نرم افزار

معرفی Land Change Modeler در TerrSet

احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی

در ادامه ی معرفی ابزارهای نرم افزار TerrSet امروز به معرفی LCM در این نرم افزار میپردازیم.

تغییر پوشش زمین یکی از بزرگترین اثرات انسان ها بر روی زمین است. مدلساز تغییرات پوشش زمین، اطلاعات و داده های مربوط به پوشش تاریخی زمین را برای ارزیابی، مدل سازی و پیش بینی تغییرات پوشش زمین آنالیز میکند.

اجزای اصلی Land Change modeler شامل:

  • آنالیز تغییر پوشش
  • مدل سازی پتانسیل تغییر
  • پیش بینی تغییر
  • آنالیز REED

modeler

آنالیز تغییر پوشش

میتوانید به آسانی دو لایه پوشش زمین مربوط به زمان های متفاوت را بر روی هم بگذارید و به سرعت گراف و نقشه های تغییرات زمین راتولید کنید که میتواند شامل افزایش و کاهش ها، تغییر خالص و ثبات یا عدم ثبات عوامل دخیل در هر تغییر را شامل شود.

مدل سازی پتانسیل تغییر

مدل سازی پتانسیل زمین برای تجربه تغییرات خاص همانند ( جنگل زدایی برای توسعه کشاورزی) در قلب این اکستنشن گذاشته شده است. با استفاده از لایه های زمانی متفاوت در کنار متغیرهای دیگری چون مجاورت به جاده، نوع خاک و شیب ها. LCM از ابزارهای مدل سازی تجربی برای ایجاد ارتباط بین آنها استفاده میکند.

مدل سازی تغییرات مجموعه ای از ابزارهایی است که اجازه می دهد یک گروه به مجموعه ای از زیر مدل ها برای بررسی قدرت بالقوه متغیرهای توضیحی انتقال پیدا کند. متغییرها می توانند به صورت استاتیک (در طول زمان تغییر ناپذیر) یا دینامیک (محرک های تابع زمان) به مدل اضافه شوند. هنگامیکه متغییرهای مدل انتخاب شدند، هر انتقال با استفاده از رگرسیون لجستیک یا شبکه عصب مصنوعی چندلایه، مدل سازی می شود. نتیجه در هریک ازموارد یک نقشه پتانسیل برای هر انتقال است که بیان کننده ی زمان خاصی برای تغییر است.

IconSet4-03

پیش بینی تغییر

با استفاده از مدل های پتانسیل تغییر بعنوان پایه، LCM از زنجیره مارکوف برای تعیین کمیت مورد انتظار  برای تغییر و مدل تخصیص زمین برای تعیین سناریو در تاریخ معین شده استفاده میکند.

در ارزیابی تاثیر تغییرات برای پایداری زیست محیطی، طیف گسترده ای از ابزارها فراهم شده است که عبارتند از:

  • تغییرات در وضعیت زیستگاه و آنالیز شکاف بوسیله ی مقایسه با نقشه ی وضعیت حفاظت
  • الگوی پوشش زمین و تجزیه تحلیل روند تغییر
  •  ارزیابی تنوع زیستی
  • مدل سازی توزیع گونه ها
  • محدوده پالایش پلی گن بر اساس نقشه های اطمینان با استفاده از آنالیز خوشه ای از آنالیز متغییرهای محیطی

آنالیز REED

REED که مخفف کاهش انتشارات ناشی از جنگل زدایی و تخریب جنگل است، استراتژی کاهش تغییر آب و هواست که به کشورهای در حال توسعه، مشوق هایی برای کاهش انتشار کربن جنگل ها میدهد. مساله حیاتی برای توسعه REED قابلیت مدل سازی تغییر پوشش زمین در غیاب مداخله میباشد. LCM ابزاری ایده آل برای این هدف است و ابزارهای دیگری نیز برای تعیین کمیت حد تغییرات ذخیره کربن میدهد که شامل گازهای گلخانه ای و دیگر محل های مرتبط نشت گازهای گلخانه ای را درنظر میگیرد. ابزارهای مرتبط با REED در LCM متدولوژی صندوق BioCarbon بانک جهانی را استفاده میکند.

اگرچه این اکستنشن بسیار پرکاربرد است اما هنوز مطالعه های ناچیزی با این ابزار در ایران انجام شده است.

منتظر معرفی قسمت های دیگر این نرم افزار باشید.

Telegram-channel

   

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: همه محصولات پستی که از تاریخ 27 اسفند ثبت می شوند بعد از 15 فروردین ارسال خواهند شد
+ +