محصولات دانلودی

برآورد تراکم تاج پوشش، ارتفاع درختان و آشکارسازی جنگل زدایی با استفاده از Google Earth Engine

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
 • آموزش تخصصی کاربرد تصاویر ماهواره ای در تولید نقشه های کاربردی در مطالعات جنگل ها با استفاده از Google Earth Engine. منتشر شد!
 • آیا با روش جداسازی جنگل ها از سایر پوشش های گیاهی آشنایی دارید؟
 • آیا میدانید استخراج ارتفاع درختان در جنگل ها با استفاده از چه داده هایی انجام می شود؟
 • آیا میدانید با استفاده از چه داده هایی میتوان تراکم تاج پوشش درختان را برآورد کرد؟
 • آیا میدانید آشکارسازی تغییرات در جنگ ها چگونه انجام می شود؟
 • پاسخ تمامی این سوالات در این محصول آموزشی داده شده است. 

مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت : ۴۹۹۰۰ تومان
 • مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • موضوع : سنجش از دور جنگل ها
 • مخاطب : علاقه مندان به مطالعه جنگل ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine

عناوین آموزشی

 • روش تعیین منطقه مورد مطالعه با استفاده از لایه وکتوری در Google Earth Engine
 • روش جداسازی جنگل از غیرجنگل با استفاده از داده های راداری ALOS/PALSAR در Google Earth Engine
 • روش تعیین ارتفاع درختان با استفاده از داده های فضابرد لایدار در Google Earth Engine
 • روش تعیین تراکم تاج پوشش درختان جنگلی با استفاده از داده های لندست در Google Earth Engine
 • روش برآورد جنگل زدایی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست در Google Earth Engine

در این محصول آموزشی شما یادمیگیرید:

 • که چگونه منطقه مورد مطالعه خود را با استفاده از یک شیپ فایل در Google Earth Engine تعیین کنید. 
 • که چگونه تصاویر ماهواره ای را در Google Earth Engine  موزاییک کنید. 
 • که چگونه تصاویر فراخوانی شده را بر اساس شیپ فایل ورودی در Google Earth Engine برش بزنید. 
 • که چگونه مناطق جنگی را از مناطق غیر جنگلی در Google Earth Engine جداکنید.
 • که چگونه ارتفاع درختان جنگلی در Google Earth Engine  را برآورد کنید. 
 • که چگونه تراکم تاج پوشش درختان جنگلی در Google Earth Engine  را برآورد کنید. 
 • که چگونه درختان از بین رفته و مناطق درختکاری شده را در Google Earth Engine شناسایی کنید. 

اگر هدف شما مطالعه جنگل ها است، این محصول آموزشی بهترین پیشنهاد کاربردی برای شما خواهد بود.


۴ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید