کتاب فارسی

معرفی دو کتاب کاربردی

نوشته شده توسط احمد نجفی

book1

توضیحات کتاب “فنون کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی”

این کتاب با هدف ارائه فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی و انتقال تجارب تحصیلی ، تحقیقی و کاری مولفان، به رشته تحریر درآمده است. در نگارش این کتاب، ارائه هدفمند مطالب در قالب پروژه های کاربردی و به صورت مرحله ای، با کاربرد نرم افزارهای  AutoCAD, Excel, ArcGISبه گونه ای صورت گرفته که انتقال تجربیات و دستیابی به نتیجه را سهل و آسان نموده است. در این کتاب با ارائه جداول و شکلهای مرتبط با هر مرحله، و نیز ارائه مطالب تکمیلی در قالب کادرهای مربوطه، تلاش شده تا  انتقال صحیح مفاهیم، درک فرآیندها و تطابق اطلاعات با سادگی بیشتری صورت گیرد.

 

دانلود بخش هایی از کتاب

book2

توضیحات کتاب “هواشناسی در آبخیزداری ”

این کتاب در راستای ارائه فنون کاربردی مرتبط با تعیین عوامل هواشناختیو محاسبات پهنه ای مورد نیاز در پروژه های آبخیزداری، آبیاری، عمران آب به رشته تحریر درآمده است. در نگارش این کتاب، ارائه هدفمند مطالب در قالب پروژه های کاربردی و به صورت مرحله ای، با کاربرد نرم افزارهای  SMADA, SPSS, Excel, ArcGISبه گونه ای صورت گرفته که دستیابی به نتیجه را سهل و آسان نموده است. در این کتاب با ارائه جداول و شکلهای مرتبط، تلاش شده تا انتقال مفاهیم و درک فرآیندها با سادگی بیشتری صورت گیرد.

دانلود یک بخش نمونه

دو کتاب بالا را میتوانید از نشر دانشگاهی کیان تهیه کنید:

دانلود یک بخش نمونه

   

دیدگاهتان را بنویسید

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +