محصولات دانلودی

محصول آموزش عمق سنجی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

نوشته شده توسط احمد نجفی

در این محصول آموزشی کاربر میتواند با روش های مختلف و امکانات نرم افزار ENVI در زمینه عمق سنجی آشنا شده و اطلاعات مختلفی را در این رابطه کسب نماید.

  • روش برآورد عمق نسبی با استفاده از داده های لندست 8
  • روش های مختلف برآورد عمق نسبی مبتنی بر Log Ratio
  • روش برآورد عمق نسبی بر اساس مولفه های اصلی PCA
  • روش برآورد عمق نسبی بر اساس مولفه های مستقل ICA
  • شناسایی آنومالی های عمقی در نتایج بدست آمده

مدت زمان تقریبی فیلم: 15 دقیقه

حجم فیلم: 44 مگابایت

1


دیدگاهتان را بنویسید