مجله ها

مجله گیتانما – شماره ۳۰ – فروردین ۹۴

نوشته شده توسط احمد نجفی

سلام

تصویر جلد شماره فروردین مجله گیتانما در ادامه آمده است.

این ماهنامه را می توانید با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان از روزنامه فروشی ها و کتابفروشی های معتبر تهیه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید