محصولات دانلودی

محاسبه سری زمانی NDVI ماهیانه ماهواره سنتینل ۲ (بدون ابر) بر اساس الگوریتم MVC در Google Earth Engine

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
 • محصول آموزشی استخراج تصاویر ndvi سری زمانی ماهواره سنتینل ۲ در google earth engine منتشر شد!
 • آموزشی کاربردی برای تولید سری زمانی شاخص ndvi با کمترین میزان ابر در هرماه.
 • آموزشی کاربردی برای کسانی که قصد محاسبه ndvi ماهیانه ماهواره سنتینل ۲ را دارند.
 • در این محصول آموزشی روش پردازش بیش از ۱۰۰ تصویر ماهواره ای سنتینل ۲ در هر ماه سال در کمترین زمان آموزش داده شده است.

مشخصات محصول آموزشی 

قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)

موضوع : سنجش از دور کشاورزی 

مخاطب : علاقه مندان به کاربرد داده های سنتینل ۲ در کشاورزی

نرم افزار : سامانه پردازشی google earth engine


عناوین آموزشی 

 • روش انتخاب منطقه مورد مطالعه با استفاده از لایه وکتوری در google earth engine
 • روش فراخوانی تمامی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ برای یک استان در google earth engine
 • روش محاسبه شاخص ndvi برای هریک از فریم های تصاویر سنتینل ۲ منطقه مورد مطالعه در google earth engine
 • روش ترکیب تمامی ndvi های محاسیه شده در یک ماه با استفاده از الگوریتم maximum value composite در google earth engine
 • روش موزاییک کردن تصاویر ndvi محاسبه شده یک ماه برای یک استان در google earth engin
 • روش برش زدن تصاویر ndvi ماهیانه محاسبه شده با استفاده از لایه وکتوری فراخوانی شده در google earth engine

در این محصول آموزشی شما یادمیگیرید:

 • که چگونه منطقه مورد مطالعه را بر اساس یک لایه وکتوری تعیین کنید.
 • که چگونه تمامی تصاویر سنتینل ۲ را برای یک استان فراخوانی کنید.
 • که چگونه برای تمامی تصاویر فراخوانی شده شاخص ndvi محاسبه شود.
 • که چگونه ابر موجود در تصاویر شاخص ndvi برطرف گردد. 
 • که چگونه تمامی شاخص های موزاییک شده برای هر ماه موزاییک و برش زده شود. 
 • که چگونه نتیجه پردازش را بصورت یک فایل tiff ذخیره سازی کنید. 

دیدگاهتان را بنویسید