محصولات دانلودی

دانلود تصاویر NDVI یک سال ماهواره های لندست و سنتینل در Google Earth Engine

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
 • آموزش محاسبه و دانلود تصاویر NDVI یک سال ماهواره لندست ۸ و سنتینل ۲ در چند دقیقه با استفاده از سامانه Google Earth Engine منتشر شد!
 • به جای دانلود تصاویر ماهواره ای حجیم، نتیجه نهایی پردازش ها را دانلود کنید.
 • اگر در کار شما نیاز به NDVI ماهواره لندست و سنتینل برای یک سال است، حتما این آموزش کاربردی را مشاهده کنید. 

مشخصات محصول آموزشی 

قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)

موضوع : سنجش از دور پوشش گیاهی

مخاطب : علاقمندان به سنجش از دور کشاورزی و پوشش گیاهی

نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine


عناوین آموزشی

 • روش فراخوانی تصاویر تصحیح شده ماهواره لندست ۸ در Google EArth Engine
 • روش فراخوانی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در Google Earth Engine
 • روش محاسبه شاخص NDVI یکسال برای تصاویر ماهواره ای لندست ۸ در Google Earth Engine
 • روش محاسبه شاخص NDVI یکسال برای تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در Google Earth Engine
 • روش ساخت مجموعه داده یکساله شاخص NDVI در Google Earth Engine
 • روش خروجی گرفتن از مجموعه داده NDVI یک ساله ماهواره های لندست و سنتینل در Google Earth Engine

نکته

در این محصول شم یاد میگیرید:

 1. چگونه تصاویر ماهواره ای لندست ۸ و سنتینل ۲ را برای یک سال فراخوانی کنید
 2. چگونه تصاویر فریم خاصی از ماهواره لندست و سنتینل را فراخوانی کنید
 3. چگونه تصاویری با کمترین میزان ابر را فراخوانی کنید
 4. چگونه شاخص NDVI را برای ده ها تصویر حاصل از یک سال در کمتر از چند دقیق پردازش کنید
 5. چگونه نتایج نهایی پردازش را در قالب یک مجموعه داده نهایی دانلود کنید. 

اگر شما در زمینه سنجش از دور پوشش گیاهی یا کشاورزی فعالیت دارید، این آموزش جاوی یک تکنیک بسیار موثر برای شما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید