اخبار

دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران

نوشته شده توسط احمد نجفی
زمان ارسال مقاله: 1392/07/01  الی  1392/09/01  

تاریخ اعلام نتایج: 1392/11/01  

آخرین مهلت ثبت نام: 1392/11/20  

تاریخ برگزاری همایش: 27 و 28 فروردین 1393  

          .زمان بازدید علمی از جنگل های مریوان 28 فروردین 1393 می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش مراجعه فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید