محصولات دانلودی

شناسایی و ارزیابی تغییرات مولکول ازن جو (O3) با استفاده از داده های ماهواره ای در Google Earth Engine

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
کاربردی ترین محصول آموزشی شناسایی و آشکارسازی تغییرات ازن جو با استفاده از تصاویر ماهواره ای منتشر شد!
آموزش روش استفاده از داده های روزانه مولکول ازن در جو زمین با استفاده از داده های ماهواره ای در Google Earth Engine.
آموزش پردازش سری زمانی داده های ازن جوی با استفاده از داده های ماهواره ای ترکیبی در Google Earth Engine.
محصولی کاربردی برای کسانی که علاقمند به کاربرد تصاویر ماهواره ای در مطالعات جو زمین هستند. 
اگر در زمینه اقلیم شناسی و محیط زیست فعالیت دارید استفاده از این آموزش بسیار توصیه میشود. 

مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • موضوع :‌ هواشناسی ماهواره ای 
 • مخاطب : علاقمندان به اقلیم شناسی و محیط زیست
 • نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine

عناوین آموزشی

 • معرفی داده های کاربردی برای برآورد ازن در اتمسفر زمین
 • روش فراخوانی تصاویر و داده های ازن جو ماهواره ای در Google Earth Engine
 • روش فراخونی تصاویر روزانه ازن جو در Google Earth Engine
 • روش تعیین بازه های زمانی برای فراخوانی تصاویر سری زمانی ازن جوی در Google Earth Engine
 • روش استخراج روند تغییرات روزانه ازن جو برای استان های مختلف ایران در بازه های چند ساله 
 • روش استخراج تصاویر ازن جوی حاصل از داده های ماهواره ای در Google Earth Engine
 • روش استفاده از داده های حاصل از Google Earth Engine در سایر نرم افزارهای سنجش از دوری

سری زمانی تغییرات ازن جو با استفاده از داده های ماهواره ای روزانه


مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • موضوع :‌ هواشناسی ماهواره ای 
 • مخاطب : علاقمندان به اقلیم شناسی و محیط زیست
 • نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine
   

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعیه مهم در مورد پکیج های ArcGISاطلاعات بیشتر ...
+ +