محصولات دانلودی

طبقه بندی پوشش گیاهی زراعی و طبیعی با استفاده از DEM

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

جداسازی پوشش های گیاهی زراعی و طبیعی با استفاده از عامل ارتفاع

در صورتی که جداسازی پوشش های گیاهی طبیعی و زراعی از مشکلات شما در فرایند طبقه بندی است، حتما این آموزش را دانلود نمایید. 

آیا میدانید طبقه بندی شرط مبنای الگوریتم درختی در جداسازی پوشش ها با استفاده از داده های مختلف چگونه است؟

آیا میدانید DEM و تصویر NDVI چگونه میتوانند بصورت ترکیبی در فرایند طبقه بندی استفاده شوند؟

در این آموزش به سوالات مهمی در زمینه جداسازی پوشش گیاهی طبیعی و زراعی با استفاده از عامل ارتفاع پاسخ داده شده است.


مشخصات محصول آموزشی

  • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
  • مدرس : امیرحسین احراری 
  • نرم افزار مورد استفاده : ENVI
  • داده های تمرینی : ندارد

در این محصول آموزشی چه مواردی آموزش داده شده است؟

  • روش انجام تصحیحات رادیومتریکی ماهواره لندست ۸
  • روش انجام تصحیح اتمسفری ماهواره لندست ۸ 
  • روش محاسبه شاخص NDVI
  • روش منطبق کردن مدل DEM با تصویر NDVI
  • روش استفاده ترکیبی از DEM و NDVI در جداسازی پوشش های گیاهی طبیعی و زراعی
  • استفاده از الگوریتم طبقه بندی درختی برای ترکیب DEM و NDVI

دیدگاهتان را بنویسید