محصولات دانلودی

جایگزین سایت Reverb برای دانلود داده های ماهواره ای چیست؟

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط امیرحسین احراری

آیا با تغییرات جدید ایجاد شده در سایت Reverb برای دانلود داده های ماهواره ای آشنایی دارید؟

آیا میدانید جدیدا دانلود داده های سنجنده MODIS از طریق سایت Reverb چگونه انجام میشود؟

در این محصول آموزشی چگونه آشنایی و کار با تغییرات جدید ایجاد شده در سایت Reverb برای دانلود داده های MODIS و محصولات مرتبط به آن آموزش داده شده است.


 

مشخصات محصول آموزشی :

قیمت : ۹ هزار و ۹۹۹ تومان

مدرس : مهندس امیرحسین احراری

موضوع : دانلود داده های ماهواره ای MODIS

 

پس از خرید این محصول آموزشی، فایل مربوط به روش ثبت نام در سایت Earthdata بصورت رایگان برای شما ارسال میشود. 

 


 

در این محصول آموزشی چه چیزی آموزش داده شده است؟

در این محصول آموزش روش دانلود داده های ماهواره ای بر اساس تغییرات جدید ایجاد شده در سایت Reverb آموزش داده شده است.

 


 

این مطلب مهم رو از دست ندهید: 

محصول آموزشی جامع ترین بسته دانلود داده های ماهواره ای 


 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

اگر تخصصی دارید و تمایل به تولید محصولات آموزشی و کسب درآمد دارید کلیک کنیدلطفا کلیک کنید
+ +