دسته بندی -مجله ها

مجله ها

ماهنامه Geospatial world

سلام ماهنامه مربوط به ماه آگوست برای دانلود قرار داده شد. این ماهنامه بیشتر به خبرهای سنجش از دور و...

اگر تمایل به تدریس و تولید آموزش و کسب درآمد دارید بر روی دکمه رو به رو کلیک کنید و فرم را پر کنیدلطفا کلیک کنید
+ +