نجمه مظفری پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
رشته ژئوانفورماتیک، دانشگاه تارتو، کشور استونی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

آغاز فروش ویژه نخستین کتاب آموزش سامانه گوگل ارث انجین - تا 10 خردادلطفا کلیک کنید
+ +