محصولات دانلودی

حذف ابر با استفاده از الگوریتم FMASK در نرم افزار ENVI5.3.1

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
 • نخستین آموزش رسمی از نسخه بروز شده نرم افزار ENVI5.3 منتشر شد. 
 • آموزش الگوریتم FMASK به منظور حذف ابر در تصاویر ماهواره ای لندست ۸٫ 
 • آموزش تخصصی برای حذف ابر فقط برای تصاویر ماهواره ای لندست ۸٫ 
 • استفاده ترکیبی از باندهای ماهواره لندست ۸ برای حذف ابر در تصاویر ماهواره ای. 

مشخصات محصول آموزشی

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس : امیرحسین احراری، کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای
 • نرم افزار : ENVI5.3.1
 • موضوع : روش حذف ابر در تصاویر ماهواره ای 

دانلود محصول آموزشی 


عناوین آموزشی

 • معرفی قابلیت ها و امکانات جدید نرم افزار ENVI5.3.1
 • روش محاسبه بازتاب TOA ماهواره لندست ۸
 • روش محاسبه بازتاب TOA برای باند سیروس 
 • روش محاسبه دمای درخشندگی برای باند حرارتی 
 • روش استفاده ترکیبی از باندهای بازتابی و حرارتی برای اجرای الگوریتم FMASK
 • روش ران کردن الگوریتم FMASK در نرم افزار ENVI5.3.1
 • روش تولید ماسک ابر با استفاده از الگوریتم FMASK
 • روش اعمال ماسک ابر تولید شده بر روی تصویر اصلی به منظور حذف اثر ابرها

مزیت این محصول آموزشی

 • آموزش سریع ترین و راحت ترین راه برای حذف ابرها از تصاویر ماهواره ای لندست ۸ 

آیا این محصول آموزشی برای سایر داده های ماهواره ای قابل استفاده است؟

 • خیر . این آموزش بصورت تخصصی برای داده های ماهواره لندست ۸ قابل استفاده است. 

آیا این الگوریتم در نرم افزار ENVI موجود است؟

 • این الگوریتم تنها در نرم افزار ENVI5.3.1 قابل استفاده است. 

نرم افزار ENVI5.3.1 را از کجا میتوان دریافت کرد؟


عناوین آموزشی

 • معرفی قابلیت ها و امکانات جدید نرم افزار ENVI5.3.1
 • روش محاسبه بازتاب TOA ماهواره لندست ۸
 • روش محاسبه بازتاب TOA برای باند سیروس 
 • روش محاسبه دمای درخشندگی برای باند حرارتی 
 • روش استفاده ترکیبی از باندهای بازتابی و حرارتی برای اجرای الگوریتم FMASK
 • روش ران کردن الگوریتم FMASK در نرم افزار ENVI5.3.1
 • روش تولید ماسک ابر با استفاده از الگوریتم FMASK
 • روش اعمال ماسک ابر تولید شده بر روی تصویر اصلی به منظور حذف اثر ابرها

دانلود محصول آموزشی 

   

دیدگاهتان را بنویسید

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +