اطلاع رسانی نرم افزار

دوره استاد بزرگ سنجش از دور و نرم افزار ENVI

احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی


بالاخره جامع ترین و حرفه ای ترین دوره آموزشی سنجش از دور با استفاده از نرم افزار ENVI در ایران کلید خورد.

از ویژگی های کلیدی و مهم این دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کاملترین دوره آموزشی در سطح کشور – با شرکت در این دوره به طور کامل بر سنجش از دور و نرم افزار ENVI تسلط پیدا می کنید
 • کاملترین آموزش نرم افزار ENVI
 • آموزش با آخرین نسخه نرم افزار (ENVI 5.3)
 • تدریس توسط نخبه سنجش از دور کشور، امیرحسین احراری
 • 10 جلسه فوق العاده کاربردی
 • جزوه خلاصه نکات در هر جلسه
 • جزوه تمارین که در انتهای هر جلسه به شما داده خواهد شد و تمارینی را که برای شما درنظر گرفته شده انجام می دهید.
 • آموزش با فایل های تمرینی که هر جلسه به کاربران داده می شود
 • آموزش به صورت کاربردی و پروژه ای است نه به صورت منو به منوی نرم افزار
 • از سطوح مبتدی تا سطوح حرفه ای را دربر می گیرد

برای دانلود کاتالوگ کامل دوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

دانلود کاتالوگ کامل دوره

در این دوره چه مواردی آموزش خواهید دید؟

1- معرفی سنجش از دور

• سنجش از دور چیست
• آشنایی با عناصر سنجش از دور
• تاریخچه پیدایش علم سنجش از دور
• دسته بندی علمی سنجش از دور
• سنجش از دور اپتیک (مرئی و لیزری)
• سنجش از دور مادون قرمز (بازتابی و حرارتی)
• سنجش از دور مایکروویو (فعال و غیرفعال)
• سنجش از دور چندطیفی
• سنجش از دور ابرطیفی
• مزایای سنجش از دور

2- آشنایی با مفهوم تصاویر ماهواره ای و ویژگی های آنها

• توان تفکیک طیفی
• توان تفکیک مکانی
• توان تفکیک رادیومتریکی
• توان تفکیک زمانی
• آشنایی با فرمت های تصاویر ماهواره ای در نرم افزار (BIL,BSQ,BIP)
• آشنایی با فرمت های اصلی تصاویر ماهواره ای (Raw,GIF,JPEG,TIFF)

3- آشنایی با فرایند تصویر برداری دیجیتال

• تشریح بخش های اصلی سنجنده ماهواره تصویربرداری
• تولید داده های آنالوگ
• تبدیل آنالوگ به دیجیتال
• تشریح رفتار خطی سنجنده
• رابطه درجه روشنایی با انرژی رسیده
• سنجنده های فعال و غیرفعال

4- آشنایی و کار با داده های سنجش از دوری

• ماهواره های سری Landsat
• ماهواره های سری NOAA
• ماهواره های سری WorldView
• ماهواره Sentinel-1
• ماهواره Sentinel-2
• ماهواره IKONOS
• ماهواره AQUA
• ماهواره TERRA
• ماهواره IRS
• ماهواره GOES
• ماهواره SeaWIFS
• ماهواره QuickBird
• ماهواره RADARSAT-2
• سنجنده MODIS
• سنجنده ASTER
• سنجنده AVIRIS
• سنجنده Hyperion
• سنجنده LiDAR

5- آشنایی با نرم افزار های مختلف سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای

• نرم افزار TNTmips
• نرم افزار eCognition
• نرم افزار ENVI
• نرم افزار ERDAS
• نرم افزار Feature Analyst
• نرم افزار IDRISI
• نرم افزار LPS
• نرم افزار LiDAR Analyst
• نرم افزار MATLAB
• نرم افزار MultiSpec
• نرم افزار PCI Geomatica
• نرم افزار Photoshop
• نرم افزار R
• نرم افزار SOCET GXP
• نرم افزار VIPER

6- آشنایی با دستورات نرم افزاری و کدنویسی

• دستور Anomaly Detection
• دستور Band Math
• دستور Band Ratios
• دستور Spectral Indices
• دستور Change Detection Difference Map
• دستور Change Detection Statistics
• دستور Image Change Workflow
• دستور Thematic Change Workflow
• دستور Classification Workflow
• دستور Decision Tree
• دستور Raster Color Slice
• دستور Maximum Likelihood
• دستور Minimum Distance
• دستور Mahalanobis Distance
• دستور Neural Network
• دستور Parallelpiped
• دستور Spectral Angel Mapper
• دستور Support Vector Machine
• دستور ISO-DATA
• دستور K-Means
• دستور Example Based Feature Extraction
• دستور Co-occurrence Measure
• دستور Occurrence Measure
• دستور Convolution and Morphology
• دستور Georeference AVHRR
• دستور Georefernce MODIS
• دستور RPC Orthorectification
• دستور Image Registration Workflow
• دستور Image to Image Registration
• دستور Image to Map Rectification
• دستور CN Spectral Shaprpening
• دستور Brovey Sharpening
• دستور Gram-Shmidth
• دستور HSV
• دستور NNDiffuse Pansharpening
• دستور PC Spcetral Sharpening
• دستور LiDAR Processing
• دستور Seamless Mosaicking
• دستور FLAASH Atmospheric Correction
• دستور QUIck Atmospheric Correction
• دستور Calibrate AVHRR
• دستور Flat Field Correction
• دستور IAR Reflectance Correction
• دستور log Residuals Corrections
• دستور Radiometric Calibration
• دستور Convert Interleave
• دستور Edit ENVI Header
• دستور Layer Stacking
• دستور Reproject Raster
• دستور Resize Data
• دستور Build Mask
• دستور Apply Mask
• دستور Region of Interest
• دستور Band Threshold to ROI
• دستور ROI Separability
• دستور Subset Data From ROI
• دستور SPEAR Anomaly Detection
• دستور SPEAR Change Detection
• دستور SPEAR Google Earth
• دستور SPEAR Independent Component Analysis
• دستور SPEAR Orthorectification
• دستور SPEAR Pansharpening
• دستور Relative Water Depth
• دستور Pixel Purity Index
• دستور SMACC Endmember Collection
• دستور Spectral Analyst
• دستور Agricultural Stress Vegetation Analysis
• دستور N-Dimensional Visualizer
• دستور Compute Global Statistics
• دستور Compute Local Statistics
• دستور Compute Statistics
• دستور Sun Data Bands
• دستور View Statistics File
• دستور Target Detection Wizard
• دستور THOR Atmospheric Correction
• دستور THOR Change Detection
• دستور 3D Surface View
• دستور DEM Ectration
• دستور Topographic Modelling
• دستور Viewshed Analysis Workflow
• دستور Independent Component Analysis
• دستور Priciple Component Analysis
• دستور Minimum Noise Fraction
• دستور Tasseled Cap
• دستور Landsat Gapfill
• دستورات اکستنش MODIS Conversion Toolkit
• آشنایی ENVI API Script
• کدنویسی Open Image
• کد نویسی Batch Processing
• کد نویسی Color Composite
• کد نویسی Geolink Display
• کدنویسی Display Control
• کدنویسی Dsplay Portal
• کدنویسی Raster Prooerties
• کدنویسی Raster Subset
• کدنویسی Image Enhancement
• کدنویسی Raster Mosaicking
• کدنویسی Pansharpening
• کدنویسی Radiometric Calibration
• کدنویسی QUIck Atmospheric Correction
• کدنویسی Raster Reproject
• کدنویسی Raster Color Slice
• کدنویسی Spectal Indices

7- آشنایی با سایت های سنجش از دور

• در این بخش وب سایت های مهم در زمینه سنجش از دور معرفی می گردد.

8- معرفی مجلات سنجش از دور

• معرفی برترین مجلات
• مجلات علمی و پژوهشی داخلی
• مجلات ISI
• مجلات عمومی

9- مولفه های یک پروژه سنجش از دوری

بررسی مولفه های یک پروژه سنجش از دوری شامل :
• نوع تصویر با توجه به کاربرد
• نرم افزار
• کاربر

10- نرم افزار ENVI

• معرفی جامع نرم افزار ENVI5.3 به همراه قابلیت ها و امکانات آن.

11- آشنایی با HeaderFile و MetadataFile

• آشنایی کامل با اطلاعات موجود در متادیتا فایل ماهواره لندست و سایر ماهواره ها و سنجنده های سنجش از دوری و ارتباط آنها با HeaderFile

12- آشنایی با محیط جدید نرم افزار ENVI

• Layer Manager
• Data Manager
• Toolbar
• Toolbox
• Display Management
• Edit
• Display
• Placemark
• Zoom
• Pan
• Enahncement Tools
• Full Extent
• Region of Interest
• Portal and Animation
• Anomaly Detection
• Band Agebra
• Change Dtection
• Classification
• Feature Extraction
• Filter
• Geometric Correction
• Image Sharpening
• LiDAR
• Mosaicking
• RADAR
• Radiometric Calibration
• Raster Management
• Spatiotemporal Analysis
• SPEAR Tools
• Spectral Analysis
• Statistics
• Target Detection
• THOR Tools
• Terrain
• Transform
• Vector
• Extensions

13- انجام عملیات ریاضی بر روی باندها

• انجام عملیات جمع
• انجام عملیات ضرب
• انجام عملیات تقسیم
• انجام عملیات تفریق
• انجام عملیات فرمول نویسی با استفاده از Band Math

14- استخراج اطلاعات آماری از تصاویر ماهواره ای

• آشنایی با هیستوگرام تصاویر ماهواره ای و انواع آنها
• رابطه بین هیستوگرام و شناسایی پدیده های مختلف
• ویژگی های هیستوگرام
• آشنایی با پارامترهای آماری تک متغیره و نقش آنها در ارزیابی اطلاعات تصویر
• آشنایی با پارامترهای آماری چند متغیره و نقش آنها در ارزیابی اطلاعات تصویر
• آشنایی با فضای ویژگی و چگونگی توزیع پیکسل ها در آن و ارزیابی رابطه همبستگی بین باندها

15- آشنایی با روشهای بهبودسازی تصاویر ماهواره ای

• منظور از کانتراست و بسط تصاویر ماهواره ای چیست؟
• مدل خطی بسط تصویر
• مدل خطی بسط تصویر بر اساس کمترین و بیشترین مقدار موجود در تصویر.
• مدل خطی بسط درصدی بر اساس انحراف معیار.
• مدل خطی بسط قطعه ای تصاویر.
• بسط غیر خطی تصاویر ماهواره ای.
• مدل بسط غیر خطی بر اساس روش Equalization

16- آشنایی با فیزیک سنجش از دور و تصحیحات رادیومتریکی

• مدل تابش الکترومغناطیسی
• طول موج
• فرکانس
• بازتاب امواج الکترومغناطیسی
• پخش امواج الکترومغناطیسی
• جذب امواج الکترومغناطیسی
• گسیل امواج الکترومغناطیسی
• شکست امواج الکترومغناطیسی
• تشریح مفهوم Radiance vs. Irradiance
• تشریح مفهوم Reflectance TOA
• تشریح مفهوم Surface Reflectance
• تشریح مفهوم Brightness Temperature
• تشریح مفهوم LST
• روش محاسبه Radiance
• روش محاسبه Reflectance
• روش محاسبه Brightness Temperature
• آشنایی با مدلهای انتقال تابشی
• روش محاسبه اثرات مختلف بر امواج الکترومغناطیسی
• روش محاسبه Emissivity
• روش محاسبه LST
• روش محاسبه SST
• روش برطرف سازی خطای Stripping در داده های لندست با استفاده از Landsat Gapfill
• آشنایی با روش های شناسایی ابر و روش حذف آنها از تصاویر ماهواره ای

17- آشنایی با روش­های تصحیح اتمسفری

• Empirical Line Model
• Dark Object Subtraction
• Flat Field
• Log Residual
• IAR
• FLAASH
• Quick Atmospheric Correction
• EFFORT Polishing

