محصولات دانلودی

جداسازی کشت آبی و باغات با استفاده از تصاویر Sentinel-2 در Google Earth Engine

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
 • روش آشکارسازی کشت آبی و باغات با استفاده از Google Earth Engine و تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ منتشر شد!
 • آیا با روش پردازش سری زمانی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ آشنایی دارید؟ 
 • آیا با روش پردازش داده هایی با حجم بیش از ۱۰ گیگابایت در چند دقیقه آشنایی دارید؟
 • آیا میدانید با استفاده از این محصول شما میتوانید یک هفته پردازش را در ۵ دقیقه به انجام برسانید؟
 • پاسخ تمامی سوالات مذکور در این محصول آموزشی ارائه شده است.

مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • موضوع : سنجش از دور کشاورزی
 • مخاطب : علاقمندان به سنجش از دور کشاورزی
 • نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine

 



عناوین آموزشی

 • روش فراخوانی سری زمانی تصاویر ماهواره سنتینل ۲ در Google Earth Engine
 • روش پردازش سری زمانی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در Google Earth Engine
 • روش برش مکانی تصاویر سری زمانی ماهواره سنتینل ۲ در Google Earth Engine
 • روش برش طیفی تصاویر سری زمانی ماهواره سنتینل ۲ در Google Earth Engine
 • روش محاسبه شاخص پوشش گیاهی برای سری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در Google Earth Engine
 • روش ترکیب شاخص های طیفی سری زمانی در Google Earth Engine
 • روش آشکارسازی تفاوت پوشش های گیاهی زراعی و باغات با استفاده از Google Earth Engine
 • تطابق نتایج و تحلیل آن با استفاده از Google Earth

 


با استفاده از Google Earth Engine میتوانید پروژه چند ماهه را در چند دقیقه به انجام برسانید!

دیدگاهتان را بنویسید