اخبار

همایش علوم جغرافیایی ایران

نوشته شده توسط احمد نجفی

برای مشاهده محورهای همایش و کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید


محورهای همایش
۱- اقلیم و تغییرات اقلیم در توسعه متوازن

۲- ساخت‌های سیاسی فضا و توسعه از منظر جغرافیای سیاسی

۳- توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده

۴- پایداری سیستم های روستایی

۵- آمایش سرزمین

۶- کاربرد علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار

۷- ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه‌ریزی محیطی

۸- مخاطرات محیطی و کاهش آسیب پذیری

۹- توسعه پایدار گردشگری

۱۰-جغرافیا: دفاع و امنیت

برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنید.

سایت همایش: http://icgs.ut.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید