مطالب تخصصی

ماهواره لندست بهتر است یا سنتینل ؟ (مقایسه تحلیلی)

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط امیرحسین احراری

محققین و متخصصین طراح ماهواره های سری لندست امروزه به این نتیجه رسیده اند که ماهواره سنتینل 2 میتواند به عنوان یک مکمل کاربردی برای داده های ماهواره های سری لندست ، خصوصا لندست 8 استفاده شود. با این حال هرگز ماهواره سنتینل جایگزین ماهواره لندست نیست. ماهواره سنتینل 2 به عنوان یک تقویت کننده برای ماهواره لندست در نظر گرفته شده است و بسیاری از تجربیات بدست آمده از پردازش داده های ماهواره لندست به سنتینل 2 نیز منتقل شده است.

با وجود مکمل بودن داده های تولید شده از لندست و سنتینل، تفاوت هایی نیز در میان داده های آنها وجود دارد. به عنوان مثال تمامی باندهای این ماهواره در محدوه مرئی و مادون قرمز بازتابی با یکدیگر یکسان نیستند در عین حال، ماهواره سنتینل 2 نیز فاقد باند حرارتی است. با وجود چنین تفاوت هایی ، این دو نوع داده متفاوت در بسیاری از زمینه ها بصورت مکمل استفاده میشوند.

استفاده ترکیبی داده های لندست و سنتینل امکان مطالعه پدیده های سطح زمین با باندهای طول موج کوتاه متعدد و متنوعی را فراهم میکند. همچنین توان تفکیک زمانی این دو سنجنده (16 روز برای لندست و 5 روز برای سنتینل) امکان اخذ اطلاعات کاربردی و بهینه در بازه های زمانی کوتاهتر را میسر میسازد.

در حال حاضر داده های بدست امده از ماهواره سنتیل 2 از قدمت زمانی زیادی برخوردار نیستند و در کوتاه مدت مزیت های آنها چندان مشخص نشده، با این حال پیش بینی میشود که در سال 2020 با ارسال ماهواره لندست 9 استفاده ترکیبی داده های لندست و سنتینل بصورت جدی تر مورد توجه قرار بگیرد.

Image result for landsat and sentinel

در ادامه به نکاتی میپردازیم که در کاربرد ترکیبی داده های لندست و سنتنینل باید مورد توجه قرار بگیرد:

– داده های اندازه گیری شده لندست و سنتینل از لحاظ دقت رادیومتریکی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند.
– بیشترین ارتباط و همبستگی بین داده های لندست و سنتینل در مطالعات پوشش گیاهی و کاربری و پوشش اراضی است.
– استفاده ترکیبی داده های لندست و سنتینل افزایش توان تفکیک زمانی مطالعه مورد نظر را به همراه خواهد داشت.
– در برخی از کاربردها به هیچ عنوان نمیتوان از داده های سنتینل استفاده کرد. این کاربردها عموما شامل مواردی هستند که نیاز به استفاده از باندهای حرارتی طیف الکترومغناطیس دارند. مانند کاربرد هایی چون آتش فشان، تبخیر و تعرق، حرارت سطح زمین و ….. . همچنین ویژگی های مداری این ماهواره به گونه ای است که امکان مطالعه یخ کره و نواحی قطبی نیز با استفاده از آن امکان پذیر نیست.
– عدم وجود باندهای حرارتی در سنجنده سنتینل 2، باعث شده تا امکان حذف ابرها به شکل موثری امکان پذیر نباشد. بر همین اساس بهتر است تا از داده های این سنجنده تنها در موقعیت هایی استفاده شود که آسمان کاملا صاف و بدون ابر است.
– با وجود آنکه گفته میشود این دو ماهواره نسبت به یکدیگر مکمل هستند، اما لازم است تا حتما پیش از انجام هر پژوهشی (برای استفاده ترکیبی از آنها) مطالعات و تحقیقات کافی صورت بگیرد. مهم ترین مواردی که در استفاده ترکیبی داده های این دو سنجنده باید توجه شود عبارت اند از :

1) اختلاف دقیق طول موج های باندها،

2) اختلاف توان تفکیک مکانی داده های دو سنجنده و اجرای Resampling متناسب با آن.

3) اختلاف ساعت تصویر برداری دو سنجنده : ماهواره لندست به صورت تقریبی در ساعت 10 و ماهواره سنتینل در ساعت 11 صبح تصویر برداری میکند. اختلاف زمان تصویر برداری در این دو سنجنده، اختلاف زاویه تابش خورشیدی را نیز به همراه دارد.

4) اختلاف هندسی تصاویر لندست و سنتینل.

نتیجه گیری :
1) داده های لندست و سنتیل تنها مکمل یکدیگر هستند.
2) داده های لندست و سنتینل هرکز نمیتوانند جایگزین یکدیگر شوند.
3) داده های لندست و سنتینل برای استفاده ترکیبی باید به یک توان تفکیک مکانی واحد Resample شوند(ترجیحا 30 متر).
4) استفاده ترکیبی داده های لندست و سنتینل، توان تفکیک زمانی تصاویر مورد استفاده را بین 5 تا 8 روز ارتقا میدهد.
5) از لحاظ تاریخی داده های سنتینل برای بازه های زمانی طولانی مدت قابل استفاده نیستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

اگر تخصصی دارید و تمایل به تولید محصولات آموزشی و کسب درآمد دارید کلیک کنیدلطفا کلیک کنید
+ +