محصولات دانلودی

کتابچه معرفی نرم افزار ENVI

نوشته شده توسط احمد نجفی

در این جزوه آموزشی نرم افزار ENVI به همراه قابلیت ها و امکانات آن به صورت جامع معرفی شده است.

Envi book

 

   

دیدگاهتان را بنویسید

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +