر طیفی
 • تعیین حدآستانه پوشش گیاهی
 • تولید تصویر ماسک پوشش گیاهی
 • محاسبه مساحت
 • تولید نمودار تغییرات مساحت
 • پایش تغییرات پوشش گیاهی

داده های ماهواره ای

در این محصول آموزشی از داده های سنجنده مادیس استفاده شده است. پروداکت پوشش گیاهی این سنجنده با توان های تفکیک ۱ کیلومتر و ۲۵۰ متر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پروداکت های مورد استفاده متعلق به ماهواره TERRA بوده و در قالب پروداکت ۱۶ روزه مورد استفاده قرار گرفته است. تکنیک آموزش داده شده در این محصول آموزشی برای داده های مادیس در تمامی نقاط دنیا کاربردی و قابل استفاده است. 


ویدیو معرفی محصول 


خرید محصول

برای تهیه این محصول بر روی لینک زیر کلیک کرده و بلافاصله آن را دانلود کنید.


 

۲۶ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

اگر تخصصی دارید و تمایل به تولید محصولات آموزشی و کسب درآمد دارید کلیک کنیدلطفا کلیک کنید
+ +