ویدئوهای آموزشی

فیلم کارگاه درون یابی زمین آماری با نرم افزار ArcGIS

نوشته شده توسط احمد نجفی

کارگاه درون یابی توسط مهندس بهروز خدابنده لو در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شده که هم اینک فیلم این کارگاه در ادامه قابل مشاهده است.


دیدگاهتان را بنویسید