محصولات دانلودی

محصول شناسایی آئروسل ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

محصول آموزشی کاربرد مادیس در شناسایی و پایش غبار

موارد آموزش داده شده در این محصول آموزشی عبارت اند از:

 • تشریح مفهوم عمق اپتیکی اتمسفری
 • معرفی فاکتورهای مورد نیاز برای شناسایی غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • روش برآورد غلطت آئروسل موجود در جو AOD
 • روش بر آورد سایز آئروسل های موجود در جو
 • روش های برآورد غلطت و سایز آئروسل ها بر فراز نواحی خشکی و آبی
 • معرفی ویژگی های سنجنده مادیس در ارتباط با شناسایی غبار
 • معرفی محصول MODIS AQUA and TERRA Aerosol Optical Depth
 • معرفی محصول MODIS AQUA and TERAA Deep Blue Aerosol Optical Depth
 • معرفی محصول MODIS Deep Blue Aerosol Angstrom Exponent
 • معرفی محصول MODIS Aerosol Optical Depth-3Km
 • معرفی محصول MODIS AQUA and TERRA Merged DT/DB Aerosol Optical Depth
 • معرفی محصول MODIS AQUA and TERRA Dark Target Aerosol Angstrom Exponent
 • روش دانلود انواع محصولات مادیس در ارتباط با پایش غبار
 • روش تصحیح محصولات مادیس در ارتباط با پایش غبار

زمان فیلم : ۵۵ دقیقه

حجم فایل : ۱۰۳ مگابایت

 

1


دیدگاهتان را بنویسید