محصولات دانلودی نقشه برداری

پکیج آموزش جامع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری

پکیج آموزش جامع آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری
مهدی خوش لهجه آذر
نوشته شده توسط مهدی خوش لهجه آذر

در این محصول آموزشی، مباحث مطرح در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری به شکلی جامع، در 28 ساعت کلاس تصویری تدریس شده است. پکیج آزمون نظام مهندسی نقشه برداری در 18 فصل بخش‌بندی‌ شده و به صورت کاملاً کاربردی به آموزش دروس مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نظام ‌مهندسی نقشه برداری می‌ پردازد.


مشخصات محصول

 • قیمت: 580 هزار تومان
 • مدرس: مهدی خوش لهجه آذر
 • تخصص: کارشناسی ارشد فتوگرامتری، رادارگرامتری و پردازش تصویر
 • موضوع: آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
 • حجم آموزش: 3.37 گیگ
 • مخاطب: جامعه مهندسی نقشه برداری
 • نوع آموزش: ویدیویی
 • پاورپوینت: دارد

توضیحات محصول

در این پکیج آزمون نظام مهندسی نقشه برداری ، مباحث مطرح در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری به شکلی جامع، در 28 ساعت کلاس تصویری تدریس شده است. این پکیج در 18 فصل بخش‌بندی‌ شده و به صورت کاملاً کاربردی به آموزش دروس مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نظام ‌مهندسی نقشه بردای می‌پردازد.

با تهیه‌‌ی این پکیج شما به صورت تضمینی قبولی خود را قطعی خواهید کرد چرا که بهترین جزوات کشور در آموزش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.


عناوین آموزشی

مهم ترین عناوین آموزشی این محصول عبارت اند از:

فصل یک : مفاهیم پایه‌ای نقشه‌برداری

 • جلسه یک – معرفی نقشه برداری و حوزه‌ی کاری آن (21 دقیقه)
 • جلسه دو – شکل زمین و سطوح مبنا (26 دقیقه)
 • جلسه سه – نقشه و مقیاس (33 دقیقه)
 • جلسه چهار – مرور مفاهیم و حل مسائل (28 دقیقه)
 • جلسه پنج – مرور مفاهیم و حل مسائل مختلف (22 دقیقه)
 • جله شش – مرور مفاهیم و حل مسائل مختلف (14 دقیقه)

 

فصل دوم : اندازه‌گیری فاصله

 • جلسه یک – کلیات اندازه‌گیری فاصله – بخش اول (11 دقیقه)
 • جلسه دو – کلیات اندازه‌گیری فاصله – بخش دوم (15 دقیقه)
 • جلسه سه – مساحی (19 دقیقه)
 • جلسه چهار – خطاهای مساحی (53 دقیقه)

 

فصل سوم : ترازیابی

 • جلسه یک – کلیات ترازیابی (19 دقیقه)
 • جلسه دو – شیوه‌های ترازیابی (16 دقیقه)
 • جلسه سه – خطاهای ترازیابی (23 دقیقه)
 • جلسه چهار – کلیماسیون و نظارت بر ترازیابی (27 دقیقه)
 • جلسه پنج – سرشکنی و ترازیابی (10 دقیقه)

 

فصل چهارم : زاویه‌یابی

 • جلسه یک – کلیات زاویه‌یابی (23 دقیقه)
 • جلسه دو – روش‌های زاویه‌یابی افقی (30 دقیقه)
 • جلسه سه – زاویه‌یابی خارج از ایستگاه و کاربردهای آن (29 دقیقه)
 • جلسه چهار – اندازه‌گیری زاویه قائم (14 دقیقه)
 • جلسه پنج – ترازیابی مثلثاتی (20 دقیقه)
 • جلسه شش – تنظیمات زاویه‌یاب (8 دقیقه)

 

فصل پنجم : تعیین حجم عملیات خاکی

 • جلسه یک – کلیات حجم عملیات خاکی (17 دقیقه)
 • جلسه دو – حالت‌های مختلف پروژه و تعیین مساحت سطح مقطع (18 دقیقه)
 • جلسه سه – حل چند تمرین (14 دقیقه)
 • جلسه چهار – دیگر روش‌های تعیین حجم عملیات خاکی (18 دقیقه)

 

فصل ششم : ژئودزی ماهواره ای

 • جلسه یک – مفاهیم اولیه سامانه تعیین موقعیت ماهواره‌ای (21 دقیقه)
 • جلسه دو – دستگاه‌های سیستم مختصاتی و تبدیلات آن‌ها (20 دقیقه)
 • جلسه سه – دستگاه‌های مرجع زمان (13 دقیقه)
 • جلسه چهار – ضریب تعدیل دقت (7 دقیقه)
 • جلسه پنج – نکات جامع GPS – بخش اول (27 دقیقه)
 • جلسه شش – نکات جامع GPS – بخش دوم (18 دقیقه)
 • جلسه هفت – نکات جامع GPS – بخش سوم (23 دقیقه)
 • جلسه هشت – نکات جامع GPS – بخش چهارم (22 دقیقه)

 

فصل هفتم: ژئودزی یک

 • جلسه یک – زمین و حرکات آن (25 دقیقه)
 • جلسه دو – میدان ثقل (20 دقیقه)
 • جلسه سه – ژئوئید و سطوح (24 دقیقه)
 • جلسه چهار – نکات تکیمیلی (15 دقیقه)

 

فصل هشتم: ژئودزی دو

 • جلسه یک – سیستم های مختصات (19 دقیقه)
 • جلسه دو – روابط بین سیستم‌های مختصات (27 دقیقه)
 • جلسه سه – هندسه و تعاریف مهم (26 دقیقه )
 • جلسه چهارم – سیستم‌های تصویر و ضرایب (28 دقیقه)

 

فصل نهم: ژئودزی فیزیکی

 • جلسه یک – گرانی‌سنجی و گراویمتری (20 دقیقه)
 • جلسه دو – شتاب (11 دقیقه)
 • جلسه سه – سرشکنی شبکه‌های گراویمتری (27 دقیقه)
 • جلسه چهار – مدل‌های گرادیان ارتفاعی (23 دقیقه)
 • جلسه پنج – سیستم‌های ارتفاعی (13 دقیقه)
 • جلسه شش – تعیین میدان ثقل زمین (27 دقیقه)

 

فصل دهم: فتوگرامتری

 • فتوگرامتری تحلیلی – 4 جلسه به همراه جزوه (126 دقیقه)
 • فتوگرامتری مقدماتی – 4 جلسه به همراه جزوه (105 دقیقه)
 • نکات فتوگرامتری تحلیلی – 2 جلسه (39 دقیقه)
 • نکات فتوگرامتری مقدماتی – 2 جلسه (58 دقیقه)

 

فصل یازدهم: سنجش از دور

 • جلسه یک – مقدمه (8 دقیقه)
 • جلسه دو – آشنایی با سنجش از دور (39 دقیقه)
 • جلسه سه – قدرت تفکیک در سنجش از دور (36 دقیقه)
 • جلسه چهار – سنجنده‌های سنجش از دور اپتیک (44 دقیقه)
 • جلسه پنج – سنجنده‌های سنجش از دور راداری (13 دقیقه)

 

فصل دوازدهم: سامانه اطلاعات مکانی

 • جلسه یک – سامانه‌های نوین نقشه‌برداری (36 دقیقه)

 

فصل سیزدهم: مقررات ملی ساختمان، مبحث اول، تعاریف

 • جلسه یک – مبحث اول، تعاریف (22 دقیقه)

 

فصل چهاردهم: مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری

 • جلسه یک – آشنایی با مفاهیم و تعاریف (22 دقیقه)
 • جلسه دو – وظایف بخش های مختلف و حدود صلاحدید (28 دقیقه)
 • جلسه سه – حدود صلاحدید مهندسان نقشه بردار و نکات تکمیلی (13 دقیقه)‌

 

فصل پانزدهم: مقررات ملی ساختمان، ایمنی و حفاظت

 • جلسه یک – مقدمات و تعاریف (13 دقیقه)
 • جلسه دو – ایمنی و حفاظت، بخش اول (25 دقیقه)
 • جلسه سه – ایمنی و حفاظت، بخش دوم (16 دقیقه)

 

فصل شانزدهم: پدافند غیرعامل

 • جلسه یک – کلیات پدافند غیرعامل (18 دقیقه)
 • جلسه دو – تعاریف (8 دقیقه)
 • جلسه سه – ملاحظات (19 دقیقه)
 • جلسه چهار – انهدام پیش‌رونده (12 دقیقه)

 

فصل هفدهم: مباحث تکمیلی

 • جلسه یک – یادآوری فرمول‌های ریاضی (17 دقیقه)

 

فصل هجدهم: حل مسائل متعدد

 

 فایل‌های تکمیلی

 • پی دی اف فرمول‌ها و نکات برای سر جلسه آزمون
 • تحلیل آزمون‌های سالهای پیشین به صورت پی‌ دی‌ اف و آمار و اطلاعات
 • آزمون نظام‌ مهندسی نقشه برداری سال‌های 93پیشین به همراه کلید واژه
 • تعرفه خدمات نقشه برداری
 • جزوات برتر کشور برای مطالعه بیشتر (1500 صفحه جزوه اسکن شده)
 • دستورالعمل‌های همسان نقشه برداری

ویدئوی معرفی:

 


تهیه پکیج

به منظور تهیه این پکیج آموزشی بر روی دکمه زیر کلیک کرده و بلافاصله نسبت به دانلود آن اقدام کنید.


 

دیدگاهتان را بنویسید

اگر تمایل به تدریس و تولید آموزش و کسب درآمد دارید لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید و فرم را پر کنیدپر کردن فرم همکاری در تهیه ویدئوهای آموزشی
+ +
تخفیف 40 درصدی - کد تخفیف: ghorban
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مشاهده همه آموزش ها