18- تصحیحات هندسی

• آشنایی با خطای Skew و روش برطرف سازی آن
• آشنایی با خطای تغییر مقیاس در تصاویر ماهواره ای
• آشنایی با خطای تغییر توان تفکیک مکانی در تصاویر ماهواره ای.
• آشنایی با خطای جابجایی ارتفاعی و روش برطرف سازی آن.
• آشنایی با روش زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره ای.
• آشنایی با روش Image to Image Registration
• آشنایی با روش image to Map Rectification
• آشنایی با روش تصحیح هندسی داده های ماهواره Sentinel-2
• آشنایی با روش تصحیح هندسی داده های سنجنده MODIS
• آشنایی با روش تصحیح هندسی داده های ماهواره NOAA
• آشنایی با روش تصحیح هندسی داده های راداری
• آشنایی با روش رجیستر کردن و برطرف کردن خطای جابجایی ارتفاعی تصاویر ماهواره IKONOS, QuickBird

19- موزاییک تصاویر

• آشنایی با دستورات موزاییک کردن
• موزاییک تصاویر ژئورفرنس شده
• تشریح قابلیت های دستور SeamlessMosaicking

20- آشنایی با روش های پیش پردازش داده های ماهواره ای

• Landsat Series
• MODIS
• ASTER
• Hyperion
• AVIRIS
• IKONOS
• QuickBird
• NOAA: AVHRR
• Sentinel-1 &2
• RADARSAT-2
• آشنایی با محصولات سنجنده MODIS و چگونگی پردازش آنها با استفاده از ابزار MODIS Conversion Toolkit

21- نحوه استخراج طیف از تصاویر ماهواره ای

• تهیه پروفیل طیفی
• تهیه پروفیل های مکانی
• تحلیل پروفیل طیفی
• استخراج شماره و ارزش باند
• جمع آوری نمونه های طیفی در یک پنجره

22- تبدیلات تصاویر ماهواره ای

• آشنایی با روش نسبت گیری طیفی
• آشنایی با دستور Spectral Indices
• آشنایی با شاخص ها و روش های پیاده سازی آنها برای تصاویر چندطیفی و ابرطیفی.
• آشنایی با شاخص های طیفی
• آشنایی با روش و منطق انتخاب باند های ورودی برای شاخص های طیفی.
• آشنایی با رفتارهای طیفی
• آشنایی با کتابخانه طیفی
• آشنایی با رفتار طیفی گیاه در شرایط مختلف.
• آشنایی با منحنی خط خاک.
• آشنایی با شاخص NDVI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص SAVI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص LAI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص EVI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص PVI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص NDWI در مطالعات آب
• آشنایی با شاخص NDMI در مطالعات رطوبت
• آشنایی با شاخص NDBI در مطالعات شهری
• آشنایی با شاخص NBR در مطالعات آتش سوزی
• آشنایی با شاخص Tasseled Cap برای تصاویر سری لندست.
• آشنایی با الگوریتم ها و شاخص های کاربردی در زمینه تنش های گیاهی و سلامت پوشش گیاهی در زمین های زراعی.
• آشنایی با روش تبدیل تجزیه مولفه های اصلی PCA
• آشنایی با روش تبدیل ICA
آشنایی با روش تبدیل MNF
• آشنایی با روش تبدیل PPI
• آشنایی با روش تبدیل MTMF در شناسایی کانی ها با استفاده از تصاویر ابرطیفی

23- تلفیق تصاویر ماهواره ای

• تلفیق تصاویر ماهواره ای بر اساس روش های:
• Gram-Shmidth
• PCA
• HSV
• Brovey Transform
• NNDifuse Pansharpening

24- طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

• آشنایی با روش های طبقه بندی نظارت شده
• آشنایی با روش های طبقه بندی نظارت نشده
• آشنایی با روش های طبقه بندی پارامتریک
• آشنایی با روش های طبقه بندی غیر پارامتریک
• آشنایی با روش های طبقه بندی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
• آشنایی با روش های طبقه بندی شئ گرا و پیکسل مبنا.
• آشنایی با روش های طبقه بندی بر اساس سیستم های خبره
• آشنایی با روش طبقه بندی داده های چندطیفی
• آشنایی با روش های طبقه بندی ابرطیفی
• روش طبقه بندی Parallelpiped
• روش طبقه بندی Minimum Distance
• روش طبقه بندی Mahalabious Distance
• روش طبقه بندی Maximum Likelihood
• روش طبقه بندی Binary Encoding
• روش طبقه بندی Spectral Angel Mappe
• روش طبقه بندی Neural Network
• روش طبقه بندی Support Vector Machine
• روش طبقه بندی Decision Tree
• روش طبقه بندی ISODATA
• روش طبقه بندی K-means
• روش طبقه بندی Object Oriented
• روش اعتبار سنجی نتایج طبقه بندی
• روش گویا سازی نتایج طبقه بندی

25- اعمال فیلترها

• آشنایی با مفهوم فرکانس در تصاویر ماهواره ای
• شناسایی فرکانس های بالا و فرکانس های پایین در تصاویر ماهواره ای
• آشنایی با فیلترهای مکانی و فیلترهای فرکانسی
• آشنایی با فضای مکانی و فضای فرکانسی در تصاویر ماهواره ای
• آشنایی با فیلترهای پایین گذر و انواع آن در تصاویر ماهواره ای.
• آشنایی با فیلترهای بالاگذر و انواع آن در تصاویر ماهواره ای.
• آشنایی با فیلترهای بافت در تصاویر ماهواره ای و کاربرد آنها

26- روش های آشکارسازی پدیده ها در تصاویر ماهواره ای

• آشنایی با ابزار Anomaly Detection
• آشنایی با ابزار Target Finding
• آشنایی با ابزار Target Detection
• آشنایی با روش تحلیل SMACC
• آشنایی با روش آشکارسازی زمانی و مکانی Spatiotemporal Analysis

27- روش آشکارسازی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره ای

• Change Detection Difference Map
• Change Detection Statistics
• Image Change Workflow
• Thematic Change Workflow

28- خروجی گرفتن از تصویر

• شبکه بندی و اضافه کردن سیستم مختصات به تصویر
• عنوان تصویر
• مقیاس تصویر
• معرفی سایر تنظیمات خروجی گرفتن

29- پردازش داده های LiDAR

• پردازش داده های ابرنقطه ای لایدار با استفاده از نرم افزار ENVI و استخراج پدیده های مختلف از آن

30- موقعیت عاضه ها بر روی گوگل ارث

• در این بخش موقعیت هر نقطه دلخواه از تصویر بر روی گوگل ارث نشان داده می شود

31- زبان برنامه نویسی ENVI/IDL

• آشنایی با زبان برنامه نویسی IDL
• آشنایی با زبان برنامه نویسی IDL/ENVI
• آشنایی باکدنویسی مقدماتی در IDL/ENVI
• آشنایی با ENVI API
• آشنایی با روش تابع نویسی و اعمال آن در Band Math
• فراخوانی تصاویر ماهواره ای
• نمایش آنها در صفحه نمایشگر
• کار با داده های رستری
• تعریف انواع حد آستانه ها و ماسک کردن تصویر بر اساس آن.
• اعمال انواع روش های بسط تصویر
• موزاییک کردن تصاویر ماهواره ای
• تلفیق تصاویر ماهواره ای
• تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای
• اعمال روش نرمال سازی رادیومتریکی
• پیاده سازی انواع شاخص¬های طیفی بر روی تصاویر ماهواره ای

32- نرم افزار ENVI در ArcGIS

• انجام تصحیحات رادیومتریکی و هندسی در ArcGIS
• دستور Convert Raster Format
• دستور Filter With Convolution
• دستور LiDAR to Raster
• دستور Extract Features With Ruleset
• دستور Auto Threshold Difference Raster
• دستور Calculate Image Difference
• دستور Calculate Thematic Change
• دستور Classification Raster to Vector
• دستور Classify with Training
• دستور Classify Without Training
• دستور Cleanup Classification Raster
• دستور Detect Anomalies
• دستور Intersect Raster
• دستور Threshold by Percebntage
• دستور Detect Anomalies with Thresholding
• دستور Detect Image Difference With Thresholding And Cleanup
• دستور Detect Thematic Change With Cleanup
• دستور Supervised Classification With Cleanup
• دستور Unsupervised Classification With Cleanup

33- مروری بر پروژه هایی که در  کلاس تدریس خواهد شد

• پروژه تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی
• پروژه آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی
• پروژه آشکارسازی تغیرات مخاطرات طبیعی
• پروژه کانی شناسی با استفاده از سنجش از دور
• پروژه تعیین عمق نسبی پهنه های آبی
• پروژه برآورد مساحت سطحی پهنه های آبی
• پروژه آشکارسازی تغییرات پهنه های آبی
• پروژه شناسایی و ارزیابی سلامت گیاه در کشاورزی
• پروژه شناسایی تنش¬های گیاهی در کشاورزی
• پروژه نقشه کشی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
• پروژه ارزیابی رشد فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر ماهواره ای.
• پروژه برآورد حرارت سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8

34- سوالات متداول در نرم افزار ENVI

• هنگام کار کردن با نرم افزار ENVI دانشجویان و پژوهشگران بعضا با مشکلاتی مواجه می شوند که در این بخش به توضیح آنها می پردازیم

مشخصات و ویژگی های دوره:
این دوره شامل 30 ساعت آموزش سنجش از دور در نرم افزار ENVI است که تقریبا همه مباحث رو پوشش داده و یک دوره فوق العاده کامل به حساب می آید.
این دوره شامل 7 جلسه 4 ساعته به علاوه 2 ساعت است که هر جلسه شامل مباحث گوناگونی می شود. دوستان در هر جلسه برگه خلاصه نکات و برگه تمارین را دریافت می کنند. برگه خلاصه نکات شامل خلاصه ای از آموزش همان جلسه را دربرمیگیرد و برگه تمرینات نیز شامل تمارینی است که برای بهتر شدن و مسلط تر شدن بر نرم افزار لازم است انجام دهند.

این دوره به 2 صورت برگزار می شود:
1- دوره حضوری:
در دوره حضوری دوستان ثبت نام کرده و به صورت حضوری در کلاس شرکت می کنند
2- دوره غیرحضوری
این دوره نیز همه مباحث دوره حضوری را دربرداشته و هیچ کمبودی نسبت به دوره حضوری ندارد. همه مباحث دوره حضوری ضبط شده و ویدئوهای آن برای دوستان ارسال می گردد.

Fehrest

فهرست کامل مطالبی که در این دوره آموزش خواهید دید Pack1

Pack2

Pack3

Pack4
هر پکیج برای :

1- دوره های حضوری شامل:

 • کلاس آموزش حضوری
 • برگه های خلاصه نکات
 • برگه های تمرینات هر جلسه

2- دوره های غیرحضوری شامل:

 • فیلم ضبط شده هر جلسه به همراه داده های تمرین و سایر ملحقات.
 • کیفیت پکیج های ارسالی عینا همانند تصاویری خواهد بود که در بالا مشاهده می کنید.

 

ویژگی های ممتاز این دوره چیست و چرا باید در آن شرکت کنید؟

 • کامل ترین دوره ای که در مورد نرم افزار ENVI قرار است برگزار شود
 • تدریس توسط نخبه سنجش از دور ایران امیرحسین احراری
 • مواردی برای اولین بار مطرح شده و آموزش داده می شود
 • به صورت هفتگی بوده و اثر یادگیری چند برابر خواهد شد
 • به همراه داده های تمرینی است و کاملا کاربردی خواهد بود
 • تضمین بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از دوره
 • مواردی که یاد خواهید گرفت چندین برابر قیمت دوره ارزش دارد
 • تفاوتی بین دوره های حضوری و غیرحضوری نخواهد بود و فیلم دوره حضوری عینا برای دوستان غیرحضوری ارسال خواهد شد.
 • پکیج هایی طراحی شده مکمل مباحث کلاس ارائه میشود.
 • جزوه آموزش نرم افزار و فایل آموزشی پاورپوینت کلاس نیز ارائه میشود.

در چه محیطی آموزش داده می شود؟
آموزش در محیط جدید نرم افزار ENVI می باشد.

همانطور که می دانید از نسخه 5 انوی محیطی جدید در آن معرفی شده که شباهت زیادی به محیط نرم افزار آرک جی آی اس دارد. در این محیط ابزارها در سمت راست نرم افزار قرار گرفته و با سرچ یا تایپ دستور موردنظر به سرعت به ابزار کار خود دسترسی خواهید داشت.

Envi

آشنایی با مدرس دوره: امیرحسین احراری

کسب رتبه اول مقطع کارشناسی رشته سنجش از دور دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران با معدل کل 18.10 .

 • پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران به عنوان استعداد درخشان.
 • انتخاب شدن به عنوان نخبه علمی از سوی بنیاد نخبگان ایران.
 • گذراندن دوره 30 ساعته سنجش از دور ابرطیفی پیشرفته تحت نظر دکتر دانیل سرا، محقق سنجش از دور ابرطیفی سازمان هوافضای آلمان، در دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران.
 • شرکت در کارگاه سنجش از دور پیشرفته، تحت نظر پروفسور مولدر از مرکز ITC هلند، در دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • گذراندن دوره ی آموزشی نرم افزارArcGIS10 مقدماتی و پیشرفته در دانشکده ی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و کسب نمره ی 100 .
 • تدریس سه دوره کلاس آموزش نرم افزار   ArcGIS10 (مقدماتی-پیشرفته) برای اولین بار در انجمن علمی سنجش از دور دانشکده ی جغرافیا ، دانشگاه تهران
 • و موارد دیگری که میتوانید رزومه را از لینک زیر دریافت کنید
دریافت رزومه مدرس دوره

 

قیمت دوره چقدر است و چرا گران نیست؟

قیمت برای دوره های حضوری و غیرحضوری متفاوت است:

دوره های حضوری: 370 هزار تومان شامل 10 جلسه آموزش 4 ساعته جمعا 40 ساعت آموزش

دوره های غیرحضوری: 330 هزار تومان شامل 7 عدد دی وی دی 40 ساعت

کاربران میتوانند با پرداخت 370 هزار تومان مهارت ها و دانشی کسب کنند که برای انجام پروژه های دانشگاهی مناسب و برای کار در سنجش از دور ایدئال است. شما میتوانید قابلیت هایی پیدا کنید که امکان انجام پروژه های چند میلیون تومانی در سنجش از دور را برای شما فراهم میشود. حضور در این کلاس میتواند بازدهی بسیار بیشتری از قیمت پرداخت شده در بلند مدت برای شما داشته باشد. 

تدریس در این کلاس به صورتی است که شما میتوانید به عنوان یک دوره تربیت متخصص سنجش از دور آن را ببینید. بعد از پایان این کلاس با مهارت هایی که کسب کردید به راحتی میتوانید نیاز های علمی مراکز تحقیقاتی سنجش از دور و شرکت های فعال در این زمینه را پاسخ دهید و به عنوان یک متخصص سنجش از دور مشغول به کار شوید.

قیمت دوره را اگر با یک لباس یا شلوار مقایسه کنید عملا یک شلوار معمولی قیمت یک سوم این دوره را خواهد داشت و علاوه بر آن تخصص جدیدی که کسب خواهید کرد می تواند توانایی های شما را افزایش داده و بتوانید درآمدهای خیلی خیلی خوبی کسب کنید.

و یک نهار یا شام را درنظر بگیرید و چرا شام یا نهار. ویزیت دکتر و آزمایش هایی که ممکن است برای بیمار بنویسید گاهی رقمی چند برابر این آموزش ها خواهد داشت که ناچاریم علی رغم میل خود این هزینه ها را متقبل شده و پرداخت کنیم.
پس قیمت دوره در مقایسه با خیلی از مواد دیگر گران نیست.

این دوره شامل گارانتی بازگشت وجه در صورت عدم رضایت است

در صورت اینکه از دوره راضی نبودید می توانید تا پایان جلسه چهارم  نارضایتی خود را اعلام کرده و هزینه خود را پس بگیرید.

هر سوالی در مورد دوره و موارد مرتبط با آن داشتید در انتهای همین صفحه سوال خود را مطرح کرده و در اولین فرصت به آن پاسخ خواهیم داد

تلفن تماس: 09393358242

جهت ثبت نام نهایی بر روی دکمه مورد نظر خود در زیر کلیک کنید

ثبت نام دوره حضوری ثبت نام دوره غیرحضوری

 

 

336 دیدگاه

 • باسلام؛
  ضمن عرض ادب و قدردانی بابت زحمات مجموعه؛
  از این آگهی بسیار خرسندم و علاقه مند به ثبت نام در دوره های غیر حضوری(باتوجه به اینکه بندرعباس دانشجو و ساکن میباشم). پیشنهادم برای قسط بندی هزینه پرداختی در عوض عودت کامل وجه در ورت عدم رضایت میباشد. بدین صورت که مبلغ جلسه اول از متقاضی اخذ و در صورت تمایل متقاضی به ادامه ی دوره مابقی یکجا و درغیر اینصورت امکان لغو (بدون دریافت هزینه ی جلسه اول) را داشته باشد. نکته دوم در مورد ارسال پکیج میباشد که نحوه یپست و رنج زمان پیش بینی شده را نیز اعلام بفرماید و حتما کد رهیگیری مرسوله پستی را به شماره تلفن متقاضی ارسال کنید. دوستتون دارم انشالا موفق باشید.

  • با سلام

   مطمئن باشید که از دوره راضی خواهید بود اما چنانچه راضی نبودید میتوانید هزینه خود را پس بگیرید. این دوره توسط یکی از متخصصین مطرح سنجش از دور آقای احراری تدریس می شود و با توجه به سابقه و تسلط ایشان و تدریس فوق العاده ای که دارند حتما راضی خواهید بود.
   ارسال پکیج ها نیز ابداری هر هفته و به مدت 5 هفته خواهد بود و هر پکیج شامل 6 ساعت آموزش می باشد.

 • سلام و احترامات تقدیم:
  من در افغانستان زنده گی میکنم و نمیتوانم که به شکل حضوری در کلاس اشتراک نمایم آیا شما در کابل- افغانستان کدام نمایندگی دارید و یا میتوانید که بسته دوره های غیرحضوری را برایم بفرستید و حساب را از طریق بانک برای شما ارسال نمایم. تشکر

  • با سلام
   در افغانستان نمایندگی نداریم اما برای دوستانی که در افغانستان هستند محصولات رو پست میکنیم. مشکلی نیست.

 • با سلام
  آیا پس از پایان دوره گواهینامه معتبر صادر میشه؟
  اگه گواهینامه داره. بر چه اساسی به شرکت کنندگان گواهینامه داده میشه؟ همه شرکت کنندگان گواهینامه می گیرند یا آزمون داره؟

  • با عرض سلام

   سعی میشه آزمونی در انتهای دوره از شرکت کنندگان گرفته بشه که میزان یادگیریشون سنجیده بشه. همچنین از طرف سایت نیز گواهی به شرکت کنندگان اهدا میشه.

 • سلام و عرض ادب
  آیا این دوره از محصولی تحت عنوان ( آموزش ویدئویی نرم افزار سنجش از دور Envi از مقدماتی تا پیشرفته) کامل تر می باشد؟

  • سلام خدمت شما
   بله این دوره بسیار کامل می باشد و بسیاری از نکات آن برای اولین بار آموزش داده می شود.
   میتوانید به کتابچه لیست موضوعات در بالای همین صفحه رجوع کنید.

 • با سلام. شروع این دوره ها به صورت حضوری از کی هست؟ و آیا در تهران برگزار می شود؟ با تشکر

  • سلام. شروع دوره های به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
   بله در تهران برگزار می شود و مکان آن به زودی مشخص میشود.

 • سوال:
  در مورد خطواره ها و تهیه نقشه زمین شناسی یکپارچه از تصاویر ماهواره ای چیز تو این آموزش استاد بزرگکه خوندم آیا وجود دارد؟
  لفا پاسخ رو به ایمیل بفرتسید. ممنون.

  • با سلام
   در ارتباط با کاربردهای زمین شناسی لازم است عرض کنم که 2 موضوع با عناوین تطلبق سنجی طیفی و همچنین شاخص های کانی شناسی سنجنده ASTER تدریس خواهد شد.

   با احترام ، امیرحسین احراری

 • ایا در پایان کلاسها پکیج این دوره قابل خریداری هستش؟ چون شرایط حضور در کلاس برام امکان پذیر نیست

  • بله در پایان کلاس میتونید پکیج رو به صورت کامل تهیه کنید.
   دوره غیرحضوری مختص دوستانی است که شرایط حضور در کلاس را ندارند.

 • سلام
  خسته نباشید لطفا ساعت و روزهای برگزاری کلاسها را بفرمایید و اگر امکان داشته باشد روزهای پنج شنبه یا جمعه برگزار بشه که بتوانیم در کلاس شرکت نمایم ممنون میشم
  با تشکر

 • سلام
  در مورد اموزشهای مذکور بنده چند سئوال داشتم
  1- در نرم افزار ان وی و در قسمت mapping methods ما چند روش شناسایی و بارز سازی عوارض زمینی داریم ایا ممکن است در این موارد همراه با توضیحات این روشها را نیز انجام پذیرد، خصوصا اینکه بعضی از انها در شناسایی التراسیونها و انومالیهای معدنی بسیار کاربرد دارد.
  2- در صورت انتخاب دوره بصورت غیر حضوری ایا امکان سئوال و جواب با مدرس دوره فراهم است یا خیر؟

  • با سلام و خسته نباشید
   بله درست میفرمایید. امکانت کار با Mapping Method بسیار کاربردی هست. اما نکته ای که وجود داره این هست که ما بدنبال این هستیم تا در یک بازه زمانی محدود سنجش از دور را بصورت جامع برای کاربران تدریس کنیم. بر همین اساس از مباحث این چنینی دو عنوان یعنی تطابق سنجی طیفی و همچنین شاخص های کانی شناسی برای سنجنده ASTER رو در نظر گرفتیم. اما با این حال در صورتی که امکان اضافه کردن سرفصل جدید با توجه به زمان برای ما امکان پذیر شد حتما نظر شما را در تعیین سرفصل ها لحاظ خواهیم نمود و پس از آن اطلاع رسانی میگردد.

   در ارتباط با پرسش و پاسخ هم مشکلی نیست در خدمت شما خواهیم بود.

   با سپاس از نکات موثری که فرمودید. با احترام
   امیرحسین احراری

 • با سلام؛
  محل برگزاری با توجه اینکه اکثر افراد غیربومی می باشند بسیار ضروری است. ضمناً این دوره چند روز طول می کشد.

  • بله هیچ تفاوتی با هم ندارند. مزیت دوره حضوری این است که می توانید از مدرس سوال بپرسید.
   عینا فیلم دوره حضوری برای دوستان غیرحضوری ارسال می شود.

 • سلام
  لطفا اگر امکان دارد کلاسها را در روزهای پنج شنبه و جمعه تشکیل دهید تا کسانیکه در شهرستان هستند بتوانند در کلاسها حضور داشته باشند
  با تشکر

 • با سلام. بنده در تهران به دوره حضوری انوی نیاز دارم. چنانچه این دوره ها برگزار میشود راجب زمان برگزاری اطلاع رسانی کنید

 • سلام من دانشجوی سنجش از دور هستم برام مقدور نیست که هزینه کلاس رو یه جا پرداخت کنم امکان داره که قسطی پرداخت کنم لطفا جواب بدین

  • هزینه دوره غیرحضوری 250 تومان میشه که در سه قسط قابل پرداخته.
   قسط های اول و دوم 100 تومان و قسط سوم 50 تومان به علاوه هزینه های پستی که جداگانه محاسبه میشود.

 • با سلام
  خسته نباشید
  آیا امکان پرداخت در دو یا چند قسط وجود دارد یا نه؟چون ما در شهرستان زندگی میکنیم واینکه به صورت غیرحضوری میشه این دوره رو با شما داشته باشیم وهزینه برای من یکم پرداختش سخت هست!!!
  لطفا در صورت امکان قسط بندی ، خبر رو به ایمیلم بفرستید…چطور وچگونگی پرداخت؟!!
  ممنون از شما عزیزان

  • با سلام. همانطور که در نظرات بالاتر پاسخ داده شده شما می توانید در سه قسط مبلغ را پرداخت نمایید. به طوریکه در قسط اول و دوم 100 تومان و در قسط سوم 50 تومان میپردازید. هزینه های ارسال نیز جداگانه محاسبه می شوند.

