محصول تولید نقشه نوع کشت با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ – در نرم افزار ENVI

(دیدگاه 69 کاربر)

420,000 تومان

 • این محصول آموزشی بصورت دانلودی است!
 • مدت زمان آموزش : ۶ ساعت
 • شامل ۶ ساعت آموزش و داده های تمرینی
 • نرم افزار مورد استفاده : ENVI5.3

توضیحات

محصول تولید نقشه نوع کشت با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ – در نرم افزار ENVI منتشر شد!


نخستین محصول تخصصی در زمینه کشاورزی با تاکید بر داده های ماهواره ای سنتینل ۲

اگر میخواهید با کاربرد سنتینل ۲ در زمینه کشاورزی آشنایی پیدا کنید این محصول آموزشی به شما پیشنهاد میشود.

آیا میدانید شاخص های طیفی گیاهی چگونه با استفاده از داده های ماهواره ای سنتینل ۲ به سبک درست قابل محاسبه است؟

اگر میخواهید با صفر تا صد یک پروژه با داده های سنتینل ۲ آشنایی پیدا کنید این محصول آموزشی به شما پیشنهاد میشود.

در این محصول آموزشی روش پردازش مدون و کاربردی برای تولید نقشه نوع کشت آموزش داده شده است.

اگر میخواهید با پردازش های چند زمانه و کاربرد آنها آشنا شوید این محصول آموزشی به شما پیشنهاد میشود.

در این محصول آموزشی پردازش تخصصی داده های سنتینل ۲ در سری های زمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

درصورتی که با روش تولید نقشه نوع کشت آشنایی ندارید این محصول بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

روش بکاربرده شده در این آموزش روشی معتبر است که امروزه در سطح بین المللی برای تولید نقشه های نوع محصول استفاده میشود.


 

مشخصات این محصول آموزشی عبارت اند از :

قیمت : ۴۲۰ هزار تومان

مدرس و طراح : مهندس امیرحسین احراری (متخصص رسمی پردازش تصاویر ماهواره ای سازمان ملل (فائو))

مدت زمان آموزش : ۶ ساعت

فرمت آموزشی : آموزش ویدیویی

نرم افزار مورد استفاده : ENVI5.3

ماهواره مورد استفاده : SENTINEL-2

داده آموزش : دارد

پیش نیاز : آشنایی با اصول اولیه و پایه علم سنجش از دور

اگر قصد خرید این محصول آموزشی را دارید بدانید که ما تمامی آنچه که در این آموزش گفته شده است را هر روزه در کارهای تجاری و تحقیقاتی خود استفاده میکنیم.

 


 

در این محصول آموزشی چه نکاتی آموزش داده شده است؟

 • روش دانلود داده های ماهواره سنتینل ۲
 • روش دانلود مدل های رقومی زمین سنجنده ALOS-PALSAR
 • روش تصحیح هندسی داده های Level-C ماهوراه SENTINEL-2
 • روش تصحیح رادیومتریکی داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش تصحیح اتمسفری داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش محاسبه شاخص طیفی NDVI برای داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش ایجاد سری های زمانی برای داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش استخراج چرخه فنولوژی برای داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش جداسازی و تفکیک انواع محصولات و کشت های زمین های زراعی
 • روش اجرای طبقه بندی SVM و Neural Network در تولید نقشه های نوع محصول
 • روش گویا سازی نتایج الگوریتم های طبقه بندی در تولید نقشه های نوع محصول
 • روش محاسبه سطح زیر کشت هریک از محصولات زراعی

 


 

 


 

داده های ماهواره ای اصلی بکاربرده شده در این آموزش مربوط به کدام سنجنده و ماهواره است و چرا؟

 • ماهواره SENTINEL-2
 • بدلیل توان تفکیک مکانی بالا (۱۰ متر)
 • بدلیل وجود باندهای کاربردی مرئی و مادون قرمز بازتابی در زمینه مطالعه پوشش گیاهی و کشاورزی
 • بدلیل توان تفکیک زمانی مناسب

 

 

کدام یک از باندهای ماهواره SENTINEL-2 در این آموزش استفاده شده است؟

 • باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک
 • بدلیل کاربردی بودن آنها در برآورد شاخص های طیفی گیاهی

 

 

مهم ترین ماهواره های سنجش از دور در مطالعات کشاورزی کدامند ؟

 • ماهواره های سری لندست
 • ماهواره سنتینل۲
 • سنجنده مادیس

 

 

کاربرد سنجش از دور در کشاورزی چیست؟

سنجش از دور در کشاورزی خدمات موثر و مفیدی را ارائه میکند که عبارت اند از :

 • تعیین سطح زیر کشت
 • برآورد بیومس
 • شناسایی انواع تنش های گیاهی در زمین های زراعی
 • پایش فعالیت های کشاورزی
 • مطالعه چرخه فنولوژی گیاهان
 • بررسی خاک گیاه
 • بررسی انواع ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده گیاهان
 • تفکیک انواع محصولات زراعی
 • کاداستر زراعی
 • برآورد تبخیر و تعرق در زمین های زراعی
 • و غیره

 

مهم ترین کاربرد داده های ماهواره ای سنتینل در چه زمینه ای است؟

 • کشاورزی
 • کاربری اراضی
 • جنگلداری
 • مخاطرات طبیعی
 • مطالعات شهری

 

 


 

آیا منطق ارائه شده در آین آموزش برای داده های ماهواره لندست نیز قابل استفاده است؟

بله. شما میتوانید ساختار ارائه شده در این آموزش را عینا برای داده های ماهواره لندست نیز استفاده نمایید. تنها تفاوت در روش پیش پردازش هندسی و رادیومتریکی داده های ماهواره لندست در مقایسه با داده های ماهواره سنتینل است.

 

چرا در این آموزش از داده های ماهواره لندست استفاده نشده است؟

لندست نیز به مانند سنتینل برای تولید نقشه های زراعی کاربردی است. هر دو ماهواره مذکور از باندها و ویژگی های طیفی و زمانی لازم برای تولید نقشه های کشت برخوردار هستند. اما سنتینل ۲ با توان تفکیک مکانی ۱۰ متری در مقایسه با توان تفکیک ۱۵ متری لندست (در حالت تلفیق شده با پانکروماتیک) امکان بهتری را برای تولید نقشه نوع محصول فراهم آورده است بدلیل آنکه درصد پیکسل های مخلوط در آن بسیار کمتر و در نتیجه دقت طبقه بندی افزایش میابد.

 

لندست بهتر است یا سنتینل ؟

هیچکدام به تنهایی بهتر نیستند. لندست و سنتینل درصورتی که بصورت ترکیبی همراه باهم استفاده شوند نتایج بهتری را تولید میکنند.

 

با استفاده از این محصول آموزشی چه کارهایی میتوان انجام داد؟

این محصول آموزشی روش تولید یک نقشه نوع محصولات زراعی را از ابتدا تا انتها آموزش داده است.

مطالب و روش ارائه شده در این آموزش قابل استفاده در پروژه های تحقیقاتی و تجاری است.

 

اگر قصد خرید این محصول آموزشی را دارید بدانید که ما تمامی آنچه که در این آموزش گفته شده است را هر روزه در کارهای تجاری و تحقیقاتی خود استفاده میکنیم.

 


ویدیو معرفی محصول آموزشی تولید نقشه نوع کشت با استفاده از تصاویر ماهواره ای از زبان مهندس امیرحسین احراری

 

 


نمونه هایی از تدریس سنجش از دور مهندس امیرحسین احراری 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

مشخصات این محصول آموزشی عبارت اند از :

قیمت : ۴۲۰ هزار تومان

مدرس و طراح : مهندس امیرحسین احراری (متخصص رسمی پردازش تصاویر ماهواره ای سازمان ملل (فائو))

مدت زمان آموزش : ۶ ساعت

فرمت آموزشی : آموزش ویدیویی

نرم افزار مورد استفاده : ENVI5.3

ماهواره مورد استفاده : SENTINEL-2

داده آموزش : دارد

پیش نیاز : آشنایی با اصول اولیه و پایه علم سنجش از دور

 


 

در این محصول آموزشی چه نکاتی آموزش داده شده است؟

 • روش دانلود داده های ماهواره سنتینل ۲
 • روش دانلود مدل های رقومی زمین سنجنده ALOS-PALSAR
 • روش تصحیح هندسی داده های Level-C ماهوراه SENTINEL-2
 • روش تصحیح رادیومتریکی داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش تصحیح اتمسفری داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش محاسبه شاخص طیفی NDVI برای داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش ایجاد سری های زمانی برای داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش استخراج چرخه فنولوژی برای داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
 • روش جداسازی و تفکیک انواع محصولات و کشت های زمین های زراعی
 • روش اجرای طبقه بندی SVM و Neural Network در تولید نقشه های نوع محصول
 • روش گویا سازی نتایج الگوریتم های طبقه بندی در تولید نقشه های نوع محصول
 • روش محاسبه سطح زیر کشت هریک از محصولات زراعی

 


 

 

 


 

69 دیدگاه برای محصول تولید نقشه نوع کشت با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ – در نرم افزار ENVI

 1. Avatar

  H-R

  با سلام و احترام
  آیا با استفاده از این مجموعه آموزشی و روش های ارائه شده در این مجموعه امکان برآورد مساحت کشت آبی موجود در یک شبکه آبیاری به تفکیک نوع محصول وجود دارد؟ به طور مثال برآورد مساحت مزارع گندم، جو در کشت زمستانه و و ذرت و هندوانه و سیب زمینی و … در کشت تابستانه
  یا فقط به صورت کلی می توان کشت آبی را از باغ و یا کشت دیم مشخص کرد؟
  با تشکر

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام

   روش ارائه شده در این محصول آموزشی جداسازی بر اساس چرخه های فنولوژیکی متفاوت است. در صورتی که دو نوع پوشش گیاهی مانند گندم و جو از چرخه یکسانی برخوردار باشند آنگاه بر اساس روش ارائه شده نمیتوان آن دو محصول را از یکدیگر چدا کرد. اما در صورتی که چرخه های فنولوژیکی متفاوتی داشته باشند میتوان آنها را در قالب دو کلاس متفاوت از یکدیگر تفکیک نمود. موردی که عرض کردم بر اساس موارد آموزش داده شده در این محصول آموزشی است.

   دلیل اینکه ما چند نوع کشت مذکور رو جدا کردیم این بود که تنها به داده چرخه رشد کشت های دیم، ابی، باغی و برنج برای منطقه مورد مطالعه دسترسی داشتیم. در هر صورت مبنا چرخه رشد است. در صورتی که چرخه رشد های متفاوت داشته باشید موارد آموزش داده شده در این محصول میتواند نسبت به جداسازی سایر پوشش های گیاهی زراعی نیز کمک کند.

   با احترام

 2. Avatar

  H-R

  با سلام و احترام
  تشکر می کنم از شما جناب آقای احراری برای پاسخ جامع و کامل
  احتراماً اگر برای شما مقدور است، لطفاً بفرمایید منظور از اطلاعات چرخه رشد دقیقاً چه مواردی است؟
  با تشکر

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   خواهش میکنم.
   منظور از چرخه رشد چرخه فنولوژی گیاه (آغاز رشد، رشد حداکثری و برداشت) است.

   با احترام

 3. حجت قنواتی

  Hojj@

  با درود و عرض ادب،
  آیا در یک شبکه آبیاری، کشتهای ضعیف از کشتهای خوب قابل تشخیص اند؟ تصاویر ماهواره در چه دوره های زمانی بصورت رایگان قابل دریافت اند؟

  • احمد نجفی

   احمد نجفی

   با سلام خدمت شما متخصص محترم
   ف
   تصاویر ماهواره ای رایگان در بهترین حالت ممکتن از توان تفکیک ۱۰ متری برخوردار هستند. و در هر ماه شما میتوانید با توان تفکیک مکانی بین ۱۰ تا ۱۵ متر حداقل دو یا سه تصویر ماهواره ای داشته باشید. متاسفانه منظورتون از کشت های قوی و ضعیف رو متوجه نمیشم. ممنون میشم در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه بفرمایید. مبنای ما در این آموزش جدا سازی گونه های محصولات زراعی با استفاده از چرخه فنولوژی گیاه بوده است. بر همین اساس تمامی گیاهان و محصولاتی که از چرخه فنولوژی متفاوتی نسبت به یکدیکر برخوردار باشند با استفاده از این روش قابل شناسایی و تفکیک است.

   با احترام

 4. مصطفی رضایی

  مصطفی رضایی (خریدار محصول)

  تصاویر ماهواره از یک منطقه رو دانلود کردم، وقتی که میخوام دیتاها رو وارد نرم افزار کنم پیغام specified directory does not exist مواجه میشم، در ضمن نام پوشه داده ها فارسی نیست
  نام داده دانلود شده از ماهواره sentinel-2 به صورت زیر هست.
  S2A_OPER_MSI_L1C_TL_MTI__20161111T072957_20161111T110102_A007253_T39RXP_N02_04_01

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام خدمت شما متخصص محترم

   به احتمال خیلی زیاد داده ها رو در آدرسی ذخیره سازی کردید که پوشه فارسی در آن هست. معمولا نرم افزار ENVI برای وجود پوشه های فارسی در مسیر داده ها چنین پیغامی میدهد.

   با احترام

 5. Avatar

  موذنی

  سلام
  وقت بخیر. در این محصول آموزش تفکیک کاربری های کشاورزی، باغ و جنگل”بلوط” آموزش داده شده”

 6. Avatar

  موذنی

  سلام
  وقت بخیر. در این محصول آموزش تفکیک کاربری های کشاورزی، باغ و جنگل”بلوط” آموزش داده شده؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام خدمت شما متخصص محترم

   در این محصول آموزشی روش جداسازی گونه های کشت بر اساس چرخه های فنولوژیکی متفاوت پدیده ها آموزش داده شده است. در صورتی که در منطقه شما نوع کشت مورد نظرتون از لحاظ چرخه فنولوژیکی با سایر پوشش های زراعی متفاوت باشد این آموزش برای شما مناسب خواهد بود. در غیر این صورت امکان جداسازی پوشش مورد نظر بر اساس این آموزش وجود نخواهد داشت.

   با احترام

 7. Avatar

  موذنی

  سپاس گزارم
  منطقه مورد مطالعه بنده استان کردستان است و در بازه زمانی آواخر بهار و ابتدای تابستان در دو دوره ۱۷ ساله که کاربری های کشاورزی و جنگل و مراتع در کنار هم قرار گرفته اند.
  تفکیک این کاربری ها برای من دشوار است برای همین قصد دارم این محصول رو تهیه کنم و میخوام مطمئن باشم که راهگشا و آموزشی هم برای کل پروژه ام که آمایش پوشش گیاهی است.

 8. Avatar

  امید

  سلام
  محصول آموزشی جداگانه فقط برای تعیین سطح زیر کشت وجود داره؟

  • احمد نجفی

   احمد نجفی

   با سلام
   بله به قسمت محصولات دانلودی رجوع کنید.

 9. آیدین باختر

  آیدین باختر (خریدار محصول)

  سلام
  حداکثر مقدار من بعد از تصحیح اتمسفری بیشتر از ۱۰۰۰۰ ده هزار هست آیا مشکلی هست ؟
  بعد از ایجاد کردن دیتاست هم تو قسمت آموزش میبینید تصویر به صورت فالس کامپوزیت تشکیل میشه برای من همچین اتفاقی نمیوفته .

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام

   خیر مشکلی نیست. معمولا تعداد کمی از پیکسل های کل تصویر مقدار بالاتر از ۱۰ هزار به خودشون میگیرن. در ارتباط با ایجاد تصویر ترکیب رنگ کاذب هم مشکلی نیست. در سیستم ما تنظیمات نرم افزار به این صورت هست که همیشه تصاویر رو بصورت ترکیب باند کاذب نشون میده.

   موفق باشید

 10. آیدین باختر

  آیدین باختر (خریدار محصول)

  سلام خدمت استاد عزیز مهندس احراری
  جناب من برای ماههای که سنتیل داده نداره یا ابری هست یا قبل از استقرارش هست میخوام از OLI ETM TM و پروبا استقاده کنم ب چه نکاتی باید توجه داشته باشم ؟
  بنده محصول تهیه نقشه کشت لندست رو هم سال قبل تهیه کردم برای لند ست هشت مثل اون انجاک بدم؟
  برای لند ست ۷ چطور ریسکیل کنم ؟
  برای پروداکت آماده پروبا چ کاری انجام بدم؟
  آیا کافیه تصاویر رو ریسمپل کنم و NDVI رو استخراج کنم و با تصحیحات هندسی در جای اون زمان بذارم ممنون میشم جواب بدید.

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام خدمت شما

   برای یافتن جایگزین برای سنتینل باید از ماهواره ای استفاده کنید که مشخصاتی مانند سنتینل و نزدیک به آن را داشته باشد. در همین رابطه بهترین گزینه استفاده از داده های ماهواره های سری لندست هست. ماهواره پروبا برای این کاربرد مناسب نیست.

   ببخشید سوالی که در ارتباط با نقشه کشت لندست کردید رو متوجه نشدم. ممنون میشم بیشتر توضیح بدید.

   برای تصحیحات رادیومتریکی ماهواره لندست ۷ بهتر هست که با این ترتیب عمل کنید. ۱) محاسبه رادیانس ، ۲) تصحیح اتمسفری ، ۳) درون یابی ، ۴) ری اسکیل کردن مقادیر

   فرمول ریسکیل کردن لندست ۷ دقیقا مانند لندست ۸ هست.

   داده های سنجنده پروبا بصورت تصحیح شده در سایت دانلود داده های آن عرضه شده است و نیازی به انجام تصحیحات ندارد. در محصول آموزشی آن نیز به این موضوع اشاره شده است. همچنین تصویر شاخص ndvi آن نیز محاسبه شده است.

   زمانی که قصد دارید داده های لندست و سنتینل رو بصورت ترکیبی استفاده کنید حتما باید این تصاویر نسبت به یکدیگر از لحاظ هندسی رجیستر شوند.

   موفق باشید

 11. آیدین باختر

  آیدین باختر (خریدار محصول)

  ممنونم پاسخ پرسشم گرفتم ممنون .
  فقط جسارتا برای سنجنده TM اگر اشتباه نکنم لندست ۱-۵ میش چطور شاخص رو به دست بیارم آیا مثل لندست ۷ عمل کنم ؟
  منظور از درونیابی چیه ؟ همون ریسمپل ؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   در ارتباط با سنجنده TM هم باید ابتدا رادیانس محاسبه شده و سپس تصویر تصحیح اتمسفری شود. پس از تصحیح اتمسفری باید تصویر rescale گردد و سپس شاخص محاسبه شود.

   موفق باشید

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   خیر درون یابی با ریسمپل متفاوت هست. درون یابی برای تعیین مقادیر از دست رفته از طریق مقادیر معلوم استفاده میشود. اما ریسمپل برای تعیین مقدار درجه روشنایی برای پیکسل هایی است که در تصویر مقدار متناظری برای آنها یافت نشده است و بیشتر در تصحیحات و تبدیلات هندسی تصاویر ماهواره ای مورد توجه قرار میگیرد.

   موفق باشید

 12. آیدین باختر

  آیدین باختر (خریدار محصول)

  جناب مهندس آیا تصاویر را با استفاده از باند پن کروماتیک شارپ کنم ؟ نتایج بهتری ارائه میگردد؟ ( بالاخص در به دست آوردن شاخص های گیاهی )
  در صورت پاسخ مثبت در کدام مرحله شارپ کنم و با کدام روش؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   بله درسته. در این رابطه از تصویر پانگروماتیک استفاده کنید. تلفیق تصاویر باعث کاهش تعداد پیکسل های مخلوط در تصویر میشود. و در نتیجه باعث افزایش دقت میگردد.

   موفق باشید

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   برای تلفیق تصاویر بهتر هست تمامی تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری انجام شود (به جز ریسکیل کردن) سپس با تصویر پانکروماتیک فرایند تلفیق با روش gram-shmidth انجام شود. در نهایت تصویر تلفیق شده ای که تصحیح اتمسفری نیز شده باید ریکسیل گردد.

   موفق باشید

 13. آیدین باختر

  آیدین باختر (خریدار محصول)

  ممنون به خاطر توضیحات کامل و ارزنده

 14. Avatar

  فضیلت (خریدار محصول)

  با سلام
  بنده با توجه به آموزش در این محصول NDVI یک سال را در منطقه خوزستان محاسبه کردم. ولی سوالی که مطرح است آن است که در این منطقه در تمام فصول سال کشت انجام می شود….این تفاوت و تمایز را چگونه باید تشخیص دهیم؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام. بله بسیاری از مناطق چنین ویژگی را دارند. اما شما با استفاده از تغییرات زمانی پروفیل ndvi به نوعی بر اساس تغییرات روند رشد و چرخه فنولوژیکی گیاهان مختلف را از یکدیگر میتوانید تفکیک کنید. در این رابطه جدول کشت مهم ترین عاملی است که امکان چنین تفکیکی را برای شما فراهم می آورد. یعنی اینکه شما باید بدانید که در چه زمانی چه گونه ای کشت میشود.

   موفق باشید

 15. Avatar

  فضیلت (خریدار محصول)

  بله بنده از الگوی کشت استفاده کرده ام…ولی در طول یک سال ممکن است یک کشاورز هویج و کلم و گندم کاشت کند ولی یک کشاورز دیگر سیر و سبزی و گندم کاشت کند…بدین صورت الگوی فنولوژی دو زمین که گندم کشت شده اند متفاوت خواهد بود.
  برای تمایز و تشخیص این تفاوت چه باید کرد؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   در این موارد که چرخه رشد یکسان است به داده های زمینی احتیاج هست که موقعیت هریگ از این انواع محصول را نشان داده و آن وقت طبقه بندی باید بر اساس آن داده های زمینی انجام شود. در این گونه از موارداستفاده از داده های سری زمانیndvi به همراه طبقه بندی random forest استفاده میشوند.

   موفق باشید

 16. Avatar

  فضیلت (خریدار محصول)

  من همین الانم دارم از داده های زمینی با ۱۰۰ درصد اطمینان استفاده میکنم. طبقه بندی random forest هم به ROI احتیاج دارد؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   بله. باید دقیقااز هر نوع کشت یک location داشته باشید تا بر اساس آن نسبت به برداشت نمونه های طبقه بندی با استفاده از ROI اقدام نمایید. روش طبقه بندی random foresst یکی از روش های طبقه بندی نظارت شده است.

   موفق باشید

 17. rsengine

  rsengine

  ممنون از شما بابت آموزش خوبتون. لطفا آموزش های بیشتری در زمینه کاربرد سنجش از دور در کشاورزی تولید کنید.

 18. راهب نوروزی کله سر

  راهب

  استدعا دارم در خصوص معرفی نرم افزار پردازش یا پکیج های آموزشی مرتبط با
  ۱- تشخیص اراضی زراعی از مرتعی را معرفی بفرمائید
  ۲-از چه ابزار یا نرم افزاری می توان در تفسیر عکس هوایی استفاده کرد.
  ۳-چطور می توان عکس های قدیمی یک منطقه را از سایت مورد موثق به کمک نرم افزارهای روز دریافت کرد.
  ۴- برخی همکاران مدعی هستند استفاده از استریسکوپ در تفسیر عکس های هوایی از رده خارج شده و سابقاً ازش استفاده می کردند حال با این اوضاع، نرم افزاری داریم که این دید برجسته بینی را برای تفسیر عکس هوایی به کاربر بدهد یا نه؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام خدمت شما متخصص محترم

   برای جداسازی پوشش های طبیعی و زراعی، کشت آبی و باغی به لینک زیر مراجعه کنید:

   https://girs.ir/product/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2/

   برای تفسیر عکس های هوایی میتوانید از نرم افزار agisoft استفاده کنید.

   راستش بنده تخصص اصلیم در زمینه تصاویر ماهواره ای هست و تجربه زیادی در علم فوتوگرامتری ندارم به همین خاطر در ارتباط با عکس های هوایی قدیمی واقعا اطلاعات زیادی ندارم.

   در ارتباط با استریوسکوپ هم بله درست فرمودند. نرم افزار هایی مانند agisoft و pix4dmapper در این رابطه برای تصاویر هوایی دیجیتالی مناسب هستند.

   موفق باشید

 19. rsengine

  rsengine

  آیا آموزش تشخیص نوع کشت با استفاده از تصاویر راداری دارید؟

 20. nasrin zalaki

  nasrin

  سلام وقت شما بخیر. اقای مهندس احراری از زحمات شما و همکاران محترمتون سپاسگزارم. من با استفاده از تصاویر سنتینل و روشی که در محصولتون ارائه دادید . در محیط Envi زمین های و نوع گیاه رو جدا کردم ولی روی تصویر برای تفکیک انها و محاسبه مساحت بسیار مشکل ساز شد چون نمونه ها خالص نیستند. و بهترین روش ساپورت وکتور ماشین بود که سیستم هنگ می کنه .برای تبدیل کلاس بندی نهایی تصویر به کلاسهای مختلف نتونستم خروجی مناسبی بگیرم. لطفا راهنمایی کنید. و ۲- سوال دوم اینکه اگر ما برای پردازش کلا در محیط جی ای اس انجام بدیم چه فرقی دارد. ایا ENVI مزیت خاصی نسبت به GIS دارد که در مان کمتری و با پردازش کمتری به نتیجه گیری تقریبی می توان دست یافت؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام

   درسته روش مناسب روش svm هست. بنده این روش رو بیشتر بهتون پیشنهاد میدم. میتوانید از یک نرم افزار دیگر مانند sagaبرای طبقه بندی svm استفاده کنید و یا اینکه در یک سیستم قوی تر طبقه بندی svm را انجام دهید. چون معمولا بهترین نتیجه ها را میدهد.

   بله این روش ها را در نرم افزار arcgis هم میتوانید انجام دهید اما توجه داشته باشید که اگر متخصص سنجش از دور هستید حتما باید با نرم افزارهای تخصصی مرتبط با سنجش از دور کار کنید. نرم افزار ArcGIS تا حدی پردازش های تصاویر ماهواره ای را انجام میدهد اما از یک مرحله ای به بعد عملا کاربردی نیست. در واقع نرم افزار arcgis برای تحلیل های مکانی طراحی شده است نه برای پردازش تصاویر ماهواره ای. نتیجه این هست که شما میتوانید از ArcGIS هم استفاده کنید اما بنده توصیه نمیکنم بدلیل محدودیت هایی که این نرم افزار در سنجش از دور دارد.

   با احترام

 21. Avatar

  عرفان مومن پور

  با سلام
  آیا ماهواره یا سنجنده ای کشاورزی، هم اکنون داریم یا در آینده خواهیم داشت که آنقدر باند طیفی داشته باشد که اگر بخواهیم یک محصول خاص را از دیگر محصولات تمایز کنیم فقط با توجه به بازتاب مقادیر طیفی آن بفهمیم دقیقا و با اطمینان چه محصولی است؟ به عبارتی دیگر روشی داریم که بدون آنکه برویم در مزرعه GPS بزنیم نوع محصولات را شناسایی کنیم؟ چون الان از روی باند طیفی سنتینل یا لندست برایی مثال بازتاب طیفی گندم و جو بسیار بهم نزدیک است یا روش چرخه فنولوژیک محدودیت خاص خود را دارد.

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام

   هم اکنون سنجنده های ابرطیفی این امکان را فراهم کردند. اما بازهم لازم است بدلیل پویایی های محیطی حتما داده های زمینی از موقعیت انواع کشت را در اختیار داشته باشیم. بصورت کلی دو روش برای تعیین نوع کشت وجود دارد :
   ۱) داده های زمینی موقعیت انواع کشت
   ۲) چرخه فنولوژی

   به نظر بنده این موردی که میفرمایید به این شکل نخواهد بود. شاید تکاملی در روش ها برای این هدف صورت بگیرد. وقتی دو نوع پوشش از شباهت در چرخه فنولوژی برخوردار است باید برای شناسایی آن از تصاویری استفاده کنید که توان تفکیک زمانی بهتری دارند. در همین رابطه من پیشنهاد میکنم که داده های سنتینل ۳ را در این زمینه بررسی کنید.

   موفق باشید

 22. سیدعرفان مومن پور

  سید عرفان (خریدار محصول)

  با سلام خدمت مهندس احراری گرامی

  در شهرستان بوکان از شهرهای آدربایجان غربی ، زمان کاشت، جوانه زنی،دوره گل دهی، دوره رسیدگی و برداشت دو محصول گندم و جو دقیقا مثل هم است و دو روز شاید با هم اختلاف داشته باشند. آیا واقعا راهی برای تفکیک این دو محصول در سطح شهرستان وجود ندارد؟ چه راهکاری به ذهنتان میرسد؟ راهنمایی بفرمایید ممنون خواهم شد.

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام خدمت شما.

   در این شرایط که چرخه فنولوژی دو محصول یکسان است باید از نمونه های زمینی برای طبقه بندی و جداسازی هر دو محصول یاد شده استفاده کنید. این نمونه های زمینی موقعیت هریک از انواع کشت را روی زمین مشخص کرده و سپس طبقه بندی نوع کشت بر اساس آن انجام میشود.

   موفق باشید

 23. Avatar

  S.H.H.12

  سلام و عرض ادب.
  در مناطق با پوشش گیاهی ضعیف که چرخه فنولوژی مراتع با محصولات کشاورزی متفاوت هست آیا امکان تمییز زمین های تحت پوشش محصولات کشاورزی و مراتع فقیر از هم وجود دارد؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام

   بله درصورت تفاوت چرخه فنولوژی امکان پذیر است. با استفاده از سری زمانی شاخص هایی چون ndvi و lai شدنی است.

   موفق باشید

 24. جابر مرادی

  جابر مرادی (خریدار محصول)

  با سلام….
  در منطقه مورد مطالعه بنده بسیاری از ماه های سال ابری می باشد و ماهواره ها ی لندست یا سنتینل نمی تواند در ۱۲ ماه دیتا داشته باشد و بر اساس دانلود دیناها نیمی از سال رو هر ماهواره تنوسته پوشش بده….
  سوال بنده اینه که میتونم تضاویر لندست رو به ۱۰ متر ارتقا بدم و درنهایت به همراه ماهواره سنتینل مورد بررسی قرار بدم…..
  اگه میشه توضییح بدین؟
  نیازی هستبرای یکسان سازی از لحاظ چهار باند لندست مطابق سنتینل خروجی بگیرم

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام

   بدلیل تاخیر در پاسخ گویی ار شما عذرخواهی میکنم. طی یک هفته اخیر دسترسی به اینترنت نداشتم. میتوانید از داده های لندست و سنتینل بصورت ترکیبی استفاده کنید. برای استفاده ترکیبی لازم است تا تصاویر لندست را به ۱۵ متر برسونید. در تاریخ هایی که تصویر سنتینل دارید که هیچ اما در تاریخ هایی که این شرایط برقرار نیست بهتر هست که تصاویر لندست را ۱۵ متری کنید. اگر میخواهید توان تفکیک مکانی داده های سنتینل و لندست یکسان باشد بنده (پیشنهاد میکنم) که تصاویر سنتینل ۲ را هم به ۱۵ متر resample نمایید. به نظر بنده (بر اساس اصول سنجش از دور عرض میکنم) این روش دقیق تر است. که همه تصاویر لندست و سنتینل را در توان تفکیک مکانی ۱۵ متر استفاده کنید. چون تلفیق لندست و سنتینل لازم است تا تصاویر هم زمان باشند که در شرایط ابری عملا تصاویر سنتینلی در دسترس ندارید.

   موفق باشید

 25. جابر مرادی

  جابر مرادی (خریدار محصول)

  با سلام و تبریک سال نو خدمت حضرتعالی…
  بنده برای تهیه نقشه نوع محصول می توانم به صورت ترکیبی از داده های لندست و سنتینل استفاده کنم….
  به علت درگیر بودن با ابر بعضی از از ماه ها دیتای ماهواره سنتینل موجود نمی باشد
  توان تفکیک لندست به ۱۰ متر برسانم سپس از ۴ باندی که در ماهواره سنتینل خروجی گرفتم مطابق ان از لندست خروجی و تحصیحات
  رو انجام و در نهایت به یک دیتای ۱۲ ماهه برسم؟

  • امیرحسین احراری

   Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

   با سلام و احترام

   بدلیل تاخیر در پاسخ گویی ار شما عذرخواهی میکنم. طی یک هفته اخیر دسترسی به اینترنت نداشتم. پاسخ سوال شما در کامنت قبلی ارائه شده است.

   موفق باشید

 26. sajjad karimzadgan

  سجاد کریم زادگان

  با سلام و عرض خسته نباشید
  آیا در این بسته روش تفکیک نوع محصولاتی باغی از یکدیگر از طریق سنجش از دور ارائه شده؟
  ممنون از زحمات شما

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   خیر جداسازی محصولات باغی آموزش داده نشده اما اگر محصولات باغی چرخه فنولوژی متفاوتی داشته باشند به راحتی می توانید آن ها را از یکدیگر جدا کنید. با استفاده از دستور العمل ارائه شده در این محصول آموزشی.

   موفق باشید

 27. سید امیر حسین عقیلی

  سید امیر حسین

  با سلام ،وقت بخیر
  من کامنت های بالا رو خواندم ،شما فرمودید با توجه به چرخه فنولوژی محصولات قابل تفکیک هستندو محصولاتی که چرخه فنولوژی شبیه دارند قابل تشخیص نیستند،چه جوری می شود فهمید چرخه فنولوژیکی محصولات فرق دارد؟ این رو بر اساس علم سنجش از دور می گویید یا بر اساس علم کشاورزی؟بر اساس علم کشاورزی که قطعا فرق می کند و منظورتون این هست که سنجش از دور قادر به تشخیص نیست؟من برای محدوده مطالعاتی خودم در استان اصفهان و برای محصولات زراعی وباغی و به تفکیک محصولات(حدود ۱۰ ال ۱۵ محصول زراعی و باغی در یک زیر حوضه آبریز مطالعاتی) با این بسته آموزشی و به صورت گویا و واضح می تونم نقشه نوع کشت تولید کنم در وقت و زمان در حد همین آموزش میخوام در زمان کم به نتیجه مطلوب برسم با این محصول شدنی هست؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   بله این نکته رو بنده عرض کردم. شباهت و تفاوت روند چرخه فنولوژی محصولات از طریق جدول کشت موجود از منطقه مشخص می گردد. بنده تست کردم برخی از محصولات در برخی از مناطق چرخه رشد مشابهی دارند. در این گونه از موارد نیاز به استفاده از داده های زمینی برای جداسازی و طبقه بندی آن ها است. منظور بنده این هست که برای پوشش هایی که چرخه رشد مشابهی دارند فقط تصاویر ماهواره ای مناسب نیست بلکه نمونه های زمینی هم باید باشه تا بصورت دقیق بشه اونها رو تفکیک کرد. اما این در حالی هست که برای محصولاتی با چرخه رشد متفاوت اطلاعات همان جدول کشت کافی است و نیازی به نمونه های زمینی نیست.

   موفق باشید

 28. پرویز جوکار

  پرویز

  با سلام و احترام
  ببخشید اگر بخواهیم نقشه مناطق شهری را نیز تفکیک کنم میتوانم شاخص ndbi را با ndvi (با همان شرایط سری زمانی) تلفیق کنم؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   از شاخص NDBI هم می توانید استفاده کنید. اما اگر منطقه مورد مطالعه شما خشک هست پیشنهاد میکنم از شاخص Imprevious Surface هم استفاده کنید. هر کدام که بهتر شهر رو تفکیک کرد از آن استفاده نمایید. شاخص های زیادی با نام NDBI و Imprevious Surface وجود دارد. به یک شاخص بسنده نکنید تا بهترین نتیجه بدست بیاد.

   موفق باشید

 29. Avatar

  رضا

  سلام
  در این بسته اموزش ایا امکان تفکیک زمین های تحت کشت گندم است ؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام واحترام

   در این محصول آموزشی روش جداسازی محصولات کشاورزی بر اساس چرخه فنولوژی و اطلاعات جدول کشت آموزش داده شده است. تکنیک آموزش داده شده برای تمامی محصولات زراعی که چرخه فنولوژی متفاوتی دارند قابل استفاده است.

   موفق باشید

 30. s a

  بهار

  با سلام
  قسمت های تصحیح هندسی و اتمسفری که داخل این مبحث هست با آموزش های حدا تو این زمینه منتشر کردین پوشش کامل دارن؟اگه پوشش کامل دارن لطف کنید اگه امکانش هست برای من امثال من که قبلا بحث تصحییح اتمسفری خریدیم تخفیف بیشتر از ۴۰ درصد اعمال کنید
  با تسکر

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   در این محصول آموزشی روش تصحیح رادیومتریکی و هندسی تصاویر سنتینل در نرم افزار انوی به همراه روش تولید نقشه نوع کشت آموزش داده شده است. متاسفانه این بیشترین تخفیفی هست که می توانستیم در نظر بگیریم.

   موفق باشید

 31. s a

  بهار

  روش دانلود داده های ماهواره سنتینل ۲
  روش تصحیح اتمسفری داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
  روش محاسبه شاخص طیفی NDVI برای داده های Level-C ماهواره SENTINEL-2
  با سلام من این مجموعه رو میخوام تهیه کنم سوالم اینه که ماه پیش تمام آموزش های مربوط به سنتینل خریدم میخواستم اگه امکانش هست تخفیف بیشتر ۴۰ درصد برام در نظر بگیرید چون با مطالب قبلی که تهیه کردم فصل مشترک داره که بتونم تا یکشنبه این محصولم دریافت کنم

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   روش ارائه شده در این محصول آموزشی بصورت پیوسته و بر اساس قابلیت های نرم افزار انوی است. متاسفانه امکان ارائه تخفیف بیشتر برای ما امکان پذیر نیست. با عرض پوزش از خدمت شما. چون هزینه های سایت بسیار بالا رفته و خریدهای کاربران باعث تامین هزینه های جاری کار میشه. انشاءلله بزودی قابلیت های جدیدتری نیز به سایت اضافه خواهد شد.

   موفق باشید

 32. s a

  بهار (خریدار محصول)

  سلام
  برای آموزشی که داخل این ویدئو داده میشه به منابعی هم که برای تهیه این آموزش استفاده کردین، اشاره کردین؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   خیر اشاره نکردم اما اگر نیاز داشته باشید میتونم مقاله راهنمایی در این رابطه بهتون معرفی کنم.

   موفق باشید

 33. s a

  بهار (خریدار محصول)

  تشکر از آموزش های بسیار عالی تون
  بله اگه امکان داره مقالات معرفی کنید و در مورد روش طبقه بندی TWDTW که برای طبقه بندی نوع محصول استفاده میشه راهنمایی بفرمایید

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   یک مقاله مفید براتون ارسال کردم. در ارتباط با کشاورزی معروفترین روش حال حاضر که دقت بسیار بالایی نیز دارد روش RF است. بنده مقاله ای که برای شما ارسال کردم هم در این زمینه است.

   موفق باشید

 34. Avatar

  gis

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر بابت محصولات مفید و کاربردی که ارائه می دهید
  اگر لطف بفرمایید مقاله ای که به عنوان مرجع تهیه این آموزش بوده را برای بنده هم بفرستید از شما ممنون میشم.
  ضمن اینکه بنده سوالی داشتم: آیا با همین روشی که در این ویدئو آموزش داده اید امکان اینکه به جای روش تصحیح اتمسفری quack از روش تصحیح اتمسفری flaash استفاده کنیم وجود دارد؟
  با توجه به اینکه برای الگوریتم فلش نیاز به داده ورودی رادیانس داریم، چگونه می توان رادیانس تصویر را برای سنتینل محاسبه کرد؟
  باتشکر

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   تکنیک ارائه شده در این محصول آموزشی رو بر اساس مطالعات مختلفی که داشتم بدست آوردم لزوما یک مقاله مبنای آن نبوده اما بنده مقاله مشابهی را در این زمینه برای شما ضمیمه کردم. امیدوارم مفید باشه.
   برای تصاویر سنتینل بله امکان پذیر است اما چون نسخه ۵.۳ سازگاری کاملی با تصاویر سنتینل ۲ ندارد ممکن است در این رابطه با خطاهای زیادی مواجه شوید. در نسخه های جدید انوی این مشکل نیست اما بهترین روش برای تصحیح اتمسفری سنتینل روش sen2cor در نرم افزار snap است.

   تو گوگل اگر عنوان crop type mapping using phenological cycle سرچ کنید نمونه مقالات بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که بنده برخی از آن ها را ضمیمه کردم.

   https://www.mdpi.com/2072-4292/11/7/820/htm
   https://link.springer.com/article/10.1007/s41064-018-0050-7
   https://www.researchgate.net/publication/325124324_Crop_type_mapping_from_pansharpened_Landsat_8_NDVI_data_A_case_of_a_highly_fragmented_and_intensive_agricultural_system

   موفق باشید

   در ارتباط با محاسبه رادیانس بنده راهکاری ندارم چون داده های آن بصورت بازتاب TOA است و تا حالا ضرایب تبدیل معکوس بازتاب به رادیانس رو ندیدم. با این حال پیشنهاد میکنم اگر میخواهید دقت اتمسفری در بهترین سطح باشد بهتر است که از روش sen2cor استفاده کنید.

   موفق باشید

 35. محمد کمالی

  سعید (خریدار محصول)

  سلام
  عدد ۱۰ هزار را از کجا آوردید که مقادیر تصاویر را بر آن تقسیم کردین؟
  در تصویرهای من مقادیر ماکزیمم دیگر ۲۸ هزار نیست و در باندهای مختلف از ۱۱ هزار تا ۱۵ هزار است. تفاوتی دارد یا خیر؟ و ایا من هم باید بر همان ۱۰ هزار تقسیم کنم یا خیر؟
  ممنون

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   بصورت تجربی این عدد را در نظر گرفتیم چون معمولا بعد از تصحیح اتمسفری غالب مقادیر (نه همه آن) بین ۰ تا ۱۰ هزار است. با این حال برخی از کاربران که این تکنیک را قبول ندارند بنده پیشنهاد میکنم تمامی باندها را در ۰/۰۰۰۱ ضرب کنند تا مقادیر از حالت integer به float تبدیل شوند. اینطوری نگرانی در ارتباط با از بین رفتن برخی از مقادیر دیگر وجود ندارد و مقادیر هم بصورت float تبدیل شده است.

   موفق باشید

 36. محمد کمالی

  سعید (خریدار محصول)

  سلام
  من به همین روشی که گفتین تقسیم بر ۱۰۰۰۰ کردم آیا مشکلی ایجاد می کند؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   خیر هیچ مشکلی ایجاد نمی کند اما برخی از کاربران نسبت به این فرمول دیدگاه هایی رو مطرح می کنند بنده هم برای اینکه به ساده ترین شکل ممکن ابهامات رو برطرف کنم ضرب در ۰/۰۰۰۱ را پیشنهاد کردم و اگرنه این فرمول مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. چون بنده خودم در کارهام از آن استفاده می کنم و نتایج خوبی هم گرفتم.

   موفق باشید

 37. Avatar

  gis

  با سلام
  بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار جامع و کامل و شامل شما…
  همیشه موفق و موید باشد.

 38. محمد کمالی

  سعید (خریدار محصول)

  با سلام
  از تصویر Sentinel 2A باید استفاده کرد یا Sentinel 2B؟ یا اینکه از هر دو تصویر می شود استفاده کرد؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   می توانید از هر دوی آن ها استفاده کنید.

   موفق باشید

 39. محمد کمالی

  سعید (خریدار محصول)

  شما دراین پروژه تصحیحات هندسی اتمسفری و رادیومتریک داشتید. به کدام کار تصحیح رادیومتریک اطلاق می شود؟ آیا منظورتون تعریف طول موجها به هر یک از باندها است؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   داده های سنتینل ۲ از لحاظ رادیومتریکی تصحیح شده است و نیازی به این کار ندارد چون داده های L1C بصورت reflectance toa هستند اما نیاز به تصحیح اتمسفری دارد. در این محصول آموزشی روش تصحیح اتمسفری آن در نرم افزار انوی توضیح داده شده است.
   فرایند تبدیل dn به رادیانس و رفلکتنس به عنوان تصحیح رادیومتریکی است که قبلا توسط سازمان عرضه کننده داده ها انجام شده است. در این محصول آموزشی نیز به این موضوع اشاره شده است.

   موفق باشید

 40. سیدعرفان مومن پور

  سید عرفان (خریدار محصول)

  سلام مهندس احراری
  بنده محصول شما رو خریداری کردم و یک سوال داشتم در رابطه با اینکه وقتی از روی کراپ کلندر منطقه نوع محصول رو شناسایی می کنید دیتا ولیو (Data Value) نمودار کراپ کلندر از روی چه چیزی محاسبه شده است؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   معمولا داخل کراپ کلندر مقدار عددی ذکر نمیشه و فقط بازه زمانی رو بیان می کند. مقادیر موجود در تصویر ndvi نشان دهنده میزان رشد محصولات زراعی است. هرچه مقدار آن بالاتر باشد نشان دهنده رشد بیشتر محصول است. وقتی کراپ کلندر میگه در یک ماه محصول به بیشترین رشد رسیده یعنی در تصویر دارای بیشترین ndvi در طول این بازه زمانی است.

   موفق باشید

 41. Avatar

  سیدمهدی وزیری

  با سلام و خداقوت
  امکان محاسبه سطح برگ برای گیاهان با برگ سوزنی هم وجود داره؟
  در گیاه زعفران که کشتش به صورت پیاز هستش و تا حداقل ۱۰ سال امکان برداشت محضول وجود داره و تفاوت سن زمین رو از روی برگش (برگ سوزنی) میشه فهمید. به کمک این محصول میشه زمین های با سن متفاوت (۱ تا ۱۰) سال رو از هم جدا کرد و سطح زیر کشت هر کدوم رو متوجه شد؟
  ایا به نمونه برداری زمینی هم نیاز داره؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام واحترام

   بله می توانید محاسبه کنید.

   این محصول آموزشی برای این کار شما مناسب نیست. در این محصول فقط روی نوع کشت تاکید شده و به هیچ عنوان سن کشت رو مورد نظر قرار نداده است.

   موفق باشید

 42. مجتبی خان محمدی

  مجتبی (خریدار محصول)

  سلام مهندس خسته نباشید
  اون فرمت DEM که از ماهواره ALOS هست برای منطقه من موجود نمیباشد برای این کار فرق دارد که DEM ما با ۱۲ متری باشد ؟
  آیا با DEM 30متری انجام شود دقت کار پایین میاد ممنون میشم.

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   میتوانید از دم ۳۰ متری استفاده کنید. تغییر محسوسی در نتایج این کار ایجاد نمی شود.

   موفق باشید

 43. Avatar

  آرمان

  سلام، من رشتم عمران هست و هیچ آشنایی با این نرم افزار ندارم. این محصول برای من قابل استفاده هست؟ نیاز به پیش نیازی نداره از envi ؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   خیر پیش نیازی ندارد. تنها باید کمی با اصول سنجش از دور آشنا باشید.

   موفق باشید

 44. Avatar

  امیر

  سلام
  تمامی آموزش های این بسته در بسته جامع آموزش envi هم وجود دارد؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   خیر این محصول در آن نیست. عموما آموزش های دانلودی در آن موجود هست.

   موفق باشید

 45. Avatar

  رضا

  سلام.
  خدا قوت.
  برای طبقه بندی تصاویر چه زمان نیاز به تصحیح توپوگرافی می‌ باشد؟
  اگر امکانش هست منبع قابل استناد هم معرفی کنید.

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   معمولا زمانی که در مناطق کوهستانی کار می کنید و اثر توپوگرافی سایه های شدیدی ایجاد کرده است باید اثر توپوگرافی اصلاح شود. حضور ذهن دقیقی ندارم برای این موضوع ولی فکر میکنم در کتاب introductory digital image processing jensen در فصل تحصیحات رادیومتریکی در این زمیننه توضیح داده شده باشد.

   موفق باشید

 46. Avatar

  رضا

  سلام مجدد.
  اگر محدوده مطالعاتی بزرگ باشد به طوری که دارای مناطق هموار و کوهستانی باشد نیاز به تصحیح توپوگرافی دارد؟

  تشکر از شما و همکارانتون در این سایت.

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   در صورتی که منطقه کوهستانی بواسطه سایه ها باعث ایجاد خطای محاسباتی شود بله نیاز به تصحیح دارد.

   موفق باشید

 47. Avatar

  تیام

  سلام جناب مهندس. شب بخیر

  من این محصولو تهیه کردم.. الان برام ی سوال خیلی مهم پیش اومده.. اینکه:
  باتوجه به اینکه شما از شاخص NDVI سری زمانی استفاده کردید. امکانش هست کمی اشتباه در شناسایی محصولات هم باشد چرا که بفرض شما یک کلاس رو باتوجه به پیک مقادیر NDVI در زمان مورد نظر، برنج قرار دادید این امکان داره که در فلان ماه که پیک رشد محصول برنج زیاد هست محصول دیگری هم پیک رشد ان همانند برنج در ان ماه زیاد باشد خب این باعث اشتباه در طبقه بندی می شود پس ما نمی توانیم بصورت حتی ۶۰ درصد هم به شناسایی نوع محصول با استفاده از داده های ۱۰ متری اطمینان حاصل کنیم… باتشکر منتظر نظر شما هستم.

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   درسته به همین دلیل هست که تاکید کردم این تکنیک فقط برای محصولاتی قابل استناد هست که چرخه فنولوژی متفاوتی دارند. این تکنیک رو کاربران تا کنون برای مناطق مختلف به کار بردند بنده خودم هم استفاده کردم. تا حالا در این رابطه که دقت ندارد کسی گزارش نکرده. حتی یک مورد هم یادم هست یکی از کاربران برای اراضی کشت زعفران در مشهد تست کردن و بعد از مدتی که ازشون پرسیدم گفتن که کاملا با این روش نتیجه گرفتن. با این حال این روش در زمانی که داده های زمینی ندارید مناسب هست. اگر داده زمینی از موقعیت محصولات داشته باشید دیگه نیاز به استفاده از اطلاعات چرخه فنولوژی نخواهید داشت.

   موفق باشید

 48. Avatar

  تیام

  ممنون از پاسخ شما..
  با عرض پوزش، اما بنده بازهم پاسخ مناسبی دریافت نکردم..
  ایا همزمان با محصول برنجی که شما تهیه کردید محصول دیگری در حال رشد نبوده که با اطمینان فرمودین که این محصول برنج در تصویر هست؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   پیک و الگوی رشد محصول برج در منطقه بنده (بر اساس اطلاعاتی که داشتم) از سایر محصولات متفاوت بوده. تکنیک طبقه بندی بر اساس چرخه رشد علاوه بر این روش از طبقه بندی نظارت نشده و یا طبقه بندی SAM نیز استفاده می کند. اگر NDVI جواب نمیده از LAI نیز می توانید استفاده کنید که دقیق تر است.

   این تکنیکی است که تا کنون استفاده کردم و نتیجه گرفتم و به اشتراک گذاشتم و تا کنون گزارشی مبنى بر دقیق نبودن دریافت نکردم. ولی خب از طرفی این روش ها هم محدویت های خود را دارند و بنده این محدودیت ها رو قبول دارم و در صورت عدم رضایت از محصول، امکان استرداد هزینه وجود دارد.

   موفق باشید

 49. Avatar

  تیام

  ممنون از پاسخ شما..
  با عرض پوزش، اما بنده بازهم پاسخ مناسبی دریافت نکردم..
  ایا همزمان با محصول برنجی که شما تهیه کردید محصول دیگری در حال رشد نبوده که با اطمینان کامل فرمودین که این محصول برنج در تصویر هست؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   پیک و الگوی رشد محصول برج در منطقه بنده (بر اساس اطلاعاتی که داشتم) از سایر محصولات متفاوت بوده. تکنیک طبقه بندی بر اساس چرخه رشد علاوه بر این روش از طبقه بندی نظارت نشده و یا طبقه بندی SAM نیز استفاده می کند. اگر NDVI جواب نمیده از LAI نیز می توانید استفاده کنید که دقیق تر است.

   این تکنیکی است که تا کنون استفاده کردم و نتیجه گرفتم و به اشتراک گذاشتم و تا کنون گزارشی مبنى بر دقیق نبودن دریافت نکردم. ولی خب از طرفی این روش ها هم محدویت های خود را دارند و بنده این محدودیت ها رو قبول دارم و در صورت عدم رضایت از محصول، امکان استرداد هزینه وجود دارد.

   موفق باشید

 50. Avatar

  تیام

  مچکرم از تلاش بی وقفه ی شما در علم سنجش ازدور امیدوارم همیشه سربلند در این علم باشید.. باتشکر

 51. سیدعرفان مومن پور

  سیدعرفان (خریدار محصول)

  سلام مهندس احراری بنده در رساله دکتریم در بخشی از کارم می خواهم نقشه ndviو savi و سایر شاخص های طیفی گیاهی را برای مزارع نخود دیم در استان بخصوصی برای ۱۲ ساله گذشته محاسبه کنم بهتر و راحت تر است برای این کار از گوگل ارث انجین استفاده کنم یا انوی؟ سنجده من لندست است

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   در صورتی که تعداد تصاویر زیاد و بازه زمانی طولانی هست پیشنهاد میکنم از گوگل ارث انجین استفاده کنید.

   موفق باشید

 52. habib .

  habib .

  عرض سلام و احترام خدمت شما جناب احراری.
  بنده به تازگی وارد علم سنجش از دور شدم و یه سوال ابتدایی دارم.
  در رابطه با محدوده زمانی کار، تصاویر که استفاده می کنیم مربوط به یک سال باشند بهتر است یا از هر تاریخی تا هر تاریخی می شود محدوده را در نظر گرفت؟؛ مثلا بهتره تصاویر سال ۲۰۱۹ را دانلود کنیم و بر اساس سال تقویمی پیش بریم یا از ۲۰۱۹/۴/۳ تا ۲۰۲۰/۴/۳ هم میشه ؟؟ آیا تفاوتی میکنه؟؟
  میدونم سوالم خیلی سطحیه ^_^ پیشاپیش از پاسخگویی تون ممنونم.

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   بهتر است تصاویر مربوط به یک سال باشد. اگر منطقه مورد مطالعه شما در ایران است می توانید یک سال شمسی را در نظر بگیرید.

   موفق باشید

 53. hadiss

  نینا

  با سلام. آیا در این روش از نمونه زمینی استفاده نشده است؟ من باروش ROI در روش ماکسیمم لایکهود از تصویر سنتینل نقشه کشتی با دقت ۷۰ درصد بدست آوردم. آیا این روش دقت بیشتری دارد؟ کلا در تصاویر سنتینل چه روشی دقت ۹۰ به بالا را می دهد؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   در این محصول آموزش از چرخه فنولوژی استفاده شده است. بر اساس تغییرات چرخه فنولوژی نمونه ها با استفاده از ROI برداشت شده است.
   در صورتی که داده های زمینی داشته باشید دقت کار بالاتر است.
   برای اینکه دقت بالاتر رود باید نوع classifier و تنوع داده های ورودی را بیشتر کنید. به عنوان مثال random forest نسبتا دقت بالاتری داره. در عین حال تعداد نمونه های هر کلاس هم مهم است. هرچی تعداد نمونه های کلاس ها بالاتر بره با دقت بالاتری طبقه بندی انجام میشه. یک نکته رو هم فراموش نکنید که در صورتی که تعداد کلاس ها زیاد باشه، خود به خود دقت کاهش پیدا خواهد کرد و چالش فرایند طبقه بندی بیشتر می شود که با تغییر نوع طبقه بندی و افزایش تنوع داده های ورودی و تعداد نمونه های هر کلاس قابل حل است.

   موفق باشید

 54. محمد کمانگر

  رضا صالحی

  سلام

  امکان دانلود تصاویر سنتینل مورد استفاده این محصول از گوگل ارث اینجین هست؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   بله این امکان وجود دارد.

   موفق باشید

 55. Avatar

  سمانه زیبازاده

  با سلام
  تصویر سنجنده alospalsar از سایت vertex برای منطقه همدان موجود نیست.
  آیا راه دیگری برای دانلود این تصاویر وجود داره؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   فکر نمیکنم سایت دیگری باشد. ما برای داده های الوس از همین سایت همیشه استفاده میکنیم. ولی بازهم در این رابطه سرچ کنید.

   موفق باشید

 56. s a

  بهار (خریدار محصول)

  با سلام احترام
  وقتی نمونه آموزشی ها رو به صورت شیپ فایل باشه چطور میشه تو انوی یا اسنپ به عنوان داده آموزشی و داده تست استفاده کرد؟
  باتشکر

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   به عنوان نمونه آموزشی فقط کافی هست که شیپ فایل مورد نظر را فراخوانی کنید و در فرایند طبقه بندی به عنوان نمونه های آموزشی تعریف کنید. به عنوان نمونه تست لازم است تا ابتدا تبدیل به ROI شده و سپس نسبت به طبقه بندی تصویر مورد نظر اقدام کنید.

   موفق باشید

 57. Avatar

  omid

  سلام استاد
  ببخشید من این محصول را تهیه نکردم خاستم ببینم ایا این روشی که شما استفاده کردید از دیتای زمینی استفاده کردید یا خیر؟
  ممنونم

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   داده های آموزشی در این محصول در حد جدول کشت زمینی است و بصورت شیپ فایل استفاده نشده است.

   موفق باشید

 58. Avatar

  omid

  با سلام مجدد
  ببخشید حوضه ی مورد مطالعه ی من فیروزکوه است و بیشتر حالت کوهستانی دارد و دشت ندارد. همچنین فنولوژی محصولات هم دارم و سری زمانی ndvi را هم از سنتینل حساب کردم و بعد از stack کردن این ndvi ها ، از روش طبقه ی بندی نظارت نشده استفاده میکنم و نتایجی که میده خیلی خوب نیست ، مثلا اراضی باغی و علوفه ای را خوب جدا میکنه اما زراعی مثل گندم و سیب زمینی را نمیتونه جدا کنه به نظرتون چیکار کنم.خیلی ممنونم

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   برای کلاس هایی که خوب جدا نمیشه باید از نمونه های زمینی استفاده کرد.
   روش طبقه بندی بر اساس فنولوژی این محدودیت ها را دارد. برای برخی از محصولات که چنین مشکلاتی ایجاد میشه بهتره که چند نمونه زمینی در ارتباط با آن ها داشته باشید. نمونه های هریک از محصولات رو روی تصویر انداخته و سپس طبقه بندی را بر اساس آن ها انجام دهید.

   موقف باشید

 59. Avatar

  omid

  سلام
  مرسی
  ببخشید دقیقا کدوم اموش های شما برای روش طبقه بندی نظارت شده داخل گوگل ارث با استفاده از سنتینل ۲ است .
  باتشکر

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   به این لینک مراجعه کنید.
   https://girs.ir/gee-sen12-mapping/

   موفق باشید

 60. Avatar

  lMehdi (خریدار محصول)

  سلام جناب احراری وقتتون بخیر
  داده های مربوط به سنتینل۲ جدیدا در سایت Copernicus دارای محدودیت زمانی هستند یعنی برای مثال داده های سال ۲۰۱۸ به قبل با مارکر offline نمایش داده میشن، برای دانلود این داده ها باید چه بکنیم؟؟
  ممنون

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   داده های offline یک گزینه به نام add to card دارد. شما باید این گزینه را بزنید تا بعد از چند ساعت داده مورد نظر شما داخل بخش card از حالت offline به online تبدیل شود.

   موفق باشید

 61. Avatar

  Mehdi (خریدار محصول)

  سلام جناب احراری وقتتون بخیر
  برای بعضی از داده های(برای مثال برای ماه های Feb , March) بعد از عملیات (Layer Stacking) کردن ۴ باند اصلی، تصویری که حاصل میشود بسیار تاریک است و با فیلتر روشنایی Linear5 کنتراست تصویر کمی بهبود می یابد. اما همین تصویر بهبود یافته یا خیلی به زردی میل دارد یا به سبز ی.
  این اتفاق عادی است یا مربوط به پردازش اشتباه داده ها است(البته بعد و قبل از تصحیحات اتمسفری هم تغییر خاصی حاصل نمی شود) یا مربوط به منطقه مورد مطالعه(استان مازندران)
  متشکرم

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   شاید منطقه مورد مطالعه شما ابری است. حتما چک کنید ابر در تصویر وجود نداشته باشد. تصاویر ماه های دیگر را نیز چک کنید.
   با توجه به ماه مورد نظرتون به نظرم ابر در آسمان هست. پیشنهاد میکنم از تصاویر بدون ابر استفاده کنید.

   موفق باشید

 62. Avatar

  Mehdi (خریدار محصول)

  با سلام و عرض احترام خدمت شما.
  پس از از انجام دستور (,Layer Stacking) بر روی ۴ باند اصلی با قدرت تفکیک مکانی ۱۰ متر، تصویر حاصل شده به شدت تاریک است به نحوی که تنها با استفاده از تبدیل Linear 5 مقداری تصویر روشن می شود، اما همین تصویر نیز گاهی بسیار زرد یا سبز می شود.
  آیا این رفتار طبعی است و یا مشکلی در پیش پردازش داده ها وجود دارد؟ البته پس از فرآیند تصحیح اتمسفری نیز تغییری در وضعیت روشنایی تصویر ایجاد نمی شود.
  منطقه مورد مطالعه استان مازندران(تصاویر دارای این مشکل در حدود ماه Feb و March )هستند

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   تیره و روشن بودن تصاویر مهم نیست. اولویت در کار نوع کشت این هست که تفاوت زمین های زراعی به خوبی مشخص شود.
   سه تاریخی که به ترکیب باندی می دهید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
   شاید در تصاویر ابر وجود دارد. معمولا در ماه های زمستان و بعضا پاییر ابر زیادی در تصاویر مازندران دیده می شود.
   برای این تاریخ ها بهتر است که یا از داده های راداری استفاده کنید و یا اینکه تصاویر ماهیانه تولید کنید. با روش هایی چون maximum value composite

   موفق باشید

 63. Avatar

  Hamid

  با سلام و خسته نباشید
  استاد برا دانلود تصاویر ماهواره ای sintnel2که بعضی از ماه ها قسمتی از منطقه مورد مطالعه من رو پوشش نمی دهد
  چطور میتوانم این مشکل را حل کنم؟ عکس را به ایمیل ارسال کردم

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   پیشنهاد میکنم تصاویر ماهیانه از منطقه تون تولید کنید ببینید مشکل حل میشه یا خیر. مثلا پروداکت ماهیانه ماکزیموم ndvi.

   موفق باشید

 64. Mohamad Zare

  Mohamad Zare (خریدار محصول)

  بعد از layer stacking کردن ویکی کردن ۴ باند در تصویر درست شده مزارع ومناطق گیاهی به صورت رنگ واقعی خود میباشد واز رنگ قرمز کم رنگ پوشش سبز خبری نیست

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   به هریک از کانال های سیستم رنگی یک شاخص NDVI از یک ماه مشخص را بدید. ترجیحا تاریخ تصاویر به یکدیگر نزدیک نباشد.
   در صورتی که چرخه فنولوژی محصولات زراعی در منطقه مورد مطالعه یکسان باشد امکان جداسازی بصری نوع کشت های مختلف وجود ندارد.

   موفق باشید

 65. Avatar

  عرفان

  با سلام
  اگر بخواهیم این کار ( نقشه نوع کشت) را دقیقا با لندست ۸ انجام بدیم باز هم باید برای rescale کردن داده ها تقسیم بر عدد خاصی کنیم یا این کار لازم نیست؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   بهتر است تقسیم بر ۰٫۰۰۰۱ انجام شود. چون با این روش اعداد بصورت اعشاری تبدیل شده و امکان محاسبه شاخص های طیفی رو به شکل دقیق تری فراهم می کند.

   موفق باشید

 66. Mohamad Zare

  Mohamad zare (خریدار محصول)

  سلام مجدد جناب احراری من با دادهای بسته اموزشی خودتان بعد از عملیات layer stack کردن مشکل دارم واز رنگ قرمز مناطق سبز خبری نیست و از داده های دیگری استفاده نکردهام چندین بار بادقت مراتب را انجام داده‌ام و هیچ گونه خطایی نداشته ام

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   تصاویر ورودی برای ترکیب باندی رو همان تصاویری بدید که بنده در فیلم نشون دادم. قطعا نمایش داده می شود. شاید تاریخ تصاویر را به اشتباه وارد کردید. تا حالا کاربران خطایی در ارتباط با این موضوعی که می فرمایید گزارش نکردند.

   موفق باشید

 67. Mohamad Zare

  Mohamad zare (خریدار محصول)

  جناب احراری سلام چگونه میتوانم کلیپ ضبط شده دستکتاپ کامپیوترم از عملیات انجام شده خدمت شما بفرستم تا متوجه مشکل من شوید؟

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام

   راستش فرصت چک کردن فیلم ها رو ندارم. چون تعداد سوالات بسیار بسیار زیاد هست و من فقط فرصت میکنم بصورت کتبی در اینجا ابهامات رو پاسخ بدم. مشکلتون رو بفرمایید بنده در خدمت هستم.

   موفق باشید

 68. Mohamad Zare

  Mohamad zare (خریدار محصول)

  جناب استاد باعرض ادب چند بار مشکلم را در جای که فرموده بودید عنوان کردم ولی راهنمای شما مشکل مرا حل نکرد . با چند نمونه از دادهای دانلودی دیگر و همچنین دادهای سنتینل ۲ که در پک اموزشی گذاشته بودید بارها و بارها با مشکل یکسانی برخورد کردم . بعد از فراخوانی ۴باند ابی و سبز و قرمز و مادون قرمز نزدیک و سپس export کرد انها و سپس عملیات layer stacking و تولید تصویر رنگی ؛ باند مادون قرمز نزدیک و قرمز شدن نواحی پوشش گیاهی در تصویر ایجاد شده نشان داده نمیشود و پوششهای گیاهی به رنگ طبیعی خود هستند

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   بنده دیروز بهتون ایمیل دادم و گفتم امروز ساعت ۱۲ در اسکایپ به من پیام بدید اما پیامی از شما دریافت نکردم. ایمیل خود را چک کنید.

   موفق باشید

 69. میلاد صباحی

  میلاد صباحی

  آقای مهندس سلام وقت بخیر
  بنده می‌خواستم این آموزش رو تهیه کنم اما قبل از تهیه گفتم سوالی بپرسم
  منطقه ای دارم که نوع کشتهای اون منطقه به ترتیب گندم دیم، جو دیم، زمینهای شخم زده شده، نخود دیم، عدس دیم، یونجه و سیر هستش
  آیا در این آموزش نوع کشت زمینهای گندم، جو، نخود و عدس رو میشه تفکیک و طبقه بندی کرد؟
  بخصوص گندم و جو که فنولوژی نزدیک بهمی دارند

  • امیرحسین احراری

   امیرحسین احراری

   با سلام و احترام

   در این محصول آموزشی گفته شده که چطور بر اساس چرخه فنولوژی می توان محصولات مختلف رو تفکیک کرد.
   اگر محصولات مورد نظر شما چرخه فنولوژی متفاوت و متمایزی دارند این محصول آموزشی مناسب است. لازم بذکر است که این تکنیک برای مخصولات محدود مناسب است. اگر تعداد کلاس ها زیاد باشه مثل کار شما خیلی روشش مفید نیست و باعث میشه به راحتی نتونید انجام بدید.

   موفق باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر تمایل به تدریس و تولید آموزش و کسب درآمد دارید لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید و فرم را پر کنیدپر کردن فرم همکاری در تهیه ویدئوهای آموزشی
+ +