کتاب لاتین

کتاب کاربردهای اسکن لیزر هوایی (لیدار) در جنگلداری

نوشته شده توسط احمد نجفی

تحقیق در استفاده از لیدار برای کاربردهای جنگلداری در اواسط 1970 شروع شد. استفاده از اسکن لیزر هوایی جهت تامین داده ها برای تحقیقات و کاربردهای عملی در مدیریت اکوسیستم های جنگلی از اواسط 1990 به سرعت رشد کرد و تعداد پژوهش ها در این زمینه زیاد شد. هدف این کتاب جمع آوری اطلاعات پراکنده مرتبط با موضوع اسکن لیزر هوایی در علوم جنگل است تا کمبودهایی که در این زمینه وجود داشت را بپوشاند و این کتاب اولین و جامع ترین کتابی است که به طور مفصل به کاربرد و استفاده های این تکنولوژی جدید در علوم جنگل پرداخته است که به عنوان یکی از امیدبخش ترین تکنولوژی های سنجش از دور برای تامین داده های مورد نیاز و موثر در محدوده وسیعی از رشته های مرتبط با اکوسیستم های جنگلی است.

Lidar1

دو شیوه اساسی برای استفاده از اسکن لیزر هوایی برای کاربردهای جنگلداری ارائه شده است:

روشی بر اساس یک محدوده نسبتا وسیع که خصوصیات توده و منابع جنگلی را بررسی می کند و روش تک درختی که با استفاده از آن میتوان خصوصیات تک درختان را مورد بررسی قرار داد.

این کتاب از 3 بخش مهم شامل:

  • شناخت و متدولوژی
  • کاربرد در منابع جنگلی
  • کاربردهای اکولوژیکی

تشکیل شده که هر بخش به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.

کتاب موردنظر در 460 صفحه به صورت مصور و رنگی از سوی انتشارات Springer در سال 2014 منتشر شده است.

برای دانلود این کتاب ارزشمند بر روی لینک زیر کلیک کنید:

Lidar

دانلود کتاب کاربردهای اسکن لیزر هوایی در جنگلداری

دیدگاهتان را بنویسید