اخبار

دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران

نوشته شده توسط احمد نجفی
زمان ارسال مقاله: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱  الی  1392/09/01  

تاریخ اعلام نتایج: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱  

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰  

تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۳۹۳  

          .زمان بازدید علمی از جنگل های مریوان ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش مراجعه فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید