محصولات دانلودی نرم افزار ArcGIS

آموزش ساخت نقشه های اقلیمی و پهنه بندی دومارتن

ساخت نقشه های اقلیمی
راضیه پیله وران
نوشته شده توسط راضیه پیله وران

این محصول آموزشی در ارتباط با آموزش ساخت نقشه های اقلیمی و آشنایی با روش پهنه بندی اقلیمی با روش دمارتن است. در بخش اول این محصول چگونگی استخراج داده های ماهانه و سالانه هواشناسی و تنظیم یک فایل اکسل مناسب آموزش داده می شود. در این فایل اکسلی چگونگی تبدیل طول و عرض جغرافیایی به درصد آموزش داده خواهد شد. همچنین  فراخوانی آن در محیط  آرک مپ توضیح داده می شود. سپس آشنایی با انواع روش های درون یابی و استفاده از آن ها در هر مکان و در انتها ساخت نقشه های اقلیمی با دو روش سطحی و خطی آموزش داده می شود. با ساخت این نقشه ها می توان به اقلیم یک منطقه با استفاده از پارامترهای اقلیمی پی برد.

در بخش دوم این محصول، لایه شیب فایل دما – ارتفاع با استفاده از لایه توپوگرافی منطقه ساخته می شود و مناطق پرارتفاع و کم ارتفاع تعیین می شوند و سپس از این لایه در پهنه بندی اقلیمی به روش دمارتن استفاده می شود.

بخش سوم این محصول، پهنه بندی به روش دمارتن انجام می شود و مناطق بر اساس این روش طبقه بندی می شوند.


مشخصات محصول:

 • قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان
 • مدرس: راضیه پیله وران
 • تخصص: کارشناس ارشد ریاضی محض و کارشناس هواشناسی
 • موضوع: ساخت نقشه های اقلیمی
 • نرم افزار: اکسل و ArcGIS
 • مخاطب: علاقه مندان سنجش از دور و  دانشجویان اقلیم شناسی و هواشناسی و منابع طبیعی و کشاورزی
 • نوع آموزش: ویدیویی
 • پاورپوینت: دارد
 • داده های تمرینی:‌ دارد
 • پیش نیاز: آشنایی مقدمانی با محیط اکسل، ArcGIS

توضیحات محصول:

کاربرد این محصول آموزشی در زمینه تعیین اقلیم یک منطقه بر اساس پارامترهای اقلیمی است. دامنه تحقیقات اقلیمی از جمله تهیه نقشه های اقلیمی می تواند در مقیاس های بزرگ، متوسط و ریز صورت گیرد. یکی از ابزارهای کار اقلیم شناسی، نقشه ها و نمودارهای اقلیمی است. در اقلیم شناسی  مشخصه های دراز مدت آب و هوا را مورد بررسی قرار می گیرد.

در این محصول با تهیه نقشه های پهنه بندی، اقلیم هر یک از مناطق مطالعاتی را می توان تعیین کرد.

آموزش ساخت نقشه های اقلیمی و پهنه بندی دومارتن

آموزش ساخت نقشه های اقلیمی و پهنه بندی دومارتن

در این محصول آموزشی از آمار و داده های مربوط به عناصر اقلیمی به عنوان داده های مبنای آموزش استفاده شده است. از این داده ها به عنوان پایه در ساخت نقشه های اقلیمی هم به صورت سطحی و هم به صورت خطی استفاده می شود.

مهم ترین کاربرد داده های اقلیمی نظیر ( رطوبت، دما، فشار، بارش  و سمت و سرعت باد) در موارد زیر خلاصه می شود:

 • کشاورزی
 • کاربری اراضی
 • سیل
 • مطالعات شهری
 • آشکارسازی تغییرات اقلیمی
 • تعیین سال های خشکسالی
 • گرمایش زمین
 • غیره

عناوین آموزشی:

عناوین آموزشی به شرح زیر می باشند:

بخش اول: ساخت نقشه های اقلیمی

 • بخش اول: استخراج داده های هواشناسی
 • بخش دوم: تهیه فایل اکسل حاوی اطلاعات استخراج شده
 • بخش سوم: تبدیل طول و عرض جغرافیایی به درصد
 • بخش چهارم: فراخوانی فایل اکسل در محیط ArcGIS و مشخص کردن سیستم مختصات منطقه مورد نظر
 • بخش پنجم: آشکار شدن نقاط مورد نظر ( ایستگاه های هواشناسی) در منطقه مطالعاتی
 • بخش ششم: تبدیل فایل های EVENT به شیب فایل
 • بخش هفتم: آشنایی با ویژگی های جدول توصیفی
 • بخش هشتم: توصیف روش های درون یابی
 • بخش نهم: به کار گیری روش وزن دهی معکوس فاصله و ساخت نقشه اقلیمی سطحی با این روش
 • بخش دهم: طبقه بندی نقشه مورد نظر با استفاده نیاز کاربر
 • بخش یازدهم: تهیه نقشه اقلیمی به روش خطی

بخش دوم: ساخت لایه شیب فایل دما – ارتفاع

 • بخش اول: پیدا کردن یک رابطه رگرسیونی بین دما و ارتفاع
 • بخش دوم: استفاده از رابطه رگرسیونی در محیط ArcGIS
 • بخش سوم: ساخت لایه دما – ارتفاع
 • بخش چهارم: تعیین مناطق کوهستانی و گرمسیری

بخش سوم: پهنه بندی اقلیمی با روش دمارتن

 • بخش اول: آشنایی با روش دمارتن
 • بخش دوم: اجرای فرمول دمارتن در محیط ArcGIS
 • بخش سوم: استفاده از دو لایه درون یابی شده دما – ارتفاع و بارش
 • بخش چهارم: محاسبه فرمول در پنجره Raster calculator
 • بخش پنجم: تعیین طبقات بر اساس طبقه بندی دمارتن

تهیه محصول:

به منظور تهیه این محصول آموزشی بر روی گزینه زیر کلیک کرده و بلافاصله دانلود نمایید.


آموزش های زیر را نیز ببینید:


 

دیدگاهتان را بنویسید

اگر تمایل به تدریس و تولید آموزش و کسب درآمد دارید لطفا بر روی دکمه رو به رو کلیک کنید و فرم را پر کنیدپر کردن فرم همکاری در تهیه ویدئوهای آموزشی
+ +