محصولات دانلودی

محصول آموزشی محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از زبان برنامه نویسی متلب (ماهواره لندست 8)

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

در این محصول آموزشی شیوه محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVI در زبان برنامه نویسی متلب آموزش داده شده است. موارد کد نویسی آموزش داده شده در این محصول آموزشی را در لیست زیر مشاهده نمایید:

 • فراخوانی تصاویر ماهواره ای با سیستم مختصات در زبان متلب
 • تعریف قالب ماتریسی برای خروجی های بدست آمده به منظور یکسان سازی هندسه های تصاویر و محصولات محاسبه شده مختلف
 • روش تصحیح رادیومتریکی تصاویر بازتابی به بازتاب متاثر از لایه های بالایی اتمسفر با استفاده از زبان متلب
 • روش تصحیح رادیومتریکی باند های حرارتی – محاسبه رادیانس با استفاده از زبان متلب
 • روش تصحیح رادیومتریکی باند های حرارتی – محاسبه دمای درخشندگی با استفاده از بان متلب
 • روش محاسبه بازتاب سطح زمین با استفاده از روش DOS با استفاده از زبان متلب
 • روش محاسبه شاخص NDVI با استفاده از زبان متلب
 • روش محاسبه شاخص PV با استفاده از زبان متلب
 • روش محاسبه گسیلمندی با استفاده از زبان متلب
 • روش محاسبه کسیلمندی تصحیح شده بر اساس شاخص های پوشش گیاهی با استفاده از زبان متلب
 • روش محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از زبان متلب
 • روش اعمال شروط برنامه نویسی بر روی تصاویر ماهواره ای با استفاده از if
 • روش ایجاد حلقه های کدنویسی تصاویر ماهوراره ای با استفاده از for
 • روش ذخیره سازی نتایج بدست آمده با حفظ مقادیر اصلی تصویر و بصورت زمین مرجع

زمان فیلم: 42 دقیقه

حجم فایل دانلودی : 57 مگابایت

 

1


دیدگاهتان را بنویسید