ویدئوهای آموزشی

شناسایی حوزه آبریز در ArcGIS با یک روش ساده

نوشته شده توسط احمد نجفی

این ویدئو که به زبان انگلیسی است روش ساده ای را برای شناسایی حوزه آبریز معرفی می کند.

این ویدئو را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید