درباره ما

سایت تخصصی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در موارد زیر به ارائه خدمات می پردازد:

1- ارائه محصولات آموزشی

2- ارائه اخبار سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه های:

  • منابع طبیعی و محیط زیست
  • جنگلداری و آبخیزداری
  • زمین شناسی و ژئومورفولوژی
  • معدن
  • جغرافیا
  • هواشناسی و اقلیم شناسی
  • شهرسازی و برنامه ریزی شهری و روستایی
  • کشاورزی و علم خاک
  • و همه رشته هایی که با علوم RS و GIS مرتبط هستند.

3- اطلاع رسانی همایش ها

4- انتشار نشریه تخصصی زمین نما (به صورت الکترونیکی)

5- معرفی کتب مطرح

6- ارائه آموزش های کوچک کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید