کتاب لاتین

کتاب Introductory Digital Image Processing نوشته پروفسور جنسن

احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی

کتاب مقدمه­ ای بر پردازش دیجیتالی تصاویر با رویکرد سنجش از دور، نوشته پروفسور جنسن، استاد دانشگاه کارولینای جنوبی، به عنوان یکی از معتبرترین و معروفترین کتب مرجع در زمینه سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ­ای است.

این کتاب بصورت تخصصی مباحث مقدماتی و پیشرفته در ارتباط با پردازش تصاویر ماهواره­ ای را به ساده­ ترین و در عین حال کاربردی ­ترین حالت ممکن باز نموده است.

به کاربران سنجش از دور پیشنهاد می شود که اگر علاقمند به یادگیری این علم هستید، ابتدا باید با تئوری و مبانی اصولی آن آشنا شده و سپس نسبت به یادگیری نرم افزار اقدام نمایید.

بخشی از مباحث پوشش داده شده در این کتاب شامل:

 • سنجش از دور چیست؟
 • سنجنده ­ها در سنجش از دور
 • داده ­های زمینی در سنجش از دور.
 • داده­ های ماهواره­ ای در سنجش از دور.
 • توان تفکیک مکانی و استخراج اطلاعات در سنجش از دور.
 • توان تفکیک طیفی و استخراج اطلاعات در سنجش از دور.
 • توان تفکیک زمانی و استخراج اطلاعات در سنجش از دور.
 • توان تفکیک رادیومتری و استخراج اطلاعات در سنجش از دور.
 • اطلاعات حاصل از قطبش امواج الکترومغناطیسی.
 • اطلاعات زاویه­ ای.
 • سیستم­های دورسنجی هوابرد.
 • سیستم­های دورسنجی فضابرد.
 • پردازش آنالوگ به دیجیتال داده ­های سنجش از دور
 • پردازش دیجیتالی تصاویر ماهواره­ ای
 • واژه شناسی تصاویر دیجیتال.
 • میکروچیپ­ های CCD و نقش آنها در ثبت داده­ های ماهواره ­ای.
 • سیستم­های تصویربرداری سنجش از دوری با استفاده از ردیاب­ ها و آینه­ های دورانی.
 • تصویر برداری سیستم­های سنجش از دوری با استفاده از آرایه­ های خطی.
 • دوربین­ های دیجیتالی هوایی.
 • سیستم­ های عکسبرداری دیجیتال و آنالوگ ماهواره ­ای.
 • سنجنده اسکنر چندطیفی ماهواره لندست.
 • سنجنده نقشه بردار موضوعی ماهواره لندست.
 • سنجنده نقشه بردار موضوعی بهبودیافته ماهواره لندست
 • آشنایی با ماهواره­ های سری GOES.
 • آشنایی با سنجنده AVHRR و ماهواره NOAA.
 • آشنایی با ماهواره SeaWiFS
 • آشنایی با سنجنده ALI
 • آشنایی با سنجنده OLI
 • آشنایی با ماهواره SPOT
 • آشنایی با ماهواره Hyperion
 • آشنایی با ماهواره IRS
 • آشنایی با ماهواره Geoeye
 • آشنایی با ماهواره IKONOS
 • آشنایی با ماهواره Quick Bird
 • آشنایی با ماهواره World View
 • آشنایی با ماهواره Rapid Eye
 • آشنایی با سنجنده AVIRIS
 • آشنایی با سنجنده MODIS
 • فرمت­های تصاویر ماهواره­ای (BIP,BSQ,BIL)
 • توابع پردازش تصویر
 • نرم افزار­های پردازش تصاویر ماهواره ­ای
 • نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره­ ای چندطیفی.
 • تحلیل شئ­ مبنای تصاویر ماهواره­ ای.
 • نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره­ ای ابر طیفی.
 • نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ­ای ابرطیفی.
