Idrisi-selva1

معرفی کتاب: آموزش تصویری نرم افزار ایدریسی سلوا

سلام دوستان

در این پست به معرفی کتاب جدیدی که توسط دکتر صالح آرخی و خانم محدثه اصفهانی نوشته شده می پردازیم.

این کتاب به تازگی توسط انتشارات دانشگاه گرگان در ۳۳۶ صفحه به صورت مصور چاپ شده و نرم افزار Idrisi Selva را به طور کامل معرفی می نماید.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده:

ماهواره های متعددی به فضا پرتاپ شده و در مدار قرار گرفته اند. به همراه این ماهواره ها سنجنده های گوناگونی نیز فعال شده، به اخذ داده از سطح زمین مشغول گشته اند. در زمینه های علمی نیز سنجش از دور بیکار نبوده و با گسترش این فناوری در سطح کشورهای دنیا بر تعداد محققینی که بر روی الگوریتم های پردازش و آنالیز تصاویر کار می کنند، افزوده شده است. به همراه پیشرفت های علمی و سخت افزاری، نرم افزارهای پردازش تصاویر نیز با سرعت بیش از حد انتظار رشد کرده و به گونه ای موثر کارایی خود را نشان داده اند. به صورتی که امروزه سنجش از دور سنتی (آنالوگ) کم کم به محاق فراموشی سپرده می شود و حتی تفسیر بصری نیز با بهره گیری از ابزارهای نرم افزاری به صورت رقومی انجام می پذیرد.

Idrisi-selva1

در بخش دیگری از مقدمه درباره نرم افزار ایدریسی آمده:

نرم افزار ایدریسی از ابتدا برای حل مشکلات سنجش از دوری، جغرافیایی، منابع طبیعی، محیط زیستی و کشاورزی پا به عرصه وجود گذاشته است. علاوه برآن، یک گروه پژوهشی قوی در دانشگاه کلارک به طور دائم مشغول بررسی نظریه ها و روش های نو و وارد نمودن آن ها در نرم افزار هستند. گواه آن رشد و بالندگی این نرم افزار در طی دو دهه اخیر می باشد. دخالت متخصصان یاد شده، باعث شده است که نرم افزار ایدریسی چیزی بیش از مجموعه ای نامنظم و غیرمرتبط از روش ها و رویه های قدیمی و جدید سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی باشد. در نتیجه، لزوم تدوین یک کتاب برای آموزش نرم افزار ایدریسی در سطح کشور، برای محققین در رشته های مربوطه، امری ضروری بوده است. به همین دلیل است که نویسندگان این کتاب، به تالیف و آموزش این نرم افزار به زبانی ساده و گویا پرداخته اند. در واقع این کتاب به آموزش تصویری نرم افزار ایدریسی پرداخته است. بنابراین دانشجویان و علاقه مندان به یادگیری این نرم افزار می توانند از این کتاب به سادگی استفاده نمایند.
مولفین سعی نموده اند تا پاسخ بسیاری از سوالات علاقه مندان و متقاضیان این نرم افزار را در این کتاب به صورت ساده و روان بیان نمایند. برخورداری از نعمت انتقادهای علمی و تخصصی خوانندگان موجب سپاس پدیدآورندگان این کتاب خواهد بود.

کتاب آموزش تصویری نرم افزار ایدریسی سلوا در ۱۰ فصل نوشته شده و فهرست مطالب در زیر آورده شده است:

 • فصل اول: مفاهیم و اصول سنجش از دور
  کلیات سنجش از دور
  تاریخچه سنجش از دور
  مراحل سنجش از دور
  تامین منبع انرژی
  طیف الکترومغناطیس
  اثر اتمسفر بر انرژی الکترومغناطیس
  پخش اتمسفری
  جذب اتمسفری
  عبور یا پنجره اتمسفری
  دریافت و انعکاس انرژی توسط زمین
  منحنی رفتار طیفی
  ثبت انرژی بوسیله سنجنده و ارسال اطلاعات و آنالیز
  اجزای اصلی ماهواره ها
  انواع تفکیک در تصاویر ماهواره ای
  معرفی تصاویر ماهواره لندست

 

 • فصل دوم: معرفی مقدماتی نرم افزار ایدریسی
  مقدمه
  تاریخچه و پیشینه نرم افزار ایدریسی
  نام نرم افزار IDRISI
  ویژگی های کلیدی IDRISI
  معرفی نرم افزار IDRISI Selva

 

 • فصل سوم: آشنایی با نرم افزار ایدریسی
  معرفی پنجره ایدریسی
  معرفی منوی اصلی
  معرفی آیکون های نوار ابزار ایدریسی

 

 • فصل چهارم: فایل (FILE)جستجوگر در ایدریسی(Idrisi Explorer)
  ساخت لایه(فایل) گروهی در ایدریسی(Raster Group)
  ایجاد لایه گروهی (Collection Editor)
  تبدیل فرمت های متفاوت به ایدریسی و برعکس آن (Import & Export)
  تبدیل فرمت انوی (ENVI) به IDRISI و برعکس
  تبدیل فرمت ASCII به IDRISI
  تبدیل فرمت JPGبه IDRISI
  تبدیل فایل ایدریسی (IDRISI File Conversion (16/32

 

 • فصل پنجم: نمایش دادن لایه ها (DISPLAY)
  نمایش دادن لایه ها (DISPLAY)
  معرفی پنجره ترکیب کننده (COMPOSER)
  ساختن هرم (PYRAMID)
  پرواز بر فراز تصویر یا منطقه (Fly Through)
  تفکیک باندهای ترکیبی (SEPARATE)
  نمایش هیستوگرام (Histogram Display)
 • فصل ششم: تحلیل های جی آی اس (GIS ANALYSIS)
  بخش اول: تحلیل های GIS در ایدریسی
  ریکلاس (RECLASS) یا طبقه بندی مجدد ارزش پیکسل ها
  ویرایش (EDIT)
  BREAKOUT
  محاسبه مساحت (AREA)
  محاسبه محیط (PERIM)
  محاسبه تراکم (CRATIO)
  عملگرهای ریاضی
  رویهم گذاری لایه ها (OVERLAY)
  اسکالر(SCALAR) یا اعمال یک عدد ثابت در یک تصویر
  عمل تبدیل (TRANSFORM)
  محاسبه گر تصویر(Image Calculator)
  ایجاد فاصله های یکنواخت (DISTANCE)
  تعیین حریم (BUFFER)
  مکان یابی پیکسل ها (PIXEL LOCATION)
  EXTRACT
  الگو(PATTERN)
  گرفتن رگرسیون (REGRESS)
  نمونه گرفتن (SAMPLE)
  استانداردسازی تصویر (STANDARD)
  بخش دوم: آشکارسازی تغییرات (Change Detection) در ایدریسی
  آشکارسازی تغییرات
  روش تفاضل تصاویر (Image Differencing)
  روش نسبت گیری تصاویر (Image Ratio)
  روش آنالیز بردار تغییرات (CVA)
  کالیبره کردن تصاویر (CALIBRATE)
  بخش سوم: ساخت لایه های وکتوری و مباحث مدل رقومی ارتفاع
  رقومی سازی در ایدریسی(DIGITIZE)
  ایجاد جدول توصیفی برای لایه وکتوری( IDRISI Database Workshop)
  تبدیل فرمت shape.file به ایدریسی
  ساخت مدل ارتفاعی (TIN، DEM)
  بریدن مرز برای داده رستری  (DEM)
  ساخت DEM از طریق درون یابی
  تبدیل خط به نقطه  (LINTOPNT)
  تهیه نقشه شیب  (Slope)، جهت (Aspect) و سایه روشن  (Hillshade)
  درون یابی داده نقطه ای (INTERPOL)
  تحلیل های توپوگرافیکی در یک حوضه
  ایجاد نقشه منحنی های تراز (CONTOUR)
  Toposhape
  حذف چاله و چوله  (PIT REMOVAL)
  محاسبه روان آب  (RUNOFF)
  محاسبه جهت جریان آب (FLOW)
  استخراج ها زیرحوضه ها  (WATERSHED)
 • فصل هفتم: تبدیل فرمت و ورود داده ها (Convert & Data Entry)
  تبدیل فرمت نوع داده های رستری یا وکتوری در ایدریسی
  تغییر و تبدیل سیستم مختصات (PROJECT)
  ساخت سیستم مختصات UTM
  بریدن مرز (WINDOW)
  تغییر اندازه پیکسل (EXPAND)
  CONTRACT
  چرخش تصویر(TRANSPOSE)
 • فصل هشتم: پردازش های تصاویر ماهواره ای (Image Processing)
  بخش اول: پیش پردازشهای تصاویر ماهواره ای
  موزائیک تصاویر(MOSAIC)
  الحاق فایل های رستری و وکتوری (CONCAT)
  حذف خط افتادگی (DESTRIPE)
  نور دریافتی توسط سنجنده (RADIANCE)
  بارزسازی تصاویر (ENHANCEMENT)
  بسط تصویر (STERETCH)
  ایجاد ترکیب رنگی (COMPOSITE)
  فیلترگذاری (FILTER)
  تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA)
  پراش (SCATTER)
  COLSPACE
  محاسبه درجه حرارت (THERMAL)
  شاخص های پوشش گیاهی (Vegetation Indices)
  تبدیل تسلدکپ (KT)
  بخش دوم: پردازش تصاویر ماهواره ای:تهیه نمونه های تعلیمی و انواع تهیه نمونه های تعلیمی برای طبقه بندی(Training Sites for Classification)
  ایجاد امضای طیفی (نشان طیفی) (MAKESIG)
  خالص سازی امضای طیفی (PURIFY)
  مقایسه امضاهای(نشان های) طیفی(SIGCOMP)
  آنالیز مولفه متعارفی (CANCOMP)
  طبقه بندی و تحلیل تصویر
  طبقه بندی حداقل فاصله از میانگین
  طبقه بندی حداکثر احتمال
  طبقه بندی خوشه ای (CLUSTER)
  طبقه بندی شبکه عصبی
  روش شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP)
  روش شبکه عصبی مصنوعی کوهونن (SOM)
  روش شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی (RBFNN)
  روش شبکه عصبی مصنوعی آرتمپ فازی(FUZZY ARTMAP).
  روش طبقه بندی درختی
  انواع طبقه¬بندی نرم
  بخش سوم: پس پردازش تصاویر ماهواره ای
  ارزیابی دقت
  قطع دادن دو تصویر(CROSSTAB)

 

 • فصل نهم: مدل سازی در ایدریسی(Modeling)
  مدل ساز تغییر زمین (Land Change Modeler)
  آنالیز تغییرات (Change Analysis)
  نقشه های تغییرات (Change Maps)
  روند مکانی تغییرات (Spatial Trend of Change)
  پیش بینی با روش مارکوف (MARKOV)
  پیش بینی با روش سلول خودکار- مارکوف (CA-MARKOV)
 • فصل دهم: تهیه راهنمای نقشه (Composition)
  تهیه راهنمای نقشه (Composition)
  فهرست منابع

قابل ذکر است که می توانید این کتاب را به قیمت ۲۰۰۰۰ تومان تهیه نمایید.

دوستان برای سفارش کتاب می توانند درخواست خود را به یکی از دو روش زیر مطرح نمایند:

 • بصورت تلفنی و تماس با شماره ۰۹۱۸۸۴۳۰۳۱۸ (دکتر آرخی)
 • ارتباط توسط ایمیل Arekhi1348@yahoo.com

 

پاسخ دهید