اخبار

همایش علوم جغرافیایی ایران

نوشته شده توسط احمد نجفی

برای مشاهده محورهای همایش و کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید


محورهاي همايش
1- اقلیم و تغییرات اقلیم در توسعه متوازن

2- ساخت‌های سیاسی فضا و توسعه از منظر جغرافیای سیاسی

3- توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده

4- پایداری سیستم های روستایی

5- آمایش سرزمین

6- کاربرد علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار

7- ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه‌ریزی محیطی

8- مخاطرات محیطی و کاهش آسیب پذیری

9- توسعه پایدار گردشگری

10-جغرافیا: دفاع و امنیت

برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنید.

سایت همایش: http://icgs.ut.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید