نوشته‌ها

image004

کاربرد سنجش از دور و تکنیک های پردازش تصویر در بررسی فضای سبز شهری

/
بدون شک رشد شهري يك پديده مهم جهاني مي باشد كه تحت تأثير عوامل محيطي، انساني، اقتصادي و سياسي روي مي دهد. اين رشد با تغييرات كاربري هاي اراضي شهري همراه است كه از مهمترين آن ها تغييرات فضاي سبز است...