 • نرم افزار پردازش تصاویر لایدار.
 • نرم افزار پردازش تصاویر رادرار.
 • نرم افزارنقشه کشی فوتوگرامتریکی.
 • آشکارسازی تغییرات.
 • یکپارچه سازی توابع GIS و سنجش از دور.
 • نرم افزار­های متن باز پردازش تصاویر ماهواره­ ای.
 • نرم افزار­های متن باز پردازش تصاویر ماهواره­ ای که در زمینه تحلیل ­های آماری تصاویر مورد استفاده قرار می گیرند.
 • نماد­های ریاضیاتی مورد استفاده در فرایند پردازش دیجیتالی تصاویر ماهواره ­ای.
 • نظریه نمونه برداری.
 • انواع نمونه برداری.
 • هیستوگرام و اثر آن در فرایند پردازش دیجیتالی تصاویر ماهواره­ ای.
 • متادیتا فایل.
 • مشاهده پیکسل­ ها بصورت مجزا در مکان­ های خاص و متفاوت.
 • ارزیابی هریک از پیکسل ­ها بصورت مجزا.
 • ارزیابی دوبعدی و سه ­بعدی پیکسل­ ها در یک مکان جغرافیایی.
 • تحلیل­ های آماری تک متغیره در فرایند پردازش تصاویر ماهواره­ ای.
 • تحلیل­ های آماری چندمتغیره در فرایند پردازش تصاویر ماهواره ­ای.
 • آنالیز و تحلیل فضای ویژگی.
 • تحلیل­ های زمین آمار و روش­ های درون یابی کریجینگ و خود همبستگی مکانی.
 • پردازش بصری و تفسیر تصاویر ماهواره ­ای.
 • ملاحظات مربوط به صفحه نمایشگر تصاویر ماهواره ­ای.
 • نمایش سیاه و سفید تصاویر ماهواره ­ای.
 • نمایش رنگی تصاویر ماهواره­ ای.
 • سیستم­ های رنگی در پردازش تصاویر ماهواره­ ای.
 • جداول رنگی ۸ بیتی
 • جداول رنگی ۲۴ بیتی
 • مفهوم بیت در پردازش دیجیتالی
 • روش ­های مورد استفاده برای ایجاد بهترین ترکیب باندی.
 • تلفیق تصاویر ماهواره ­ای.
 • اندازه گیری طول بر روی تصاویر ماهواره­ ای.
 • اندازه گیری و ترسیم اشکال در تصاویر ماهواره ­ای.
 • کنش امواج الکترومغناطیسی
 • جریان­ های همرفتی، تابشی و انتقالی.
 • مدل­ های تابش امواج الکترومغناطیسی.
 • مدل­ موجی.
 • مدل ذره ای.
 • شکست امواج الکترومغناطیسی.
 • پخش امواج الکترومغناطیسی.
 • جذب امواج الکترومغناطیسی.
 • بازتاب امواج الکترومغناطیسی.
 • بازتاب، جذب و انتقال نیم­کره ­ای.
 • چگالی شار تابشی.
 • ایرادیانس.
 • رادیانس.
 • مسیر امواج الکترومغناطیسی رسیده به ماهواره.
 • تصحیح خطاهای رادیومتریکی ناشی از سنجنده.
 • خطای Random Bad Pixel.
 • خطای Line or Column Dropped Out.
 • خطای Parial Line or Column Dropped Out.
 • خطای Line Start Problem.
 • خطای N-Line Stripping.
 • تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ­ای
 • لزوم و عدم لزوم تصحیح اتمسفری.
 • انواع روش­های تصحیح اتمسفری.
 • تصحیح مطلق اثرات اتمسفر بر روی امواج الکترومغناطیسی.
 • تصحیح نسبی اثرات اتمسفر برروی امواج الکترومغناطیسی.
 • روش­های تصحیح خطای ناشی از توپوگرافی زمین.
 • تصحیح هندسی تصاویر ماهواره­ ای
 • تصحیح هندسی خطاهایی با مرجع داخلی
 • خطای ناشی از اثر چرخش زمین
 • خطای تغییر توان تفکیک مکانی بدلیل القاهای سیستمی
 • خطای جایجایی ارتفاعی.
 • خطای تغییر مقیاس.
 • تصحیح هندسی خطاهایی با مرجع خارجی
 • خطاهای ناشی از تغییرات ارتفاع
 • خطاهای ناشی از تغییر رفتار سکو
 • نقطه کنترل­ ها
 • انوع روش­ های تصحیح هندسی
 • تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Map
 • تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Image
 • رهیافت­ های ترکیبی برای تصحیح هندسی تصاویر ماهواره­ ای.
 • منطق درون­یابی مکانی و درون یابی روشنایی در تصاویر ماهواره­ ای.
 • انتخاب یک سیستم تبدیل مناسب برای تصحیح هندسی تصاویر ماهواره­ ای.
 • انتخاب نقطه کنترل بر روی تصاویر ماهواره­ ای.
 • تعیین تصحیح هندسی بهینه با استفاده از ارزیابی نقطه کنترل­ ها و همچنین میانگین مربع خطاها.
 • منطق موزاییک نمودن تصاویر ماهواره ­ای.
 • کاهش و بزرگنمایی تصویر ماهواره ­ای
 • منطق پروفیل مکانی بر روی تصاویر ماهواره ای.
 • پروفیل طیفی در تصاویر ماهواره­ ای.
 • روش­ های بهبود کانتراست در تصاویر ماهواره ­ای.
 • روش ­های خطی بهبود کانتراست در تصاویر ماهواره­ ای.
 • روش ­های غیر خطی بهبود کانتراست در تصاویر ماهواره­ ای.
 • نسبت گیری طیفی در تصاویر ماهواره ­ای.
 • مدل سازی کمی و کیفی پیکسل­ های همسایه در تصاویر ماهواره ­ای.
 • فیلتر­های مکانی.
 • فیلتر­های کانولوشن.
 • تبدیل فوریه.
 • تجزیه مولفه­ های اصلی.
 • شاخص­ های طیفی.
 • استخراج اطلاعات بافت در تصاویر ماهواره­ ای بر اساس معادلات آماری.
 • طبقه­ بندی نظارت شده.
 • رهیافت­ های طبقه ­بندی تصاویر به منظور تولید نقشه­ های کاربری اراضی.
 • انتخاب سایت نمونه و استخراج اطلاعات آماری.
 • انتخاب بهترین باند­ها برای فرایند طبقه­بندی تصاویر ماهوراه ­ای.
 • انتخاب بهترین الگوریتم طبقه ­بندی تصاویر ماهواره­ ای.
 • روش­ های طبقه ­بندی نظارت نشده.
 • منطق خوشه­ بندی در فرایند طبقه ­بندی تصاویر ماهواره­ ای.
 • طبقه ­بندی فازی.
 • طبقه ­بندی شئ­ گرا.
 • تفسیر داده­ های فرعی در فرایند طبقه­ بندی.
 • ارزیابی مشکلات موجود در ارتباط با داده­ های فرعی.
 • استفاده از داده­ های فرعی در ارتباط با ارتقای دقت نقشه­ های طبقه ­بندی شده.
 • سیستم­ های مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند آنالیز و پردازش تصاویر ماهواره­ ای.
 • سیستم­ های خبره.
 • رابط کاربری سیستم­ های مبتین بر هوش مصنوعی.
 • طراحی سیستم­ های دانش مبنا.
 • سیستم­ های طبقه­ بندی درختی
 • سیستم ­های طبقه­ بندی مبتنی بر یادگیری ماشین.
 • سیستم طبقه ­بندی Random Forest Classifire
 • سیستم طبقه­ بندی بردار­های ماشین پشتیبان.
 • شبکه­ های عصبی.
 • استفاده از سیستم ­های شبکه عصبی مصنوعی برای استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ­ای.
 • مزیت­ ها و معایب شبکه­ های عصبی مصنوعی.
 • داده­ های چندطیفی
 • داده­ های ابرطیفی
 • داده­ های پانکروماتیک
 • مراحل مورد استفاده برای استخراج اطلاعات از داده ­های ابرطیفی.
 • ارزیابی اولیه کیفیت تصویر.
 • ارزیابی بصری تصاویر ترکیبی ابر طیف.
 • ارزیابی تصاویر ماهواره­ ای بصورت تک باند.
 • تصحیح هندسی داده­ های ابرطیفی.
 • کاهش ابعاد تصاویر ابرطیفی.
 • استفاده از پیکسل­ های خالص به منظور نمونه­ برداری بر روی تصویر.
 • تهیه نقشه با استفاده از داده­ های ابرطیفی.
 • روش طبقه­ بندی نقشه­ برداری زاویه طیفی.
 • تحلیل­ های اختلاط زدایی از تصاویر ماهواره­ ای.
 • فرایند تطابق سنجی رفتار­های طیفی باکتابخانه طیفی.
 • تحلیل داده­ های ابرطیفی با استفاده از رهیافت یادگیری ماشین.
 • انتخاب شاخص­ های طیفی مناسب در ارتباط با آنالیز داده­ های ابرطیفی.
 • آشکارسازی تغییرات با استقاده از تصاویر ماهواره ­ای.
 • گام­ های مورد نیاز برای انجام فرایند شناسایی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره ­ای.
 • انتخاب­ پدیده مشخص در تصویر به منظور ارزیابی تغییرات ایجاد شده در آن در تصاویر ماهواره ­ای.
 • انتخاب محدوده مورد مطالعه.
 • انتخاب بازه زمانی مشخص برای آشکار سازی تغییرات.
 • انتخاب سیستم طبقه­ بندی کننده مناسب برای تولید نقشه­ های کاربری اراضی.
 • استفاده از منطق آشکارسازی تغییرات بصورت سخت و نرم در تصاویر ماهواره­ ای.
 • انتخاب منطق آشکارسازی تغییرات بر مبنای آبجکت­ ها و پیکسل­ ها
 • ملاحظات مربوط به سیستم ­های آشکارسازی تغییرات با استفاده از سنجش از راه دور.
 • اهمیت در نظر داشتن ملاحظات محیطی در زمانی که آشکارسازی تغییرات صورت می گیرد.
 • در نظر گرفتن شرایط اتمسفری.
 • در نظر داشتن شرایط رطوبت خاک.
 • ویژگی چرخه فنولوژیکی.
 • انتخاب بهترین الگوریتم آشکارسازی تغییرات.
 • آشکار سازی تغییرات در تصاویر ماهواره­ ای بصورت باینری
 • آشکارسازی تغییرات بصورت آنالوگ.
 • روش­ های جبری مورد استفاده برای آشکارسازی تغییرات بصورت باینری.
 • استفاده ترکیبی از تصاویر چند زمانه برای آشکارسازی تغییرات.
 • الگوریتم آشکارسازی تغیییرات بصورت موضوعی.
 • ارزیابی دقت نقشه­ های تولید شده از تصاویر ماهواره ­ای.
 • گام­ های مورد نیاز برای انجام فرایند ارزیابی دقت.
 • مرجع خطاها در ارتباط با تولید نقشه­ های موضوعی از تصاویر ماهواره ­ای.
 • ماتریس خطاها.
 • نمونه­ های تعلیمی و نمونه­ های مرجع
 • اندازه نمونه­ های برداشتی.
 • طراحی­ فرایند نمونه­ برداری.
 • ارزیابی ماتریس خطای تولید شده.
 • ارزیابی دقت نقشه در فرایند آشکارسازی تغییرات.
 • آنالیز­های زمین­ آمار در فرایند صحت سنجی محصولات تولید شده از تصاویر ماهواره­ ای.
 • مزایا و معایب سنجش از دور.

برای دریافت لینک دانلود فرمت PDF کتاب، مشخصات خود را در فیلدهای زیر وارد کنید:


بخشی از کتاب را به صورت ویدئوی فارسی در ادامه ببینید (برای تهیه آموزش کل کتاب به صورت ویدئویی کلیک کنید)


آموزش کل کتاب پروفسور جنسن به صورت ویدئویی و فارسی با تدریس مهندس امیرحسین احراری تهیه شده که برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید

اطلاعات بیشتر ...

   

دیدگاهتان را بنویسید

آغاز فروش ویژه نخستین کتاب آموزش سامانه گوگل ارث انجین - تا 10 خردادلطفا کلیک کنید
+ +