مجله ها

مجله گیتانما – شماره 30 – فروردین 94

نوشته شده توسط احمد نجفی

سلام

تصویر جلد شماره فروردین مجله گیتانما در ادامه آمده است.

این ماهنامه را می توانید با قیمت 15000 تومان از روزنامه فروشی ها و کتابفروشی های معتبر تهیه نمایید.

   

دیدگاهتان را بنویسید

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +