محصولات دانلودی

محصول آموزشی روش تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده های سنجنده مادیس و آشکار سازی تغییرات آن

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

در این محصول آموزشی ضمن آشنایی با محصول کاربری اراضی سنجنده مادیس، اطلاعات با ارزشی درارتباط با ویژگی های این نوع داده ارائه شده است. شما میتوانید با استفاده از این محصولات و نرم افزار ENVI  اطلاعات کاربردی و مفیدی را از تصاویر ماهوراه ای سنجنده مادیس استخراج کنید. مهم ترین ویژگی محصولات کاربری اراضی مادیس آن است که  بر اساس رهیافت ها و استانداردهای مختلف جهانی کلاس های کاربری اراضی را ارائه کرده است و بر همین اساس میتوان یک منطقه را از دیدهای کاربری اراضی متفاوتی مورد بررسی قرار داد.

مدرس: مهندس امیرحسین احراری

تخصص : سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای

مدت زمان فیلم آموزشی : ۱ ساعت

حجم فایل دانلودی : ۱۵۰ مگابایت

موارد آموزش داده شده در این محصول آموزشی عبارت اند از:

  • معرفی محصول کاربری اراضی سنجنده مادیس
  • تشریح ویژگی های محصول کاربری اراضی مادیس و انواع رهیافت های طبقه بندی آن
  • روش دانلود محصولات کاربری اراضی سنجنده مادیس
  • روش وارد کردن محصولات کاربری اراضی مادیس در نرم افزار ENVI
  • روش طبقه بندی محصولات کاربری اراضی و تولید نقشه از این محصولات
  • طبقه بندی درختی تصاویر ماهواره ای
  • آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم های From To
  • شیوه گویا سازی نتایج بدست آمده از آشکار سازی با استفاده از طبقه بندی درختی

 

1

 


   

دیدگاهتان را بنویسید