کتاب لاتین محصولات دانلودی

کتاب Lining up data in ArcGIS

نوشته شده توسط احمد نجفی

Lining-up2

این کتاب یک راهنما برای سیستم مختصات دار کردن یا پروجکت کردن یک نقشه است و مشکلاتی که اکثر کاربران با آن مواجه هستند را حل میکند.

یک کتاب کامل همراه با نقشه های تمام رنگی که تکنیک ها یا روش های کاربردی را برای شناختن پروجکشن و تولید سیستم مختصات های سفارشی شرح می هد. دومین نسخه این کتاب منتشر شده و شامل قسمت های جدید برای هماهنگ کردن داده های CAD می باشد.

این کتاب به شما نشان خواهد داد:

  • چگونه سیستم مختصات هر داده های را تشخیص دهید
  • چگونه مشکلات و خطاهای رایج سیستم مختصات را حل کنید
  • چگونه و چه وقت تبدیلات سیستم مختضات انجام دهیدو ازکدام یک استفاده کنید
  • چگونه تصمیم بگیرید که از کدام سیستم مختصات استفاده کنید
  • پارامترهای سیتم مختصات چیست و هر یک چه کار میکنند
  • چگونه X و Y را به نقشه اضافه نیم

 

Telegram-channel

دیدگاهتان را بنویسید