اطلاع رسانی نرم افزار

دوره استاد بزرگ سنجش از دور و نرم افزار ENVI

احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی


بالاخره جامع ترین و حرفه ای ترین دوره آموزشی سنجش از دور با استفاده از نرم افزار ENVI در ایران کلید خورد.

از ویژگی های کلیدی و مهم این دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کاملترین دوره آموزشی در سطح کشور – با شرکت در این دوره به طور کامل بر سنجش از دور و نرم افزار ENVI تسلط پیدا می کنید
 • کاملترین آموزش نرم افزار ENVI
 • آموزش با آخرین نسخه نرم افزار (ENVI 5.3)
 • تدریس توسط نخبه سنجش از دور کشور، امیرحسین احراری
 • 10 جلسه فوق العاده کاربردی
 • جزوه خلاصه نکات در هر جلسه
 • جزوه تمارین که در انتهای هر جلسه به شما داده خواهد شد و تمارینی را که برای شما درنظر گرفته شده انجام می دهید.
 • آموزش با فایل های تمرینی که هر جلسه به کاربران داده می شود
 • آموزش به صورت کاربردی و پروژه ای است نه به صورت منو به منوی نرم افزار
 • از سطوح مبتدی تا سطوح حرفه ای را دربر می گیرد

برای دانلود کاتالوگ کامل دوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

دانلود کاتالوگ کامل دوره

در این دوره چه مواردی آموزش خواهید دید؟

1- معرفی سنجش از دور

• سنجش از دور چیست
• آشنایی با عناصر سنجش از دور
• تاریخچه پیدایش علم سنجش از دور
• دسته بندی علمی سنجش از دور
• سنجش از دور اپتیک (مرئی و لیزری)
• سنجش از دور مادون قرمز (بازتابی و حرارتی)
• سنجش از دور مایکروویو (فعال و غیرفعال)
• سنجش از دور چندطیفی
• سنجش از دور ابرطیفی
• مزایای سنجش از دور

2- آشنایی با مفهوم تصاویر ماهواره ای و ویژگی های آنها

• توان تفکیک طیفی
• توان تفکیک مکانی
• توان تفکیک رادیومتریکی
• توان تفکیک زمانی
• آشنایی با فرمت های تصاویر ماهواره ای در نرم افزار (BIL,BSQ,BIP)
• آشنایی با فرمت های اصلی تصاویر ماهواره ای (Raw,GIF,JPEG,TIFF)

3- آشنایی با فرایند تصویر برداری دیجیتال

• تشریح بخش های اصلی سنجنده ماهواره تصویربرداری
• تولید داده های آنالوگ
• تبدیل آنالوگ به دیجیتال
• تشریح رفتار خطی سنجنده
• رابطه درجه روشنایی با انرژی رسیده
• سنجنده های فعال و غیرفعال

4- آشنایی و کار با داده های سنجش از دوری

• ماهواره های سری Landsat
• ماهواره های سری NOAA
• ماهواره های سری WorldView
• ماهواره Sentinel-1
• ماهواره Sentinel-2
• ماهواره IKONOS
• ماهواره AQUA
• ماهواره TERRA
• ماهواره IRS
• ماهواره GOES
• ماهواره SeaWIFS
• ماهواره QuickBird
• ماهواره RADARSAT-2
• سنجنده MODIS
• سنجنده ASTER
• سنجنده AVIRIS
• سنجنده Hyperion
• سنجنده LiDAR

5- آشنایی با نرم افزار های مختلف سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای

• نرم افزار TNTmips
• نرم افزار eCognition
• نرم افزار ENVI
• نرم افزار ERDAS
• نرم افزار Feature Analyst
• نرم افزار IDRISI
• نرم افزار LPS
• نرم افزار LiDAR Analyst
• نرم افزار MATLAB
• نرم افزار MultiSpec
• نرم افزار PCI Geomatica
• نرم افزار Photoshop
• نرم افزار R
• نرم افزار SOCET GXP
• نرم افزار VIPER

6- آشنایی با دستورات نرم افزاری و کدنویسی

• دستور Anomaly Detection
• دستور Band Math
• دستور Band Ratios
• دستور Spectral Indices
• دستور Change Detection Difference Map
• دستور Change Detection Statistics
• دستور Image Change Workflow
• دستور Thematic Change Workflow
• دستور Classification Workflow
• دستور Decision Tree
• دستور Raster Color Slice
• دستور Maximum Likelihood
• دستور Minimum Distance
• دستور Mahalanobis Distance
• دستور Neural Network
• دستور Parallelpiped
• دستور Spectral Angel Mapper
• دستور Support Vector Machine
• دستور ISO-DATA
• دستور K-Means
• دستور Example Based Feature Extraction
• دستور Co-occurrence Measure
• دستور Occurrence Measure
• دستور Convolution and Morphology
• دستور Georeference AVHRR
• دستور Georefernce MODIS
• دستور RPC Orthorectification
• دستور Image Registration Workflow
• دستور Image to Image Registration
• دستور Image to Map Rectification
• دستور CN Spectral Shaprpening
• دستور Brovey Sharpening
• دستور Gram-Shmidth
• دستور HSV
• دستور NNDiffuse Pansharpening
• دستور PC Spcetral Sharpening
• دستور LiDAR Processing
• دستور Seamless Mosaicking
• دستور FLAASH Atmospheric Correction
• دستور QUIck Atmospheric Correction
• دستور Calibrate AVHRR
• دستور Flat Field Correction
• دستور IAR Reflectance Correction
• دستور log Residuals Corrections
• دستور Radiometric Calibration
• دستور Convert Interleave
• دستور Edit ENVI Header
• دستور Layer Stacking
• دستور Reproject Raster
• دستور Resize Data
• دستور Build Mask
• دستور Apply Mask
• دستور Region of Interest
• دستور Band Threshold to ROI
• دستور ROI Separability
• دستور Subset Data From ROI
• دستور SPEAR Anomaly Detection
• دستور SPEAR Change Detection
• دستور SPEAR Google Earth
• دستور SPEAR Independent Component Analysis
• دستور SPEAR Orthorectification
• دستور SPEAR Pansharpening
• دستور Relative Water Depth
• دستور Pixel Purity Index
• دستور SMACC Endmember Collection
• دستور Spectral Analyst
• دستور Agricultural Stress Vegetation Analysis
• دستور N-Dimensional Visualizer
• دستور Compute Global Statistics
• دستور Compute Local Statistics
• دستور Compute Statistics
• دستور Sun Data Bands
• دستور View Statistics File
• دستور Target Detection Wizard
• دستور THOR Atmospheric Correction
• دستور THOR Change Detection
• دستور 3D Surface View
• دستور DEM Ectration
• دستور Topographic Modelling
• دستور Viewshed Analysis Workflow
• دستور Independent Component Analysis
• دستور Priciple Component Analysis
• دستور Minimum Noise Fraction
• دستور Tasseled Cap
• دستور Landsat Gapfill
• دستورات اکستنش MODIS Conversion Toolkit
• آشنایی ENVI API Script
• کدنویسی Open Image
• کد نویسی Batch Processing
• کد نویسی Color Composite
• کد نویسی Geolink Display
• کدنویسی Display Control
• کدنویسی Dsplay Portal
• کدنویسی Raster Prooerties
• کدنویسی Raster Subset
• کدنویسی Image Enhancement
• کدنویسی Raster Mosaicking
• کدنویسی Pansharpening
• کدنویسی Radiometric Calibration
• کدنویسی QUIck Atmospheric Correction
• کدنویسی Raster Reproject
• کدنویسی Raster Color Slice
• کدنویسی Spectal Indices

7- آشنایی با سایت های سنجش از دور

• در این بخش وب سایت های مهم در زمینه سنجش از دور معرفی می گردد.

8- معرفی مجلات سنجش از دور

• معرفی برترین مجلات
• مجلات علمی و پژوهشی داخلی
• مجلات ISI
• مجلات عمومی

9- مولفه های یک پروژه سنجش از دوری

بررسی مولفه های یک پروژه سنجش از دوری شامل :
• نوع تصویر با توجه به کاربرد
• نرم افزار
• کاربر

10- نرم افزار ENVI

• معرفی جامع نرم افزار ENVI5.3 به همراه قابلیت ها و امکانات آن.

11- آشنایی با HeaderFile و MetadataFile

• آشنایی کامل با اطلاعات موجود در متادیتا فایل ماهواره لندست و سایر ماهواره ها و سنجنده های سنجش از دوری و ارتباط آنها با HeaderFile

12- آشنایی با محیط جدید نرم افزار ENVI

• Layer Manager
• Data Manager
• Toolbar
• Toolbox
• Display Management
• Edit
• Display
• Placemark
• Zoom
• Pan
• Enahncement Tools
• Full Extent
• Region of Interest
• Portal and Animation
• Anomaly Detection
• Band Agebra
• Change Dtection
• Classification
• Feature Extraction
• Filter
• Geometric Correction
• Image Sharpening
• LiDAR
• Mosaicking
• RADAR
• Radiometric Calibration
• Raster Management
• Spatiotemporal Analysis
• SPEAR Tools
• Spectral Analysis
• Statistics
• Target Detection
• THOR Tools
• Terrain
• Transform
• Vector
• Extensions

13- انجام عملیات ریاضی بر روی باندها

• انجام عملیات جمع
• انجام عملیات ضرب
• انجام عملیات تقسیم
• انجام عملیات تفریق
• انجام عملیات فرمول نویسی با استفاده از Band Math

14- استخراج اطلاعات آماری از تصاویر ماهواره ای

• آشنایی با هیستوگرام تصاویر ماهواره ای و انواع آنها
• رابطه بین هیستوگرام و شناسایی پدیده های مختلف
• ویژگی های هیستوگرام
• آشنایی با پارامترهای آماری تک متغیره و نقش آنها در ارزیابی اطلاعات تصویر
• آشنایی با پارامترهای آماری چند متغیره و نقش آنها در ارزیابی اطلاعات تصویر
• آشنایی با فضای ویژگی و چگونگی توزیع پیکسل ها در آن و ارزیابی رابطه همبستگی بین باندها

15- آشنایی با روشهای بهبودسازی تصاویر ماهواره ای

• منظور از کانتراست و بسط تصاویر ماهواره ای چیست؟
• مدل خطی بسط تصویر
• مدل خطی بسط تصویر بر اساس کمترین و بیشترین مقدار موجود در تصویر.
• مدل خطی بسط درصدی بر اساس انحراف معیار.
• مدل خطی بسط قطعه ای تصاویر.
• بسط غیر خطی تصاویر ماهواره ای.
• مدل بسط غیر خطی بر اساس روش Equalization

16- آشنایی با فیزیک سنجش از دور و تصحیحات رادیومتریکی

• مدل تابش الکترومغناطیسی
• طول موج
• فرکانس
• بازتاب امواج الکترومغناطیسی
• پخش امواج الکترومغناطیسی
• جذب امواج الکترومغناطیسی
• گسیل امواج الکترومغناطیسی
• شکست امواج الکترومغناطیسی
• تشریح مفهوم Radiance vs. Irradiance
• تشریح مفهوم Reflectance TOA
• تشریح مفهوم Surface Reflectance
• تشریح مفهوم Brightness Temperature
• تشریح مفهوم LST
• روش محاسبه Radiance
• روش محاسبه Reflectance
• روش محاسبه Brightness Temperature
• آشنایی با مدلهای انتقال تابشی
• روش محاسبه اثرات مختلف بر امواج الکترومغناطیسی
• روش محاسبه Emissivity
• روش محاسبه LST
• روش محاسبه SST
• روش برطرف سازی خطای Stripping در داده های لندست با استفاده از Landsat Gapfill
• آشنایی با روش های شناسایی ابر و روش حذف آنها از تصاویر ماهواره ای

17- آشنایی با روش­های تصحیح اتمسفری

• Empirical Line Model
• Dark Object Subtraction
• Flat Field
• Log Residual
• IAR
• FLAASH
• Quick Atmospheric Correction
• EFFORT Polishing

18- تصحیحات هندسی

• آشنایی با خطای Skew و روش برطرف سازی آن
• آشنایی با خطای تغییر مقیاس در تصاویر ماهواره ای
• آشنایی با خطای تغییر توان تفکیک مکانی در تصاویر ماهواره ای.
• آشنایی با خطای جابجایی ارتفاعی و روش برطرف سازی آن.
• آشنایی با روش زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره ای.
• آشنایی با روش Image to Image Registration
• آشنایی با روش image to Map Rectification
• آشنایی با روش تصحیح هندسی داده های ماهواره Sentinel-2
• آشنایی با روش تصحیح هندسی داده های سنجنده MODIS
• آشنایی با روش تصحیح هندسی داده های ماهواره NOAA
• آشنایی با روش تصحیح هندسی داده های راداری
• آشنایی با روش رجیستر کردن و برطرف کردن خطای جابجایی ارتفاعی تصاویر ماهواره IKONOS, QuickBird

19- موزاییک تصاویر

• آشنایی با دستورات موزاییک کردن
• موزاییک تصاویر ژئورفرنس شده
• تشریح قابلیت های دستور SeamlessMosaicking

20- آشنایی با روش های پیش پردازش داده های ماهواره ای

• Landsat Series
• MODIS
• ASTER
• Hyperion
• AVIRIS
• IKONOS
• QuickBird
• NOAA: AVHRR
• Sentinel-1 &2
• RADARSAT-2
• آشنایی با محصولات سنجنده MODIS و چگونگی پردازش آنها با استفاده از ابزار MODIS Conversion Toolkit

21- نحوه استخراج طیف از تصاویر ماهواره ای

• تهیه پروفیل طیفی
• تهیه پروفیل های مکانی
• تحلیل پروفیل طیفی
• استخراج شماره و ارزش باند
• جمع آوری نمونه های طیفی در یک پنجره

22- تبدیلات تصاویر ماهواره ای

• آشنایی با روش نسبت گیری طیفی
• آشنایی با دستور Spectral Indices
• آشنایی با شاخص ها و روش های پیاده سازی آنها برای تصاویر چندطیفی و ابرطیفی.
• آشنایی با شاخص های طیفی
• آشنایی با روش و منطق انتخاب باند های ورودی برای شاخص های طیفی.
• آشنایی با رفتارهای طیفی
• آشنایی با کتابخانه طیفی
• آشنایی با رفتار طیفی گیاه در شرایط مختلف.
• آشنایی با منحنی خط خاک.
• آشنایی با شاخص NDVI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص SAVI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص LAI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص EVI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص PVI در مطالعات گیاهی
• آشنایی با شاخص NDWI در مطالعات آب
• آشنایی با شاخص NDMI در مطالعات رطوبت
• آشنایی با شاخص NDBI در مطالعات شهری
• آشنایی با شاخص NBR در مطالعات آتش سوزی
• آشنایی با شاخص Tasseled Cap برای تصاویر سری لندست.
• آشنایی با الگوریتم ها و شاخص های کاربردی در زمینه تنش های گیاهی و سلامت پوشش گیاهی در زمین های زراعی.
• آشنایی با روش تبدیل تجزیه مولفه های اصلی PCA
• آشنایی با روش تبدیل ICA
آشنایی با روش تبدیل MNF
• آشنایی با روش تبدیل PPI
• آشنایی با روش تبدیل MTMF در شناسایی کانی ها با استفاده از تصاویر ابرطیفی

23- تلفیق تصاویر ماهواره ای

• تلفیق تصاویر ماهواره ای بر اساس روش های:
• Gram-Shmidth
• PCA
• HSV
• Brovey Transform
• NNDifuse Pansharpening

24- طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

• آشنایی با روش های طبقه بندی نظارت شده
• آشنایی با روش های طبقه بندی نظارت نشده
• آشنایی با روش های طبقه بندی پارامتریک
• آشنایی با روش های طبقه بندی غیر پارامتریک
• آشنایی با روش های طبقه بندی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
• آشنایی با روش های طبقه بندی شئ گرا و پیکسل مبنا.
• آشنایی با روش های طبقه بندی بر اساس سیستم های خبره
• آشنایی با روش طبقه بندی داده های چندطیفی
• آشنایی با روش های طبقه بندی ابرطیفی
• روش طبقه بندی Parallelpiped
• روش طبقه بندی Minimum Distance
• روش طبقه بندی Mahalabious Distance
• روش طبقه بندی Maximum Likelihood
• روش طبقه بندی Binary Encoding
• روش طبقه بندی Spectral Angel Mappe
• روش طبقه بندی Neural Network
• روش طبقه بندی Support Vector Machine
• روش طبقه بندی Decision Tree
• روش طبقه بندی ISODATA
• روش طبقه بندی K-means
• روش طبقه بندی Object Oriented
• روش اعتبار سنجی نتایج طبقه بندی
• روش گویا سازی نتایج طبقه بندی

25- اعمال فیلترها

• آشنایی با مفهوم فرکانس در تصاویر ماهواره ای
• شناسایی فرکانس های بالا و فرکانس های پایین در تصاویر ماهواره ای
• آشنایی با فیلترهای مکانی و فیلترهای فرکانسی
• آشنایی با فضای مکانی و فضای فرکانسی در تصاویر ماهواره ای
• آشنایی با فیلترهای پایین گذر و انواع آن در تصاویر ماهواره ای.
• آشنایی با فیلترهای بالاگذر و انواع آن در تصاویر ماهواره ای.
• آشنایی با فیلترهای بافت در تصاویر ماهواره ای و کاربرد آنها

26- روش های آشکارسازی پدیده ها در تصاویر ماهواره ای

• آشنایی با ابزار Anomaly Detection
• آشنایی با ابزار Target Finding
• آشنایی با ابزار Target Detection
• آشنایی با روش تحلیل SMACC
• آشنایی با روش آشکارسازی زمانی و مکانی Spatiotemporal Analysis

27- روش آشکارسازی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره ای

• Change Detection Difference Map
• Change Detection Statistics
• Image Change Workflow
• Thematic Change Workflow

28- خروجی گرفتن از تصویر

• شبکه بندی و اضافه کردن سیستم مختصات به تصویر
• عنوان تصویر
• مقیاس تصویر
• معرفی سایر تنظیمات خروجی گرفتن

29- پردازش داده های LiDAR

• پردازش داده های ابرنقطه ای لایدار با استفاده از نرم افزار ENVI و استخراج پدیده های مختلف از آن

30- موقعیت عاضه ها بر روی گوگل ارث

• در این بخش موقعیت هر نقطه دلخواه از تصویر بر روی گوگل ارث نشان داده می شود

31- زبان برنامه نویسی ENVI/IDL

• آشنایی با زبان برنامه نویسی IDL
• آشنایی با زبان برنامه نویسی IDL/ENVI
• آشنایی باکدنویسی مقدماتی در IDL/ENVI
• آشنایی با ENVI API
• آشنایی با روش تابع نویسی و اعمال آن در Band Math
• فراخوانی تصاویر ماهواره ای
• نمایش آنها در صفحه نمایشگر
• کار با داده های رستری
• تعریف انواع حد آستانه ها و ماسک کردن تصویر بر اساس آن.
• اعمال انواع روش های بسط تصویر
• موزاییک کردن تصاویر ماهواره ای
• تلفیق تصاویر ماهواره ای
• تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای
• اعمال روش نرمال سازی رادیومتریکی
• پیاده سازی انواع شاخص¬های طیفی بر روی تصاویر ماهواره ای

32- نرم افزار ENVI در ArcGIS

• انجام تصحیحات رادیومتریکی و هندسی در ArcGIS
• دستور Convert Raster Format
• دستور Filter With Convolution
• دستور LiDAR to Raster
• دستور Extract Features With Ruleset
• دستور Auto Threshold Difference Raster
• دستور Calculate Image Difference
• دستور Calculate Thematic Change
• دستور Classification Raster to Vector
• دستور Classify with Training
• دستور Classify Without Training
• دستور Cleanup Classification Raster
• دستور Detect Anomalies
• دستور Intersect Raster
• دستور Threshold by Percebntage
• دستور Detect Anomalies with Thresholding
• دستور Detect Image Difference With Thresholding And Cleanup
• دستور Detect Thematic Change With Cleanup
• دستور Supervised Classification With Cleanup
• دستور Unsupervised Classification With Cleanup

33- مروری بر پروژه هایی که در  کلاس تدریس خواهد شد

• پروژه تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی
• پروژه آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی
• پروژه آشکارسازی تغیرات مخاطرات طبیعی
• پروژه کانی شناسی با استفاده از سنجش از دور
• پروژه تعیین عمق نسبی پهنه های آبی
• پروژه برآورد مساحت سطحی پهنه های آبی
• پروژه آشکارسازی تغییرات پهنه های آبی
• پروژه شناسایی و ارزیابی سلامت گیاه در کشاورزی
• پروژه شناسایی تنش¬های گیاهی در کشاورزی
• پروژه نقشه کشی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
• پروژه ارزیابی رشد فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر ماهواره ای.
• پروژه برآورد حرارت سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8

34- سوالات متداول در نرم افزار ENVI

• هنگام کار کردن با نرم افزار ENVI دانشجویان و پژوهشگران بعضا با مشکلاتی مواجه می شوند که در این بخش به توضیح آنها می پردازیم

مشخصات و ویژگی های دوره:
این دوره شامل 30 ساعت آموزش سنجش از دور در نرم افزار ENVI است که تقریبا همه مباحث رو پوشش داده و یک دوره فوق العاده کامل به حساب می آید.
این دوره شامل 7 جلسه 4 ساعته به علاوه 2 ساعت است که هر جلسه شامل مباحث گوناگونی می شود. دوستان در هر جلسه برگه خلاصه نکات و برگه تمارین را دریافت می کنند. برگه خلاصه نکات شامل خلاصه ای از آموزش همان جلسه را دربرمیگیرد و برگه تمرینات نیز شامل تمارینی است که برای بهتر شدن و مسلط تر شدن بر نرم افزار لازم است انجام دهند.

این دوره به 2 صورت برگزار می شود:
1- دوره حضوری:
در دوره حضوری دوستان ثبت نام کرده و به صورت حضوری در کلاس شرکت می کنند
2- دوره غیرحضوری
این دوره نیز همه مباحث دوره حضوری را دربرداشته و هیچ کمبودی نسبت به دوره حضوری ندارد. همه مباحث دوره حضوری ضبط شده و ویدئوهای آن برای دوستان ارسال می گردد.

Fehrest

فهرست کامل مطالبی که در این دوره آموزش خواهید دید Pack1

Pack2

Pack3

Pack4
هر پکیج برای :

1- دوره های حضوری شامل:

 • کلاس آموزش حضوری
 • برگه های خلاصه نکات
 • برگه های تمرینات هر جلسه

2- دوره های غیرحضوری شامل:

 • فیلم ضبط شده هر جلسه به همراه داده های تمرین و سایر ملحقات.
 • کیفیت پکیج های ارسالی عینا همانند تصاویری خواهد بود که در بالا مشاهده می کنید.

 

ویژگی های ممتاز این دوره چیست و چرا باید در آن شرکت کنید؟

 • کامل ترین دوره ای که در مورد نرم افزار ENVI قرار است برگزار شود
 • تدریس توسط نخبه سنجش از دور ایران امیرحسین احراری
 • مواردی برای اولین بار مطرح شده و آموزش داده می شود
 • به صورت هفتگی بوده و اثر یادگیری چند برابر خواهد شد
 • به همراه داده های تمرینی است و کاملا کاربردی خواهد بود
 • تضمین بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از دوره
 • مواردی که یاد خواهید گرفت چندین برابر قیمت دوره ارزش دارد
 • تفاوتی بین دوره های حضوری و غیرحضوری نخواهد بود و فیلم دوره حضوری عینا برای دوستان غیرحضوری ارسال خواهد شد.
 • پکیج هایی طراحی شده مکمل مباحث کلاس ارائه میشود.
 • جزوه آموزش نرم افزار و فایل آموزشی پاورپوینت کلاس نیز ارائه میشود.

در چه محیطی آموزش داده می شود؟
آموزش در محیط جدید نرم افزار ENVI می باشد.

همانطور که می دانید از نسخه 5 انوی محیطی جدید در آن معرفی شده که شباهت زیادی به محیط نرم افزار آرک جی آی اس دارد. در این محیط ابزارها در سمت راست نرم افزار قرار گرفته و با سرچ یا تایپ دستور موردنظر به سرعت به ابزار کار خود دسترسی خواهید داشت.

Envi

آشنایی با مدرس دوره: امیرحسین احراری

کسب رتبه اول مقطع کارشناسی رشته سنجش از دور دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران با معدل کل 18.10 .

 • پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران به عنوان استعداد درخشان.
 • انتخاب شدن به عنوان نخبه علمی از سوی بنیاد نخبگان ایران.
 • گذراندن دوره 30 ساعته سنجش از دور ابرطیفی پیشرفته تحت نظر دکتر دانیل سرا، محقق سنجش از دور ابرطیفی سازمان هوافضای آلمان، در دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران.
 • شرکت در کارگاه سنجش از دور پیشرفته، تحت نظر پروفسور مولدر از مرکز ITC هلند، در دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • گذراندن دوره ی آموزشی نرم افزارArcGIS10 مقدماتی و پیشرفته در دانشکده ی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و کسب نمره ی 100 .
 • تدریس سه دوره کلاس آموزش نرم افزار   ArcGIS10 (مقدماتی-پیشرفته) برای اولین بار در انجمن علمی سنجش از دور دانشکده ی جغرافیا ، دانشگاه تهران
 • و موارد دیگری که میتوانید رزومه را از لینک زیر دریافت کنید
دریافت رزومه مدرس دوره

 

قیمت دوره چقدر است و چرا گران نیست؟

قیمت برای دوره های حضوری و غیرحضوری متفاوت است:

دوره های حضوری: 370 هزار تومان شامل 10 جلسه آموزش 4 ساعته جمعا 40 ساعت آموزش

دوره های غیرحضوری: 330 هزار تومان شامل 7 عدد دی وی دی 40 ساعت

کاربران میتوانند با پرداخت 370 هزار تومان مهارت ها و دانشی کسب کنند که برای انجام پروژه های دانشگاهی مناسب و برای کار در سنجش از دور ایدئال است. شما میتوانید قابلیت هایی پیدا کنید که امکان انجام پروژه های چند میلیون تومانی در سنجش از دور را برای شما فراهم میشود. حضور در این کلاس میتواند بازدهی بسیار بیشتری از قیمت پرداخت شده در بلند مدت برای شما داشته باشد. 

تدریس در این کلاس به صورتی است که شما میتوانید به عنوان یک دوره تربیت متخصص سنجش از دور آن را ببینید. بعد از پایان این کلاس با مهارت هایی که کسب کردید به راحتی میتوانید نیاز های علمی مراکز تحقیقاتی سنجش از دور و شرکت های فعال در این زمینه را پاسخ دهید و به عنوان یک متخصص سنجش از دور مشغول به کار شوید.

قیمت دوره را اگر با یک لباس یا شلوار مقایسه کنید عملا یک شلوار معمولی قیمت یک سوم این دوره را خواهد داشت و علاوه بر آن تخصص جدیدی که کسب خواهید کرد می تواند توانایی های شما را افزایش داده و بتوانید درآمدهای خیلی خیلی خوبی کسب کنید.

و یک نهار یا شام را درنظر بگیرید و چرا شام یا نهار. ویزیت دکتر و آزمایش هایی که ممکن است برای بیمار بنویسید گاهی رقمی چند برابر این آموزش ها خواهد داشت که ناچاریم علی رغم میل خود این هزینه ها را متقبل شده و پرداخت کنیم.
پس قیمت دوره در مقایسه با خیلی از مواد دیگر گران نیست.

این دوره شامل گارانتی بازگشت وجه در صورت عدم رضایت است

در صورت اینکه از دوره راضی نبودید می توانید تا پایان جلسه چهارم  نارضایتی خود را اعلام کرده و هزینه خود را پس بگیرید.

هر سوالی در مورد دوره و موارد مرتبط با آن داشتید در انتهای همین صفحه سوال خود را مطرح کرده و در اولین فرصت به آن پاسخ خواهیم داد

تلفن تماس: 09393358242

جهت ثبت نام نهایی بر روی دکمه مورد نظر خود در زیر کلیک کنید

ثبت نام دوره حضوری ثبت نام دوره غیرحضوری

 

   

۲۱۶ دیدگاه

 • باسلام؛
  ضمن عرض ادب و قدردانی بابت زحمات مجموعه؛
  از این آگهی بسیار خرسندم و علاقه مند به ثبت نام در دوره های غیر حضوری(باتوجه به اینکه بندرعباس دانشجو و ساکن میباشم). پیشنهادم برای قسط بندی هزینه پرداختی در عوض عودت کامل وجه در ورت عدم رضایت میباشد. بدین صورت که مبلغ جلسه اول از متقاضی اخذ و در صورت تمایل متقاضی به ادامه ی دوره مابقی یکجا و درغیر اینصورت امکان لغو (بدون دریافت هزینه ی جلسه اول) را داشته باشد. نکته دوم در مورد ارسال پکیج میباشد که نحوه یپست و رنج زمان پیش بینی شده را نیز اعلام بفرماید و حتما کد رهیگیری مرسوله پستی را به شماره تلفن متقاضی ارسال کنید. دوستتون دارم انشالا موفق باشید.

  • با سلام

   مطمئن باشید که از دوره راضی خواهید بود اما چنانچه راضی نبودید میتوانید هزینه خود را پس بگیرید. این دوره توسط یکی از متخصصین مطرح سنجش از دور آقای احراری تدریس می شود و با توجه به سابقه و تسلط ایشان و تدریس فوق العاده ای که دارند حتما راضی خواهید بود.
   ارسال پکیج ها نیز ابداری هر هفته و به مدت 5 هفته خواهد بود و هر پکیج شامل 6 ساعت آموزش می باشد.

 • سلام و احترامات تقدیم:
  من در افغانستان زنده گی میکنم و نمیتوانم که به شکل حضوری در کلاس اشتراک نمایم آیا شما در کابل- افغانستان کدام نمایندگی دارید و یا میتوانید که بسته دوره های غیرحضوری را برایم بفرستید و حساب را از طریق بانک برای شما ارسال نمایم. تشکر

 • با سلام
  آیا پس از پایان دوره گواهینامه معتبر صادر میشه؟
  اگه گواهینامه داره. بر چه اساسی به شرکت کنندگان گواهینامه داده میشه؟ همه شرکت کنندگان گواهینامه می گیرند یا آزمون داره؟

  • با عرض سلام

   سعی میشه آزمونی در انتهای دوره از شرکت کنندگان گرفته بشه که میزان یادگیریشون سنجیده بشه. همچنین از طرف سایت نیز گواهی به شرکت کنندگان اهدا میشه.

 • سلام و عرض ادب
  آیا این دوره از محصولی تحت عنوان ( آموزش ویدئویی نرم افزار سنجش از دور Envi از مقدماتی تا پیشرفته) کامل تر می باشد؟

  • سلام خدمت شما
   بله این دوره بسیار کامل می باشد و بسیاری از نکات آن برای اولین بار آموزش داده می شود.
   میتوانید به کتابچه لیست موضوعات در بالای همین صفحه رجوع کنید.

 • سوال:
  در مورد خطواره ها و تهیه نقشه زمین شناسی یکپارچه از تصاویر ماهواره ای چیز تو این آموزش استاد بزرگکه خوندم آیا وجود دارد؟
  لفا پاسخ رو به ایمیل بفرتسید. ممنون.

 • ایا در پایان کلاسها پکیج این دوره قابل خریداری هستش؟ چون شرایط حضور در کلاس برام امکان پذیر نیست

 • سلام
  خسته نباشید لطفا ساعت و روزهای برگزاری کلاسها را بفرمایید و اگر امکان داشته باشد روزهای پنج شنبه یا جمعه برگزار بشه که بتوانیم در کلاس شرکت نمایم ممنون میشم
  با تشکر

 • سلام
  در مورد اموزشهای مذکور بنده چند سئوال داشتم
  1- در نرم افزار ان وی و در قسمت mapping methods ما چند روش شناسایی و بارز سازی عوارض زمینی داریم ایا ممکن است در این موارد همراه با توضیحات این روشها را نیز انجام پذیرد، خصوصا اینکه بعضی از انها در شناسایی التراسیونها و انومالیهای معدنی بسیار کاربرد دارد.
  2- در صورت انتخاب دوره بصورت غیر حضوری ایا امکان سئوال و جواب با مدرس دوره فراهم است یا خیر؟

  • با سلام و خسته نباشید
   بله درست میفرمایید. امکانت کار با Mapping Method بسیار کاربردی هست. اما نکته ای که وجود داره این هست که ما بدنبال این هستیم تا در یک بازه زمانی محدود سنجش از دور را بصورت جامع برای کاربران تدریس کنیم. بر همین اساس از مباحث این چنینی دو عنوان یعنی تطابق سنجی طیفی و همچنین شاخص های کانی شناسی برای سنجنده ASTER رو در نظر گرفتیم. اما با این حال در صورتی که امکان اضافه کردن سرفصل جدید با توجه به زمان برای ما امکان پذیر شد حتما نظر شما را در تعیین سرفصل ها لحاظ خواهیم نمود و پس از آن اطلاع رسانی میگردد.

   در ارتباط با پرسش و پاسخ هم مشکلی نیست در خدمت شما خواهیم بود.

   با سپاس از نکات موثری که فرمودید. با احترام
   امیرحسین احراری

 • با سلام؛
  محل برگزاری با توجه اینکه اکثر افراد غیربومی می باشند بسیار ضروری است. ضمناً این دوره چند روز طول می کشد.

  • بله هیچ تفاوتی با هم ندارند. مزیت دوره حضوری این است که می توانید از مدرس سوال بپرسید.
   عینا فیلم دوره حضوری برای دوستان غیرحضوری ارسال می شود.

 • سلام
  لطفا اگر امکان دارد کلاسها را در روزهای پنج شنبه و جمعه تشکیل دهید تا کسانیکه در شهرستان هستند بتوانند در کلاسها حضور داشته باشند
  با تشکر

 • با سلام. بنده در تهران به دوره حضوری انوی نیاز دارم. چنانچه این دوره ها برگزار میشود راجب زمان برگزاری اطلاع رسانی کنید

 • سلام من دانشجوی سنجش از دور هستم برام مقدور نیست که هزینه کلاس رو یه جا پرداخت کنم امکان داره که قسطی پرداخت کنم لطفا جواب بدین

  • هزینه دوره غیرحضوری 250 تومان میشه که در سه قسط قابل پرداخته.
   قسط های اول و دوم 100 تومان و قسط سوم 50 تومان به علاوه هزینه های پستی که جداگانه محاسبه میشود.

 • با سلام
  خسته نباشید
  آیا امکان پرداخت در دو یا چند قسط وجود دارد یا نه؟چون ما در شهرستان زندگی میکنیم واینکه به صورت غیرحضوری میشه این دوره رو با شما داشته باشیم وهزینه برای من یکم پرداختش سخت هست!!!
  لطفا در صورت امکان قسط بندی ، خبر رو به ایمیلم بفرستید…چطور وچگونگی پرداخت؟!!
  ممنون از شما عزیزان

  • با سلام. همانطور که در نظرات بالاتر پاسخ داده شده شما می توانید در سه قسط مبلغ را پرداخت نمایید. به طوریکه در قسط اول و دوم 100 تومان و در قسط سوم 50 تومان میپردازید. هزینه های ارسال نیز جداگانه محاسبه می شوند.

 • ببخشید سوال میپرسم
  یعنی موقع رسید پستی 100تومن + هزینه پست پرداخت بشه ؟ یا الان در سایت امکان پرداخت اینجور خدماتی فراهم شده؟

  • شما ابتدا قسط اول رو به شماره حساب یا شماره کارت واریز میکنید و سپس پکیج براتون ارسال میشه.
   از طریق سایت اگر بخواهید پرداخت کنید باید کل مبلغ پرداخت بشه.

 • سلام. خسته نباشید. ببخشید میخواستم بپرسم که اگه بخواهیم به صورت قسطی مبلغ دوره را بپردازیم چطوری باید اقدام کنیم و طی چند قسط و چند ماهه است؟ آخه ما دانشجو هستیم و یکم مشکل مالی داریم. ممنون میشم کمی به فکر ما دانشجویان باشید. خدا اجرتان دهد.

  • با سلام
   اگر بخواهید به صورت قسطی پرداخت کنید سه قسط میشود. هر قسط 100 تومن برای دوره های حضوری و برای دوره های غیرحضوری دو قسط 100 تومان و یک قسط 80 تومان.
   شما هزینه ها را به شماره حساب واریز میکنید.
   برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 09393358242 تماس بگیرید.

 • باسلام؛
  ممنون بابت اطلاع رسانی. فقط بفرمایید در این آموزش پروژه محوری اساس کار میباشد یا خیر؟ پیشنها بنده بدین صورت است که شما یک پروژه تعریف و در قالب انجام پروژه مواردی که نام بردید را آموزش بدین. مثلا پروژه ی شناسایی کانون های ریزگرد یا … و همچنین در کنار آن چندین عنوان مناسب و به روز برای علاقه مندان به مقاله نویسی و کسانی که دنبال تصویب طرح میباشند مطرح نمایید. مطمئن باشید در این صورت استقبال چشمگیرتری از دوره های آموزشی خواهد شد. موفق باشید. ممنون میشم رسیدگی کنید و جواب بدین.

 • سلام
  ببخشید این دوره به درد بچه های منابع طبیعی هم میخوره؟ مثلا با یادگیری آن توانایی انجام چه پروژه هایی را پیدا میکنیم؟ لطف کنید جواب بدین

  • سلام
   این دوره به درد همه کسانی که به نحوی با سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای سروکار دارند میخوره. دوره خیلی جامعی هست و با اتمام دوره می تونید بخش زیادی از نیازهاتون رو برطرف کنید

 • با سلام
  برای ثبت نام نهایی در این دوره با احتساب ارسال توسط پست، مبلغ نهایی در سایت درج شده برای ما که میخواهیم غیر حضوری باشه واینکه پول دوره رو قسطی پرداخت کنیم .شماره حساب یا شماره کارتی رو معرفی کنید تا واریز کنیم
  منتظر خوابتون هستم

  • سلام
   شما میتونید به شماره کارت 6221061060874056 به نام احمد نجفی هزینه را واریز کنید.
   قبل از واریز با شماره 09393358242 تماس گرفته و هماهنگی کنید
   با تشکر

 • لطفا جواب این پیام رو هم بدین

  بهزاد می‌گه:
  شهریور ۳, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۷ ق.ظ

  باسلام؛
  ممنون بابت اطلاع رسانی. فقط بفرمایید در این آموزش پروژه محوری اساس کار میباشد یا خیر؟ پیشنها بنده بدین صورت است که شما یک پروژه تعریف و در قالب انجام پروژه مواردی که نام بردید را آموزش بدین. مثلا پروژه ی شناسایی کانون های ریزگرد یا … و همچنین در کنار آن چندین عنوان مناسب و به روز برای علاقه مندان به مقاله نویسی و کسانی که دنبال تصویب طرح میباشند مطرح نمایید. مطمئن باشید در این صورت استقبال چشمگیرتری از دوره های آموزشی خواهد شد. موفق باشید. ممنون میشم رسیدگی کنید و جواب بدین.

  • با سلام
   در این دوره آموزشی هدف ما این هست که علم سنجش از دور را بصورت جامع تدریس کنیم تا از این طریق کاربران بتونن بصورت جامع با مباحث و سرفصل های مقدماتی تا پیشرفته در سنجش از دور آشنایی پیدا کنن. نکته ای که شما فرمودید کاملا درست هست اما بهتر هست که چنین مباحثی در قالب یک کارگاه 5 ساعته برگزار بشه.

 • سلام
  به دورسنجی خیلی علاقه دارم و رشتم مهندسی معدن هست. پروژه کارشناسیم رو هم در همین مورد قراره ارائه بدم.
  به نظرم قیمت دورتون نسبت به بقیه دوره های GIS و ENVI که دیدم مناسبه. از نظر مکانی هم برای من خیلی مناسبه.
  تنها مشکلم لپ تاپه. فکر نمیکنم بتونم لپ تاپ مناسبی بخرم یا از کسی قرض بگیرم. به نظرتون راه حلی وجود داره؟
  حداقل CPU مورد نیاز برای کار با ENVI چند GHz باید باشه؟
  اصلا هنوز فرصت ثبت نام برای کلاس حضوری باقی مونده یا ظرفیت تکمیل شده؟
  ممنون

 • با سلام
  بنده قضد شرکت در کلاس را دارم. دو سوال از خدمتتان داشتم:
  1- ایا فیلم های ضبط شده می توانند دقیقا انچه که در کلاس گفته می شود را پوشش دهند؟ ایا فیلمیرداری از کلاس بضورت کامل و با کیفیت انجام می شود؟
  2- برای ثبت نام بصوزت قسطی به چه صورت باید اقدام کرد؟
  با تشکر

  • سلام خدمت شما
   فیلم های ضبط شده دقیقا همان کلاس حضوری است که استاد در کلاس تدریس می کنند و هیچ کمبودی نسبت به دوره حضوری ندارد. اگر در دوره حضوری نیز شرکت کنید می توانید پکیج دوره غیرحضوری را نیز تهیه نمایید.
   برای پرداخت قسطی باید مبلغ را به شماره کارت واریز کرده و سپس اطلاع دهید.

 • سلام
  من برای کلاس ثبت نام کردم و هزینه رو هم پرداخت کردم, ولی امروز ایمیلی برام اومد که بسته تصحیحات رادیومتریک و هندسی رو در صورت نهایی کردن ثبت نامم میتونم دریافت کنم.
  میخوام بدونم بالاخره ثبت نام من نهایی شده یا باید هنوز ثبت نام رو تکمیل کنم؟

 • سلام. خسته نباشید. شرمنده چندتا سوال داشتم. اول اینکه ببخشید این بسته ای که فرمودین رایگان در اختیارمون قرار میگیره یا باید بازم پولی بابتش بپردازیم؟ و دیگر اینکه پول این دوره را تا کی فرصت داریم بریزیم به حساب و اگه قسطی باشه هر قسط چند روز یکبار یا چند ماه یکبار باید پرداخت بشه؟ ممنون میشم اگه جواب بدبن.

  • سلام
   اگر ثبت نام خود را تا روز چهارشنبه 10 شهریور تکمیل کنید بسته تصحیحات هندسی و رادیومتریک به صورت رایگان به شما داده میشود.
   هزینه دوره هر چه زودتر واریز بشه بهتر است چون احتمال دارد ظرفیت کلاس تکمیل شود.
   برای پرداخت قسطی در قسمت بالاتر توضیح داده شده است.

 • سلام
  بنده در قسمت اموزش غیر حضوری شرکت نمودم و هزینه انرا نیز پرداخت کردم . خواهشمند است در زمان تحویل دی وی دی های اموزشی یک
  فاکتور بنام سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد به اینجانب تحویل نمایید.
  با تشکر

 • سلام
  شما عنوان نمودید بسته تصحیحات اتمسفریک و هندسی برای دوره های حضوری رایگان است، در صورتیکه اختلاف قیمت دوره حضوری با
  غیر حضوری حدود 20 هزار تومان است. ثانیا شما بابت اخذ جا برای برگزاری کلاسها احتمالا هزینه هایی را پرداخت خواهید نمود ، درصورتیکه
  برای دوره غیر حضوری هزینه ای در بر ندارد.
  در مجموع فکر میکنم کار شما غیر منصفانه است. اگر مشگل شما 20هزار تومان الباقی است ، بفرمایید تا ان نیز پرداخت شود.
  با تشکر

 • با سلام و احترام
  بنده تو کلاس های حضوری تون شرکت کردم و رسید تکمیل خرید هم برام ارسال شد.باتوجه به اینکه از شهرستان میام و باید بلیط رزرو کنم.آیا کلاس هاتون تو موعد مقرر 15 شهریور تشکیل می شن.با تشکر

 • با سلام خدمت سروران عزیز
  میخواستم بگم خیلی خوب است که از همین اقای مهندس احراری بخواهید که اموزش پردازش تصاویر راداری را نیز جز برنامه اینده اش قرار دهد.
  خصوصا اینکه در داخل کشور تعداد افراد اندکی با اینگونه تصاویر و کار با ان اشنایی دارند.
  با تشکر فراوان

  • من هم با نفر قبلی موافقم.
   حتی اگر در حد چند دقیقه یه توضیح اجمالی در مورد ویژگی های تصاویر رادار و انواع product هایی که ازش میگیرن و نرم افزار های مربوطه باشه هم خیلی کمک میکنه.

   • با سلام خدمت دوستان محترم

    ممنون از نقطه نظرات سازنده شما. حتما سعی بنده در این هست که اگر مطالب مناسب و کاربردی در ارتباط با داده های راداری بدست آوردم در این کلاس برای شما توضیح بدهم.

    با احترام

 • با سلام و سپاس فراوان بابت تلاش شما جهت گسترش علم سنجش از دور
  آیا هنوز فرصت برای ثبت نام در دوره غیرحضوری و دریافت هدیه(تصحیحات رادیومتریک) می باشد؟
  اگر هزینه قسطی پرداخت شود خریدار مشمول هدیه خواهد شد؟

 • با سلام خدمت شما بزرگواران و فعالان عرسه علم سنجش از دور. ببخشید من وقت نکردم هنوز ثبت نامم را در دوره غیر حضوری نهایی کنم. میخواستم ببینم هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟ و آیا بسته رایگان به ما هم تعلق میگیره یا اینکه باید پول بدیم بابتش؟ ممنون میشم جواب بدین.

 • سلام. وقتتون بخیر. خسته نباشید. ببخشید من میخواستم قسط اول را به حسابتون بریزم. باید چکار کنم؟ شماره حساب دارین که اقدام کنم؟ بسته را کی میفرستین واسم بزرگوار؟ چون خیلی بهش نیاز دارم. ممنون.

 • با سلام ، از اقای مهندس چند سئوال داشتم
  1- همانطور که عنوان نمودید در استک کردن چند باند، معمولا باند هایی با پیکسل سایز کوچک با باندهای با پیکسل سایز بزرگ ، نتیجه استک چند باند با پیکسل سایز بزرگ است ولی بنده در چند مقاله که مطالعه نمودم بر عکس انها نیز انجام شده است( استک تصاویر استر برای پردازش تصاویر و تشخیص انامالیهای معدنی به پیکسل سایز 15 متر). نظر شما چیست؟ ایا در این صورت طیف اولیه عوارض بهم نمدریزد؟
  2- برای تصحیح اتمسفریک با روش atcor فایل اولیه ما بصورت DN ویا رادیانس باید باشد؟
  3- جنابعالی در تصحیح بروش ATCOR فایل اولیه را برای پردازش سریع برش دادید در صورتیکه بما گفته اند حدالمقدور باندها را برش ندهید زیرا ممکن است در پردازش بعدی طیف عوارض مقداری با حالت واقعی ان تفاوت ایجاد کند.
  با تشکر خوشبازان

  • با سلام خدمت شما.
   در ارتباط بااستک نمودن باید عرض کنم که حرف شما درست است. این کار شدنی است و هرگز نمیتوان آن را رد کرد. نکته ای که بنده عرض کردم این بود که وقتی باند 30 متر به 15 متر نمونه یابی میشود، و چون تنها در این رابطه تراکم سطر و ستون و پیکسل ها در تصویر دارد افزایش پیدا می نماید، لذا وضوح کیفی و بصری تصویر در این رابطه پایین می آبد. پس بهتر هست که 15 متر را به 30 متر تبدیل نماییم. مهم تر این که گاهی کاربرد ما به گونه ای است که مجبور میشویم 30 را به 15 نمونه یابی نماییم. اما اگر این افزایش با استفاده از روش فیوژن باشد نتایج صحیح و قابل اطمینان خواهد بود. به این دلیل که فیوژن امکان افزایش توان تفکیک مکانی را به گونه مطلوبی فراهم می آورد.
   در ارتباط با طیف عوارض هم خیر. در این مورد افزایش توان تفکیک با استفاده از استک نمودن هرگز طیف تغییری نمیکند چون تنها ابعاد هندسی تصویر دارد تغییر میکند. البته پیکسل هایی جدید در این رابطه ممکن است شکل بگیرد. اما چون تعداد آنها کم است لذا در رفتار طیفی غالب پدیده ها در تصویر نمیتوانند بصورت چشمگیری تاثیر گذار باشند.
   در ارتباط با اتکور هم فایل ورودی شما باید بصورت DN باشد. بنده با رادیانس قبلا تست کردم و نتایج درستی بدست نیاوردم.
   در ارتباط با برش تصویر هم توجه داشته باشید که بنده 7 باند مورد نظر را از لحاظ مکانی برش زدم نه از لحاظ طیفی. به این مفهوم که از لحاظ توان تفکیک طیفی بنده تغییری در مجموعه داده مورد نظرم ایجاد نکردم و تنها از نظر مکانی محدوده مشخصی بر روی تصویر را جدا نمودم.
   باز اگر ابهامی در ارتباط با پردازش ها مشاهده نمودید بنده در خدمت هستم و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید.
   با سپاس از توجه و نکته سنجی شما. با احترام

 • با سلام و خسته نباشید
  آقای مهندس حتما در یکی ازجلسات اینده شاخصهای پوشش گیاهی را تدریس خواهید نمود و همانطور که مستحضرید این شاخصها بنوعی بر
  گرفته از نسبت های باندی هستند. میخواستم خواهش کنم که این مبحث را کمی بازتر کنید و بررسی فرمایید که اگر ما طیف یک گیاه یا کانی
  بر گرفته از کتابخانه طیفی را داشته باشیم و با توجه به نمودار انها ، مشاهده خواهیم کرد که انها در بعضی از باندها انعکاس بالا و در بعضی از
  باندها جذب بالا دارند. مثلا در تصاویر ETM+ برای بارز سازی اکسید اهن از نسبت 3/1 استفاده میشود که پیکسل های سفید نماینده اکسید اهن است. و یا برای بارز ساز رسها از نسبت باندی 5/7 استفاده میشود. حال اگر این نمودار ها را بررسی کنیم نقاط انعکاس بالا و جذب بالا را باز نیز میتوان مشاهده نمود که مربوط به باندهای دیگر است. پس چرا از ان باندها استفاده نشده است . ایا این روشهای تقسیم باندی موارد
  دیگری را نیز طلب میکند. ممنون میشم این مسئله را نیز توضیح دهید. با تشکر

  • با سلام. ممنون از نکته سنجی شما.
   بله به امید خدا در جلسات آینده مبحث مربوط به نسبت های باندی را بیشتر باز خواهیم کرد و در ارتباط با رفتارهای طیفی و نقش آنها در ارتباط باروش های نسبت گیری نیز صحبت میکنیم. سوال خوبی است. زمانی که یک ماهواره چند طیفی (Multispectral) مانند لندست طراحی میشود هدف آن است که باندهای یک سنجنده را به گونه ای طراحی کنند که بتواند در عموم زمینه ها و کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. بر همین اساس در رفتار طیفی مرجعی که از آهن در کتابخانه طیفی مشاهده میشود از صدها باند مختلف در محدوده مرئی و مادون قرمز طیف استفاده شده است و محدوده های جذبی و بازتابی گوناگون و متفاوتی را در این زمینه شما میتوانید تشخیص دهید. اما در یک ماهواره مانند لندست تعداد باند ها محدود بوده و طراحان آن مجبور به انتخاب پرکاربردترین باند ها برای عموم زمینه های تحقیقاتی هستند.
   از طرف دیگر مبنای انتخاب باند ها در نسبت گیری طیفی آزمایش ها و تحقیقاتی است که در محیط آزمایشگاهی و در شرایط کنترل شده بر روی پدیده ها مختلف صورت گرفته است. بر همین اساس در محیط واقعی بدلیل اینکه موارد مختلف و متنوعی میتوانند بر روی رفتار طیفی پدیده ها اثر گذار باشند لذا ممکن است آن چیزی که به عنوان رفتار طیفی مشاهده میکنید با آن چه که انتظار میرود متفاوت باشد. از سوی دیگر شما میتوانید با استفاده از منطق پیکسل های خالص PPI نسبت به شناسایی رفتار طیفی دقیق آهن در روی تصاویر ماهواره ای اقدام نمایید. چرا که اثر اختلاط طیفی خود میتواند از عوامل اثر گذار بر روی رفتار های طیفی باشد. به امید خدا مبحث مربوط به روابط بین باندی و شاخص هایی که میتوان در این زمینه استخراج نمود را در ادامه بیشتر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

   با سپاس از نکته سنجی جنابعالی.

   با احترام ، امیرحسین احراری

 • با سلام. من کارمند هستم. و سرکارهم فیلم های آموزشی را نگاه میکنم. و در منزل هم روی سیستم می توانم ببینم؟ ینی اینکه میشه روی دو سیستم فیلمهارا مشاهده کرد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

 • سلام وخسته نباشید
  جلسه اول پکیج ارسالی سایت خوب girs رو کاملا دیدم واقعا بسیار مفید بود دستمریزاد
  یک سول:
  آیا جلسات سوم وچهارم وبیشتر نیز برگزار شدن؟
  واینکه پکیج بعدی رو کی ارسال میکنید وهزینه قسط دوم وسوم را کی وچگونه بایستی پرداخت کنیم ؟ممنون

  • سلام و تشکر از شما
   جلسات سوم و چهارم نیز برگزار شده و برای دوستان ارسال شدند.
   هر هفته یک پکیج ارسال می شود.
   در مورد قسط های دوم و سوم به صورت پیامکی به شما اطلاع داده خواهد شد.

 • با سلام
  جناب اقای مهندس احراری
  بنذه در رابطه تا جلسات 3و4 شما چند سئوال را مطرح میکنم
  1- درقسمت ارتورکتیفای چرا اورتو نمودن تصاویر لندست وجود ندارد؟
  2- شما در کلاس عنوان نمودید که در مناطق کوهستانی برای رسیدن به دقت بالا بهتر است تصاویر را اورتو کنیم، ولی من در مطالعه مقالات خارجی برای پردازش تصاویر که اکثرا برای بارزسازی مواد معدنی با استفاده از طیف عناصر انجام گردیده، هیچکدام انها تصاویر را اورتو نکرده اند؟
  3- اقای مهندس من تصاویر استر سال 2002 با فرمت HDF را دارم که میگویند یک مرحله تصحیح هندسی شده است. ایا این تصاویر با تصاویر مثلا سالهای 2014و 2015 فرق دارد؟
  4- تصاویر استر که در سالهای 2014 و 2015 اخذ شده در بعضی ها از انها حاشیه تصاویر به رنگ قرمز یا فیروزه ای هستند. ایا این تصاویر بدرد دانلود کردن میخورد و حاشیه انها نیاز به ماسک دارد و یا اصلا مناسب نیستند.
  5- شما زحمت کشیدید و کلیه مراحل تصحیح اتمسفریک را انجام دادید اگر وقت داردید منت گذاشته و تصحیح باندهای حرارتی را نیز با نرم افزار ژئو متیکا را نیز انجام دهید. زیرا در تصاویر استر از بانهای حرارتی ان نیز برای بارز سازی سنگهای غنی از سیلیس استفاده میشود.
  با تشکر از زحمات شما

  • با سلام در ارتباط با تصحیحات هدف ما این بود که با مهم ترین ابعاد تصحیحاتی برای ماهواره ها رو بیان کنیم. در ارتباط با لندست هم بیشتر تمرکز و هدف ما بر روی تصحیحات رادیومتریکی آن بود. بر همین اساس مبحث اورتو کردن را برای تصاویر توان تفکیک مکانی بالا توضیح دادیم که از اهمیت بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر هدف ما نشان دادن چگونگی نقش RPC File هم بود که با استفاده از آیکونوس محقق گردید.
   بله برای رسیدن به دقت بالاتر در نواحی کوهستانی بهتر هست که تصویر اورتو شود اما مبحث ارتو کردن تصاویر عمدتا در ارتباط با تصاویر ماهواره ای توان تفکیک بالا مورد توجه قرار میگیرد. در تصاویز لندست و استر پیاده سازی آنها از اهمیت بسیار زیادی مانند تصحیحات رادیومتریکی برخوردار نیست. اما اگر بخواهید یک داده بصورت کامل تصحیح شود لازم است تا بر روی تصویر پیاده سازی گردد.
   تصاویر استر که هم اکنون بصورت رایگان در دستزس است داده های Level 1T می باشد. این داده ها تصحیح هندسی شده هستند. اما با این حال دقت هندسی آنها مطلق نیست. بر همین اساس میتوانید از طریق انطباق آنها با داده های وکتوری زمینی آنها را رجیستر نموده و دقت را به حد مطلوبی برسانید.
   در ارتباط با حاشیه تصاویر استر هم باید عرض کنم که بسیاری از اوقات این اختلاف رنگ در حاشیه تصاویر این گونه از تصاویر به دلیل عدم انطباق ابعاد باند ها است که دز حاشیه تصویر اثر گذار است. اگر محدوده مورد مطالعه شما در حاشیه تصویر قرار نگرفته است در این رابطه مشکلی ایجاد نخواهد شد.
   بله درست میفرمایید. بحث تصحیح اتمسفری باند های حرارتی بسیار حائز اهمیت است. در نرم افزار ENVI دستور آن وجود دارد اما به گونه مناسبی عمل نمیکند. با این حال از پیشنهاد شما حتما استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم تا در دوره های آتی نیز این موضوع را اضافه نماییم.

   بدلیل تاخیر ایجاد شده در پاسخ گویی عذر خواهی میکنم. بازهم ممنون از نقطه نظرات سازنده شما.

   با احترام، امیرحسین احراری

 • با سلام مجدد
  بنده با اجازه شما سئوالاتم را مطرح میکنم
  1- در آخرین ویدوی قبلی شما دو نوع طبقه بندی کلاسیک و شئی گرا را انجام دادید، حال با توجه به اعتبار سنجی که احتمالا شما در بعضی
  از پروژه ها انجام داده اید کدامیک دقیقتر است؟
  2- اگر نمونه های انتخابی ما ( اخذ شده توسط جی پی اس سر زمین) در حد یک پیکسل باشد با توجه به تعداد بسیار اندک آنها ایا طبقه بندی این گونه نمونه ها دقیق میباشد. در غیر اینصورت چکار باید کرد؟
  3- مطالبی که شما عنوان فرمودید در طبقه بندی پیکسلی قرار میگیرد، اما روش طبقه بندی پیکسلی برای پیکسل های آمیخته، اطلاعاتی را
  بما نمیدهد. بعبارتی عوارض زیر یک پیکسل را در فضای پیکسلی چگونه شناسایی کنیم؟
  4- برای تصحیح رادیومتریک ارزشهای رقومی به ارزشهای طیفی یا همان رادیانس با توجه به گین و افست یا همان ضرایب سنجنده تبدیل میشود و در مرحله بعد با استفاده از رابطه دیگر به بازتاب طیفی تبدیل میشود. حال سئوال اینجاست که همان انرژی اولیه که سنجنده اخذ
  کرده رادیانس است . پس چرا باید این انرژی تبدیل به روشنایی یا همان ارزش رقومی شده و برای تصحیح رادیومتریک دوباره انرا برگردانیده و تبدیل به رادیانس شود؟ با تشکر فراوان
  به رادیانس کنیم؟

 • با سلام و عرض خسته نباشید
  در بسیاری از کارهایی که بنده بصورت تجربی انجام دادم استفاده از روش طبقه بندی شئ گرا نتایج بهتری را بدست آورده است. البته با این حال نمیتوان بصورت مطلق بیان داشت که روش شئ گرا بهتر است. عموما برای نواحیو مکان های ناهمگن نتایج مناسبی را بدست میدهد.
  در ارتباط با تمونه برداری با استفاده از GPS هم باید سعی شود که نمونه ها بصورت پراکنده از تمام محدوده مورد نظر بوده به گونه ای که بتواند هر یک نمونه معادل با یک پیکسل در داخل تصویر باشد.
  در ارتباط با پیکسل های مخلوط هم از روش های پیشرفته سنجش از دور به نام Sub Pixel Mapping و روش های Spectral Unmixing استفاده میشود.
  در ارتباط با رادیانس هم باید عرض کنم که در حقیقت: Radiance به عنوان انرژی رسیده به سنجنده محسوب میشود که بر اساس واحد وات در متر مربع در استرادیان است. انرژی رسیده به سنجنده به عنوان یک پارامتر فیزیکی بوده و از ماهیت آنالوگ برخوردار است. برای آنکه این مقادیر فیزیکی آنالوگ قابلیت پردازش در کامپیوتر را داشته باشند بایستی به فرمت ریاضیاتی و دیجیتالی تبدیل شوند و بر همین اساس رادیانس تبدیل به درجه روشنایی میشود. زمانی که مقادیر دیجیتالی شده و وارد کامپیوتر شدند حال با استفاده از تصحیحات رادیومتریکی میتوان مقادیر رادیانس را بازیابی کرد. چرا که هدف ما آنالیز رفتار های طیفی منتظر شده از پدیده های مختلف است و درجه روشنایی به عنوان یک مقدار غیر مستقیم در این رابطه نمیتواند مورد استفاده قرار بگیرد. بر همین اساس بایستی مستقیما از مقادیر انرژی رسیده به سنجنده در این رابطه استفاده نمود که همان رادیانس است.

  با احترام، امیرحسین احراری

 • با و ارزوی توفیق جنابعالی
  1- اقای مهندس ایا میتوان در محیط نرم افزار ecognition با توجه افزایش باندها برای یک تصویر رنگی، که بازه رنگ وسیعی را در بر گرفته و با
  توجه به اختلاف رنگها که گویای اختلاف طیف و همینطور اختلاف جنس عوارض زمینی میباشد، از ان در محیط envi جهت نمونه گیری با roi
  استفاده نمود.
  2- اگر ما در یک تصویر رنگی با پیکسل سایز 30 متر از تصویرPAN ایکنوس یا IRS استفاده نموده که پیکسلهای تصویر رنگی را خورد کندو بعد
  یک عارضه زمینی کوچک که با جی پی اس اندازه گیری شده بتوان انرا با مختصات روی ان بوسیله ROI مشخص کنیم وبعد با روش مثلا SPECTRAL ANGLE MAPPER بخواهیم عارضه یا عوارض همسان انرا در تصویر برای ما مشخص کند، ایا این روش مناسب است وایا نمودار طیفی
  ان عارضه با توجه به شکسته شدن پیکسل اولیه تغییر نمیکند.
  3- نرم افزارecognition را چگونه میتوان بدست اورد .
  با تشکر از زحمات جنابعالی

  • با عرض سلام و خسته نباشید
   بنده خودم این مورد را تا بحال تست نکردم اما اگر بتوانید یک نمونه از تصویر رنگی آن بصورت زمین مرجع شده در نرم افزار eCognition خروجی تهیه نمایید قطعا انجام این کار امکان پذیر خواهد بود.
   برای اناجم فرایند فیوژن محدودیت هایی وجود دارد. به عنوان مثال تا 4 برابر امکان ارتقای توان تفکیک مکانی در تصاویر در سطح داده امکان پذیر است. بر همین اساس تصویر 30 متری نمیتواند به توان تفکیک کمتر از یک متر (با کیفیت ایدآل) فیوژ شود.
   نرم افزار eCognition بزودی از طریق همین سایت برای دانلود قرار داده خواهد شد.

   با سپاس از نکته سنجی شما.

   با احترام ، امیرحسین احراری

 • سلام
  من مي خوام كل پكيج واسم ارسال شه. اما بنظرتون ٣٠ تومن واسه يه بسته پستي كه وزن زياديم نداره زياد نيس؟!؟؟
  ما هم دانشجوييم
  اگه ميشه هزينه پستي كمتر شه
  ممنون

  • با سلام
   این دوره مطمعن باشید چند برابر قیمتش ارزش داره و شما با تهیه آن متوجه کاربردی بودن آن خواهید شد.
   برای سفارش میتونید با شماره زیر تماس بگیرید.
   09393358242
   نجفی

 • با سلام و خسته نباشید
  خواستم بدونم روش target detection که در ورژن های جدید انوی اضافه شده هم در سرفصل هاتون هست؟
  چون من میخام غیر حضوری شرکت کنم و امکان پرسیدن سوال ندارم میخام مطمئن شم که اگه این روش هم هست ثبت نام کنم

 • با سلام و احترام
  آیا در دوره جدید غیر حضوری مانند دوره قبلی امکان پرداخت قسطی می باشد؟
  اگر امکان دارد به چه صورتی قابل پرداخت است؟
  باسپاس فراوان

 • با سلام آقای احراری یک مشکلی درزمینه کار با نرم افزار ENVI داشتم من یک تصویر لندست8 را با تصحیحات رادیومتریک FLAASH انجام دادم ومیخواستم بالای آن بااستفاده از گزینه Vegetation Analysis تابع Agriculture stress را عملی کنم اما متاسفانه با پیغام (No band combination can be found that match thoes required to calculate available vegetation indices) با آنکه تصویر استک شده با باندهای ترکیبی 543 در نرم افزار load شده است اگر کمکم کنید ممنون میشم

 • با سلام
  در دوره جدید ساعت آموزشی کاهش پیدا کرده؟؟؟چون دوره قبل کلاس در دو جلسه سه ساعته در هفته برگزار می شد ولی دوره جدید یک جلسه چهار ساعته در هفته برگزار می شه!!!!.
  با توجه به افزایش سرفصلهای جدید به دوره آیا از سر فصلهای دوره قبل موردی هم حذف شده یا خیر؟؟؟؟

  • سلام
   خیر کاهش پیدا نکرده. دو ساعت باقیمانده را در بین کلاس ها پخش میکنیم.
   سعی میشه موارد عمومی تر و ساده تر حذف بشه و سرفصل های تخصصی تر و بهتر اضافه بشه.

 • با سلام
  در جریان پرسش و پاسخ در مورخه 15/8/95 با اقای مهندس احراری،در همین سایت قرار بود نرم افزار ecognition برای دانلود در سایت قرار گیرد
  اکنون چرا تا حال برای دانلود در سایت قرار نگرفته است/
  با تشکر

 • سلام
  با توجه به اینکه بنده در دوره قبل بصورت غیر حضوری شرکت داشتم و دراین دوره قرار است پردازش تصاویر راداری نیز تدریس شود،
  ایا امکان دارد من تنها این بخش را خریداری نمایم؟
  با تشکر

 • با سلام و احترام
  آقای نجفی قبلا از برنامه آموزشی نرم افزار ERDAS 2014 از طریق ارسال پستی استفاده نمودم موردی که برای بنده پیش آمد در مورد نصب نرم افزار است که در سیستم رایانه ای 64 بیت نصب می شود در حالیکه سیستم رایانه ای بنده 32 بیت بوده و با مشکل مواجه شدم. حال از محضر حضرتعالی این سوال دارم آیا آموزش استاد بزرگ نرم افزار Envi نیز از کدام سیستم 32 یا 64 استفاده می کند?

  • سلام خدمت شما
   ما برای دوره استاد بزرگ نسخه 64 بیتی رو ارسال میکنیم. اما شما میتونید نسخه 32 بیت رو از اینترنت دانلود کنید و فکر نمیکنم مشکلی از این نظر باشه.
   سوالی داشتید در خدمت هستم.

 • با سلام و خسته نباشید
  بنده د ر دوره قبل بصورت غیر حضوری شرکت داشتم سه سوال از اقای مهندس احراری داشتم امیدوارم به ان پاسخ داده شود
  1- در مواقعی که ما منطقه شامل ابر را بصورت ماسک از تصویر خارج میکنیم تکلیف عوارض زیر ان چه میشود؟
  2- اگر در پردازش تصاویر همزمان از تصاویر راداری نیز استفاده بکنیم، ایا شناسایی عوارض زمینی گویاتر و دقیق تر میشود؟
  3- بسته اموزشی تصاویر راداری ایا اماده شده است؟
  با تشکر از زحمات جنابعالی

  • با سلام ببخشید دیر پاسخ دادم
   1) در مکان هایی که ابر کومولوس وجود دارد امواج الکترومغناطیسی اپتیکی قابلیت عبور از آنها را نداشته و عملا اطلاعات زیر ابر از دست رفته است و قابلیت بازیابی ندارد. دلیل ماسک کردن محدوده ابری آن است که میخواهیم آن را به مقدار no data تبدیل کنیم تا در فرایند هایی مانند محاسبه آلبدو ، درجه حرارت و یا طبقه بندی مشکل ساز نشود.
   2) میتوان از داده های راداری یا حتی تصاویر اپتیک مربوط به زمان های دیگر نیز بصورت ترکیبی با داده ابری استفاده نمود. اما در این رابطه با استفاده از داده های راداری میتوان محدوده زیر ابر را دید اما داده ها و مقادیری که برای این محدوده تعریف میشود کمی خطا خواهد داشت و بر روی نتایج کار شما تاثیر میگذارد.
   3) بسته آموزش داده های راداری هم آماده شده است. تا هفته آینده به امید خدا عرضه خواهد شد.

   با سپاس از نقطه نظرات سازنده شما.

   با احترام

 • باسلام
  ای کاش چند دقیقه از آموزش غیر حضوری envi رو برای نمونه میذاشتید مثل آموزش ArcGIS که در سایت گذاشتید.
  با تشکر

  • سلام
   آموزش فوق العاده و کاملیه. در تهیه اش شک نکنید.
   از ویژگی ها:
   به زبان ساده
   از مقدماتی تا پیشرفته
   شامل فایل های تمرین
   حدود 30 ساعت آموزش
   تضمین کیفیت محصول توسط سایت
   کیفیت بالا
   کاملا کاربردی
   و …

 • با سلام و توفیق روز افزون برای اقای مهندس احراری و سایر همکاران محترم سایت
  اقای مهندس منطقه ای در جنوب ایران قرار است کار دورسنجی برای منابع معدنی نماییم دو سئوال از جنابعالی داشتم امیدوارم پاسخ لازم داده شود.
  1- منطقه مورد مطالعه ما شامل 4 فریم استر میباشدکه هرکدام دارای زمان برداشت و شدت تابش و زاویه تابش متفاوت هستند. ایا انها را بصورت
  فریم به فریم بررسی کنیم بهتر است یا انها را با توجه به موارد بالا موزاییک کنیم بهتر بوده و مشگلی پیش نمیاید؟
  2- با توجه به اینکه بررسی ما شناسایی پدیده های معدنی از طریق شناسایی طیفی انها میباشد، ایا عمل فیوژن که جهت تفکیک مکانی بهتر
  پدیده ها میباشد، میتواند برای شناسایی طیفی مواد معدنی نیز مناسب باشد یا اینکه برای این بخش یک عمل بی مورد است؟
  با تشکر از پاسخ شما

  • باسلام و احترام خدمت شما محقق محترم
   در ارتباط با سوال اول
   اختلاف زمان و زاویه تابش خورشید قطعا عامل نامناسب و ایجاد کننده خطا است اما در صورتی که داده ها بصورت کاملا پیوسته در دسترس نباشید در این شرایط باید سعی شود که از داده هایی استفاده شود که کمترین اختلاف زمانی ممکن را دارند تا از این طریق خطاها را به حداقل رساند
   در ارتباط با سوال دوم
   فیوژن فرایندی برای حل مشکل توان تفکیک مکانی و افزایش جزییات مکانی با در نظر داشتن حفظ و ثابت نگه داشتن اطلاعات طیفی است. بر همین اساس فیوژن امکان شناسایی بهتر طیفی را منطقا ایجاد نمیکند بلکه امکان شناسایی بهتر مکانی اطلاعات طیفی را فراهم می آورد.
   بر همین اساس فیوژن میتوان به تعیین بهتر محدوده مکانی هریک از کانی ها کمک کند
   با احترام، امیرحسین احراری

 • با عرض سلام و خسته نباشید،من قصد خرید دوره غیر حضوری را دارم ولی یه سوال داشتم:با توجه به اینکه مثلا جهت تدریس و یا کسب رتبه شرکت نیاز به گواهی گذراندن دوره است و ما شهرستانی ها امکان حضور و شرکت در دوره را نداریم آیا این امکان وجود دارد برای کسانی که دوره غیر حضوری را خریداری کرده اند آزمونی از طریق سایت برگزار شود چون معمولا آزمون اینطور کلاس ها به صورت انجام پروژه و تعدادی سوال تئوری است و این امکان اجرای آزمون را به صورت غیر حضوری هم فراهم میاورد
  متشکرم

  • با سلام
   شما با گذراندم این دوره کاملا به نرم افزار مسلط خواهید شد.
   نیازی به مدرک نیست. اگه شما بتونی خودتون رو اثبات کنید مدرک چیز بی ارزشیه و چه بسا خیلی از متخصصین مدرک دارند اما تخصص کافی ندارند.
   شما کار و تخصصتون رو اگر بتونید نشون بدید نیاز به هیچ مدرکی ندارید.

 • سلام
  من سرفصل مطالبی که در کلاس ارائه می شه رو دیدم از اونجایی که مطالب خیلی گستردس و از طرفی مطالب فرار هم هستند بدون شک یاد گیری این حجم مطالب در یک دوره 30 ساعته بعد از اتمام دوره فراموش میشه و شرکت کنندگان دوره به فیلم آموزشی دوره نیاز پیدا می کنن خواستم بدونم که به شرکت کنندگان در کلاس حضوری دی وی دی های کلاسهای غیر حضوری داده می شه ؟

  • با سلام
   یک جلسه و نیم در ارتباط با انواع موضوعات مختلف در تصحیحات هندسی تصاویر ماهواره ای پرداخته شده است.
   اورتو کردن تصاویر نیز بخشی از مباحث تصحیح هندسی مورد بررسی قرار گرفته است

 • سلام
  از اونجاییکه هزینه ها و شرایط خرید اقساطی دوره که اعلام فرمودید مربوط به چند ماه قبل میشه، ممکنه آخرین قیمت و شرایط خرید اقساطی دوره ی غیر حضوری رو اعلام بفرمایید؟

 • سلام و عرض خسته نباشید
  بر روی تصاویر مودیس MOD021KM – Level 1B تصحیحات رادیومتریکی و ژئومتریکی انجام شده ؟
  در نرم افزار انوی زمانی که تصویر مودیس را بر روی گوگل ارث نشان میدهد تصویر مودیس با تصویر گوگل ارث همخوانی ندارد . علت چیست؟
  چطور میشه در انوی با مختصات یک نقطه خاص را پیدا کرد ؟

  • با سلام و احترام. خیر بهتر هست تصاویر دانلودی مادیس رو وارد MODIS Conversion Toolkit کنید و نسبت به اجراری تصحیحات رادیومتریکی و هندسی اقدام کنید. البته بیشتر از لحاظ هندسی تصحیح شده و پیش تر داده های مادیس از لحاظ رادیومتریکی تصحیح شده هستند(پروداکت Level1-B).

 • من می خواهم خردیاری نماییم اما میل هستم سریع به دستم برسد و تا قبل از امتحانات استفاده کنم ایا لینک دانلود میفرستید یا سی دی از طریق پست لطف راهنمایی نمایید چون دانشجو هستم و نیاز دارم

 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار جناب آقای احراری
  برای کدنویسی دیتاهای سنجنده استر که بصورت دوفایل با پسوند hdf. هستند بعد از Rrun شدن خطای raster = e.openraster(file) ظاهر میشه و در کادر آی دی ال کنسول عبارت
  do
  cx Unable to recognize
  this file as a
  standard
  format. If it is an
  external format with a
  known type, please
  ظاهر میشه که فرمت متادیتا را تشخیص نداده لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید و هم اینکه در قسمت دستور raster[] برای انتخاب دیتای SWIR باید چه عددی وارد کنیم؟

  • با سلام و احترام

   در ابتدا کد e=envi رو وارد کردید؟ بر روی یک داده استر دیگر این عملیات رو تست کنید. اینکه swir رو ب عنوان کدام داده میشناسد : شماره ۰ شامل باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک و ۱ شامل باندهای مادون قرمز طول موج کوتاه ودر نهایت ۲ شامل باندهای حرارتی است. این در صورتی درست است که باندهای swir داشته باشد. چون تقریبا از سال ۲۰۰۸ به این سمت در بسیاری از داده های استر swir حذف شده است.

   با احترام

 • این دوره در چه تاریخی برگذار میشود به نظرمیرسه این اطلاعیه قدیمی باشه و آیا در تابستان ۹۷ دوره ای دارین؟

  • با سلام. این دوره آموزشی هم اکنون هشتمین دوره آن در حال برگزاری هست. دوره نهم به زودی اطلاع رسانی میشود. در صورتی که در سایت ثبت نام کرده باشید ایمیل اطلاع رسانی آن قطعا برای شما ارسال خواهد شد.

   با احترام

  • این اطلاعیه برای یک ماه و نیم پیش هست که ثبت نام دوره هشتم در حال انجام بود. بله تا حدودا یک ماه دیگر در این رابطه اطلاع رسانی جدیدی میشود. از طریق ایمیل برای کاربران اطلاعات ثبت نام دوره جدید ارسال خواهد شد.

   با احترام

 • با سلام و عرض خسته نباشید. آقای مهندس برای دانلود تصاویر سنتینل اگر در سایت copernicus آیکون Negative on map (که آیکون آن شکل فلش چهارطرفه هست) نباشد چطور میشه منطقه مورد نظر رو درگ کرد؟ قبلا این آیکون بود و درگ راحت میشد اما الان من نمیبینم. ممنون میشم پاسخ بدهید

   • میخواهم بخسی از تهران را انتخاب کنم. قبلا میتوانستم طبق ویدئوی آموزشی با آیکون negative on map منطقه مورد نظر را درگ کنم و یک فریم کامل دانلود میشد که منطقه مورد نظر هم داخل آن بود. اما الان وقتی منطقه را پیدا میکنم نمیتوانم انتخاب کنم تا تصاویر فریم مربوطه برای بازه زمانی مورد نظر آورده شود! ممنون میشوم راهنمایی کنید

    • بنده همین الان تست کردم مثل سابق با کلیک چپ بر روی نقشه میشه منطقه مورد نظر رو انتخاب کرد. دستور خاصی نداره. با همون چپ کلیک منطقه تون رو انتخاب کنید. با ویل موس هم تصویر رو جبجا کنید. بنده همین الان تست کردم مشکلی نداشت.

     موفق باشید

 • جناب آقای مهندس احراری عزیز

  با سلام
  مدتی است که از دی وی دی های آموزشی شما (دوره استاد بزرگی ENVI) استفاده می کنم. بنده با پروداکت های مودیس کار می کنم. در تصاویرMOD10A1 که در user guide آن نوشته شده که سیستم مختصات آنها Sinusoidal است . اما در ENVI باز نمی شود و زمانی که از طریق File/Open External File/generic Format/HDF آن را باز می کند سیستم مختصات ندارد. با توجه به این که کشور ایران با ۵ تصویر پروداکت پر می شود امکان موزائیک کردن آنها نیست. اگر امکان دارد راهنمایی بفرمائید که چگونه می توان این تصاویر را باز کرد؟

 • با سلام واحترام
  بنده دانشجوی سنجش از دور هستم و برای پایان نامه تصمیم دارم روی تصاویر راداری کار کنم‌؛۲ سوال از عزیزان دارم‌،اول اینکه آیا در این دوره غیر حضوری به طور کامل نحوه پردازش و انجام تصیحیحات روی این تصاویر(راداری) آموزش داده میشود یا خیر؟و دوم اینکه در پایان این دوره توانایی اعمال شاخص های ‌‌ژٰئومورفیک و انجام آنالیزها وکسب اطلاعات مورد نیاز را پیدا میکنم یا خیر؟
  سپاسگذارم

  • با سلام و احترام خدمت شما.

   در این محصول آموزشی فقط یک جلسه در ارتباط با موضوع پردازش های راداری صحبت شده و در اون در ارتباط با روش های تصحیح داده های راداری و ترکیب داده های راداری و اپتیک صحبت شده است. شما با استفاده از این دوره مهارت های زیادی برای استخراج اطلاعات پیدا میکنید. دقیقا موضوعات مورد نظرتون رو بفرمایید تا دقیق تر شما رو راهنمایی کنم.

   با احترام

 • با سلام و احترام
  من دی وی دی های آموزشی رو تازه تهیه کردم. جلسه اول هستم. همراه با فیلم پیش میرم. رسیدم به قسمتی که فایل متا دیتا رو از گزینه open باز میکنید. ولی برای من باز نمیشه. حتی تصاویر رو هم باز نمیکنه. لطف میکنید راهنماییم کنید؟

 • سلام ممنون اقای احراری و اقای نجفی. انشالله سلامت و موفق باشید. ببخشید خواستم بپرسم در این دوره جزایر حرارتی را گفته اید یا محصول دانلودی جزایر شهری را باید بگیرم. ممنون من پکیج چهل ساعته را گرفتم ایا داخل ان این موضوع مطرح شده: ممنونم/

 • سلام جناب مهندس احراری
  از دوره حضوری فعلی هستم. اگر محبت بفرمایید
  ۱- سایت دانلود اطلاعات و تصاویر اتمسفر بالا- یونوسفر و مگنتوسفر را معرفی بفرمایید
  ۲- نرم افزار الویس
  سپاس از شما

  • با سلام و احترام

   لینک دانلود نرم افزار الویس
   https://www.itc.nl/ilwis/

   کاربردی ترین ماهواره های سنجش از دور در مطالعات اتمسفر

   ۱) سنجنده مادیس
   ۲) سنجنده TRMM
   ۳) سنجنده GPM
   ۴) ماهواره سنتینل ۵
   ۵) ماهواره NOAA-AVHRR
   ۶) سنجنده TOMS
   ۷) ماهواره AURA
   ۸) ماهواره CALIPSO
   ۹) ماهواره CLOUDSAT
   ۱۰) ماهواره های سری GOES
   ۱۱) ماهواره QUICKSAT
   ۱۲) ماهواره SORCE
   ۱۳) ماهواره ASCENDS

   موفق باشید

 • سلام
  اگر امکان داره بفرمایید ماهست عامل جمع شوندگی رادیانس چه مفهوم فیزیکی رو در بر داره و مقادیر اون در متادیتا از کجا یا چه رابطه ای بدست میاد. ممنون

 • سلام
  ممنون از پاسخگویی
  در تصاویر زمین و پدیدیه های سطح زمین اصلاحات اتمسفری و رادیومتری انجام میشه که تصاویر و دیتاهای واقعی بدست بیاد. در واقع از انرژی اتمسفر و ذرات هوا گرفته میشه. این موضوع در بررسی پدیده های غیر زمینی مثل ابر ها و غلظت ذرات و ریزگرد و حتی اوزن هم مشابه است و انرژی بازتابشی زمین در دیتاهای ابری و غیره وارد میشه. مشابه اصلاحات رادیومتری زمین برای تصاویر غیر زمینی چطور بررسی میشه و مقادیر واقعی بدست میاد؟
  ممنون از شما

  • با سلام و احترام

   برای اینکه بتونیم بازتاب های صورت گرفته از پدیده های مختلف سطح زمین را اندازه گیری کنیم نیاز به تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری هست اما توجه داشته باشید که برای مطالعه اتمسفر نیاز به تصحیحات اتمسفری نیست. چرا که با استفاده از تصحیحات اتمسفری اثرات اتمسفری در زمینه پخش و جذب امواج الکترومغناطیسی برطرف میشود در حالی که این جذب و پخش صورت گرفته برای مطالعه اتمسفر بسیار مطلوب است.

   در نهایت برای مطالعه اتمسفر نیازی به تصحیح اتمسفری نیست و بیشتر از پارامترهایی چون رادیانس و بازتاب متاثر از لایه بالایی اتمسفر استفاده میشود.

   موفق باشید

 • سلام
  جناب مهندس برای تمرین ndvi که فرموده بودید از modis L1B تصاویر بکیریم این پروداکت مناسب هست:
  MOD09Q1 یا از سایت usgs کذوم پروداکت را برداریم.
  ممنون
  ممنون

 • با سلام واحترام استاد گرامی
  من انوی را مطابق راهنمایی که شما فرمودید نصب کردم و درست هم نصب شده است اما موقع open نمودن تصاویر طای زیر را میدهد
  IDL has stop working
  close the program
  و سپس از برنامه خارج می شود.
  چند بارهم مجددا نصب نمودم باز هم همین خطارا میدهد. حتی ویندوز راهم Repair کردم ولی بازهم مشکل برطرف نشد.
  لطفا راهنمایی کنید.
  بسیار ممنونم

  • با سلام و احترام خدمت شما.

   متاسفانه هنوز راه حل مناسبی در این رابطه پیدا نکردم. یکی از کاربران گفته بود که در یوتیوب در ارتباط با پیغام stopped working اگر جستجو کنید راهنمای مناسبی را در این رابطه خواهید یافت.

   موفق باشید

 • باسلام و تشکر از زحمات و راهنمایی های حضرتعای
  من چندروزی است که با مشکل زیر هنگام open نمودن تصویر مواجهم :
  IDL has stop working
  و بعد از برنامه خارج می شود
  لطفا رانمایی فرمایید.
  با سپاس فراوان

  • با سلام و احترام خدمت شما.

   متاسفانه هنوز راه حل مناسبی در این رابطه پیدا نکردم. یکی از کاربران گفته بود که در یوتیوب در ارتباط با پیغام stopped working اگر جستجو کنید راهنمای مناسبی را در این رابطه خواهید یافت.

   موفق باشید

 • سلام
  اگر ممکنه بفرمایید شیپ فایل را برای یک منطقه خاص چطور درست کنیم. و کلا چی هست. در انوی چطور درست کنیم.
  ممنون

  • با سلام و احترام. شیپ فایل اشاره به فرمت یک لایه وکتوری دارد. لایه های وکتوری داده های گسسته ای هستند که بصورت نقطه، خط و پلی کون تعریف میشوند. برای ساخت اینگونه از لایه ها باید از نرم افزار arcgis استفاده کنید. اگر نیاز به شیپ فایل استان ها دارید میتوانید از طریق وب سایت ما و سایر وب سایت ها نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

   موفق باشید

 • برای محاسبه میزان ازن طبق اموزش نیاز به شیپ فایل اهواز بود از سایت شما برداشتم ولی در گوگل انجاین که اپلود میکنم این اررور میاد:
  For each sidecar, there must be a primary (i.e. GeoTIFF) file with the same base name. For example, foo.tfw requires foo.tif or foo.tiff.

  حتی برای منطقه اصلی فایل آموزشی که شیپ فایل کرمان هست.
  ممنون

 • از سایت شیپ فایل استانها و شهرها رو گرفتم و اپلود کردم ولی برای یک استان خوزستان و شهر اهواز نتونستم اشتان و شهر رو جدا کنم جدا کنم. ممکنه لینک مجزاش استان خوزستان و شهر اهواز رو برام بگذارید. ممنون

 • (‘setChartType (‘scatterchart
  )}setOptions.
  ,’title: ‘ozon atmosphere
  ,{‘hAxis: {title: ‘Date
  ,{vAxis: {title: ‘ozon dobson
  ,lineWidth: 1
  pointSize: 2
  :۰}:series
  { ‘color: ‘red }
  ;({{
  ;(print(chart

 • سلام وقتتون بخیر
  خدا قوت
  من قصد شرکت در دوره ی غیر حضوری رو دارم. ایا تمام فایلهایی که برای دوره حضوری به شرکت کنندگان ارائه میشه به شرکت کنندگان دوره غیر حضوری هم ارائه میشه؟
  و اینکه کسانی که دوره غیر حضوری رو ثبت نام میکنن ازشون ازمون گرفته میشه یا نه صرفا همین گواهی هستش؟

  • با سلام و احترام

   بله تمامی فایل هایی که در صفحه محصول به آن اشاره شده و از قبل برنامه ریزی شده به دوستان غیرحضوری هم داده خواهد شد. هیچ آزمونی گرفته نمیشود و گواهی نیز داده نمیشود. اگر بخواهید هزینه را از شرکت، دانشگاه یا سازمانتون بگیرید فاکتور برای شما صادر میشود.

   موفق باشید

 • سلام اقای مهندس
  وقت عالی بخیر خسته نباشید
  میخواستم دوره حضوری در سال جدید ( ۹۸ ) راشرکت کنم
  خواستم بدونم تاریخ برگزاری تون حدودا چه تاریخی میباشد و تعدا جلسات و ساعات در هفته چند روز است ؟
  ۲ : در صورتی ک در دوره حضوری نتونیم شرکت کنیم آیا امکان کلاس خصوصی را دارید ک خصوصی اموزش بدید ؟ چون در هرصورت میخوام حضوری باشم اونم در دوره های آموزشی حضرتعالی . باتشکر

  • با سلام و احترام

   دوره جدید استاد بزرگ انوی به امید خدا با تغییرات گسترده ای نسبت به گذشته برگزار خواهد شد. در دوره جدید ساختار کلاس بسیار توسعه یافته و مشابه دوره های قبلی نیست. اگر در سایت عضو هستید به زودی در ارتباط با ساختار دوره جدید این کلاس اطلاع رسانی لازم خواهد شد.

   موفق باشید

 • با سلام
  با تشکر از زحمات شما…آیا شرکت در کلاس ها و حتی دوره های غیرحضوری مباحث تئوری پروفسور جنسن را هم پوشش میدهد؟و اینکه دوره های غیرحضوری که از قبل در سایت قرار گرفته از لحاظ محتوا با دوره های حضوری جدید شما ( که فرمودید بسیار توسعه یافته است)خیلی متفاوت است؟

  • با سلام و احترام

   دوره استاد بزرگ انوی چه حضوری و چه غیر حضوری به هیچ عنوان مطالب کتاب جنسن را پوشش نمیدهد. در این رابطه میتوانید محصول آموزشی تئوری پروفسور جنسن را تهیه فرمایید. دوره جدید استاد بزرگ انوی هم توسعه یافته هست اما از این حیث نیست.

   موفق باشید

 • با عرض سلام خدمت شما
  یه سوال داشتم راجع به تصحیح توپوگرافی. شما در آموزش انوی به این نکته اشاره کردین که اگه منطقه ما پستی و بلندی داشته باشه باید تصحیح توپوگرافی هم انجام بدیم تا نتیجه کار دقیق تر بشه. اما اگه منطقه هموار باشه نیازی به این تصحیح نیست. سوال من اینه که اگه منطقه مورد مطالعه ما ترکیبی از این دو باشد یعنی مثلا ۴۰ درصد از منطقه کوهستانی و بقیه هموار باشد یا بالاعکس. آیا در این موارد باید تصحیح توپوگرافی انجام بدیم؟ یا فقط زمانی که کل منطقه کوهستانی است؟ البته اینم عرض کنم هدف من به دست آوردن دقیق ترین خروجی است.

  ممنون از توجه شما

  • با سلام و احترام خدمت شما.

   از قسمت پشتیبانی سایت به بنده اطلاع دادند که شما تماس گرفتید. الگوریتم ATCOR که عرض کردم برای تمامی کاربران حضوری و غیر حضوری فراهم آورده شده. درصورتی که سایه های ناشی از توپوگرافی در مناطق کوهستانی نتایج کار شما را تحت تاثیر قرار داده میتوانید از الگوریتم ATCOR استفاده کنید. بنابراین تصحیح این الگوریتم زمانی باید انجام شود که وجود سایه ها در محاسبات شما خطا ایجاد کرده باشد. در غیر این صورت نیازی به تصحیح اثر توپوگرافی ندارید.

   موفق باشید

 • سلام ممنون از آموزش های خوبتون چند سوال داشتم
  ۱) برای خرید دوره غیر حضوری مبلغ همون که بالا ذکر شده؟
  ۲)آموزش مباحثی که جدیدا به صورت موضوعی در سایت بارگزاری میشه در این بسته موجوده یا برای خرید اون ها هم جداگانه اقدام کنیم؟
  ۳) استان کرمانشاه هستم چند روز طول می کشه بسته بدستم برسه؟

 • سلام
  بسته طلایی انوی تهیه کردم
  نرم افزار ۵٫۳ و ۶۴ بیتی بود و سیستمم ۳۲ بیتی هست
  ورژن پایین تری با افزونه ها لطف می کنید ؟
  و اینکه اگر ورژه ۴٫۸ یا ۵٫۱ نصب کنم اموزشی که برای ورژه ۵٫۳ خریدم مناسبه؟ یا تغییراتشون اساسی هست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

آغاز فروش ویژه نخستین کتاب آموزش سامانه گوگل ارث انجین - تا 10 خردادلطفا کلیک کنید
+ +