 • ببخشید سوال میپرسم
  یعنی موقع رسید پستی 100تومن + هزینه پست پرداخت بشه ؟ یا الان در سایت امکان پرداخت اینجور خدماتی فراهم شده؟

  • شما ابتدا قسط اول رو به شماره حساب یا شماره کارت واریز میکنید و سپس پکیج براتون ارسال میشه.
   از طریق سایت اگر بخواهید پرداخت کنید باید کل مبلغ پرداخت بشه.

 • سلام. خسته نباشید. ببخشید میخواستم بپرسم که اگه بخواهیم به صورت قسطی مبلغ دوره را بپردازیم چطوری باید اقدام کنیم و طی چند قسط و چند ماهه است؟ آخه ما دانشجو هستیم و یکم مشکل مالی داریم. ممنون میشم کمی به فکر ما دانشجویان باشید. خدا اجرتان دهد.

  • با سلام
   اگر بخواهید به صورت قسطی پرداخت کنید سه قسط میشود. هر قسط 100 تومن برای دوره های حضوری و برای دوره های غیرحضوری دو قسط 100 تومان و یک قسط 80 تومان.
   شما هزینه ها را به شماره حساب واریز میکنید.
   برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 09393358242 تماس بگیرید.

 • باسلام؛
  ممنون بابت اطلاع رسانی. فقط بفرمایید در این آموزش پروژه محوری اساس کار میباشد یا خیر؟ پیشنها بنده بدین صورت است که شما یک پروژه تعریف و در قالب انجام پروژه مواردی که نام بردید را آموزش بدین. مثلا پروژه ی شناسایی کانون های ریزگرد یا … و همچنین در کنار آن چندین عنوان مناسب و به روز برای علاقه مندان به مقاله نویسی و کسانی که دنبال تصویب طرح میباشند مطرح نمایید. مطمئن باشید در این صورت استقبال چشمگیرتری از دوره های آموزشی خواهد شد. موفق باشید. ممنون میشم رسیدگی کنید و جواب بدین.

 • سلام
  ببخشید این دوره به درد بچه های منابع طبیعی هم میخوره؟ مثلا با یادگیری آن توانایی انجام چه پروژه هایی را پیدا میکنیم؟ لطف کنید جواب بدین

  • سلام
   این دوره به درد همه کسانی که به نحوی با سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای سروکار دارند میخوره. دوره خیلی جامعی هست و با اتمام دوره می تونید بخش زیادی از نیازهاتون رو برطرف کنید

 • با سلام
  برای ثبت نام نهایی در این دوره با احتساب ارسال توسط پست، مبلغ نهایی در سایت درج شده برای ما که میخواهیم غیر حضوری باشه واینکه پول دوره رو قسطی پرداخت کنیم .شماره حساب یا شماره کارتی رو معرفی کنید تا واریز کنیم
  منتظر خوابتون هستم

  • سلام
   شما میتونید به شماره کارت 6221061060874056 به نام احمد نجفی هزینه را واریز کنید.
   قبل از واریز با شماره 09393358242 تماس گرفته و هماهنگی کنید
   با تشکر

 • لطفا جواب این پیام رو هم بدین

  بهزاد می‌گه:
  شهریور ۳, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۷ ق.ظ

  باسلام؛
  ممنون بابت اطلاع رسانی. فقط بفرمایید در این آموزش پروژه محوری اساس کار میباشد یا خیر؟ پیشنها بنده بدین صورت است که شما یک پروژه تعریف و در قالب انجام پروژه مواردی که نام بردید را آموزش بدین. مثلا پروژه ی شناسایی کانون های ریزگرد یا … و همچنین در کنار آن چندین عنوان مناسب و به روز برای علاقه مندان به مقاله نویسی و کسانی که دنبال تصویب طرح میباشند مطرح نمایید. مطمئن باشید در این صورت استقبال چشمگیرتری از دوره های آموزشی خواهد شد. موفق باشید. ممنون میشم رسیدگی کنید و جواب بدین.

  • با سلام
   در این دوره آموزشی هدف ما این هست که علم سنجش از دور را بصورت جامع تدریس کنیم تا از این طریق کاربران بتونن بصورت جامع با مباحث و سرفصل های مقدماتی تا پیشرفته در سنجش از دور آشنایی پیدا کنن. نکته ای که شما فرمودید کاملا درست هست اما بهتر هست که چنین مباحثی در قالب یک کارگاه 5 ساعته برگزار بشه.

 • سلام
  به دورسنجی خیلی علاقه دارم و رشتم مهندسی معدن هست. پروژه کارشناسیم رو هم در همین مورد قراره ارائه بدم.
  به نظرم قیمت دورتون نسبت به بقیه دوره های GIS و ENVI که دیدم مناسبه. از نظر مکانی هم برای من خیلی مناسبه.
  تنها مشکلم لپ تاپه. فکر نمیکنم بتونم لپ تاپ مناسبی بخرم یا از کسی قرض بگیرم. به نظرتون راه حلی وجود داره؟
  حداقل CPU مورد نیاز برای کار با ENVI چند GHz باید باشه؟
  اصلا هنوز فرصت ثبت نام برای کلاس حضوری باقی مونده یا ظرفیت تکمیل شده؟
  ممنون

  • با سلام
   در مکانی که کلاس برگزار میشه سیستم موجوده و میتونید از سیستم رومیزی استفاده کنید
   ثبت نامتون رو میتونید در سایت تکمیل کنید

 • با سلام
  بنده قضد شرکت در کلاس را دارم. دو سوال از خدمتتان داشتم:
  1- ایا فیلم های ضبط شده می توانند دقیقا انچه که در کلاس گفته می شود را پوشش دهند؟ ایا فیلمیرداری از کلاس بضورت کامل و با کیفیت انجام می شود؟
  2- برای ثبت نام بصوزت قسطی به چه صورت باید اقدام کرد؟
  با تشکر

  • سلام خدمت شما
   فیلم های ضبط شده دقیقا همان کلاس حضوری است که استاد در کلاس تدریس می کنند و هیچ کمبودی نسبت به دوره حضوری ندارد. اگر در دوره حضوری نیز شرکت کنید می توانید پکیج دوره غیرحضوری را نیز تهیه نمایید.
   برای پرداخت قسطی باید مبلغ را به شماره کارت واریز کرده و سپس اطلاع دهید.

 • سلام
  من برای کلاس ثبت نام کردم و هزینه رو هم پرداخت کردم, ولی امروز ایمیلی برام اومد که بسته تصحیحات رادیومتریک و هندسی رو در صورت نهایی کردن ثبت نامم میتونم دریافت کنم.
  میخوام بدونم بالاخره ثبت نام من نهایی شده یا باید هنوز ثبت نام رو تکمیل کنم؟

 • سلام. خسته نباشید. شرمنده چندتا سوال داشتم. اول اینکه ببخشید این بسته ای که فرمودین رایگان در اختیارمون قرار میگیره یا باید بازم پولی بابتش بپردازیم؟ و دیگر اینکه پول این دوره را تا کی فرصت داریم بریزیم به حساب و اگه قسطی باشه هر قسط چند روز یکبار یا چند ماه یکبار باید پرداخت بشه؟ ممنون میشم اگه جواب بدبن.

  • سلام
   اگر ثبت نام خود را تا روز چهارشنبه 10 شهریور تکمیل کنید بسته تصحیحات هندسی و رادیومتریک به صورت رایگان به شما داده میشود.
   هزینه دوره هر چه زودتر واریز بشه بهتر است چون احتمال دارد ظرفیت کلاس تکمیل شود.
   برای پرداخت قسطی در قسمت بالاتر توضیح داده شده است.

 • سلام
  در مورد استخراج خطواره ها از تصاویر ماهواره ای مطلبی گنجانده نشده است. آیا آموزش داده می شود؟

  • با سلام
   اگر منظور شما شناسایی و استخراج پدیده های خطی در تصاویر ماهواره ای است باید عرض شود که در میاحث مربوط به فیلترهای بالاگذر در تصاویر این موضوع اشاره خواهد شد.
   موفق باشید

 • سلام
  بنده در قسمت اموزش غیر حضوری شرکت نمودم و هزینه انرا نیز پرداخت کردم . خواهشمند است در زمان تحویل دی وی دی های اموزشی یک
  فاکتور بنام سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد به اینجانب تحویل نمایید.
  با تشکر

 • سلام
  برای دوره غیر حضوری هم بسته تصحیحات رادیومتریک و هندسی به صورت رایگان داده می شود یا نه ؟
  چون تو ایمیل فقط گفتین برای دوره حضوری این بسته به صورت رایگان داده میشود

   • به نظر من یه خورده بی انصافی هست … ما که 1000 کیلومتر با تهران فاصله داریم ..نمیتونیم حضوری بیاییم …تازه غیر حضوری که مخارجش واسه شما کمتر میشه که….من غیر حضوری ثبت نام کردم و کل پول هم از طریق سایت به صورت یک جا پرداخت کردم …. لطفا این بسته را به کسانی که غیر حضوری هم هستند بدهید ممنون میشیم

 • سلام
  شما عنوان نمودید بسته تصحیحات اتمسفریک و هندسی برای دوره های حضوری رایگان است، در صورتیکه اختلاف قیمت دوره حضوری با
  غیر حضوری حدود 20 هزار تومان است. ثانیا شما بابت اخذ جا برای برگزاری کلاسها احتمالا هزینه هایی را پرداخت خواهید نمود ، درصورتیکه
  برای دوره غیر حضوری هزینه ای در بر ندارد.
  در مجموع فکر میکنم کار شما غیر منصفانه است. اگر مشگل شما 20هزار تومان الباقی است ، بفرمایید تا ان نیز پرداخت شود.
  با تشکر

 • با سلام و احترام
  بنده تو کلاس های حضوری تون شرکت کردم و رسید تکمیل خرید هم برام ارسال شد.باتوجه به اینکه از شهرستان میام و باید بلیط رزرو کنم.آیا کلاس هاتون تو موعد مقرر 15 شهریور تشکیل می شن.با تشکر

 • با سلام خدمت سروران عزیز
  میخواستم بگم خیلی خوب است که از همین اقای مهندس احراری بخواهید که اموزش پردازش تصاویر راداری را نیز جز برنامه اینده اش قرار دهد.
  خصوصا اینکه در داخل کشور تعداد افراد اندکی با اینگونه تصاویر و کار با ان اشنایی دارند.
  با تشکر فراوان

  • من هم با نفر قبلی موافقم.
   حتی اگر در حد چند دقیقه یه توضیح اجمالی در مورد ویژگی های تصاویر رادار و انواع product هایی که ازش میگیرن و نرم افزار های مربوطه باشه هم خیلی کمک میکنه.

   • با سلام خدمت دوستان محترم

    ممنون از نقطه نظرات سازنده شما. حتما سعی بنده در این هست که اگر مطالب مناسب و کاربردی در ارتباط با داده های راداری بدست آوردم در این کلاس برای شما توضیح بدهم.

    با احترام

 • با سلام و سپاس فراوان بابت تلاش شما جهت گسترش علم سنجش از دور
  آیا هنوز فرصت برای ثبت نام در دوره غیرحضوری و دریافت هدیه(تصحیحات رادیومتریک) می باشد؟
  اگر هزینه قسطی پرداخت شود خریدار مشمول هدیه خواهد شد؟

 • با سلام خدمت شما بزرگواران و فعالان عرسه علم سنجش از دور. ببخشید من وقت نکردم هنوز ثبت نامم را در دوره غیر حضوری نهایی کنم. میخواستم ببینم هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟ و آیا بسته رایگان به ما هم تعلق میگیره یا اینکه باید پول بدیم بابتش؟ ممنون میشم جواب بدین.

 • سلام. وقتتون بخیر. خسته نباشید. ببخشید من میخواستم قسط اول را به حسابتون بریزم. باید چکار کنم؟ شماره حساب دارین که اقدام کنم؟ بسته را کی میفرستین واسم بزرگوار؟ چون خیلی بهش نیاز دارم. ممنون.

  • با سلام
   قسط اول رو به شماره کارت زیر واریز کرده و سپس اطلاع دهید
   6221061060874056 به نام احمد نجفی
   پکیج اول اوایل هفته آینده ارسال خواهد شد.

 • با سلام
  من دوره غیر حضوری را ثبت نام کرده ام.
  لطفا در صورت امکان فاکتور هزینه پرداختی را به نام خودم به همراه اولین پکیج ارسال فرمایید.

  با تشکر
  دکتر محمد معظمی