برچسب -ساخت انیمیشن گیف به صورت Timelaps از تصاویر ماهواره ای

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +