lidar

ویدئوی چگونگی کارکرد لیدار (Lidar) در سنجش از دور – زبان اصلی

در این ویدئو به نحوه کارکرد سیستم لیدار در سنجش از دور پرداخته شده است.

در ادامه این ویدئو را مشاهده کنید:

lidar

 

 

پاسخ دهید