جهت ثبت نام نهایی بر روی دکمه مورد نظر خود در زیر کلیک کنید


بالاخره جامع ترین و حرفه ای ترین دوره آموزشی سنجش از دور با استفاده از نرم افزار ENVI در ایران کلید خورد.

از ویژگی های کلیدی و مهم این دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   • کاملترین دوره آموزشی در سطح کشور – با شرکت در این دوره به طور کامل بر سنجش از دور و نرم افزار ENVI تسلط پیدا می کنید
   • کاملترین آموزش نرم افزار ENVI
   • آموزش با آخرین نسخه نرم افزار (ENVI 5.3)
   • تدریس توسط نخبه سنجش از دور کشور، امیرحسین احراری
   • ۱۰ جلسه فوق العاده کاربردی
   • جزوه خلاصه نکات در هر جلسه
   • جزوه تمارین که در انتهای هر جلسه به شما داده خواهد شد و تمارینی را که برای شما درنظر گرفته شده انجام می دهید.
   • آموزش با فایل های تمرینی که هر جلسه به کاربران داده می شود
   • آموزش به صورت کاربردی و پروژه ای است نه به صورت منو به منوی نرم افزار
   • از سطوح مبتدی تا سطوح حرفه ای را دربر می گیرد

برای دانلود کاتالوگ کامل دوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

در این دوره چه مواردی را آموزش خواهید دید؟

۱- مبانی سنجش از دور:

    • منبع امواج الکترومغناطیس و کنش نور با پدیده ها
    • بازتاب طیفی اجسام
    • تاثیر جو بر امواج الکترومغناطیس و محدوده های پنجره های اتمسفری
    • انواع سنجنده ها
    • انواع قدرت تفکیک و برهم کنش آنها بر یکدیگر
    • معرفی ماهواره های لندست، آیکونوس، نوآ و سنجنده های مودیس و استر

۲- آموزش روش های دانلود تصاویر ماهواره ای

۳- نصب و معرفی محیط نرم افزار

۴- آشنایی کامل با متافایل لندست

۵- آماده سازی تصویر و خواندن اطلاعات و ذخیره سازی آن به فرمت های مختلف

۶- آشنایی با روش های ایجاد ترکیب باند های مختلف بصورت کمی و کیفی

۷- آشنایی با روش استخراج اطلاعات آماری از تصاویر ماهواره­ای و چگونگی تحلیل آنها

۸- همبستگی باندی و منطق ترکیب باندی

۹- ساختن مجموعه داده به روش های مختلف

۱۰- آشنایی با قابلیت های ROI

۱۱- برش تصاویر

    •  آشنایی با ماسک ها و چگونگی جدا کردن بخش­های مختلف تصویر
    •  چگونگی جداسازی ابر در تصاویر و ارزیابی اثر آن در خروجی ها

۱۲- تصحیحات هندسی تصاویر ماهواره­ای :

    • ۱) آشنایی با ویژگی­ها. مفاهیم هندسی تصاویر ماهواره ای
    • ۲) آشنای با انواع سیستم های مختصات و اثر آنها در تصاویر ماهواره ای مختلف
    • ۳) چگونگی انتخاب یک سیستم مختصات برای یک تصویر ماهواره ای
    • ۴) آشنایی با مفاهیم هدف تصاویر ماهواره ای و پیکسل ها به عنوان مهمترین مولفه تصویر
    • ۵) آشنایی با چگونگی یکسان سازی هندسی تصاویر ماهواره ای در قالب یک مجموعه داده
    • ۶) آشنایی با روش رجیستر کردن تصاویر ماهواره ای با تصویر مرجع
    • ۷) آشنایی با روش زمین مرجع کردن نقشه های کاغذی
    • ۸) آشنایی با روش تصحیح هندسی تصاویر سنجنده مادیس
    • ۹) آشنایی با روش تصحیح هندسی تصاویر ماهواره NOAA
    • ۱۰) آشنایی با روش تصحیح هندسی تصاویر ماهواره IKONOS
    • ۱۱) آشنایی با فرایند تصحیح هندسی ماهواره Sentinel-2

۱۳- تصحیحات رادیومتری تصاویر ماهواره­ای (تصاویر ماهواره لندست) :

    • چگونگی محاسبه بازتاب رسیده به سنجنده (ماهواره لندست و سنجنده هایپریون)
   • چگونگی محاسبه بازتاب رسیده به سنجنده (NOAA و ASTER)
    • چگونگی محاسبه انرژی رسیده به سنجنده (ماهواره لندست و سنجنده هایپریون)
    • چگونگی محاسبه انرژی رسیده به سنجنده (NOAA و ASTER)
    • چگونگی محاسبه درجه حرارت ظاهری در تصاویر ماهواره­ای (ماهواره لندست و مادیس)
    • چگونگی محاسبه گسیلمندی در تصاویر ماهواره­ای (ماهواره لندست)
    • چگونگی محاسبه درجه حرارت سطح زمین (ماهواره لندست)
    • چگونگی محاسبه آلبدو سطحی در تصاویر ماهواره­ای (ماهواره لندست)
    • آشنایی با عملکرد و کارایی MODIS Conversion Toolkit در پردازش داده های مادیس
    • چگونگی محاسبه حرارت سطح دریا (SST) برای داده های NOAA
    • چگونگی تحلیل رفتارهای طیفی پدیده های مختلف در تصاویر ماهواره ای و میزان اختلاف آنها با کتابخانه های طیفی و شرایط محیطی
    • چگونگی انجام تصحیحات اتمسفری در تصاویر ماهواره­ای (ماهواره لندست)
    • روش تصحیح اتمسفری FLAASH
    • روش تصحیح اتمسفری Quick Atmospheric Correction
    • روش تصحیح اتمسفری Dark Subtraction
    • روش تصحیح اتمسفری log Rsidual
    • روش تصحیح اتمسفری IAR
     • روش تصحیح اتمسفری EFFORT Polishing

۱۴- چگونگی انجام تلفیق تصاویر ماهواره ای (تصاویر ماهواره لندست و آیکونوس)

۱۵- توصیف روش های مختلف تلفیق تصاویر ماهواره ای و پیاده سازی آنها

۱۶- آموزش استفاده از روش­های بهبودسازی تصاویر ماهواره ­ای :

    • روش­ های خطی بهبود سازی
    • روش های غیر خطی بهبود سازی
    • آشنایی با روش های Decorrelation و Saturation

۱۷- آشنایی با روش­های طبقه ­بندی تصاویر ماهواره ­ای:

    • طبقه­ بندی پیکسل مبنا (نظارت شده و نظارت نشده)
    • روش maximum Likelihood
    • روش طبقه بندی Parallelpiped
    • روش طبقه­ بندی Minimum Distance
    • روش طبقه­ بندی Neural Network
    • روش طبقه­ بندی Support Vector Machine
    • روش طبقه­ بندی Mhalabious Distance
    • روش طبقه­ بندی Spectral Angle Mapper
    • روش طبقه ­بندی K-Means
    • روش طبقه ­بندی ISO-DATA
    • طبقه بندی درختی (Decision Tree)
    • طبقه ­بندی با استفاده از روش Density Slice
    • طبقه ­بندی شی­ گرا در نرم افزار ENVI
    • چگونگی اعتبار سنجی نتایج بدست آمده از طبقه­ بندی
    • انجام فرایند­های پس پردازش تصاویر ماهواره ای
    • ترکیب کلاس­ها و گویا سازی کلاس­های ایجاد شده

۱۸- چگونگی تبدیل تصاویر ماهواره ­ای :

    • تبدیل تجزیه مولفه های اصلی (PCA)
    • تبدیل Tasseled Cap
    • تبدیلات مبتنی بر شاخص های طیفی
    • آشایی با انواع شاخص های طیفی در زمینه شناسای گیاه، محدوده های شهری و همچنین آب در تصاویر ماهواره ای
    • آشنایی با چگونگی فرمول نویسی در Band Math
    • شاخص پوشش گیاهی نرمال شده NDVI
    • شاخص پوشش گیاهی نرمال شده بر اساس ویژکی خاک SAVI و چگونگی محاسبه فاکتور L
    • شاخص شناسایی شهر NDBI
   • شاخص شناسایی آب و رطوبت NDWI و NDMI
   • چگونگی محاسبه شاخص EVI

۱۹- کار یا داده­های مدل رقومی زمین و تولید محسولات مختلف مرتبط با آن:

    • شیب
    • جهت شیب
    • دامنه­ های محدب
    • دامنه های مقعر
   • سه بعدی سازی مدل های رقومی

۲۰- آشنایی با روش تطابق سنجی طیفی در تصاویر ماهواره­ ای: 

   • چگونگی محاسبه MNF در تصاویر ماهواره­ ای
   • چگونگی محاسبه شاخص PPI در تصاویر ماهواره­ا ی
   • فرایند چگونگی شناسایی توزیع پیکسل­ها در فضای چند بعدی
    • استخراج رفتار طیفی از فضای چندبعدی و تطابق آن با رفتار­های طیفی موجود در کتابخانه طیفی

۲۱- آشنایی با روش­های آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره ای :

   • روش­های آشکارسازی مبتنی بر تصاویر ماهواره­ ای طبقه­ بندی شده
     • روش­های آشکارسازی مبتنی بر اختلاف تصاویر و شاخص­ های طیفی

۲۲- آشنایی با کاربرد سنجش از دور در مطالعات آتش سوزی (تصاویر ماهواره لندست)

۲۳- آشنایی با شاخص­های طیفی مورد استفاده در زمینه کانی شناسی سنجنده ASTER

۲۴- آشنایی با روش تعیین عمق نسبی آب با استفاده از تصاویر ماهواره ای

و…

مشخصات و ویژگی های دوره:
این دوره شامل ۳۰ ساعت آموزش سنجش از دور در نرم افزار ENVI است که تقریبا همه مباحث رو پوشش داده و یک دوره فوق العاده کامل به حساب می آید.
این دوره شامل ۱۰ جلسه ۳ ساعته است که در هر جلسه شامل مباحث گوناگونی می شود. دوستان در هر جلسه برگه خلاصه نکات و برگه تمارین را دریافت می کنند. برگه خلاصه نکات شامل خلاصه ای از آموزش همان جلسه را دربرمیگیرد و برگه تمرینات نیز شامل تمارینی است که برای بهتر شدن و مسلط تر شدن بر نرم افزار لازم است انجام دهند.

این دوره به ۲ صورت برگزار می شود:
۱- دوره حضوری:
در دوره حضوری دوستان ثبت نام کرده و به صورت حضوری در کلاس شرکت می کنند
۲- دوره غیرحضوری
این دوره نیز همه مباحث دوره حضوری را دربرداشته و هیچ کمبودی نسبت به دوره حضوری ندارد. همه مباحث دوره حضوری ضبط شده و ویدئوهای آن برای دوستان ارسال می گردد. این ارسال به صورت هفتگی می باشد. به طوریکه ۵ بسته در طی ۵ هفته دریافت خواهند کرد.

قسمت هایی از این جزوه که به رنگ زرد مشخص شده اند مباحث جدیدی هستند که به این دوره (دوره دوم) اضافه شده اند.
Fehrest

هر پکیج برای دوره های حضوری و غیرحضوری شامل چیست؟

Pack1

Pack2

Pack3

Pack4

Pack5

هر پکیج برای :

۱- دوره های حضوری شامل:

 • کلاس آموزش حضوری
 • برگه های خلاصه نکات
 • برگه های تمرینات هر جلسه

۲- دوره های غیرحضوری شامل:

 • فیلم ضبط شده هر جلسه شامل ۱۰ جلسه که در مدت ۵ هفته هر هفته یکی ارسال می شود. یعنی دوستان غیرحضوری هر یکبار دو جلسه را با هم دریافت می کنند و مجموعا ۵ بسته پستی که هر بسته شامل دو جلسه فیلم است دریافت خواهند کرد. کیفیت پکیج های ارسالی عینا همانند تصاویری خواهد بود که در بالا مشاهده می کنید.
 • برگه های خلاصه نکات
 • برگه های تمرینات هر جلسه

ویژگی های ممتاز این دوره چیست و چرا باید در این دوره شرکت کنید؟

 • کامل ترین دوره ای که در مورد نرم افزار ENVI قرار است برگزار شود
 • تدریس توسط نخبه سنجش از دور ایران امیرحسین احراری
 • مواردی برای اولین بار مطرح شده و آموزش داده می شود
 • به صورت هفتگی بوده و اثر یادگیری چند برابر خواهد شد
 • به همراه داده های تمرینی است و کاملا کاربردی خواهد بود
 • تضمین بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از دوره
 • مواردی که یاد خواهید گرفت چندین برابر قیمت دوره ارزش دارد
 • تفاوتی بین دوره های حضوری و غیرحضوری نخواهد بود و فیلم دوره حضوری عینا برای دوستان غیرحضوری ارسال خواهد شد.

در چه محیطی آموزش داده می شود؟

آموزش در محیط جدید نرم افزار ENVI می باشد.

همانطور که می دانید از نسخه ۵ انوی محیطی جدید در آن معرفی شده که شباهت زیادی به محیط نرم افزار آرک جی آی اس دارد. در این محیط ابزارها در سمت راست نرم افزار قرار گرفته و با سرچ یا تایپ دستور موردنظر به سرعت به ابزار کار خود دسترسی خواهید داشت.

Envi

آشنایی با مدرس دوره: امیرحسین احراری

 • کسب رتبه اول مقطع کارشناسی رشته سنجش از دور دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران با معدل کل ۱۸٫۱۰ .
 • پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران به عنوان استعداد درخشان.
 • انتخاب شدن به عنوان نخبه علمی از سوی بنیاد نخبگان ایران.
 • گذراندن دوره ۳۰ ساعته سنجش از دور ابرطیفی پیشرفته تحت نظر دکتر دانیل سرا، محقق سنجش از دور ابرطیفی سازمان هوافضای آلمان، در دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران.
 • شرکت در کارگاه سنجش از دور پیشرفته، تحت نظر پروفسور مولدر از مرکز ITC هلند، در دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • گذراندن دوره ی آموزشی نرم افزارArcGIS10 مقدماتی و پیشرفته در دانشکده ی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و کسب نمره ی ۱۰۰ .
 • تدریس سه دوره کلاس آموزش نرم افزار   ArcGIS10 (مقدماتی-پیشرفته) برای اولین بار در انجمن علمی سنجش از دور دانشکده ی جغرافیا ، دانشگاه تهران
 • و موارد دیگری که میتوانید رزومه را از لینک زیر دریافت کنید

قیمت دوره چقدر است و چرا گران نیست؟

قیمت برای دوره های حضوری و غیرحضوری متفاوت است:

دوره های حضوری: ۳۰۰ هزار تومان شامل ۱۰ جلسه آموزش ۳ ساعته جمعا ۳۰ ساعت آموزش، جزوه تمرینات و جزوه خلاصه هر جلسه

دوره های غیرحضوری: ۲۵۰ هزار تومان شامل ویدئوی ۱۰ جلسه آموزش ۳ ساعته جمعا ۳۰ ساعت، جزوه تمرینات و جزوه خلاصه هر جلسه

قیمت دوره را اگر با یک لباس یا شلوار مقایسه کنید عملا یک شلوار معمولی قیمت یک سوم این دوره را خواهد داشت و علاوه بر آن تخصص جدیدی که کسب خواهید کرد می تواند توانایی های شما را افزایش داده و بتوانید درآمدهای خیلی خیلی خوبی کسب کنید.

و یک نهار یا شام را درنظر بگیرید و چرا شام یا نهار. ویزیت دکتر و آزمایش هایی که ممکن است برای بیمار بنویسید گاهی رقمی چند برابر این آموزش ها خواهد داشت که ناچاریم علی رغم میل خود این هزینه ها را متقبل شده و پرداخت کنیم.

پس قیمت دوره در مقایسه با خیلی از مواد دیگر گران نیست.

این دوره شامل گارانتی بازگشت وجه در صورت عدم رضایت است

در صورت اینکه از دوره راضی نبودید می توانید تا پایان جلسه چهارم  نارضایتی خود را اعلام کرده و هزینه خود را پس بگیرید.

آدرس و برنامه زمانی

زمان برگزاری کلاس:
پنجشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۷
جلسه اول: پنج شنبه ۴ آذرماه
مکان برگزاری: تهران- خیابان آزادی به سمت میدان آزادی- نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف- پلاک ۴۴۶- طبقه سوم – واحد ۶
دسترسی از طریق مترو: ایستگاه متروی دکتر حبیب الله
دسترسی از طریق اتوبوس های بی آر تی: ایستگاه دانشگاه صنعتی شریف

سوالات

هر سوالی در مورد دوره و موارد مرتبط با آن داشتید در انتهای همین صفحه سوال خود را مطرح کرده و در اولین فرصت به آن پاسخ خواهیم داد

تلفن تماس: ۰۹۳۹۳۳۵۸۲۴۲

ثبت نام نهایی

جهت ثبت نام نهایی بر روی دکمه مورد نظر خود در زیر کلیک کنید


126 پاسخ به “ثبت نام دوره آموزشی استاد بزرگ سنجش از دور و نرم افزار ENVI – دوره دوم”

 1. احمد می‌گه:

  سلام
  کلاس ها کجا برگزار میشه؟

 2. بهزاد عادلی می‌گه:

  باسلام؛
  ضمن عرض ادب و قدردانی بابت زحمات مجموعه؛
  از این آگهی بسیار خرسندم و علاقه مند به ثبت نام در دوره های غیر حضوری(باتوجه به اینکه بندرعباس دانشجو و ساکن میباشم). پیشنهادم برای قسط بندی هزینه پرداختی در عوض عودت کامل وجه در ورت عدم رضایت میباشد. بدین صورت که مبلغ جلسه اول از متقاضی اخذ و در صورت تمایل متقاضی به ادامه ی دوره مابقی یکجا و درغیر اینصورت امکان لغو (بدون دریافت هزینه ی جلسه اول) را داشته باشد. نکته دوم در مورد ارسال پکیج میباشد که نحوه یپست و رنج زمان پیش بینی شده را نیز اعلام بفرماید و حتما کد رهیگیری مرسوله پستی را به شماره تلفن متقاضی ارسال کنید. دوستتون دارم انشالا موفق باشید.

  • محمد می‌گه:

   با سلام

   مطمئن باشید که از دوره راضی خواهید بود اما چنانچه راضی نبودید میتوانید هزینه خود را پس بگیرید. این دوره توسط یکی از متخصصین مطرح سنجش از دور آقای احراری تدریس می شود و با توجه به سابقه و تسلط ایشان و تدریس فوق العاده ای که دارند حتما راضی خواهید بود.
   ارسال پکیج ها نیز ابداری هر هفته و به مدت ۵ هفته خواهد بود و هر پکیج شامل ۶ ساعت آموزش می باشد.

 3. محمد شریف می‌گه:

  سلام و احترامات تقدیم:
  من در افغانستان زنده گی میکنم و نمیتوانم که به شکل حضوری در کلاس اشتراک نمایم آیا شما در کابل- افغانستان کدام نمایندگی دارید و یا میتوانید که بسته دوره های غیرحضوری را برایم بفرستید و حساب را از طریق بانک برای شما ارسال نمایم. تشکر

 4. rose می‌گه:

  با سلام
  آیا پس از پایان دوره گواهینامه معتبر صادر میشه؟
  اگه گواهینامه داره. بر چه اساسی به شرکت کنندگان گواهینامه داده میشه؟ همه شرکت کنندگان گواهینامه می گیرند یا آزمون داره؟

  • محمد می‌گه:

   با عرض سلام

   سعی میشه آزمونی در انتهای دوره از شرکت کنندگان گرفته بشه که میزان یادگیریشون سنجیده بشه. همچنین از طرف سایت نیز گواهی به شرکت کنندگان اهدا میشه.

 5. saeed می‌گه:

  سلام و عرض ادب
  آیا این دوره از محصولی تحت عنوان ( آموزش ویدئویی نرم افزار سنجش از دور Envi از مقدماتی تا پیشرفته) کامل تر می باشد؟

  • محمد می‌گه:

   سلام خدمت شما
   بله این دوره بسیار کامل می باشد و بسیاری از نکات آن برای اولین بار آموزش داده می شود.
   میتوانید به کتابچه لیست موضوعات در بالای همین صفحه رجوع کنید.

 6. علی می‌گه:

  با سلام. شروع این دوره ها به صورت حضوری از کی هست؟ و آیا در تهران برگزار می شود؟ با تشکر

 7. اسماعیل می‌گه:

  سوال:
  در مورد خطواره ها و تهیه نقشه زمین شناسی یکپارچه از تصاویر ماهواره ای چیز تو این آموزش استاد بزرگکه خوندم آیا وجود دارد؟
  لفا پاسخ رو به ایمیل بفرتسید. ممنون.

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام
   در ارتباط با کاربردهای زمین شناسی لازم است عرض کنم که ۲ موضوع با عناوین تطلبق سنجی طیفی و همچنین شاخص های کانی شناسی سنجنده ASTER تدریس خواهد شد.

   با احترام ، امیرحسین احراری

 8. ابوالفضل طاهرخانی می‌گه:

  ایا در پایان کلاسها پکیج این دوره قابل خریداری هستش؟ چون شرایط حضور در کلاس برام امکان پذیر نیست

 9. حسن می‌گه:

  سلام
  خسته نباشید لطفا ساعت و روزهای برگزاری کلاسها را بفرمایید و اگر امکان داشته باشد روزهای پنج شنبه یا جمعه برگزار بشه که بتوانیم در کلاس شرکت نمایم ممنون میشم
  با تشکر

 10. یداله خوشبازان می‌گه:

  سلام
  در مورد اموزشهای مذکور بنده چند سئوال داشتم
  ۱- در نرم افزار ان وی و در قسمت mapping methods ما چند روش شناسایی و بارز سازی عوارض زمینی داریم ایا ممکن است در این موارد همراه با توضیحات این روشها را نیز انجام پذیرد، خصوصا اینکه بعضی از انها در شناسایی التراسیونها و انومالیهای معدنی بسیار کاربرد دارد.
  ۲- در صورت انتخاب دوره بصورت غیر حضوری ایا امکان سئوال و جواب با مدرس دوره فراهم است یا خیر؟

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام و خسته نباشید
   بله درست میفرمایید. امکانت کار با Mapping Method بسیار کاربردی هست. اما نکته ای که وجود داره این هست که ما بدنبال این هستیم تا در یک بازه زمانی محدود سنجش از دور را بصورت جامع برای کاربران تدریس کنیم. بر همین اساس از مباحث این چنینی دو عنوان یعنی تطابق سنجی طیفی و همچنین شاخص های کانی شناسی برای سنجنده ASTER رو در نظر گرفتیم. اما با این حال در صورتی که امکان اضافه کردن سرفصل جدید با توجه به زمان برای ما امکان پذیر شد حتما نظر شما را در تعیین سرفصل ها لحاظ خواهیم نمود و پس از آن اطلاع رسانی میگردد.

   در ارتباط با پرسش و پاسخ هم مشکلی نیست در خدمت شما خواهیم بود.

   با سپاس از نکات موثری که فرمودید. با احترام
   امیرحسین احراری

 11. محمودیان می‌گه:

  با سلام؛
  محل برگزاری با توجه اینکه اکثر افراد غیربومی می باشند بسیار ضروری است. ضمناً این دوره چند روز طول می کشد.

 12. محمودیان می‌گه:

  باسلام؛
  دوره ی آرک جی آی اس هم برگزار می کنی؟

 13. محمودیان می‌گه:

  با سلام؛
  دوره ی غیرحضوری هم مانند دوره ی حضوری کارایی داره؟

  • محمد می‌گه:

   بله هیچ تفاوتی با هم ندارند. مزیت دوره حضوری این است که می توانید از مدرس سوال بپرسید.
   عینا فیلم دوره حضوری برای دوستان غیرحضوری ارسال می شود.

 14. حسین می‌گه:

  سلام
  لطفا اگر امکان دارد کلاسها را در روزهای پنج شنبه و جمعه تشکیل دهید تا کسانیکه در شهرستان هستند بتوانند در کلاسها حضور داشته باشند
  با تشکر

 15. حسن خانی می‌گه:

  با سلام. بنده در تهران به دوره حضوری انوی نیاز دارم. چنانچه این دوره ها برگزار میشود راجب زمان برگزاری اطلاع رسانی کنید

 16. زینب می‌گه:

  سلام من دانشجوی سنجش از دور هستم برام مقدور نیست که هزینه کلاس رو یه جا پرداخت کنم امکان داره که قسطی پرداخت کنم لطفا جواب بدین

 17. زینب می‌گه:

  مرسی هر قسط چقده

 18. زینب می‌گه:

  جسارتا هر قسط چقده و چطوری باید پرداخت کنیم لطفا جواب بدین

  • محمد می‌گه:

   هزینه دوره غیرحضوری ۲۵۰ تومان میشه که در سه قسط قابل پرداخته.
   قسط های اول و دوم ۱۰۰ تومان و قسط سوم ۵۰ تومان به علاوه هزینه های پستی که جداگانه محاسبه میشود.

 19. مهدی می‌گه:

  با سلام
  خسته نباشید
  آیا امکان پرداخت در دو یا چند قسط وجود دارد یا نه؟چون ما در شهرستان زندگی میکنیم واینکه به صورت غیرحضوری میشه این دوره رو با شما داشته باشیم وهزینه برای من یکم پرداختش سخت هست!!!
  لطفا در صورت امکان قسط بندی ، خبر رو به ایمیلم بفرستید…چطور وچگونگی پرداخت؟!!
  ممنون از شما عزیزان

  • محمد می‌گه:

   با سلام. همانطور که در نظرات بالاتر پاسخ داده شده شما می توانید در سه قسط مبلغ را پرداخت نمایید. به طوریکه در قسط اول و دوم ۱۰۰ تومان و در قسط سوم ۵۰ تومان میپردازید. هزینه های ارسال نیز جداگانه محاسبه می شوند.

 20. مهدی می‌گه:

  ببخشید سوال میپرسم
  یعنی موقع رسید پستی ۱۰۰تومن + هزینه پست پرداخت بشه ؟ یا الان در سایت امکان پرداخت اینجور خدماتی فراهم شده؟

  • محمد می‌گه:

   شما ابتدا قسط اول رو به شماره حساب یا شماره کارت واریز میکنید و سپس پکیج براتون ارسال میشه.
   از طریق سایت اگر بخواهید پرداخت کنید باید کل مبلغ پرداخت بشه.

 21. مجید می‌گه:

  سلام. خسته نباشید. ببخشید میخواستم بپرسم که اگه بخواهیم به صورت قسطی مبلغ دوره را بپردازیم چطوری باید اقدام کنیم و طی چند قسط و چند ماهه است؟ آخه ما دانشجو هستیم و یکم مشکل مالی داریم. ممنون میشم کمی به فکر ما دانشجویان باشید. خدا اجرتان دهد.

  • محمد می‌گه:

   با سلام
   اگر بخواهید به صورت قسطی پرداخت کنید سه قسط میشود. هر قسط ۱۰۰ تومن برای دوره های حضوری و برای دوره های غیرحضوری دو قسط ۱۰۰ تومان و یک قسط ۸۰ تومان.
   شما هزینه ها را به شماره حساب واریز میکنید.
   برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۰۹۳۹۳۳۵۸۲۴۲ تماس بگیرید.

 22. بهزاد می‌گه:

  باسلام؛
  ممنون بابت اطلاع رسانی. فقط بفرمایید در این آموزش پروژه محوری اساس کار میباشد یا خیر؟ پیشنها بنده بدین صورت است که شما یک پروژه تعریف و در قالب انجام پروژه مواردی که نام بردید را آموزش بدین. مثلا پروژه ی شناسایی کانون های ریزگرد یا … و همچنین در کنار آن چندین عنوان مناسب و به روز برای علاقه مندان به مقاله نویسی و کسانی که دنبال تصویب طرح میباشند مطرح نمایید. مطمئن باشید در این صورت استقبال چشمگیرتری از دوره های آموزشی خواهد شد. موفق باشید. ممنون میشم رسیدگی کنید و جواب بدین.

 23. بهزاد می‌گه:

  یه سوال از قلم افتاد؛ نرم افزار با کرک کامل را هم ارسال میکنید انشالا؟؟؟

 24. علی می‌گه:

  سلام
  ببخشید این دوره به درد بچه های منابع طبیعی هم میخوره؟ مثلا با یادگیری آن توانایی انجام چه پروژه هایی را پیدا میکنیم؟ لطف کنید جواب بدین

  • محمد می‌گه:

   سلام
   این دوره به درد همه کسانی که به نحوی با سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای سروکار دارند میخوره. دوره خیلی جامعی هست و با اتمام دوره می تونید بخش زیادی از نیازهاتون رو برطرف کنید

 25. مهدی می‌گه:

  با سلام
  برای ثبت نام نهایی در این دوره با احتساب ارسال توسط پست، مبلغ نهایی در سایت درج شده برای ما که میخواهیم غیر حضوری باشه واینکه پول دوره رو قسطی پرداخت کنیم .شماره حساب یا شماره کارتی رو معرفی کنید تا واریز کنیم
  منتظر خوابتون هستم

  • محمد می‌گه:

   سلام
   شما میتونید به شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۰۶۰۸۷۴۰۵۶ به نام احمد نجفی هزینه را واریز کنید.
   قبل از واریز با شماره ۰۹۳۹۳۳۵۸۲۴۲ تماس گرفته و هماهنگی کنید
   با تشکر

 26. بهزاد می‌گه:

  لطفا جواب این پیام رو هم بدین

  بهزاد می‌گه:
  شهریور ۳, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۷ ق.ظ

  باسلام؛
  ممنون بابت اطلاع رسانی. فقط بفرمایید در این آموزش پروژه محوری اساس کار میباشد یا خیر؟ پیشنها بنده بدین صورت است که شما یک پروژه تعریف و در قالب انجام پروژه مواردی که نام بردید را آموزش بدین. مثلا پروژه ی شناسایی کانون های ریزگرد یا … و همچنین در کنار آن چندین عنوان مناسب و به روز برای علاقه مندان به مقاله نویسی و کسانی که دنبال تصویب طرح میباشند مطرح نمایید. مطمئن باشید در این صورت استقبال چشمگیرتری از دوره های آموزشی خواهد شد. موفق باشید. ممنون میشم رسیدگی کنید و جواب بدین.

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام
   در این دوره آموزشی هدف ما این هست که علم سنجش از دور را بصورت جامع تدریس کنیم تا از این طریق کاربران بتونن بصورت جامع با مباحث و سرفصل های مقدماتی تا پیشرفته در سنجش از دور آشنایی پیدا کنن. نکته ای که شما فرمودید کاملا درست هست اما بهتر هست که چنین مباحثی در قالب یک کارگاه ۵ ساعته برگزار بشه.

 27. مهدی می‌گه:

  سلام
  به دورسنجی خیلی علاقه دارم و رشتم مهندسی معدن هست. پروژه کارشناسیم رو هم در همین مورد قراره ارائه بدم.
  به نظرم قیمت دورتون نسبت به بقیه دوره های GIS و ENVI که دیدم مناسبه. از نظر مکانی هم برای من خیلی مناسبه.
  تنها مشکلم لپ تاپه. فکر نمیکنم بتونم لپ تاپ مناسبی بخرم یا از کسی قرض بگیرم. به نظرتون راه حلی وجود داره؟
  حداقل CPU مورد نیاز برای کار با ENVI چند GHz باید باشه؟
  اصلا هنوز فرصت ثبت نام برای کلاس حضوری باقی مونده یا ظرفیت تکمیل شده؟
  ممنون

  • محمد می‌گه:

   با سلام
   در مکانی که کلاس برگزار میشه سیستم موجوده و میتونید از سیستم رومیزی استفاده کنید
   ثبت نامتون رو میتونید در سایت تکمیل کنید

 28. ایران می‌گه:

  با سلام
  بنده قضد شرکت در کلاس را دارم. دو سوال از خدمتتان داشتم:
  ۱- ایا فیلم های ضبط شده می توانند دقیقا انچه که در کلاس گفته می شود را پوشش دهند؟ ایا فیلمیرداری از کلاس بضورت کامل و با کیفیت انجام می شود؟
  ۲- برای ثبت نام بصوزت قسطی به چه صورت باید اقدام کرد؟
  با تشکر

  • محمد می‌گه:

   سلام خدمت شما
   فیلم های ضبط شده دقیقا همان کلاس حضوری است که استاد در کلاس تدریس می کنند و هیچ کمبودی نسبت به دوره حضوری ندارد. اگر در دوره حضوری نیز شرکت کنید می توانید پکیج دوره غیرحضوری را نیز تهیه نمایید.
   برای پرداخت قسطی باید مبلغ را به شماره کارت واریز کرده و سپس اطلاع دهید.

 29. مهدی می‌گه:

  سلام
  من برای کلاس ثبت نام کردم و هزینه رو هم پرداخت کردم, ولی امروز ایمیلی برام اومد که بسته تصحیحات رادیومتریک و هندسی رو در صورت نهایی کردن ثبت نامم میتونم دریافت کنم.
  میخوام بدونم بالاخره ثبت نام من نهایی شده یا باید هنوز ثبت نام رو تکمیل کنم؟

 30. majid می‌گه:

  سلام. خسته نباشید. شرمنده چندتا سوال داشتم. اول اینکه ببخشید این بسته ای که فرمودین رایگان در اختیارمون قرار میگیره یا باید بازم پولی بابتش بپردازیم؟ و دیگر اینکه پول این دوره را تا کی فرصت داریم بریزیم به حساب و اگه قسطی باشه هر قسط چند روز یکبار یا چند ماه یکبار باید پرداخت بشه؟ ممنون میشم اگه جواب بدبن.

  • محمد می‌گه:

   سلام
   اگر ثبت نام خود را تا روز چهارشنبه ۱۰ شهریور تکمیل کنید بسته تصحیحات هندسی و رادیومتریک به صورت رایگان به شما داده میشود.
   هزینه دوره هر چه زودتر واریز بشه بهتر است چون احتمال دارد ظرفیت کلاس تکمیل شود.
   برای پرداخت قسطی در قسمت بالاتر توضیح داده شده است.

 31. اسماعیل می‌گه:

  سلام
  در مورد استخراج خطواره ها از تصاویر ماهواره ای مطلبی گنجانده نشده است. آیا آموزش داده می شود؟

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام
   اگر منظور شما شناسایی و استخراج پدیده های خطی در تصاویر ماهواره ای است باید عرض شود که در میاحث مربوط به فیلترهای بالاگذر در تصاویر این موضوع اشاره خواهد شد.
   موفق باشید

 32. ykhoshbazan می‌گه:

  سلام
  بنده در قسمت اموزش غیر حضوری شرکت نمودم و هزینه انرا نیز پرداخت کردم . خواهشمند است در زمان تحویل دی وی دی های اموزشی یک
  فاکتور بنام سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد به اینجانب تحویل نمایید.
  با تشکر

 33. moslem8s می‌گه:

  سلام
  برای دوره غیر حضوری هم بسته تصحیحات رادیومتریک و هندسی به صورت رایگان داده می شود یا نه ؟
  چون تو ایمیل فقط گفتین برای دوره حضوری این بسته به صورت رایگان داده میشود

  • محمد می‌گه:

   سلام
   این بسته برای دوره های حضوری به صورت رایگان هدیه داده میشه. البته با ثبت نام تا چهارشنبه

   • moslem8s می‌گه:

    به نظر من یه خورده بی انصافی هست … ما که ۱۰۰۰ کیلومتر با تهران فاصله داریم ..نمیتونیم حضوری بیاییم …تازه غیر حضوری که مخارجش واسه شما کمتر میشه که….من غیر حضوری ثبت نام کردم و کل پول هم از طریق سایت به صورت یک جا پرداخت کردم …. لطفا این بسته را به کسانی که غیر حضوری هم هستند بدهید ممنون میشیم

 34. ykhoshbazan می‌گه:

  سلام
  شما عنوان نمودید بسته تصحیحات اتمسفریک و هندسی برای دوره های حضوری رایگان است، در صورتیکه اختلاف قیمت دوره حضوری با
  غیر حضوری حدود ۲۰ هزار تومان است. ثانیا شما بابت اخذ جا برای برگزاری کلاسها احتمالا هزینه هایی را پرداخت خواهید نمود ، درصورتیکه
  برای دوره غیر حضوری هزینه ای در بر ندارد.
  در مجموع فکر میکنم کار شما غیر منصفانه است. اگر مشگل شما ۲۰هزار تومان الباقی است ، بفرمایید تا ان نیز پرداخت شود.
  با تشکر

 35. عزت الله صفرخانی می‌گه:

  با سلام و احترام
  بنده تو کلاس های حضوری تون شرکت کردم و رسید تکمیل خرید هم برام ارسال شد.باتوجه به اینکه از شهرستان میام و باید بلیط رزرو کنم.آیا کلاس هاتون تو موعد مقرر ۱۵ شهریور تشکیل می شن.با تشکر

 36. ykhoshbazan می‌گه:

  با سلام خدمت سروران عزیز
  میخواستم بگم خیلی خوب است که از همین اقای مهندس احراری بخواهید که اموزش پردازش تصاویر راداری را نیز جز برنامه اینده اش قرار دهد.
  خصوصا اینکه در داخل کشور تعداد افراد اندکی با اینگونه تصاویر و کار با ان اشنایی دارند.
  با تشکر فراوان

  • مهدی می‌گه:

   من هم با نفر قبلی موافقم.
   حتی اگر در حد چند دقیقه یه توضیح اجمالی در مورد ویژگی های تصاویر رادار و انواع product هایی که ازش میگیرن و نرم افزار های مربوطه باشه هم خیلی کمک میکنه.

   • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

    با سلام خدمت دوستان محترم

    ممنون از نقطه نظرات سازنده شما. حتما سعی بنده در این هست که اگر مطالب مناسب و کاربردی در ارتباط با داده های راداری بدست آوردم در این کلاس برای شما توضیح بدهم.

    با احترام

 37. ahura می‌گه:

  با سلام و سپاس فراوان بابت تلاش شما جهت گسترش علم سنجش از دور
  آیا هنوز فرصت برای ثبت نام در دوره غیرحضوری و دریافت هدیه(تصحیحات رادیومتریک) می باشد؟
  اگر هزینه قسطی پرداخت شود خریدار مشمول هدیه خواهد شد؟

 38. majid می‌گه:

  با سلام خدمت شما بزرگواران و فعالان عرسه علم سنجش از دور. ببخشید من وقت نکردم هنوز ثبت نامم را در دوره غیر حضوری نهایی کنم. میخواستم ببینم هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟ و آیا بسته رایگان به ما هم تعلق میگیره یا اینکه باید پول بدیم بابتش؟ ممنون میشم جواب بدین.

 39. majid می‌گه:

  سلام. وقتتون بخیر. خسته نباشید. ببخشید من میخواستم قسط اول را به حسابتون بریزم. باید چکار کنم؟ شماره حساب دارین که اقدام کنم؟ بسته را کی میفرستین واسم بزرگوار؟ چون خیلی بهش نیاز دارم. ممنون.

  • محمد می‌گه:

   با سلام
   قسط اول رو به شماره کارت زیر واریز کرده و سپس اطلاع دهید
   ۶۲۲۱۰۶۱۰۶۰۸۷۴۰۵۶ به نام احمد نجفی
   پکیج اول اوایل هفته آینده ارسال خواهد شد.

 40. moazami@ramin.ac.ir می‌گه:

  با سلام
  من دوره غیر حضوری را ثبت نام کرده ام.
  لطفا در صورت امکان فاکتور هزینه پرداختی را به نام خودم به همراه اولین پکیج ارسال فرمایید.

  با تشکر
  دکتر محمد معظمی

 41. یداله خوشبازان می‌گه:

  با سلام ، از اقای مهندس چند سئوال داشتم
  ۱- همانطور که عنوان نمودید در استک کردن چند باند، معمولا باند هایی با پیکسل سایز کوچک با باندهای با پیکسل سایز بزرگ ، نتیجه استک چند باند با پیکسل سایز بزرگ است ولی بنده در چند مقاله که مطالعه نمودم بر عکس انها نیز انجام شده است( استک تصاویر استر برای پردازش تصاویر و تشخیص انامالیهای معدنی به پیکسل سایز ۱۵ متر). نظر شما چیست؟ ایا در این صورت طیف اولیه عوارض بهم نمدریزد؟
  ۲- برای تصحیح اتمسفریک با روش atcor فایل اولیه ما بصورت DN ویا رادیانس باید باشد؟
  ۳- جنابعالی در تصحیح بروش ATCOR فایل اولیه را برای پردازش سریع برش دادید در صورتیکه بما گفته اند حدالمقدور باندها را برش ندهید زیرا ممکن است در پردازش بعدی طیف عوارض مقداری با حالت واقعی ان تفاوت ایجاد کند.
  با تشکر خوشبازان

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام خدمت شما.
   در ارتباط بااستک نمودن باید عرض کنم که حرف شما درست است. این کار شدنی است و هرگز نمیتوان آن را رد کرد. نکته ای که بنده عرض کردم این بود که وقتی باند ۳۰ متر به ۱۵ متر نمونه یابی میشود، و چون تنها در این رابطه تراکم سطر و ستون و پیکسل ها در تصویر دارد افزایش پیدا می نماید، لذا وضوح کیفی و بصری تصویر در این رابطه پایین می آبد. پس بهتر هست که ۱۵ متر را به ۳۰ متر تبدیل نماییم. مهم تر این که گاهی کاربرد ما به گونه ای است که مجبور میشویم ۳۰ را به ۱۵ نمونه یابی نماییم. اما اگر این افزایش با استفاده از روش فیوژن باشد نتایج صحیح و قابل اطمینان خواهد بود. به این دلیل که فیوژن امکان افزایش توان تفکیک مکانی را به گونه مطلوبی فراهم می آورد.
   در ارتباط با طیف عوارض هم خیر. در این مورد افزایش توان تفکیک با استفاده از استک نمودن هرگز طیف تغییری نمیکند چون تنها ابعاد هندسی تصویر دارد تغییر میکند. البته پیکسل هایی جدید در این رابطه ممکن است شکل بگیرد. اما چون تعداد آنها کم است لذا در رفتار طیفی غالب پدیده ها در تصویر نمیتوانند بصورت چشمگیری تاثیر گذار باشند.
   در ارتباط با اتکور هم فایل ورودی شما باید بصورت DN باشد. بنده با رادیانس قبلا تست کردم و نتایج درستی بدست نیاوردم.
   در ارتباط با برش تصویر هم توجه داشته باشید که بنده ۷ باند مورد نظر را از لحاظ مکانی برش زدم نه از لحاظ طیفی. به این مفهوم که از لحاظ توان تفکیک طیفی بنده تغییری در مجموعه داده مورد نظرم ایجاد نکردم و تنها از نظر مکانی محدوده مشخصی بر روی تصویر را جدا نمودم.
   باز اگر ابهامی در ارتباط با پردازش ها مشاهده نمودید بنده در خدمت هستم و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید.
   با سپاس از توجه و نکته سنجی شما. با احترام

 42. یداله خوشبازان می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  آقای مهندس حتما در یکی ازجلسات اینده شاخصهای پوشش گیاهی را تدریس خواهید نمود و همانطور که مستحضرید این شاخصها بنوعی بر
  گرفته از نسبت های باندی هستند. میخواستم خواهش کنم که این مبحث را کمی بازتر کنید و بررسی فرمایید که اگر ما طیف یک گیاه یا کانی
  بر گرفته از کتابخانه طیفی را داشته باشیم و با توجه به نمودار انها ، مشاهده خواهیم کرد که انها در بعضی از باندها انعکاس بالا و در بعضی از
  باندها جذب بالا دارند. مثلا در تصاویر ETM+ برای بارز سازی اکسید اهن از نسبت ۳/۱ استفاده میشود که پیکسل های سفید نماینده اکسید اهن است. و یا برای بارز ساز رسها از نسبت باندی ۵/۷ استفاده میشود. حال اگر این نمودار ها را بررسی کنیم نقاط انعکاس بالا و جذب بالا را باز نیز میتوان مشاهده نمود که مربوط به باندهای دیگر است. پس چرا از ان باندها استفاده نشده است . ایا این روشهای تقسیم باندی موارد
  دیگری را نیز طلب میکند. ممنون میشم این مسئله را نیز توضیح دهید. با تشکر

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام. ممنون از نکته سنجی شما.
   بله به امید خدا در جلسات آینده مبحث مربوط به نسبت های باندی را بیشتر باز خواهیم کرد و در ارتباط با رفتارهای طیفی و نقش آنها در ارتباط باروش های نسبت گیری نیز صحبت میکنیم. سوال خوبی است. زمانی که یک ماهواره چند طیفی (Multispectral) مانند لندست طراحی میشود هدف آن است که باندهای یک سنجنده را به گونه ای طراحی کنند که بتواند در عموم زمینه ها و کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. بر همین اساس در رفتار طیفی مرجعی که از آهن در کتابخانه طیفی مشاهده میشود از صدها باند مختلف در محدوده مرئی و مادون قرمز طیف استفاده شده است و محدوده های جذبی و بازتابی گوناگون و متفاوتی را در این زمینه شما میتوانید تشخیص دهید. اما در یک ماهواره مانند لندست تعداد باند ها محدود بوده و طراحان آن مجبور به انتخاب پرکاربردترین باند ها برای عموم زمینه های تحقیقاتی هستند.
   از طرف دیگر مبنای انتخاب باند ها در نسبت گیری طیفی آزمایش ها و تحقیقاتی است که در محیط آزمایشگاهی و در شرایط کنترل شده بر روی پدیده ها مختلف صورت گرفته است. بر همین اساس در محیط واقعی بدلیل اینکه موارد مختلف و متنوعی میتوانند بر روی رفتار طیفی پدیده ها اثر گذار باشند لذا ممکن است آن چیزی که به عنوان رفتار طیفی مشاهده میکنید با آن چه که انتظار میرود متفاوت باشد. از سوی دیگر شما میتوانید با استفاده از منطق پیکسل های خالص PPI نسبت به شناسایی رفتار طیفی دقیق آهن در روی تصاویر ماهواره ای اقدام نمایید. چرا که اثر اختلاط طیفی خود میتواند از عوامل اثر گذار بر روی رفتار های طیفی باشد. به امید خدا مبحث مربوط به روابط بین باندی و شاخص هایی که میتوان در این زمینه استخراج نمود را در ادامه بیشتر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

   با سپاس از نکته سنجی جنابعالی.

   با احترام ، امیرحسین احراری

 43. مینا می‌گه:

  با سلام. من کارمند هستم. و سرکارهم فیلم های آموزشی را نگاه میکنم. و در منزل هم روی سیستم می توانم ببینم؟ ینی اینکه میشه روی دو سیستم فیلمهارا مشاهده کرد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

 44. مهدی می‌گه:

  سلام وخسته نباشید
  جلسه اول پکیج ارسالی سایت خوب girs رو کاملا دیدم واقعا بسیار مفید بود دستمریزاد
  یک سول:
  آیا جلسات سوم وچهارم وبیشتر نیز برگزار شدن؟
  واینکه پکیج بعدی رو کی ارسال میکنید وهزینه قسط دوم وسوم را کی وچگونه بایستی پرداخت کنیم ؟ممنون

  • محمد می‌گه:

   سلام و تشکر از شما
   جلسات سوم و چهارم نیز برگزار شده و برای دوستان ارسال شدند.
   هر هفته یک پکیج ارسال می شود.
   در مورد قسط های دوم و سوم به صورت پیامکی به شما اطلاع داده خواهد شد.

 45. یداله خوشبازان می‌گه:

  با سلام
  جناب اقای مهندس احراری
  بنذه در رابطه تا جلسات ۳و۴ شما چند سئوال را مطرح میکنم
  ۱- درقسمت ارتورکتیفای چرا اورتو نمودن تصاویر لندست وجود ندارد؟
  ۲- شما در کلاس عنوان نمودید که در مناطق کوهستانی برای رسیدن به دقت بالا بهتر است تصاویر را اورتو کنیم، ولی من در مطالعه مقالات خارجی برای پردازش تصاویر که اکثرا برای بارزسازی مواد معدنی با استفاده از طیف عناصر انجام گردیده، هیچکدام انها تصاویر را اورتو نکرده اند؟
  ۳- اقای مهندس من تصاویر استر سال ۲۰۰۲ با فرمت HDF را دارم که میگویند یک مرحله تصحیح هندسی شده است. ایا این تصاویر با تصاویر مثلا سالهای ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ فرق دارد؟
  ۴- تصاویر استر که در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اخذ شده در بعضی ها از انها حاشیه تصاویر به رنگ قرمز یا فیروزه ای هستند. ایا این تصاویر بدرد دانلود کردن میخورد و حاشیه انها نیاز به ماسک دارد و یا اصلا مناسب نیستند.
  ۵- شما زحمت کشیدید و کلیه مراحل تصحیح اتمسفریک را انجام دادید اگر وقت داردید منت گذاشته و تصحیح باندهای حرارتی را نیز با نرم افزار ژئو متیکا را نیز انجام دهید. زیرا در تصاویر استر از بانهای حرارتی ان نیز برای بارز سازی سنگهای غنی از سیلیس استفاده میشود.
  با تشکر از زحمات شما

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام در ارتباط با تصحیحات هدف ما این بود که با مهم ترین ابعاد تصحیحاتی برای ماهواره ها رو بیان کنیم. در ارتباط با لندست هم بیشتر تمرکز و هدف ما بر روی تصحیحات رادیومتریکی آن بود. بر همین اساس مبحث اورتو کردن را برای تصاویر توان تفکیک مکانی بالا توضیح دادیم که از اهمیت بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر هدف ما نشان دادن چگونگی نقش RPC File هم بود که با استفاده از آیکونوس محقق گردید.
   بله برای رسیدن به دقت بالاتر در نواحی کوهستانی بهتر هست که تصویر اورتو شود اما مبحث ارتو کردن تصاویر عمدتا در ارتباط با تصاویر ماهواره ای توان تفکیک بالا مورد توجه قرار میگیرد. در تصاویز لندست و استر پیاده سازی آنها از اهمیت بسیار زیادی مانند تصحیحات رادیومتریکی برخوردار نیست. اما اگر بخواهید یک داده بصورت کامل تصحیح شود لازم است تا بر روی تصویر پیاده سازی گردد.
   تصاویر استر که هم اکنون بصورت رایگان در دستزس است داده های Level 1T می باشد. این داده ها تصحیح هندسی شده هستند. اما با این حال دقت هندسی آنها مطلق نیست. بر همین اساس میتوانید از طریق انطباق آنها با داده های وکتوری زمینی آنها را رجیستر نموده و دقت را به حد مطلوبی برسانید.
   در ارتباط با حاشیه تصاویر استر هم باید عرض کنم که بسیاری از اوقات این اختلاف رنگ در حاشیه تصاویر این گونه از تصاویر به دلیل عدم انطباق ابعاد باند ها است که دز حاشیه تصویر اثر گذار است. اگر محدوده مورد مطالعه شما در حاشیه تصویر قرار نگرفته است در این رابطه مشکلی ایجاد نخواهد شد.
   بله درست میفرمایید. بحث تصحیح اتمسفری باند های حرارتی بسیار حائز اهمیت است. در نرم افزار ENVI دستور آن وجود دارد اما به گونه مناسبی عمل نمیکند. با این حال از پیشنهاد شما حتما استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم تا در دوره های آتی نیز این موضوع را اضافه نماییم.

   بدلیل تاخیر ایجاد شده در پاسخ گویی عذر خواهی میکنم. بازهم ممنون از نقطه نظرات سازنده شما.

   با احترام، امیرحسین احراری

 46. یداله خوشبازان می‌گه:

  با سلام مجدد
  بنده با اجازه شما سئوالاتم را مطرح میکنم
  ۱- در آخرین ویدوی قبلی شما دو نوع طبقه بندی کلاسیک و شئی گرا را انجام دادید، حال با توجه به اعتبار سنجی که احتمالا شما در بعضی
  از پروژه ها انجام داده اید کدامیک دقیقتر است؟
  ۲- اگر نمونه های انتخابی ما ( اخذ شده توسط جی پی اس سر زمین) در حد یک پیکسل باشد با توجه به تعداد بسیار اندک آنها ایا طبقه بندی این گونه نمونه ها دقیق میباشد. در غیر اینصورت چکار باید کرد؟
  ۳- مطالبی که شما عنوان فرمودید در طبقه بندی پیکسلی قرار میگیرد، اما روش طبقه بندی پیکسلی برای پیکسل های آمیخته، اطلاعاتی را
  بما نمیدهد. بعبارتی عوارض زیر یک پیکسل را در فضای پیکسلی چگونه شناسایی کنیم؟
  ۴- برای تصحیح رادیومتریک ارزشهای رقومی به ارزشهای طیفی یا همان رادیانس با توجه به گین و افست یا همان ضرایب سنجنده تبدیل میشود و در مرحله بعد با استفاده از رابطه دیگر به بازتاب طیفی تبدیل میشود. حال سئوال اینجاست که همان انرژی اولیه که سنجنده اخذ
  کرده رادیانس است . پس چرا باید این انرژی تبدیل به روشنایی یا همان ارزش رقومی شده و برای تصحیح رادیومتریک دوباره انرا برگردانیده و تبدیل به رادیانس شود؟ با تشکر فراوان
  به رادیانس کنیم؟

 47. Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

  با سلام و عرض خسته نباشید
  در بسیاری از کارهایی که بنده بصورت تجربی انجام دادم استفاده از روش طبقه بندی شئ گرا نتایج بهتری را بدست آورده است. البته با این حال نمیتوان بصورت مطلق بیان داشت که روش شئ گرا بهتر است. عموما برای نواحیو مکان های ناهمگن نتایج مناسبی را بدست میدهد.
  در ارتباط با تمونه برداری با استفاده از GPS هم باید سعی شود که نمونه ها بصورت پراکنده از تمام محدوده مورد نظر بوده به گونه ای که بتواند هر یک نمونه معادل با یک پیکسل در داخل تصویر باشد.
  در ارتباط با پیکسل های مخلوط هم از روش های پیشرفته سنجش از دور به نام Sub Pixel Mapping و روش های Spectral Unmixing استفاده میشود.
  در ارتباط با رادیانس هم باید عرض کنم که در حقیقت: Radiance به عنوان انرژی رسیده به سنجنده محسوب میشود که بر اساس واحد وات در متر مربع در استرادیان است. انرژی رسیده به سنجنده به عنوان یک پارامتر فیزیکی بوده و از ماهیت آنالوگ برخوردار است. برای آنکه این مقادیر فیزیکی آنالوگ قابلیت پردازش در کامپیوتر را داشته باشند بایستی به فرمت ریاضیاتی و دیجیتالی تبدیل شوند و بر همین اساس رادیانس تبدیل به درجه روشنایی میشود. زمانی که مقادیر دیجیتالی شده و وارد کامپیوتر شدند حال با استفاده از تصحیحات رادیومتریکی میتوان مقادیر رادیانس را بازیابی کرد. چرا که هدف ما آنالیز رفتار های طیفی منتظر شده از پدیده های مختلف است و درجه روشنایی به عنوان یک مقدار غیر مستقیم در این رابطه نمیتواند مورد استفاده قرار بگیرد. بر همین اساس بایستی مستقیما از مقادیر انرژی رسیده به سنجنده در این رابطه استفاده نمود که همان رادیانس است.

  با احترام، امیرحسین احراری

 48. یداله خوشبازان می‌گه:

  با و ارزوی توفیق جنابعالی
  ۱- اقای مهندس ایا میتوان در محیط نرم افزار ecognition با توجه افزایش باندها برای یک تصویر رنگی، که بازه رنگ وسیعی را در بر گرفته و با
  توجه به اختلاف رنگها که گویای اختلاف طیف و همینطور اختلاف جنس عوارض زمینی میباشد، از ان در محیط envi جهت نمونه گیری با roi
  استفاده نمود.
  ۲- اگر ما در یک تصویر رنگی با پیکسل سایز ۳۰ متر از تصویرPAN ایکنوس یا IRS استفاده نموده که پیکسلهای تصویر رنگی را خورد کندو بعد
  یک عارضه زمینی کوچک که با جی پی اس اندازه گیری شده بتوان انرا با مختصات روی ان بوسیله ROI مشخص کنیم وبعد با روش مثلا SPECTRAL ANGLE MAPPER بخواهیم عارضه یا عوارض همسان انرا در تصویر برای ما مشخص کند، ایا این روش مناسب است وایا نمودار طیفی
  ان عارضه با توجه به شکسته شدن پیکسل اولیه تغییر نمیکند.
  ۳- نرم افزارecognition را چگونه میتوان بدست اورد .
  با تشکر از زحمات جنابعالی

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با عرض سلام و خسته نباشید
   بنده خودم این مورد را تا بحال تست نکردم اما اگر بتوانید یک نمونه از تصویر رنگی آن بصورت زمین مرجع شده در نرم افزار eCognition خروجی تهیه نمایید قطعا انجام این کار امکان پذیر خواهد بود.
   برای اناجم فرایند فیوژن محدودیت هایی وجود دارد. به عنوان مثال تا ۴ برابر امکان ارتقای توان تفکیک مکانی در تصاویر در سطح داده امکان پذیر است. بر همین اساس تصویر ۳۰ متری نمیتواند به توان تفکیک کمتر از یک متر (با کیفیت ایدآل) فیوژ شود.
   نرم افزار eCognition بزودی از طریق همین سایت برای دانلود قرار داده خواهد شد.

   با سپاس از نکته سنجی شما.

   با احترام ، امیرحسین احراری

 49. بهزادفر می‌گه:

  با سلام
  الان هم میشه ثبت نام کرد برای دریافت کل جلسات برگزار شده ؟

 50. shokhooh می‌گه:

  سلام
  من می خوام کل پکیج واسم ارسال شه. اما بنظرتون ٣٠ تومن واسه یه بسته پستی که وزن زیادیم نداره زیاد نیس؟!؟؟
  ما هم دانشجوییم
  اگه میشه هزینه پستی کمتر شه
  ممنون

  • محمد می‌گه:

   با سلام
   این دوره مطمعن باشید چند برابر قیمتش ارزش داره و شما با تهیه آن متوجه کاربردی بودن آن خواهید شد.
   برای سفارش میتونید با شماره زیر تماس بگیرید.
   ۰۹۳۹۳۳۵۸۲۴۲
   نجفی

 51. لاله می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  خواستم بدونم روش target detection که در ورژن های جدید انوی اضافه شده هم در سرفصل هاتون هست؟
  چون من میخام غیر حضوری شرکت کنم و امکان پرسیدن سوال ندارم میخام مطمئن شم که اگه این روش هم هست ثبت نام کنم

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام و خسته نباشید

   خیر در این دوره بحث Target Detection را نداریم اما موضوع تطابق سنجی طیفی و شناسایی پدیده ها از رفتار طیفی شان را در این کلاس بررسی خواهیم نمود.

   موفق باشید

 52. لاله می‌گه:

  و اینکه استفاده از خوابگاه یا محل اسکانی برای شهرستانی ها امکان پذیر نیست؟

 53. ahura می‌گه:

  با سلام و احترام
  آیا در دوره جدید غیر حضوری مانند دوره قبلی امکان پرداخت قسطی می باشد؟
  اگر امکان دارد به چه صورتی قابل پرداخت است؟
  باسپاس فراوان

 54. احمد سمیر می‌گه:

  با سلام آقای احراری یک مشکلی درزمینه کار با نرم افزار ENVI داشتم من یک تصویر لندست۸ را با تصحیحات رادیومتریک FLAASH انجام دادم ومیخواستم بالای آن بااستفاده از گزینه Vegetation Analysis تابع Agriculture stress را عملی کنم اما متاسفانه با پیغام (No band combination can be found that match thoes required to calculate available vegetation indices) با آنکه تصویر استک شده با باندهای ترکیبی ۵۴۳ در نرم افزار load شده است اگر کمکم کنید ممنون میشم

 55. nima می‌گه:

  با سلام
  در دوره جدید ساعت آموزشی کاهش پیدا کرده؟؟؟چون دوره قبل کلاس در دو جلسه سه ساعته در هفته برگزار می شد ولی دوره جدید یک جلسه چهار ساعته در هفته برگزار می شه!!!!.
  با توجه به افزایش سرفصلهای جدید به دوره آیا از سر فصلهای دوره قبل موردی هم حذف شده یا خیر؟؟؟؟

  • ahmad najafi می‌گه:

   سلام
   خیر کاهش پیدا نکرده. دو ساعت باقیمانده را در بین کلاس ها پخش میکنیم.
   سعی میشه موارد عمومی تر و ساده تر حذف بشه و سرفصل های تخصصی تر و بهتر اضافه بشه.

 56. یداله خوشبازان می‌گه:

  با سلام
  در جریان پرسش و پاسخ در مورخه ۱۵/۸/۹۵ با اقای مهندس احراری،در همین سایت قرار بود نرم افزار ecognition برای دانلود در سایت قرار گیرد
  اکنون چرا تا حال برای دانلود در سایت قرار نگرفته است/
  با تشکر

 57. یداله خوشبازان می‌گه:

  سلام
  با توجه به اینکه بنده در دوره قبل بصورت غیر حضوری شرکت داشتم و دراین دوره قرار است پردازش تصاویر راداری نیز تدریس شود،
  ایا امکان دارد من تنها این بخش را خریداری نمایم؟
  با تشکر

 58. خانم هاشمی می‌گه:

  با سلام و احترام
  آقای نجفی قبلا از برنامه آموزشی نرم افزار ERDAS 2014 از طریق ارسال پستی استفاده نمودم موردی که برای بنده پیش آمد در مورد نصب نرم افزار است که در سیستم رایانه ای ۶۴ بیت نصب می شود در حالیکه سیستم رایانه ای بنده ۳۲ بیت بوده و با مشکل مواجه شدم. حال از محضر حضرتعالی این سوال دارم آیا آموزش استاد بزرگ نرم افزار Envi نیز از کدام سیستم ۳۲ یا ۶۴ استفاده می کند?

  • ahmad najafi می‌گه:

   سلام خدمت شما
   ما برای دوره استاد بزرگ نسخه ۶۴ بیتی رو ارسال میکنیم. اما شما میتونید نسخه ۳۲ بیت رو از اینترنت دانلود کنید و فکر نمیکنم مشکلی از این نظر باشه.
   سوالی داشتید در خدمت هستم.

 59. یداله خوشبازان می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  بنده د ر دوره قبل بصورت غیر حضوری شرکت داشتم سه سوال از اقای مهندس احراری داشتم امیدوارم به ان پاسخ داده شود
  ۱- در مواقعی که ما منطقه شامل ابر را بصورت ماسک از تصویر خارج میکنیم تکلیف عوارض زیر ان چه میشود؟
  ۲- اگر در پردازش تصاویر همزمان از تصاویر راداری نیز استفاده بکنیم، ایا شناسایی عوارض زمینی گویاتر و دقیق تر میشود؟
  ۳- بسته اموزشی تصاویر راداری ایا اماده شده است؟
  با تشکر از زحمات جنابعالی

  • Amirhossein.Ahrari@Gmail.com می‌گه:

   با سلام ببخشید دیر پاسخ دادم
   ۱) در مکان هایی که ابر کومولوس وجود دارد امواج الکترومغناطیسی اپتیکی قابلیت عبور از آنها را نداشته و عملا اطلاعات زیر ابر از دست رفته است و قابلیت بازیابی ندارد. دلیل ماسک کردن محدوده ابری آن است که میخواهیم آن را به مقدار no data تبدیل کنیم تا در فرایند هایی مانند محاسبه آلبدو ، درجه حرارت و یا طبقه بندی مشکل ساز نشود.
   ۲) میتوان از داده های راداری یا حتی تصاویر اپتیک مربوط به زمان های دیگر نیز بصورت ترکیبی با داده ابری استفاده نمود. اما در این رابطه با استفاده از داده های راداری میتوان محدوده زیر ابر را دید اما داده ها و مقادیری که برای این محدوده تعریف میشود کمی خطا خواهد داشت و بر روی نتایج کار شما تاثیر میگذارد.
   ۳) بسته آموزش داده های راداری هم آماده شده است. تا هفته آینده به امید خدا عرضه خواهد شد.

   با سپاس از نقطه نظرات سازنده شما.

   با احترام

 60. داوود می‌گه:

  باسلام
  ای کاش چند دقیقه از آموزش غیر حضوری envi رو برای نمونه میذاشتید مثل آموزش ArcGIS که در سایت گذاشتید.
  با تشکر

  • ahmad najafi می‌گه:

   سلام
   آموزش فوق العاده و کاملیه. در تهیه اش شک نکنید.
   از ویژگی ها:
   به زبان ساده
   از مقدماتی تا پیشرفته
   شامل فایل های تمرین
   حدود ۳۰ ساعت آموزش
   تضمین کیفیت محصول توسط سایت
   کیفیت بالا
   کاملا کاربردی
   و …

 61. مهسا می‌گه:

  باسلام دوره جدید دقیقا از چه تاریخی می باشد؟

 62. مهدی می‌گه:

  با سلام
  استاد محاسبه دمای درخشندگی برای ریزگردها هم آموزش میدین چجوریه از چه طریقی هستش؟

 63. مهدی می‌گه:

  بعد از عید چه زمانی کلاس میدارین؟

 64. فرهاد می‌گه:

  با سلام ایا این محصول برای رشته معدن که فقط شناسایی مناطق مستعد مهم است کاربردی اموزش داده .

پاسخ دهید